Levenshouding behandeling

De Levenshouding behandeling helpt je om op een kosmische dag wijze in het leven te staan.


In de kosmische nacht was het leven vaak zo moeizaam, zwaar en uitzichtloos, dat er een gevoel van moedeloosheid ontstond.
Daardoor kon er een gevoel ‘het heeft toch allemaal geen zin’ ontstaan. Het gevolg daarvan was dat je je ging conformeren.

Zo programmeerde je jezelf in de loop der tijd en ontstonden er patronen waardoor je het leven niet meer volledig aanging. Deze patronen zijn 'vastgezet' in het lichaam.

De Levenshouding behandeling lost deze vastgezette patronen op.

Drie typen patronen

De Levenshouding behandeling lost drie typen patronen op die in de kosmische nacht vastgezet konden worden.

Dat zijn patronen die te maken hebben met:

 1. verharding van de wil
 2. het leven onvoldoende aangaan, uitstelgedrag
 3. niet volledig staan voor wat je zegt en doet

1. Verharding van de wil

De wil is verhard als je - op bepaalde punten - te rigide of dogmatisch bent. Als je daar last van hebt, dan zit je vast in een patroon.
Dit patroon staat ‘op een kosmische dag wijze in het leven staan’ in de weg.

Door angst en nare ervaringen tijdens de kosmische nacht is ons willen vaak 'verhard' geraakt.
Als de wil te sterk verhardt, gaat de wil je systeem vastzetten. Je onderdrukt dan vanuit je wil allerlei gevoelens in je systeem.

Dit patroon kan op verschillende manieren ontstaan zijn en kan zich ook op verschillende manieren tonen.

Zo kun je het gevoel hebben dat iets pas de moeite waard is als je er veel tijd en inspanning aan hebt gegeven. Het moet dus moeite kosten, wil iets waarde krijgen, waardevol zijn.
Het heeft dus pas waarde als het vanuit de wil, met veel inspanning, tot stand gekomen is.

Het patroon van de ‘verharding van de wil' kan ook vanuit pijn ontstaan zijn.

Pijn ontstond vaak door ervaringen en confrontaties met de buitenwereld.
Een begrijpelijke reactie is dan dat je wat afstand neemt van deze ‘pijnlijke’ buitenwereld.
Met je wil nam je dan afstand van deze buitenwereld door je schrap te zetten naar de buitenwereld.

Als je je wil vaak schrap zet naar de buitenwereld, ontstaat op den duur afgescheidenheid. 
Er komt dan echt iets tussen jou en de buitenwereld in te staan.

De Levenshouding behandeling helpt je om deze levenshouding patronen weer op te lossen.

In de kosmische dag laat de wil zich meer leiden door je systeem en je gevoelens. Hierdoor kun je meer verschillende gradaties in het wilsgebied voelen, variërend van ‘ik wil wel’ of ‘ik wil niet’, tot overgave, verzachting en zelfs het gevoel van versmelting.

2. Het leven onvoldoende aangaan, uitstelgedrag

Als je het leven in praktische zin onvoldoende aangaat, uit zich dat vaak in uitstelgedrag.

Het leven onvoldoende aangaan, wat meestal resulteert in uitstelgedrag, is een tweede patroon dat ‘op een kosmische dag wijze in het leven staan’ in de weg staat.

Het is vaak belangrijk in het leven om op het juiste moment te handelen. Door precies op tijd te handelen, kun je de gang van zaken in goede banen leiden.

Door uitstelgedrag mis je allerlei kansen in het leven. Je beperkt met uitstelgedrag het risico dat je fouten maakt, maar de grote keerzijde is dat je het leven niet meer aangaat.

In de kosmische dag is het de bedoeling om het leven echt aan te gaan, door zoveel mogelijk op de kansen en ontwikkelingsmogelijkheden die het leven jou biedt in te gaan. Als je de kansen aangaat die het leven je biedt, dan ontwikkel je je optimaal.

3. Niet volledig staan voor wat je zegt en doet

Het derde patroon dat in de kosmische nacht vastgezet werd, bestaat uit 'niet volledig staan voor wat je zegt en doet'. 


Dit patroon heeft onder andere als gevolg dat je:

 • onvoldoende je verantwoordelijkheid neemt
 • afspraken met jezelf niet nakomt
 • niet op jezelf kunt rekenen, waardoor anderen ook niet op jou kunnen rekenen
 • halve waarheden verkondigt


Onvoldoende je verantwoordelijkheid nemen
Bij taken waar je je niet echt mee verbindt, maak je sneller fouten. Als je last hebt van dit patroon, zul je deze fouten gemakkelijk bagatelliseren, als niet zo belangrijk afdoen.


Je probeert zo verantwoordelijkheid te ontlopen, door je niet echt te verbinden met wat je doet.Afspraken met jezelf niet nakomen
Je kunt allerlei afspraken met jezelf niet nakomen. 


Je kunt bijvoorbeeld afspreken met jezelf om vanavond op tijd te gaan slapen en dat toch niet doen. Je kunt je voornemen om vandaag de trap eens goed schoon te maken en vervolgens zo intens bezig blijven met dingen die je leuk vindt, dat er geen tijd meer overblijft voor het schoonmaken van de trap, etc, etc.


Door afspraken met jezelf niet na te komen, verzwak je jezelf. Het resulteert in een negatief gevoel over jezelf, omdat je niet op jezelf kunt rekenen, niet op jezelf aan kunt.

Niet op jezelf kunnen rekenen, waardoor anderen ook niet op jou kunnen rekenen
Je hebt afgesproken dat je om vijf uur bij het bushokje zult staan, zodat je samen de bus kunt nemen. Vlak voordat je weg moet gaan, belt een vriendin en je vergeet prompt jouw afspraak dat je om vijf uur bij het bushokje had afgesproken. In de kosmische dag is het belangrijk om een goed gevoel over jezelf te hebben, en afspraken met jezelf nakomen draagt daaraan bij. Het is ook een vorm van zelfrespect om afspraken met jezelf na te komen. Als je de afspraken met jezelf nakomt, kom je die met anderen ook automatisch na, waardoor anderen ook op jou kunnen rekenen.Halve waarheden verkondigen
Een andere vorm van niet volledig staan voor wat je zegt en doet, is ‘halve waarheden' verkondigen. Aan 'halve waarheden' verkondigen houd je nooit een goed gevoel over.


Als mensen ‘halve waarheden' verkondigen, dan beweren of verkondigen ze iets zonder na te gaan of het inzicht of de aanname wel helemaal klopt. Mensen doen dit vanuit de onbewuste wens om 'iets of iemand te zijn’.

Geblokkeerde scheppingskracht

Een belangrijke achtergrond van de volgende levenshouding patronen:

 • het leven onvoldoende aangaan, uitstelgedrag
 • niet volledig staan voor wat je zegt en doet
 • onvoldoende je verantwoordelijkheid nemen
 • afspraken met jezelf niet nakomen
 • niet op jezelf kunnen rekenen, waardoor anderen ook niet op jou kunnen rekenen
 • halve waarheden verkondigen

is dat je jezelf niet werkelijk verbindt met wat je vindt, doet of zegt.


Uiteindelijk komt dat doordat je niet goed met jezelf verbonden bent. 
Je vlindert als het ware door het leven, je neemt het leven niet serieus, je aardt dus niet voldoende.

Door deze levenshouding patronen is jouw scheppingskracht geblokkeerd geraakt.
Je scheppingskracht zit diep in je systeem. Je moet daarom goed met jezelf verbonden zijn om je scheppingskracht te kunnen gebruiken.

Zodra je goed met jezelf verbonden bent en daardoor ook goed met jouw leven op Aarde verbonden bent, kun je het leven werkelijk aangaan en jouw scheppingskracht in jouw leven aanwenden.

De Levenshouding behandeling helpt je op deze wijze om steeds meer op een kosmische dagwijze te gaan leven, waarbij je steeds dieper verbindt met jezelf en je gevoel. Je verbindt je daardoor steeds meer met het hier en nu, en gaat zo beter in het leven staan.

Effecten Levenshouding behandeling

Door de Levenshouding behandeling zul je:

 • het leven met al z’n uitdagingen beter aangaan
 • minder gevoelens onderdrukken
 • meer in het hier en nu zijn
 • je zintuigen beter gebruiken
 • minder ongecontroleerde gedachten hebben


Het leven beter aangaan
Je zult het leven in praktische zin beter aangaan, omdat je veel minder uitstelgedrag zult hebben.

Minder gevoelens onderdrukken
Je zult je gevoelens beter aangaan en daardoor ook minder onderdrukken, doordat je beter contact met jezelf maakt en ook beter met jezelf verbonden bent.Meer in het hier en nu zijn
Je zult meer in het hier en nu zijn omdat je het leven meer serieus neemt, meer aangaat.


Je zintuigen beter gebruiken
Je zult al je zintuigen beter gaan gebruiken, waardoor je je meer gewaar wordt.

Je gaat dus meer het ruiken, horen, proeven en jouw tastzin gebruiken en gebruikt dan niet meer primair het 'zien', zoals veel mensen nu doen. 

Ook op deze wijze ga je het leven meer aan, verbind je je meer met jezelf en het leven.


Minder ongecontroleerde gedachten
Ongecontroleerde gedachten hebben angst als achtergrond. Je wordt zekerder door het leven meer aan te gaan en overwint daardoor bepaalde angsten.

Praktische informatie

Alle praktische informatie over de Levenshouding behandeling vind je hieronder.

De ontvangst van de Levenshouding behandeling

Je ontvangt de afstandsbehandeling van de Levenshouding behandeling via Bas en Maria, terwijl je in de praktijk van een speciaal daarvoor opgeleide Partner bent.

Tijdens de afstandsbehandeling die je van Bas en Maria ontvangt, raakt de Wholistic Partner links en rechts twee punten aan de onderzijde van jouw buik, naast jouw geslachtsorganen aan. Je houdt daarbij je kleding gewoon aan.

Hierbij voelt de Partner een deel van de energie van de afstandsbehandeling door zich heen gaan.

Dat de Wholistic Partner je aan weerszijden van jouw geslachtsorganen aan moet raken, geeft aan dat de Levenshouding behandeling geblokkeerde scheppingskracht oplost.

Door de (universele) wisselwerking die daarbij tussen jou en de Wholistic Partner ontstaat, wordt jouw systeem zich bewust van de verscholen blokkades en krijgt het een globaal beeld van het eindresultaat van de behandeling.
De Wholistic Partner heeft deze blokkades immers al eerder opgelost door de Levenshouding behandeling zelf te ontvangen.

Vier sessies

De Levenshouding behandeling wordt altijd in vier sessies gegeven, bij voorkeur binnen een aaneengesloten periode van acht weken.

Elke sessie duurt ongeveer 20 minuten.
De afstandsbehandeling die je van Bas en Maria ontvangt, is voor de meeste mensen gedurende 20 minuten voelbaar.
Tijdens deze afstandsbehandeling raakt de Wholistic Partner jou ongeveer 10 minuten aan.

Ondersteunende Verbindingen

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Kracht Verbinding en de Levensmoed Verbinding werken specifiek ondersteunend op de Levenshouding behandeling.

Voor wie?

Ongeveer 30% van alle mensen is er aan toe om deze behandeling te ontvangen.


De Levenshouding behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Niveau

De Levenshouding behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Je kunt de Levenshouding behandeling pas ontvangen nadat je de Herstart behandeling ontvangen hebt en de uitwerkingstijd van de Herstart behandeling voorbij is. Je mag namelijk niet vastgelopen zijn in een ontwikkeling van je leven of een ontwikkeling van een behandeling als je aan de Levenshouding behandeling begint.

Er is geen minimum leeftijdsgrens.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze behandeling van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Het is niet goed voor je systeem om zich via het effect van de afbeelding volledig bewust te worden van jouw levenshouding patronen, terwijl deze patronen op dat moment nog niet opgelost kunnen worden.

Je systeem mag zich pas bewust worden van jouw levenshouding patronen zodra ze ook daadwerkelijk opgelost kunnen worden, dus zodra je de Levenshouding behandeling ontvangt.

Gratis op proef ervaren

Het is niet mogelijk om de uitwerking van deze behandeling  24 uur gratis op proef te ervaren.

Het is niet goed voor je systeem om zich door de proef volledig bewust te worden van jouw levenshouding patronen, terwijl deze patronen op dat moment nog niet opgelost kunnen worden.

Je systeem mag zich pas bewust worden van jouw levenshouding patronen zodra ze ook daadwerkelijk opgelost kunnen worden, dus zodra je de Levenshouding behandeling ontvangt.

Tussentijd

Twee weken na de ontvangst van een andere behandeling van het Wholism Project mag je beginnen met de Levenshouding behandeling.

Na de eerste sessie van de Levenshouding behandeling kun je desgewenst een volgende behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
Elke sessie van de Levenshouding behandeling heeft twee weken integratietijd.
Er wordt daarom (minimaal) twee weken tussentijd tussen elke sessie aangehouden.

De Integratietijd van de Levenshouding behandeling begint bij de eerste sessie en eindigt twee weken na de laatste sessie.

De totale integratietijd van de vier sessies van de Levenshouding behandeling is dus (minimaal) acht weken.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.

De uitwerkingstijd van de Levenshouding behandeling begint op de dag van de eerste sessie en eindigt twee maanden na de laatste sessie.
Elke sessie van de Levenshouding behandeling heeft een uitwerkingstijd van twee maanden.


Met een tussentijd van twee weken tussen elke sessie is de uitwerkingstijd van de Levenshouding behandeling dus zes weken plus twee maanden, in het totaal dus drie en een halve maand.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert de uitwerkingstijd van elke sessie.
De totale uitwerkingstijd van de Levenshouding behandeling wordt dan zes weken plus een maand.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Aanvragen

Je kunt de Levenshouding behandeling uitsluitend aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.
Bas en Maria zullen dan voor jou invoelen of jij deze behandeling mag ontvangen.

Vervolgens zullen Bas en Maria in overleg met jou en de Wholistic Partner in wiens praktijk je de afstandsbehandeling gaat ontvangen, de data voor deze sessies zo inplannen dat ze ook binnen jouw reeds bestaande planning (behandelplan) passen.

Bij wie?

Je kunt de afstandsbehandeling van de Levenshouding behandeling via ons, Bas en Maria ontvangen in de praktijk van één van de onderstaande Wholistic Partners:
 

Diana van den Heuvel, Boskoop (ZH)
Nadia Lucassen, Amersfoort (UT)
Bas Mélotte, Uden (NB)
Immy Oly, Bergen (NH)
Wil Oostdam, Gouda (ZH)
Dianne Spoolder, Hengelo (OV)
Annet van Tol, Krommenie (NH)
Dini Veldman, Luttenberg (OV)

Kosten

De Levenshouding behandeling kost € 240,-

Vooraf overmaken
Dit bedrag moet vooraf worden overgemaakt op IBAN nummer: NL  98 RABO 03576 11 101 t.n.v. Stichting Wholisme te Den Haag. Dit is een rekening bij de Rabobank Noord-Drenthe.

Vermeld bij de overschrijving:

 • Levenshouding behandeling + jouw naam

en

 • de naam van de Wholistic Partner in wiens praktijk je de afstandsbehandeling gaat ontvangen.


Zodra het bedrag voor de behandeling is bijgeschreven, word je ingepland.


Een ervaring


Voel mij veel ‘levendiger’

‘Na de uitwerkingstijd van de Levenshouding behandeling voelde ik mij al veel ‘levendiger’, ging ook buiten mij alles meer leven.

Afgelopen tijd werd mij telkens weer duidelijk dat er nog wel patronen waren die ik herkende uit de tekst van de Levenshouding behandeling.
Na de Doorbreek je eigen patronen oefening voelde ik een groot verschil en zijn deze opgelost.’
Wil O, Gouda