Dubbele motieven behandeling
voor bedrijven

Niet alleen individuen maar ook bedrijven en instellingen kunnen met dubbele motieven beïnvloed worden.

Dubbele motieven beïnvloeding kan de ontwikkeling en de bloei van een bedrijf of instelling diepgaand belemmeren en kan de omzet sterk negatief beïnvloeden.Omdat dubbele motieven beïnvloeding ook onbewust toegepast kan worden, komt dit vaker voor dan over het algemeen wordt aangenomen.De Dubbele motieven behandeling voor bedrijven lost alle aangrijpingspunten voor dubbele motieven beïnvloeding binnen het bedrijf op en beschermt het bedrijf tegen dubbele motieven beïnvloeding.

De Dubbele motieven behandeling voor bedrijven beschermt ook alle medewerkers tegen dubbele motieven beïnvloeding, voor zover het hun werkzaamheden voor het bedrijf betreft.

Bewust of onbewust toegepast

Dubbele motieven beïnvloeding kan bewust of onbewust toegepast worden.Vrijwel iedereen heeft in vorige levens wel eens geleerd om actief dubbele motieven beïnvloeding toe te passen. Als dat het geval is, kunnen mensen in dit leven deze energetische technieken onbewust toepassen als ze bijvoorbeeld boos zijn.Mensen van binnen of buiten het bedrijf kunnen dus, als ze boos of ontevreden zijn of iets voor elkaar willen krijgen, onbewust dubbele motieven beïnvloeding toepassen op het bedrijf of op één of meerdere werknemers. Hetzelfde geldt uiteraard voor instellingen.

Resultaten van de behandeling

Na ontvangst van de behandeling is het bedrijf of de instelling direct en levenslang beschermd tegen dubbele motieven beïnvloeding. Nieuwe dubbele motieven beïnvloeding zal het bedrijf of de instelling dus niet meer bereiken.Dubbele motieven beïnvloeding die op het bedrijf of de instelling gericht is geweest, heeft uiteraard z’n sporen achtergelaten.

In de periode na de ontvangst van de Dubbele motieven behandeling voor bedrijven lossen de invloeden van de ‘oude’ dubbele motieven beïnvloeding bij alle werknemers op.Dit gebeurt uiteraard niet voor de eventuele dubbele motieven beïnvloeding die in de privésituatie op de werknemer is gericht. Wel zal de werknemer tijdens het werk geen last hebben van de eventuele dubbele motieven beïnvloeding die in de privésituatie op de werknemer is gericht.De behandeling lost in het bedrijf of de instelling ook de aangrijpingspunten op waardoor de dubbele motieven beïnvloeding vat heeft kunnen krijgen op het bedrijf.Dubbele motieven beïnvloeding zal het bedrijf of de instelling dus niet meer kunnen bereiken, enerzijds door de bescherming van de behandeling, anderzijds omdat er in het bedrijf of de instelling geen aangrijpingspunten, geen openingen meer zijn voor dubbele motieven beïnvloeding.

Privé bescherming tegen dubbele motieven beïnvloeding

De Dubbele motieven behandeling voor bedrijven beschermt alle medewerkers tegen dubbele motieven beïnvloeding, voor zover zij werkzaamheden voor het bedrijf verrichten.
Medewerkers worden in hun privéleven dus niet beschermd door de Dubbele motieven behandeling voor bedrijven.Als medewerkers ook in hun privéleven beschermd willen worden tegen alle vormen van dubbele motieven beïnvloeding dan kunnen zij de Dubbele motieven behandeling bij ons, Bas en Maria, aanvragen door een verzoek daartoe te sturen aan basmaria@wholismproject.nl.

Eenmanszaak

Heb je een eenmanszaak dan zijn er twee mogelijkheden:

  • de persoonlijke Dubbele motieven behandeling beschermt ook je eenmanszaak
  • de persoonlijke Dubbele motieven behandeling beschermt je eenmanszaak niet


Je kunt ons, Bas en Maria, vragen of jouw persoonlijke Dubbele motieven behandeling in jouw geval wel of niet ook je eenmanszaak beschermt.

Niveau

De Dubbele motieven behandeling voor bedrijven werkt op het zielenniveau.

Omzet verhoging

Ervaringen tonen dat de omzet van een bedrijf meer dan twee maal zo hoog kan worden na de Dubbele motieven behandeling voor bedrijven.Het gaat het bedrijf of de instelling duidelijk beter voor de wind, de flow van het bedrijf of instelling wordt niet meer tegengewerkt.De mate van de omzet verhoging hangt uiteraard wel af van de ernst van de dubbele motieven beïnvloeding die op het bedrijf of de instelling is toegepast.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze behandeling van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Het is niet mogelijk om deze behandeling 24 uur gratis op proef te ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem of in een bedrijf te integreren.

De integratietijd van de Dubbele motieven behandeling voor bedrijven is drie maanden. 


Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling drie maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die vlak vóór of na een andere behandeling ontvangen kunnen worden.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.Dit is ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.De uitwerkingstijd van de Dubbele motieven behandeling voor bedrijven is negen maanden.

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.

Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

De Dubbele motieven behandeling voor bedrijven kan alleen door of in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

Deze afstandsbehandeling kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Twijfel

Bestaat er twijfel of het bedrijf of instelling beïnvloed wordt met dubbele motieven, dan gaan wij, Bas en Maria, dat op verzoek na. Dat is een kosteloze service.

Benodigdheden

De Dubbele motieven behandeling voor bedrijven wordt op afstand gegeven aan de hand van de volgende gegevens:

  • de naam van het bedrijf
  • de namen van de personen door wie het geleid wordt
  • het totale aantal werknemers
  • het vestigingsadres van het bedrijf
  • het telefoonnummer
  • het e-mail adres

Kosten

De totale kosten bedragen € 250,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers.
Voor elke werknemer meer wordt € 50,- in rekening gebracht.Neemt het aantal werknemers toe, dan kan de bescherming van de Dubbele motieven behandeling voor bedrijven voor € 50,- per ‘extra’ werknemer uitgebreid worden.Wordt een werknemer opgevolgd door een nieuwe werknemer, dan gaat de bescherming automatisch over op deze vervangende werknemer.

Part-timers
De Dubbele motieven behandeling wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Dubbele motieven behandeling voor bedrijven aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Dubbele motieven behandeling voor bedrijven dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Dubbele motieven behandeling voor bedrijven dus aan voor 10 werknemers.