Gelijkheid Verbinding

De Gelijkheid Verbinding heeft het vermogen om medemensen die bij de productie of distributie van een product betrokken zijn geweest en daarvoor onderbetaald zijn, alsnog geestelijk een vergoeding te geven, die tot een positieve omslag in hun levens kan leiden.

Deze geestelijke vergoeding wordt automatisch gegeven als je de Gelijkheid Verbinding hebt ontvangen en een ‘te goedkoop’ product aanschaft of cadeau krijgt.

Het gaat hierbij om alle producten waarvoor in verhouding te weinig betaald is aan:

  • de grondstoffen producent, meestal dus de boer
  • de maker of bereider van het product
  • de distributeur van het product


Hierbij gaat het meestal om mensen in derde wereld landen.

De Gelijkheid Verbinding zet jou als consument aan tot (onbewuste) dankbaarheid en een vorm van deemoedigheid.
Door deze innerlijke houding ontstaat er een kosmische mogelijkheid om vanuit pure zuiverheid een geschenk aan deze medemensen te geven.

Met behulp van de Gelijkheid Verbinding krijg je dus de unieke mogelijkheid om op energieniveau een geschenk te geven aan mensen die onderbetaald zijn geweest in het productie- en/of distributieproces van een product dat jij hebt aangeschaft of een dienst waar jij gebruik van maakt.

Wat voor een geschenk geef je?

Je geeft niets van jezelf, alleen de houding dat je iets wilt schenken, wilt vergoeden is al voldoende. Die houding toon je al door de aanschaf van de Gelijkheid Verbinding. Meer is dus niet nodig om het ‘schenking proces’ in gang te zetten. Je hoeft daar verder zelf niets voor te doen.

De medemens die onderbetaald is, krijgt via de kosmische dag Aartsengelen en de kosmische dag engelen datgene wat hij of zij op dat moment het meest nodig heeft.

Het geschenk kan bestaan uit:

  • bewustwording
  • een ontwikkelingspad dat op een natuurlijke wijze in zijn of haar leven ontstaat door gebeurtenissen die op zijn of haar pad komen
  • een inzicht dat tot veranderingen leidt


Het zijn ogenschijnlijk kleine dingen die op den duur tot grotere veranderingen in iemands leven kunnen leiden.

Veel van deze (innerlijke) veranderingen zullen uiteindelijk leiden tot meer zelfbewustzijn. Mensen kunnen bijvoorbeeld op het idee komen om samen iets op te zetten.

Projecten of projectjes die op deze wijze ontstaan, zullen een innerlijke glans hebben waardoor zij kans van slagen hebben en niet zo snel ‘omver gegooid’ worden door plaatselijke machthebbers.
De kans wordt groter dat het op z'n minst getolereerd wordt of op de één of andere wijze een vervolg krijgt.

Zaadjes voor de toekomst
Wat gegeven wordt, zijn zaadjes voor de toekomst die met behulp van de Gelijkheid Verbinding gezaaid worden.

Datgene wat deze onderbetaalde mensen ontvangen, sluit altijd aan bij hun huidige situatie en leven en bij hun huidige levenslessen. Ze ontvangen exact datgene wat hen aan kan zetten tot kleine of grotere veranderingen.
Het voelt als hoop. Het stimuleert hen in zelfredzaamheid en zelfbewustzijn, in stap voor stap streven naar een beter leven.

Als een medewerker op energieniveau niet gebaat is bij een extra vergoeding, omdat hij of zij juist nog iets moet leren van de omstandigheden waarin hij of zij leeft of werkt, veranderen de kosmische dag Aartsengelen en de kosmische dag engelen niets.

Het geschenk is dus altijd helemaal afgestemd op de ontvanger, het is puur maatwerk.

Alle betrokkenen

Alle betrokkenen bij het productieproces van een 'te goedkoop' product worden ‘vergoed’.

De betrokkenen bij het productieproces kunnen onder andere zijn:

  • de grondstoffen producent, vaak dus de boer
  • alle betrokkenen die het product gemaakt of samengesteld hebben
  • de distributeur


Met andere woorden, als jij een kledingstuk koopt dat in een lage lonen land is geproduceerd, dan zullen alle mensen die meegewerkt hebben aan de productie van dat kledingstuk en daarvoor te weinig betaald zijn, een geestelijk geschenk krijgen dat hun toekomst kan verbeteren.

Met terugwerkende kracht

De Gelijkheid Verbinding werkt met terugwerkende kracht.

In de praktijk houdt dat het volgende in:
Als jij in het verleden één of meerdere ‘te goedkope’ producten hebt aangeschaft, zullen alle betrokkenen bij het gehele productieproces van al deze ‘te goedkope’ producten alsnog een geestelijk geschenk ontvangen.

De enige werkelijke verandering

De kosmische dag Aartsengelen en de kosmische dag engelen geven onderbetaalde medemensen als vergoeding een bewustwording of een ontwikkelingsmogelijkheid. Zo kan er van binnenuit een veranderingsproces ontstaan bij de medemensen.

Zij kunnen daardoor anders in het leven gaan staan en zo stap voor stap hun armoede overwinnen.

Het geschenk zet dus aan tot innerlijke veranderingsprocessen. En veranderingen van binnenuit zijn de enige veranderingen die altijd stand houden en daardoor van onschatbare waarde zijn.

Het geschenk dat je met behulp van de Gelijkheid Verbinding geeft, is dus eigenlijk het enige echte 'ontwikkelingswerk', omdat mensen daarmee werkelijk tot ontwikkeling komen, die hen kansen in het leven geeft.

Het is ook duurzaam ontwikkelingswerk, dat kan leiden tot een stille revolutie, een revolutie die ontstaat doordat deze onderbetaalde mensen anders in het leven gaan staan. Ze kunnen door innerlijke veranderingsprocessen open gaan staan voor de overvloed die het leven van nature biedt.

Bewust 'te goedkope' producten kopen

Het is ethisch en spiritueel gezien toegestaan om expres 'te goedkope' producten te kopen om anderen te kunnen helpen met behulp van de Gelijkheid Verbinding.

Cadeau gekregen, tweedehands of geruild

De Gelijkheid Verbinding werkt ook als je een product cadeau hebt gekregen, met iemand hebt geruild of tweedehands hebt gekocht.
De Verbinding werkt voor de uitgebuite mensen 'achter' dit product, zodra jij het in bezit hebt gekregen.

Voor wie?

De Gelijkheid Verbinding is voor iedereen die onderbedeelde medemensen een unieke kans in hun leven wil geven, om door innerlijke verandering een betere toekomst op te bouwen.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Gelijkheid Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Gelijkheid Verbinding bedraagt € 140,-.