Specifieke problemen

Met de behandelingen in deze categorie kun je allerlei specifieke problemen oplossen.

Andermans wereld behandeling

Je hebt de Andermans wereld behandeling nodig als:

  • je te veel opgaat in een ander en daardoor jezelf min of meer verliest
  • je anderen in jouw wereld trekt


Als je je in de wereld van een ander laat trekken, is dat vaak om je eigen leven, eigen verantwoordelijkheden, eigen opdrachten of levensopdracht te ontlopen, te ontwijken en/of te ontvluchten.

Je verlaat daarmee in feite je eigen ontwikkelingspad, de weg die bij jou past, omdat je een probleem of levensuitdaging op jouw levensweg wilt ontwijken of ontlopen.

Als je je te veel in de wereld van een ander laat trekken, zou je dat een vorm van karakterzwakte kunnen noemen.

Als je anderen juist in jouw wereld wilt trekken, doe je dat vaak vanuit een behoefte aan invloed op en macht over anderen. Daarnaast heb je een sterke behoefte om zoveel mogelijk centraal te staan, in het middelpunt van de belangstelling te staan.

De diepere achtergrond hiervan is ook een karakterzwakte, die je overcompenseert door veel grip op anderen te krijgen en invloed op hen uit te oefenen.

De Andermans wereld behandeling lost deze problematiek op.

Lees meer

Blinde Vlek behandeling

Een behandeling die eigenlijk iedereen nodig heeft, maar waarom weet je zelf eigenlijk niet. De buitenwereld weet dat in dit geval meestal veel beter.
Lees meer

Blokkade behandeling

De Blokkade behandeling is bedoeld voor vrijwel iedereen die moeite moet doen om op gewicht te blijven. En als je - bij wijze van spreken - al aankomt van het kijken naar eten, dan is het vrijwel zeker dat je de Blokkade behandeling nodig hebt.

De blokkade die de Blokkade behandeling oplost, bestaat uit een voor jou onverteerbare problematiek, die zich in je buikstreek heeft vastgezet. Door zo’n emotionele blokkade wordt de vertering van voeding belemmerd.

Een emotionele blokkade kan op twee verschillende manieren ontstaan:
als je vroeg in het verwerkingsproces van een ingrijpende gebeurtenis blijft steken
als gevoelens vastgezet worden door beïnvloeding. Het wordt dan onmogelijk om die gevoelens te verwerken.

De Blokkade behandeling zal je helpen om alsnog de gebeurtenis(sen) of gevoelens te verwerken waarin je in het verwerkingsproces bent blijven steken.
Daarnaast lost de Blokkade behandeling de eventuele beïnvloeding op die het onmogelijk maakt om bepaalde gevoelens te verwerken.

Als deze blokkades door de Blokkade behandeling zijn opgelost, kan je verteringssysteem weer gewoon gaan functioneren, waardoor je ook kunt afvallen.
Lees meer

Eenheidsbehandeling

De Eenheidsbehandeling is bedoeld voor mensen die last blijven houden van entiteiten en/of negatieve kosmische invloeden, wat voor behandelingen ze ook doen.

Door deze behandeling worden de onderlinge verbindingen tussen het zielen-, wezens- en eenheidsniveau en de eventuele openingen in deze niveaus waar nodig geheeld. Entiteiten en negatieve kosmische invloeden kunnen je daardoor niet meer bereiken.
Lees meer

Eigen wereld behandeling

Mensen die de Eigen wereld behandeling nodig hebben, zijn heel eigen, hebben een eigen kleur, zijn anders dan anderen. In een groep vallen ze ook op zonder dat je direct kunt aangeven waarom.

Zij varen heel duidelijk hun eigen koers in het leven. Ze kunnen daarbij wel zo in hun eigen wereld opgaan dat ze moeilijk bereikbaar kunnen zijn voor derden.
Sluit, hetgeen je wilt delen, aan bij hun eigen wereld dan zijn ze één en al oor en is een diepgaande uitwisseling mogelijk.
Sluit het niet aan bij hun eigen wereld, dan krijg je geen aansluiting, dan kunnen ze zelfs, volkomen onverwacht, over iets beginnen wat wel in hun eigen wereld past.

Er is uiteraard een achterliggende reden, als iemand ooit een eigen wereld heeft gecreëerd.

Je kunt je eigen wereld creëren als je in omstandigheden terecht komt waarbij je je eigen talenten niet meer tot uitdrukking kunt brengen.
Je eigen wereld stort daardoor in elkaar, er ontstaat leegte, er is alleen nog chaos om je heen. Je kunt het niet aanzien, het doet zo’n intense pijn, dat alles waar je zo met hart en ziel aan gewerkt hebt van het ene op het andere moment ineenstort, dat je onbewust diep van binnen besluit: ‘Ik bouw een eigen wereld op’.

Je eigen wereld creëren is dus een wanhoopsdaad, doordat je bijvoorbeeld ineens in een oorlogssituatie verzeild raakt, of doordat je door een ongeval sterk beperkt wordt in jouw mogelijkheden en je een uitweg zoekt om je passie toch uit te drukken.

De wereld die je dan opbouwt is een illusionaire wereld, een wereld waar jezelf in gelooft, maar die niet reëel is.

Ook als de omstandigheden weer ten goede wijzigen, blijft je eigen wereld bestaan. Deze problematiek werkt zelfs over levens heen door.
Je blijft dus meerdere levens als het ware in je eigen wereld ‘gevangen’. Pas als je de oorzaak van het ontstaan van je eigen wereld verwerkt hebt, ben je ervan verlost.

De Eigen wereld behandeling kan je helpen om de achtergrond van je ‘eigen wereld’ op te lossen zodat je weer helemaal in de realiteit terug kunt keren.

Lees meer

Gebroken tijdlijn behandeling

Lang niet iedereen stamt oorspronkelijk uit het Universum waar de Aarde zich in bevindt.

In andere Universa kunnen volkomen andere spelregels gelden dan in ons Universum.
Zo kan de tijdrekening in andere Universa totaal anders zijn.

Stam je uit een ander Universum of heb je daar een aantal levens geleid, dan kun je voor een deel verbonden zijn met de tijdrekening die we hier op Aarde gebruiken en voor een deel nog met de tijdrekening uit dat andere Universum.

Het gevolg daarvan is dat je problemen kunt hebben om goed om te gaan met de tijdrekening die we hier op Aarde hanteren.

Je lijkt echt geen gevoel voor tijd te hebben, omdat op een onbewust niveau het tijdsbesef van dat andere Universum nog door je heen speelt.

De Gebroken tijdlijn behandeling kan je dan helpen om een tijdsgevoel te krijgen dat meer in lijn is met tijdrekening die we op deze Aarde hanteren.
 

Topje van de ijsberg

Het geen gevoel voor tijd hebben, is vaak het topje van de ijsberg van een problematiek die veel dieper ligt.

Door de verbondenheid met het andere Universum kunnen allerlei vaak heel merkwaardige en onverklaarbare symptomen optreden. Deze symptomen kunnen van persoon tot persoon sterk verschillen.

Deze symptomen worden ook door de Gebroken tijdlijn behandeling opgelost.

Deze behandeling heeft de naam ‘Gebroken tijdlijn behandeling’ gekregen, omdat het symptoom ‘geen gevoel voor tijd hebben’, het symptoom is dat het meest vaak voorkomt als deze problematiek speelt.
Lees meer

Goddelijk Licht behandeling

De Goddelijk Licht behandeling is er speciaal op gericht om mensen met goedaardige en kwaadaardige tumoren te helpen.

De ziekte kanker onderscheidt zich op één punt van alle andere ziekten.
Bij kankercellen onttrekt de celgroei zich aan het centrale besturingssysteem van het lichaam, waardoor er celwoekering ontstaat.

Zoals bij alle ziekten is er een specifieke geestelijke achtergrond voor kanker.
De geestelijke processen die geleid hebben tot het ontstaan van kanker vertonen daarom  overeenkomsten met het gedrag van de tumor.

De Goddelijk Licht behandeling helpt om in omgekeerde richting door alle geestelijke processen te gaan die de kanker hebben laten ontstaan.
Eerste ervaringen laten zien dat de tumoren slinken naarmate dit proces vordert.

De Goddelijk Licht behandeling is ook belangrijk voor mensen bij wie een tumor verwijderd is door middel van een operatie, bestraling en/of chemotherapie. 

De kans dat een tumor opnieuw ontstaat, kan sterk gereduceerd worden door de geestelijke achtergrond van de kanker met de Goddelijk Licht behandeling op te lossen.

Lees meer

Hersen processor behandeling

Veel mensen voelen zich regelmatig of continu duf in hun hoofd.
De Hersen processor behandeling lost dit duffe gevoel in je hoofd op, waardoor je je weer frisser in je hoofd voelt en weer helderder kunt denken. 

Door de Hersen processor behandeling wordt de verbinding tussen het kruinchakra en de hersenen versterkt, waardoor je bewuster kunt worden van de inspiratie die je via je kruinchakra ontvangt. Je wordt dus ook in die zin helderder.

Ongeveer tweederde van alle mensen heeft de Hersen processor behandeling nodig.

Lees meer

Herstart behandeling

De Herstart behandeling helpt je als je bent vastgelopen in je ontwikkeling.

Vastlopen in je ontwikkeling kan zich op veel verschillende manieren uiten. Dat kan variëren van je vlak voelen tot griep of depressieve gevoelens.
Onbewuste angsten zijn altijd de achterliggende reden van vastlopen in je ontwikkeling.

De Herstart behandeling geeft je, als je bent vastgelopen in je ontwikkeling, automatisch een impuls waardoor de stagnatie in je ontwikkeling wordt opgelost en je innerlijk weer gaat stromen.

De symptomen van vastlopen in je ontwikkeling lossen over het algemeen snel op zodra de stagnatie in je ontwikkeling is opgelost en je weer in stroming bent.
Zo ben je bij griep meestal binnen 24 uur weer beter, nadat je weer in ontwikkeling bent gebracht.
Lees meer

Hier en daar behandeling

De Hier en daar behandeling lost de diepgaande problematiek op, die ontstaat als je levens hebt geleid op een andere planeet of in een ander Universum en een deel van jezelf op die andere planeet of in dat andere Universum hebt achtergelaten.

Je kunt een deel van jezelf op een andere planeet of in een ander Universum achterlaten als je erg gehecht bent geraakt aan de spelregels en manier van samenleven ‘daar’ en het daarom heel moeilijk vindt om die andere planeet of dat andere Universum definitief los te laten.

Als je een deel van jezelf elders achterlaat, ben je 'half hier en half daar'.

Omdat je half hier en half daar bent, voel je je hier op Aarde niet thuis: je voelt je ontheemd, wat doe je hier, alles gaat anders dan je oorspronkelijk gewend was.
Je vindt daardoor geen aansluiting en komt daardoor ook niet uit de verf. Het lukt je niet om dingen neer te zetten en te laten slagen en wordt gaandeweg hopeloos onzeker.

Deze problematiek kan zich pas werkelijk oplossen als je wel helemaal hier op Aarde bent en je echt openstelt voor het leven hier. Dan pas kun je leren hoe je hier op Aarde jouw talenten en kwaliteiten kunt aanwenden, hoe je dingen kunt neerzetten en uit kunt laten groeien tot een succes.

De Hier en daar behandeling helpt je in het proces om de andere planeet of het andere Universum echt los te laten. Het deel dat je achtergelaten had op die andere planeet of in dat andere Universum voegt zich dan samen het deel van jou, dat hier op Aarde is.

Je wordt daardoor weer compleet, je ‘landt’ volledig op Aarde, waardoor je jezelf kunt gaan neerzetten en je leven succesvol kunt laten worden.
Lees meer

Innerlijke Spiegel behandeling

Er bestaan grote verschillen hoe mensen op onze behandelingen of behandelingen op proef reageren. De ene bereikt veel meer met één en dezelfde behandeling dan de ander.
 

Sommige mensen reageren zelfs op de ene behandeling (op proef) uitstekend maar op een andere behandeling veel minder, terwijl er geen twijfel over bestaat dat de juiste behandeling geselecteerd is.

De reden hiervan is dat onze behandelingen een weg vrij maken, maar dat je die weg vervolgens nog wel zelf moet gaan. 
 

De achterliggende reden van het gebrek aan motivatie om deze weg te gaan wordt zichtbaar gemaakt met de Innerlijke Spiegel behandeling.
Lees meer

Integratie behandeling

Het doel van de Integratie behandeling is om delen van jou die afgesplitst zijn, opnieuw te integreren.

Diepe trauma’s kunnen, om ze niet te hoeven voelen, tot zo’n sterke ontkenning leiden dat zij zich samen met een deel van jou afsplitsen.

Zo’n afgesplitst deel van jou kan zich op allerlei manieren kenbaar maken.
Dit kan op een heel irritante manier gebeuren, maar daarachter zit een verlangen om weer geïntegreerd te worden. Het kan zich bijvoorbeeld gedragen als een manipulator, een plaaggeest of een klopgeest. 
Lees meer

Lyme behandeling

De Lyme behandeling lost:

  • de innerlijke achtergrond op waardoor je vatbaar bent voor de ziekte van Lyme

en

  • de ziekte van Lyme zelf, als je daar last van hebt


Volgens de gangbare inzichten wordt de ziekte van Lyme veroorzaakt door een besmetting met de Borrelia bacterie.

Een bacterie kan zich uitsluitend in je lichaam vermenigvuldigen als je voor de betreffende bacterie de juiste voedingsbodem in je lichaam hebt. De ‘juiste’ voedingsbodem ontstaat in je lichaam door jouw specifieke manier van in het leven staan, dus door hoe jij geestelijk in het leven staat.

Door het oplossen van de geestelijke achtergrond van de ziekte van Lyme, zal de voedingsbodem in jouw lichaam zodanig veranderen dat de Borrelia bacterie uit zichzelf verdwijnt. De specifieke voedingsbodem waar de Borrelia bacterie op kan leven, is dan verdwenen.

Door het verdwijnen van de Borrelia bacterie, verdwijnen ook de symptomen van de ziekte van Lyme, voorzover de ziekte nog geen structurele schade heeft veroorzaakt.


Ongeveer 15% van alle mensen heeft deze behandeling nodig in dit leven.
In verband met volgende levens raden we echter iedereen de Lyme behandeling aan.

Lees meer

Menstruatieklachten behandeling

Menstrueren wordt - voorzover ons bekend - in alle verschillende (oude) culturen op Aarde als onrein beschouwd.
Dat is op z’n minst een opvallende overeenkomst tussen de verschillende culturen, die verder op allerlei andere aspecten juist zo verschillend van elkaar zijn.

Dit wereldwijde negatieve oordeel over ongesteldheid vormt een niet te onderschatten verzwakkende kracht die een diepgaande invloed op vrouwen heeft. Het is dan ook één van de  achterliggende oorzaken van menstruatieklachten.

De Menstruatieklachten behandeling helpt om die menstruatieklachten op te lossen, die heel direct met het menstrueren te maken hebben.

Lees meer

Miskleun behandeling

De Miskleun behandeling kan jou helpen als je veel meer kunt dan je in de praktijk weet neer te zetten, als je dus eigenlijk onder je kunnen presteert.
Een diepgaande en verlammende onzekerheid is de oorzaak van het minder presteren dan je eigenlijk zou kunnen.

De achterliggende oorzaak van deze onzekerheid gaat altijd terug naar een vorig leven. Je hebt in dat vorige leven een fatale ‘fout’ gemaakt die jou toen door jezelf en je omgeving bijzonder hard is aangerekend.

Deze ‘fout’ heeft je zo op je grondvesten doen schudden, dat je daardoor niet meer volledig het leven durft aan te gaan, uit angst om weer een fatale fout te maken.

Lees meer

Mislukking behandeling

Als je de Mislukking behandeling nodig hebt, dan heb je in een vorig leven iets gedaan, wat je -tenminste in je eigen ogen - nooit had moeten doen. Je hebt voor je gevoel echt een ernstige misstap begaan, waarbij je je eigen kracht verkeerd gebruikt hebt.

Om te voorkomen dat je nogmaals zo’n misstap begaat, saboteer je jezelf in dit leven zodat je niet in je eigen kracht kunt gaan staan.

Het effect daarvan is dat je jezelf als een mislukkeling, een ‘loser’ gaat zien, die het gevoel heeft, dat als jij iets doet, het mis gaat.

De Mislukking behandeling helpt je om alsnog de misstap te verwerken die je in een vorig leven begaan hebt. Je kunt daardoor weer in je eigen kracht gaan staan en meer een succes van je leven maken.
Lees meer

Moeras behandeling

De Moeras behandeling helpt bij een diepgaande problematiek waarbij je als het ware vastzit in een moeras, waar je zelf niet uit kunt komen en alleen maar de neiging hebt om er dieper in weg te zakken.

Deze problematiek ontstaat als je de moed hebt opgegeven en de neiging hebt te veel om te kijken naar het verleden. Als je bijvoorbeeld een diepgaande liefde bent verloren, waardoor je  het moeilijk vindt om alleen verder te gaan en je daar ook niet voldoende voor inzet, terwijl je je verleden idealiseert, kan deze problematiek ontstaan.

Je voelt je dan verslagen door het leven, je geeft de strijd voor het bestaan min of meer op, met als gevolg dat je innerlijk verslapt. Dat is een situatie waarin je eerder achteruit gaat dan vooruit.

Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk om zelf uit deze situatie te komen, zeker als die z’n oorsprong heeft in een vorig leven.

De Moeras behandeling geeft je als het ware weer vaste grond onder je voeten.
Toch zul je jezelf na de ontvangst van de Moeras behandeling volledig moeten inzetten om vechtkracht op te bouwen en het leven weer aan te gaan.

Je kunt deze situatie goed vergelijken met een situatie waarbij je langere tijd je spieren niet hebt kunnen gebruiken. Je bent daardoor verslapt en moet je jezelf trainen om weer kracht op te bouwen. Dat vereist doorzettingsvermogen, er echt voor gaan.

Zo’n doorzettingsvermogen, zo’n innerlijke strijdvaardigheid moet je na de ontvangst van de Moeras behandeling zelf weer opbouwen en dat zal lang niet altijd meevallen.

Lukt het, dan straalt het leven je weer tegemoet, dan kun je weer zelfrespect opbouwen, je kunt weer slagen in het leven en dat geeft zo’n voldoening.
Lees meer

Niet welkom behandeling

De Niet welkom behandeling lost de problematiek op die kan ontstaan als je je als baby niet welkom voelt.

Deze problematiek kan ontstaan in de periode tussen de conceptie en de geboorte van de baby, als één of beide ouders de zwangerschap als ongewenst ervaren.
Het maakt daarbij niet uit of de betreffende ouder of ouders het voor hun gevoel 'ongewenst zijn' van de baby uitspreken of voor zichzelf houden.
De baby is zo diep met beide ouders verbonden dat elk gevoel van beide ouders door de baby wordt opgevangen.

Als broertjes of zusjes liever geen nieuw broertje of zusje willen, is dat nooit de oorzaak dat een baby zich niet welkom voelt. De baby is helemaal in het energieveld van de ouders en heeft daardoor minder last van dit soort gevoelens van broertjes en zusjes.
Lees meer

Ontslavingsbehandeling

De Ontslavingsbehandeling helpt je om jezelf bewust te maken van de achtergrond van jouw verslavingen, of het nu om chocolade, koffie, sigaretten, alcohol, drugs, computerspelletjes, of een koopverslaving gaat.
Je hebt dan de mogelijkheid om alsnog deze achtergrond te verwerken en zo van je verslaving af te komen.

Verslavingsstukken zijn zo diep in je systeem weggedrukt, dat je ze bij andere behandelingen, zoals bijvoorbeeld de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling, meestal niet aan de oppervlakte laat komen.
De Ontslavingsbehandeling is er speciaal op gericht om deze diep weggedrukte verslavingsstukken naar boven te laten komen, zodat ze daarna losgelaten kunnen worden.

De Ontslavingsbehandeling werkt op zielen-, wezens- en/of eenheidsniveau, afhankelijk van wat voor jou nodig is.
Je kunt de Ontslavingsbehandeling als een aparte behandeling ontvangen of als integraal onderdeel van de Liefdesvoeding verbinding.
Lees meer

Open deuren behandeling

De Open deuren behandeling lost de diepgaande problematiek op, die kan ontstaan als jouw ‘prettig’ verlopend leven plotseling door een gebeurtenis volkomen op z’n kop wordt gezet.

Je hebt de diepe shock die deze plotselinge verandering in je leven heeft veroorzaakt, niet kunnen verwerken. Je bent hierdoor verstard en blijft innerlijk vasthouden aan je goede ‘oude’ leven.

Het lukt je innerlijk dus niet om mee te gaan in de veranderde omstandigheden die volgden op de plotselinge gebeurtenis die jouw leven op z’n kop zette.

De open deuren problematiek kan ook ontstaan als er een heel groot verschil is tussen de levenskwaliteit van een vorig leven en je huidige leven. Ook dat kan eenzelfde soort diepe shock geven van een ‘plotselinge’ verandering in je leven.

Ongeveer 20% van alle mensen heeft last van deze problematiek. Als je last hebt van deze problematiek, zul je jezelf in de onderstaande tekst kunnen herkennen.
Lees meer

Reset behandeling

Als alle blokkaden al opgelost zijn maar de klachten blijven bestaan dan kunnen daar diepe innerlijke wilsbesluiten achter zitten die herzien moeten worden. 

De Reset behandeling kan je dan helpen met het herzien van deze wils besluiten.
Lees meer

Uitlijn behandeling

De Uitlijn behandeling zorgt ervoor dat de verschillende niveaus waaruit wij zijn opgebouwd in lijn met elkaar gebracht worden. Bij ongeveer twee procent van alle mensen is dat niet het geval.
Lees meer

Verbinding behandeling

We hebben allemaal stukken in ons, die we minder mooi van onszelf vinden. Vaak verdringen we die in min of meerdere mate.

Dit verdringen kan zo ver gaan dat we deze stukken buiten het Goddelijke in onszelf plaatsen. Ze voelen als onverenigbaar met het Goddelijke.

Voor jouw gevoel hoort dit deel van jou dan bij het mens-zijn, maar past dat niet bij het Goddelijke. Je hebt het gevoel, dat je deze menselijke stukken eerst moet oplossen en verbeteren, voordat ze weer in verbinding met het Goddelijke mogen zijn.

Het gevolg daarvan is dat je jezelf niet volledig kunt verbinden met het Goddelijke. Een deel van jou blijft dan altijd in de ‘schaduw’ van de liefde van het Goddelijke. De Verbinding behandeling helpt je om deze delen van jou weer in het Goddelijk licht te plaatsen.
Lees meer

Verdoezel behandeling

De Verdoezel behandeling helpt bij chronische jeukklachten, huidschimmel en darmschimmel. Je kunt deze behandeling ook nodig hebben zonder één van deze drie klachten.

De geestelijke achtergrond van chronische jeukklachten, huidschimmel en darmschimmel is het verdoezelen van bepaalde gevoelens. Je hoeft je er op geen enkele manier bewust van te zijn dat je gevoelens verdoezelt, dat vindt volkomen onbewust en heel geraffineerd plaats.

Bij verdoezelen plak je als het ware een mooi plaatje over een gevoel heen, dat jij als negatief ervaart of beschouwt. Als je dat doet, geloof jezelf volkomen in het mooie plaatje dat je over jouw gevoel heen hebt geplakt, het mooie plaatje voelt dan voor jou als  jouw werkelijkheid.

Het oorspronkelijke gevoel wordt daarbij verdrongen naar de rand van je systeem en uit zich daar als jeuk, huidschimmel of darmschimmel.

De Verdoezel behandeling helpt je om stap voor stap het oorspronkelijke, verdoezelde gevoel te accepteren als de werkelijkheid.
Lees meer

Verzonken gevoel behandeling

Vrijwel iedereen heeft in zijn of haar leven gebeurtenissen meegemaakt die heel diep zijn gegaan, die je op je grondvesten hebben doen schudden.

Door de shock die zo’n gebeurtenis in jou teweeg brengt, kan er een zelfbescherming mechanisme in werken treden. Een deel van de gevoelens die de gebeurtenis in je oproept, komt door dit zelfbescherming mechanisme in je onderbewuste terecht.
Je bent je dus op geen enkele manier bewust van deze gevoelens en kunt ze daardoor ook niet verwerken.

Zo ontstaan ‘verzonken’ gevoelens, gevoelens waar je je absoluut niet bewust van bent en ook nooit bewust van bent geweest.

Normaal gesproken kun je je alleen bewust worden van verzonken gevoelens als ze door het het leven ‘aangeraakt’ worden. Verzonken gevoelens worden door het leven ‘aangeraakt’, als er in je leven een gebeurtenis plaatsvindt, die lijkt op de gebeurtenis waardoor de verzonken gevoelens ooit zijn ontstaan.

De Verzonken gevoel behandeling heeft het vermogen om deze verzonken gevoelens in je bewustzijn te brengen zonder dat zij door het leven aangeraakt hoeven te worden.

Door de Verzonken gevoel behandeling kunnen bijvoorbeeld de verzonken gevoelens die meestal de basis vormen van kanker of verzonken gevoelens van de verloren tweelinghelft problematiek bewust worden.
Je krijgt dan de mogelijkheid om deze gevoelens te verwerken.
Lees meer

Zelfbestraffing behandeling

De Zelfbestraffing behandeling lost onbewuste zelfbestraffing en zelfsabotage op.

Zelfbestraffing en zelfsabotage kunnen ontstaan als je:

  • in een vorig leven iets hebt gedaan dat je jezelf toen bijzonder kwalijk hebt genomen
  • jezelf toen heilig hebt voorgenomen om nooit meer zoiets te doen
  • en op een heel diep niveau hebt besloten om dat nooit meer te doen
  • onbewust de indruk krijgt dat je in jouw huidige leven opnieuw de fout in gaat


Op het moment dat je in je huidige leven meer in je kracht gaat staan en jouw systeem krijgt de indruk dat je daardoor weer dezelfde fout kunt gaan maken, bestraf je jezelf onbewust of saboteer je jezelf.
Je hebt daarbij niet in de gaten dat je jezelf straft of saboteert.

De Zelfbestraffing behandeling leidt je door een proces waardoor je jezelf kunt vergeven.
Je kunt jezelf dan vergeven wat je jezelf ooit zo bijzonder kwalijk hebt genomen.

De diepe beslissing die moest voorkomen dat je ooit opnieuw dezelfde fout zou maken, lost dan automatisch op.
Daardoor stopt het onbewuste mechanisme van zelfbestraffing of zelfsabotage.

Lees meer

Zuurstof behandeling

Voor het functioneren van de hersenen is de zuurstofvoorziening essentieel.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de zuurstofvoorziening van de hersenen niet optimaal is.

Zo kan de zuurstofvoorziening van de hersenen tekort schieten bij mensen met een in aanleg lage bloeddruk. Op den duur kan door een ontoereikende zuurstofvoorziening van de hersenen geheugenverlies ontstaan en uiteindelijk dementie.

De zuurstofvoorziening van de hersenen kan ook tekortschieten als de hersenen meer zuurstof verbruiken dan wordt aangevoerd, zoals bij veel en langdurige geestelijke inspanning.

Door de Zuurstof behandeling krijgen de hersenen weer een optimale zuurstofvoorziening.De Zuurstof behandeling kan ook ondersteunend werken bij andere aandoeningen waarbij de zuurstofvoorziening van de hersenen niet optimaal is. De Zuurstof behandeling lost de aandoening zelf niet op, maar uitsluitend het effect van het tekort aan zuurstofvoorziening van de hersenen.

Bij dementie kan de Zuurstof behandeling voor enige verlichting zorgen, maar deze behandeling lost de achterliggende oorzaak van deze problematiek niet op.

Lees meer