Parallel Verbinding

De Parallel Verbinding helpt je om meer voelend te denken in plaats van het analytische denken wat ons in deze maatschappij wordt geleerd.

In deze maatschappij is het analytisch denken de favoriete manier om onderzoek te verrichten om alles tot in z'n elementen uit elkaar te halen. Alles wordt daarbij uit elkaar geplozen, tot in de allerkleinste deeltjes. Het is een poging om vanuit de bouwsteentjes inzicht in de ons omringende wereld, in de schepping te krijgen.

Het is een mannelijke benadering waarbij je met het denken diep in de materie probeert 'door te dringen', tot in de cellen en de 'bouwsteentjes' daarvan.

Een andere, meer gevoelsmatige benadering is dingen onderling met elkaar vergelijken en daardoor de parallellen te gaan zien en zo inzicht te krijgen en te leren.

Het mooie van deze benadering is dat je niets 'uit elkaar hoeft te halen'. Je laat datgene wat je onderzoekt volkomen intact. Je respecteert hierbij het mysterie van de schepping.
Het is dus een vorm van onderzoek in een volkomen respect voor de schepping. Alleen datgene wat zich van nature toont, gebruik je om inzicht te krijgen, om van te leren.

Deze 'parallel’ benadering leidt tot verdiepte inzichten hoe het leven en de natuur functioneert, hoe deze prachtige schepping functioneert.

Als je op deze manier de werkelijkheid benadert, dan zul je je intuïtie steeds verder ontwikkelen.
Via ingevingen ga je dan verbanden, parallellen zien, waardoor je bijzondere inzichten krijgt en het leven dieper gaat doorgronden.

De Parallel Verbinding schenkt je het talent om deze benadering van het leven verder te ontwikkelen.

Voelend denken in parallellen

De Parallel Verbinding zet je op het spoor van voelend denken in parallellen.
Voelend denken zit tussen denken en voelen in. Het is denken geleid door het voelen, gebed in het voelen. 

Voelend denken geeft ruimte aan jouw intuïtie, laat jouw intuïtie functioneel worden en je helpen in jouw ontdekkingstocht van het leven, van de pracht van deze schepping.

Deze benadering van het leven bevat een enorme bron van inspiratie.

Voor wie?

De Parallel Verbinding is bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in het wonder en de schoonheid van onze schepping en de natuur.
Voor iedereen die intuïtief en oorspronkelijk naar het leven wil kijken.

Parallel Verbinding voor een bedrijf

De Parallel Verbinding kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

De Parallel Verbinding bevordert bij werknemers het gebruik van hun intuïtie en kan ook tot unieke en innovatieve ideeën leiden.

Let op: De Parallel Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Parallel Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding.
Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Parallel Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze voor de werknemers vanzelfsprekend alleen in het bedrijfspand, dus niet in hun eigen woonomgeving.

De kosten bedragen € 150,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers. Voor elke werknemer meer wordt € 30,- in rekening gebracht.

Aantal werknemers
De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Parallel Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Parallel Verbinding bedraagt € 140,-.