Ontlading behandeling

Door de Ontlading behandeling ontvang je de Ontlading gave, waarmee je onderdrukte gevoelens die spanning in je systeem veroorzaken, kunt verwerken en oplossen.

Daarnaast leidt de Ontlading behandeling jou door ontwikkelingen waardoor je 25 procent minder gevoelens zult gaan onderdrukken.

Als je in dit leven de Ontlading behandeling ontvangen hebt, zul je in volgende levens zelfs helemaal geen gevoelens meer onderdrukken.

Ontlading gave

De Ontlading gave helpt je om dieper contact te maken met je eigen systeem.

Je kunt met behulp van de Ontlading gave onverwerkte gevoelens uit diepere lagen in je systeem ‘naar boven halen’ zodat ze weer meer bewust voelbaar worden. Zo word je weer ‘bewuster’ van onverwerkte gevoelens die diep in je systeem vastzaten.

Pas als onverwerkte gevoelens weer meer bewust voelbaar worden, kun je ze verwerken.

Onverwerkte gevoelens geven je systeem altijd een zekere mate van spanning, ze vormen een frictie in je systeem, ze werken als een steen in de stroom. De Ontlading behandeling geeft je de mogelijkheid om deze spanning in je systeem te ontladen.

Door deze ontlading zul je je dieper ontspannen en je beter gaan voelen.

Hoe ontstaat innerlijke spanning

Innerlijke spanning ontstaat als je gevoel en je wil niet goed met elkaar samenwerken.

Het gevoel en de wil werken goed samen als jouw wil ten dienste staat van je voelen, met andere woorden als jouw wil helpt om datgene wat je voelt, te realiseren.

Als je je wil gebruikt om je gevoelens te onderdrukken dan ontstaat er een spanningsveld tussen het voelen en het willen, dat zich kan vastzetten in je lichaam.

Wat kan er ontladen worden met de Ontlading gave

Met de Ontlading gave kun je onder andere spanningen in de onderstaande ‘lichaamsdelen’ ontladen:

  • tanden en kiezen
  • tandvlees
  • kin
  • ogen
  • oren
  • gezicht (spieren en huid)
  • huid
  • spieren
  • (spat)aderen

Je lichaam ontladen via één centraal punt

Het gebit, je mond is het centrale punt om je hele lichaam te ontladen. Via je gebit en tandvlees kun je dus je gehele lichaam ontladen.

Het gebit staat daarbij symbool voor de wil en het tandvlees voor het gevoel.

De mond is uniek omdat het de enige direct aanraakbare plek in je lichaam is waar het voelen (je tandvlees) en het willen (jouw gebit) in direct contact met elkaar staan. 

Bij je botten en het weefsel eromheen kan ook een spanning tussen het voelen en willen ontstaan, maar daar kun je niet echt bij. Je kunt dat niet direct aanraken en die aanraking is essentieel om de frictie tussen het voelen en willen op te lossen.

De lichaamsdelen die je niet direct aan kunt raken, kun je via jouw gebit en tandvlees ontladen.

Eerst gebit en tandvlees helemaal ontladen

Eerst moet het gebit en tandvlees helemaal ontladen worden en als je dat ontladen hebt, kun je daarna via je gebit je hele lichaam ontladen.

Hoe ontlaad je je gebit?
Je gaat ontspannen zitten en legt je wijsvinger op een willekeurige plek zo neer op je tandvlees dat je onder je vinger ook je tanden of kiezen kunt voelen. Je vinger hoeft niet de hele tand of kies aan te raken.
Vervolgens ‘masseer’ je jouw tandvlees zo subtiel mogelijk. Je raakt je tandvlees dus heel licht aan terwijl je je wijsvinger kleine bewegingen laat maken.

Stel je daarbij gevoelsmatig open voor de gevoelens die hierdoor omhoog komen.
Dit zijn gevoelens die zich ooit hebben vastgezet in je gebit, omdat je het heel moeilijk vond om je echt open te stellen voor deze gevoelens.

Je hoeft daarbij niet te weten om welke gevoelens het gaat, of waardoor deze gevoelens ooit ontstaan zijn. Dat is niet van belang voor het ontladen van je gebit.

De werking van het ontladen is dus niet gebaseerd op het 'masseren' van het tandvlees.
De subtiele aanraking van het tandvlees is primair bedoeld om gevoelsmatig contact te maken met de onderdrukte gevoelens die in je kiezen en tandvlees zijn 'opgeslagen'.

Hoe lang ontladen?
Ontlaad gedurende maximaal twee minuten per keer een deel van je onder- of bovengebit.
Drie dagen later kun je dan een ander deel van je onder- of bovengebit ontladen.
Deze tussentijd heb je nodig om datgene wat er aan onverwerkte gevoelens loskomt te verwerken.

Je mag dus maximaal één keer per drie dagen gedurende twee minuten een deel van je gebit ontladen.

Gedurende deze twee minuten hoef je je alleen open te stellen en de gevoelens die je zachtjes los ‘masseert' door je heen te laten gaan.

Hoe weet je dat je klaar bent met ontladen?
Je bent klaar met ontladen als er geen gevoelens meer loskomen tijdens de massage van je gebit met je wijsvinger.

Zodra je nergens meer pijnlijk of gevoelig tandvlees hebt, is je gebit helemaal ontladen.

Hoe ontlaad je de rest van je lichaam?

Zodra je gebit ontladen is, kun je door je vinger tegelijkertijd op je tandvlees en tand of kies te leggen en heel subtiele bewegingen te laten maken, ook andere delen van je lichaam ontladen.

Als je gebit helemaal ontladen is, ga je - door zo te werk te gaan - automatisch je lichaam ontladen.

Je blijft dan je tandvlees één keer per drie dagen gedurende twee minuten op dezelfde wijze aanraken.
Je kunt daarbij een deel van je gebit aanraken of je gehele gebit langsgaan.
Bij elk plekje op je gebit, zullen er andere onderdrukte gevoelens uit je lichaam ontladen worden.

Als je dit blijft doen, ook nadat je lichaam helemaal ontladen is, onderhoud je het ontladen optimaal. 

Omdat vrijwel iedereen steeds opnieuw gevoelens onderdrukt, is het goed om het ritme van één keer per drie dagen aan te blijven houden.
Je kunt dus blijven doorgaan met het ontladen van je lichaam.

Is ontladen zonder de Ontlading gave mogelijk?

Zonder de Ontlading gave kun je alleen je kin gedeeltelijk ontladen. 
Je kunt dit doen met behulp van de oefening Onderdrukte gevoelens verwerken.

Als je je kin ontlaadt met behulp van de oefening ‘Onderdrukte gevoelens verwerken’, kun je daarmee 40% van de gevoelens die in je kin zijn opgeslagen, doorvoelen.

Met behulp van de Ontlading gave kun je alle onderdrukte gevoelens doorvoelen en ontladen die in jouw kin zijn opgeslagen.

De rest van je lichaam kun je zonder de Ontlading gave niet ontladen.

Lees meer: Onderdrukte gevoelens verwerken

Minder onderdrukken

De Ontlading behandeling leidt jou door ontwikkelingen waardoor je 25 procent minder gevoelens zult gaan onderdrukken.

Je bouwt daardoor minder spanning op in je systeem, waardoor je je prettiger en vrijer voelt.
De kans op ziekte vermindert daardoor ook.

Als je de Ontlading behandeling al in jouw jeugd ontvangt, zul je op oudere leeftijd duidelijk minder de neiging hebben om gevoelens te onderdrukken.Kinderen
Jonge kinderen kunnen de Ontlading gave nog niet toepassen.
Toch is het zinvol om de Ontlading behandeling aan jonge kinderen te geven.

Als kinderen de Ontlading behandeling al vroeg in hun leven ontvangen, zullen zij beduidend minder gevoelens onderdrukken.
De Ontlading gave kunnen ze dan op jong volwassen leeftijd (18 jaar) gaan toepassen.

Onderdrukte gevoelens oplossen

In het artikel Onderdrukte gevoelens oplossen worden de verschillende mogelijkheden besproken voor het oplossen, doorvoelen en verwerken van onderdrukte gevoelens.

Als je onverwerkte gevoelens niet verwerkt, dan bepaalt de wijze waarop je onverwerkte gevoelens onbewust onderdrukt hebt, hoe ze zo ‘losgemaakt’ kunnen worden dat ze weer verwerkbaar zijn.
Lees meer: Onderdrukte gevoelens oplossen

Voor wie?

Iedereen heeft de Ontlading behandeling nodig.

Niveau

De Ontlading behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Als je in dit leven de Ontlading behandeling ontvangen hebt, zul je in volgende levens geen gevoelens meer onderdrukken.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Ontlading behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Ontlading behandeling bedraagt € 140,-.


Ervaringen


De pijn wordt iedere dag  steeds minder

'Ik ben al een tijdje onderweg in deze behandeling. De herinneringen en emoties vliegen me nog steeds om de oren. Het is veel wat er uit komt.

Ik laat het ook allemaal gebeuren en bepaalde dingen ben ik dan ook ineens kwijt, terwijl ik mij er niet van bewust ben wat het is geweest.

De pijn, die ik altijd ervaren heb, wordt iedere dag nog steeds minder.'
Saskia D, Enschede


Een grote rust daalde in mij

‘Het was heerlijk om te ervaren. Een grote rust daalde in mij.
In mijn hele lichaam voltrok zich een diepe ontspanning.’
Amalin B, Delfzijl