Zuiver communiceren

Zuiver communiceren is essentieel om vriendschappen en relaties goed te houden en het werkt zelfs ontwikkeling bevorderend.

Het verschil tussen zuiver en onzuiver communiceren?

Het essentiële verschil tussen zuiver en onzuiver communiceren is:

  • zuiver communiceren doe je vanuit je gevoel
  • onzuiver communiceren doe je vanuit angst


Een belangrijk praktisch verschil tussen zuiver en onzuiver communiceren is:

  • bij zuiver communiceren blijft alles wat besproken is tussen jou en de ander. Je spreekt hier dus niet met derden over.
  • bij onzuiver communiceren bespreek je met derden wat er in het contact tussen jou en de ander is besproken


Exact hetzelfde geldt voor dingen die hebben plaatsgevonden in het contact tussen jou en de ander.

Bert Hellinger, de man achter de familieopstellingen, heeft vanuit zijn ervaring het volgende inzicht gekregen: Als je met anderen - in negatieve zin - over jouw liefdesrelatie spreekt, loopt jouw liefdesrelatie daardoor uiteindelijk stuk.
Zijn inzicht geeft dus ook duidelijk aan hoe belangrijk zuiver communiceren is.

Dit komt overeen met ons eigen inzicht dat je de eenheid van jouw relatie verbreekt als je met anderen privé-dingen uit jouw relatie bespreekt.

Zuiver communiceren hoort dan ook bij de kosmische dag, terwijl onzuiver communiceren typisch een kosmische nacht benadering is. Vrijwel iedereen in de kosmische nacht communiceert dan ook onzuiver.

Wanneer communiceer je zuiver en wanneer onzuiver?

Aan de hand van algemene voorbeelden zullen we aangeven wanneer je zuiver en wanneer je onzuiver communiceert.

Zuiver communiceren
Als iemand iets tegen je zegt dat jou per ongeluk raakt, dan communiceer je zuiver als je dat de ander aangeeft.
Je kunt dat dan het beste als volgt aan de ander overbrengen:
 

... ‘Ik weet dat het niet jouw bedoeling was, maar ik voel me geraakt door wat je net zei.’


Als je dat zo brengt, dan voelt de ander zich niet aangevallen en kan daardoor vanuit zijn of haar gevoel op jou reageren en jou bijvoorbeeld antwoorden:
 

...
‘Oh, sorry, het was zeker niet mijn bedoeling om jou te raken, vind je het fijn als we er samen even naar kijken waarom je je geraakt voelt?’


Samen er even naar kijken is belangrijk. Er is tijdens jullie onderling contact iets gebeurd en dan voelt het het beste om dat samen op te lossen. De gevoelsmatige rimpels die in jullie gesprek ontstaan zijn, kunnen dan weer recht getrokken worden.

Als het op dat moment onmogelijk is om er samen even naar te kijken, dan is dat geen echt probleem. Word je door een ander onbedoeld geraakt, dan zegt dat namelijk niets over de ander, maar alleen iets over jezelf.
Wel is het van belang dat je zelf kijkt waarom je geraakt werd. Door daar naar te kijken en het op te lossen, kun je een volgende ontwikkelingstap maken.

Onzuiver communiceren
Als iemand je in een gesprek per ongeluk raakt, dan communiceer je onzuiver als je dat de ander niet aangeeft, maar er wel met derden over spreekt.

Je hebt dan niet de moed opgebracht om de ander ermee te ‘confronteren’ dat je geraakt was door wat de ander zei.

Eigenlijk durf je op zo’n moment jezelf niet aan te gaan. Je kunt dan niet over de pijn van het per ongeluk ‘geraakt worden’ heen kijken.

Je reageert dan puur vanuit jouw pijn, vanuit de pijn dat je geraakt bent. Je durft je eigen pijn dan niet aan te gaan, je wilt die pijn zelfs niet voelen.
Als dat zo is dan projecteer je pijn op de ander, die jou onbedoeld geraakt heeft.
Dan ga je hem of haar de ‘schuld’ geven van jouw pijn en communiceer je dat graag met derden om zo je hart te luchten over ‘het onrecht dat jou is aangedaan’. 

Er bestaat dan ook een reële kans dat de ander die jou per ongeluk heeft geraakt, via via hoort hoe je je over hem of haar hebt uitgelaten.
Gebeurt dat, dan is dat meestal het einde van jullie relatie. Het vertrouwen van de ander in jou wordt dan tenminste diep beschadigd.

Ontwikkeling bevorderend en ontwikkeling remmend

Zuiver communiceren werkt versterkend en ontwikkeling bevorderend op je.
Je gaat in op de kansen die het leven je biedt, door de achtergrond op te lossen van de pijn in jou die ontstaat als je onbedoeld door een ander geraakt wordt.
Je maakt zo een volgende ontwikkelingstap, je komt weer een stap verder in je ontwikkeling.

Onzuiver communiceren werkt verzwakkend en ontwikkeling remmend op je.
Je gaat de kansen die het leven je biedt, niet aan, je ontloopt een ontwikkelingsmogelijkheid.
Door er met anderen over te communiceren, schep je juist onzuiverheid en verwarring, maak je juist alles gecompliceerder.

Fouten maken, geef ze toe

Iedereen maakt fouten, je kunt niet leven zonder fouten te maken.

Communiceer je onzuiver en zie je dat in, ga dan naar de ander die jou per ongeluk had geraakt en geef diegene aan dat je onzuiver gecommuniceerd hebt. Zeg dat dan ook aan de derden met wie je over het voorval hebt gesproken.

Er is moed voor nodig om dat te doen, maar het dwingt veel respect af.
Je bent dan tegelijkertijd een voorbeeld voor anderen hoe je met onzuiver communiceren om kunt gaan en dingen weer recht kunt zetten.

Ga je zo te werk dan kun je trots op jezelf zijn, dan heb je een overwinning op jezelf behaald en dat smaakt naar meer.

Niet alles zeggen kan wel

Je hoeft niet altijd alles te zeggen.

Als je per ongeluk in iets heel privé’s wordt geraakt, dan hoef je dat niet met de ander te delen.

Dan kun je wel tegen de ander zeggen:
 

... ‘Wat je nu zegt, raakt me diep in iets dat voor mij heel gevoelig ligt. Fijn dat je het onbedoeld hebt aangeraakt, want dat geeft me de mogelijkheid om er aan te werken en het nog dieper te verwerken en op te lossen.’


De ander voelt meestal wel aan dat dat je ergens in geraakt bent en blijft daar een naar gevoel aan overhouden als je niets zou zeggen.

Niet à la minute

Als je per ongeluk door een ander geraakt wordt, hoef je niet à la minute te reageren.

Als wat de ander zegt, je diep raakt, is het zelfs wijs om niet à la minute te reageren. Dan is het beter om eerst je gevoelens tenminste voor een deel te verwerken.

Zit je nog te veel in je emoties dan loop je het risico dat je het de ander toch gaat verwijten dat die jouw pijn heeft aangeraakt.

Het is dus wijs om jezelf zoveel tijd te geven dat je er zonder ‘oncontroleerbare’ emoties met de ander over kunt spreken.

Zuivere e-mail communicatie

E-mails ongevraagd doorsturen of letterlijk citeren zonder dat de afzender daarmee heeft ingestemd, is ook een vorm van onzuiver communiceren.

Als je zonder instemming van de afzender e-mails of passages daaruit letterlijk doorstuurt aan een derde of op internet plaatst, ga je daarmee over grenzen van degene die jou de e-mail heeft gestuurd.
De afzender had jou persoonlijk geschreven en zich daarbij ook op jou gericht, zich op jou afgestemd. Daardoor is de e-mail een persoonlijke boodschap voor jou geworden.

Als de afzender het bericht voor een ander had geschreven, dan zou hij of zij zeker een andere woordkeuze hebben gebruikt.

Als je een bericht, dat speciaal voor jou was geschreven, doorstuurt aan een ander, verlies je daarmee ook de energie die via dit persoonlijk geschreven bericht aan jou was gegeven.

Communicatie met je therapeut of andere deskundige

In hoeverre kun je met je therapeut of andere deskundige spreken over bijvoorbeeld je relatie zonder die te schaden?

Ook in een gesprek met je therapeut of andere deskundige kun je heel gemakkelijk de eenheid met je partner verbreken. Je moet dus heel voorzichtig zijn, het is op eieren lopen.
Als het echt nodig is voor je relatie om erover met derden te spreken, is het aan te raden om samen met je partner advies te vragen over je relatie.

Houd je het puur bij jezelf, over hoe jij zelf reageert in jouw relatie, dan kun je daar wel met een therapeut of een andere deskundige over praten terwijl jouw partner daar niet bij is. Je spreekt dan over jezelf en niet over je partner.

Mocht je twijfelen of je iets met een derde kunt delen over je relatie of niet, stel jezelf dan voor dat je partner erbij zit. Je voelt dan direct aan wat je wel en niet kunt zeggen.

Realiseer je ook dat jouw partner op een hoger niveau exact weet wat jij aan anderen vertelt over jullie relatie. Als je iets vertelt over je relatie dat privé had moeten blijven, dan heeft dat dus altijd een effect op je relatie.

Het is dan ook beter om te integer hierin te zijn, dan dat je te gemakkelijk iets deelt over je relatie met een derde.
Mocht je per ongeluk toch iets delen met een derde over je relatie dat privé had moeten blijven, dan is het het beste om dat ‘op te biechten’ aan je partner.

In het kort

Zuiver communiceren werkt verrijkend en brengt mensen dichter bij elkaar, terwijl onzuiver communiceren juist als een splijtzwam werkt.

Zuiver communiceren geeft ook over en weer een goed gevoel, je komt dichter bij elkaar, terwijl onzuiver communiceren altijd een naar gevoel geeft en afstand schept.