Zuiver voelen optimalisatie

De Zuiver voelen optimalisatie lost blokkades op die jou belemmeren om zuiver te voelen.

Zuiver voelen is een fijngevoelig en zuiver instrument dat hoort bij de kosmische dag.
Het is gebaseerd op een diep contact met je energetisch kanaal, het kanaal dat al jouw chakra’s verbindt en dat fungeert als een kanaal tussen Hemel en Aarde.


Door de Zuiver voelen optimalisatie raak je dieper met je gevoel verbonden, zodat je nog beter kunt varen op het kompas van je gevoel.

Optimalisatie werking energetisch kanaal

De Zuiver voelen optimalisatie lost blokkades op in je energetisch kanaal. Het energetisch kanaal is het kanaal dat al jouw chakra’s verbindt, het is jouw kanaal tussen Hemel en Aarde.

Door de Zuiver voelen optimalisatie krijgt het energetisch kanaal een betere verbinding met het voelen. Dit voelt als heel ondersteunend.

Omdat het energetisch kanaal het kanaal is tussen Hemel en Aarde, werkt dit door in jouw contact met het Hogere en de Aarde. Je voelt op onbewust niveau dat er minder ‘ruis op de lijn’ zit. Dit geeft een versterkt gevoel van vertrouwen in het Hogere.

Fijngevoeliger kompas
Je kunt nog beter varen op het kompas van je gevoel. Het is alsof je een fijngevoeliger kompas krijgt dat ook nog eens heel zuiver werkt. Je kunt daardoor heel precies je koers bijsturen.

De fijngevoeligere werking van het kompas kun je je als volgt voorstellen:
Vóór de Zuiver voelen optimalisatie heb je een kompas dat Noord, Zuid, Oost of West aangeeft. Na de Zuiver voelen optimalisatie heb je een kompas dat heel precies het aantal graden aangeeft.

Doordat je meer vertrouwen in het Hogere voelt en je voelen zuiverder en fijngevoeliger wordt, kom je meer in overgave en ga je gemakkelijker door ontwikkelingen.

De ontvangst van de Zuiver voelen optimalisatie

Je ontvangt de behandeling van de Zuiver voelen optimalisatie via Bas en Marieke, terwijl je in de praktijk van Nadia Lucassen bent.

Bij de Zuiver voelen optimalisatie ontvang je, net als bij de Geleide behandeling, een behandeling van de Hogere begeleiders van het Wholism Project.

Twee tot vier sessies

De Zuiver voelen optimalisatie wordt meestal in twee sessies gegeven.
Eén op de drie mensen heeft drie sessies nodig en één op de tien mensen heeft vier sessies nodig.

Nadia zal van tevoren voor je invoelen hoeveel sessies jij nodig hebt. Dit hangt af van jouw individuele blokkades.

Tussen elke sessie zit twee weken.

Elke sessie duurt ongeveer 40 minuten.

Je ligt daarbij gekleed op de behandeltafel waarbij Nadia jou onder leiding van de kosmische dag Aartsengelen op verschillende plaatsen aanraakt.
Tijdens de behandeling wordt niet gesproken.

Ondersteunende Verbinding

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Kracht Verbinding, de Ki-punt Verbinding, de Connectie Verbinding en de Gevoelswereld Verbinding werken specifiek ondersteunend op de Zuiver voelen optimalisatie.

Voor wie?

De Zuiver voelen optimalisatie is voor iedereen die zuiverder wil voelen en kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Niet iedereen mag deze behandeling ontvangen, niet iedereen is eraan toe beter verbonden te worden met het energetisch kanaal dat de chakra's onderling verbindt.

Niveau

De Zuiver voelen optimalisatie vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Je kunt de Zuiver voelen optimalisatie ontvangen als eerste behandeling.

Ons advies is om voordat je de Zuiver voelen optimalisatie aanvraagt, tenminste eerst de voor jou benodigde Beïnvloeding behandelingen en de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling te ontvangen.

Ervaringen

Lees meer over de Ervaringen met de Zuiver voelen optimalisatie

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Het is niet mogelijk om de uitwerking van deze behandeling 24 uur gratis op proef te ervaren.

Integratietijd

De Zuiver voelen optimalisatie richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt elke sessie van de Zuiver voelen optimalisatie dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.
Bij het inplannen van deze behandeling hoeft dus geen rekening gehouden te worden met jouw andere behandelingen van het Wholism Project.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. 
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je op de Zuiver voelen optimalisatie kunt blijven reageren. 

Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten.
Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.

De uitwerkingstijd van de Zuiver voelen optimalisatie begint op de dag van de eerste sessie en eindigt één maand na de laatste sessie.
Elke sessie van de Zuiver voelen optimalisatie heeft een uitwerkingstijd van één maand.


Met een tussentijd van twee weken tussen elke sessie is de uitwerkingstijd van de Zuiver voelen optimalisatie:

  • bij twee sessies: twee weken plus één maand
  • bij drie sessies: vier weken plus één maand
  • bij vier sessies: zes weken plus één maand


Na ontvangst van de Processor behandeling halveert de uitwerkingstijd van elke sessie.
De totale uitwerkingstijd van de Zuiver voelen optimalisatie wordt dan:

  • bij twee sessies: twee weken plus twee weken
  • bij drie sessies: vier weken plus twee weken
  • bij vier sessies: zes weken plus twee wekenDe Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Aanvragen

Je kunt de Zuiver voelen optimalisatie uitsluitend aanvragen door een e-mail te sturen aan Nadia Lucassen: nadia@omhelsjehart.nu.

Nadia zal dan voor jou invoelen of jij deze behandeling mag ontvangen en hoeveel sessies jij nodig hebt.

Bij wie?

Je kunt de Zuiver voelen optimalisatie via ons, Bas en Marieke ontvangen in de praktijk van Nadia Lucassen, Amersfoort (UT).

Kosten

Standaard Zuiver voelen optimalisatie met twee sessies: € 120,-.

Eén op de drie mensen heeft drie sessies nodig en één op de tien mensen heeft vier sessies nodig.

Zuiver voelen optimalisatie met drie sessies € 180,-.
Zuiver voelen optimalisatie met vier sessies € 240,-.

Betaling
De volledige betaling vindt plaats (contant of met pin) tijdens de eerste sessie in de praktijk van Nadia Lucassen.