Kosmische Dubbele motieven behandeling

De Kosmische Dubbele motieven behandeling lost diepgaande beïnvloeding op waarbij jouw gevoelens, emoties of energiebalans vanuit vorige levens op andere planeten bespeeld en gemanipuleerd worden.Het resultaat van kosmische dubbele motieven beïnvloeding is dat je niet optimaal op Aarde kunt functioneren.

Deze vorm van beïnvloeding werkt heel diep door op je persoonlijkheid en zorgt ervoor dat je geen of moeizaam aansluiting voelt met de Aardse gang van zaken. Je kunt je zelfs min of meer een alien op deze Aarde voelen.

Ongeveer 5% van alle mensen heeft deze behandeling nodig.

Oorsprong kosmische dubbele motieven beïnvloeding

Als je last hebt van kosmische dubbele motieven beïnvloeding is dat ontstaan tijdens een vorig leven op een andere planeet uit dit of een ander Universum.

Je bent dan zo sterk beïnvloed met een niet Aardse vorm van dubbele motieven beïnvloeding, dat dat over levens heen werkzaam blijft.

Het is dus een beïnvloeding uit een vorig leven op een andere planeet, die nog altijd in jou doorwerkt.

Resultaten van de behandeling

Na ontvangst van de behandeling ben je direct en levenslang beschermd tegen kosmische dubbele motieven beïnvloeding.Daarnaast lost de behandeling ook de aangrijpingspunten in jou op voor deze diepgaande vorm van beïnvloeding. Door deze innerlijke aangrijpingspunten kan de kosmische dubbele motieven beïnvloeding jou bereiken.

Zodra jouw aangrijpingspunten opgelost zijn, ben je niet meer vatbaar voor kosmische dubbele motieven beïnvloeding.De Kosmische Dubbele motieven behandeling zorgt er dus op twee manieren voor dat deze beïnvloeding jou niet meer kan bereiken:

  • door de levenslange bescherming, vanaf het eerste moment na ontvangst van de behandeling
  • door het oplossen van jouw innerlijke aangrijpingspunten voor deze vorm van beïnvloeding

Hoe werkt kosmische dubbele motieven beïnvloeding?

Bij kosmische dubbele motieven beïnvloeding zijn jouw gevoelens tijdens een vorig leven op een diepgaande wijze door een buitenaardse gemanipuleerd en bespeeld.
Deze toenmalige beïnvloeding uit dat vorige leven op een andere planeet, werkt tijdens dit leven op Aarde nog steeds in jou door.De beïnvloeding werkt op zo’n diep en onbewust niveau in jouw systeem, dat het voor jou voelt alsof het jouw eigen gevoelens zijn.

Als een buitenaardse jou tijdens dat vorige leven gevoelsmatig manipuleerde via kosmische dubbele motieven beïnvloeding, kon zo’n buitenaardse bijvoorbeeld een deel van zijn of haar gevoelens 'uitvergroten' en dit uitvergrote gevoel heel diep in jouw systeem naar binnen brengen.

Deze gevoelens werken nog altijd in jouw systeem door.
Omdat deze gevoelens van een andere planeet afstammen, waar totaal andere spelregels gelden, sluiten ze niet aan op het leven hier op Aarde. Zulke buitenaardse gevoelens zorgen ervoor dat je gevoelsmatig geen aansluiting vindt hier op Aarde en daardoor kun je je ook heel ongelukkig voelen. Je hebt dan het gevoel dat je hier op Aarde geen aansluiting vindt.  Je hebt daarbij niet in de gaten dat jouw gevoel bespeeld is en dat jij zonder deze beïnvloeding veel beter kunt aansluiten op de spelregels van onze Aarde, waardoor je je hier wel gelukkig kunt gaan voelen.Kosmische dubbele motieven beïnvloeding kan jouw leven hier op Aarde zo bemoeilijken dat het een vrijwel onhaalbare opgave wordt.

Uitwerking van de behandeling

Na de ontvangst van de Kosmische Dubbele motieven behandeling zijn er vier verschillende stadia in de uitwerking van de behandeling te onderscheiden.1. Oude beïnvloeding

Kosmische dubbele motieven beïnvloeding die op jou gericht was, heeft uiteraard z’n sporen in jou achtergelaten.In de eerste drie maanden na de ontvangst van de Kosmische Dubbele motieven behandeling komen de invloeden van de ‘oude’ dubbele motieven beïnvloeding uit jouw systeem omhoog om opgelost te kunnen worden.Je wordt je dan bewust van deze oude beïnvloeding voordat het je systeem verlaat.
Dat kan als onprettig aanvoelen, omdat het voor jou aan kan voelen als nieuwe kosmische dubbele motieven beïnvloeding, die van buitenaf bij jou naar binnen komt.Oude beïnvloeding die je systeem verlaat is gelukkig niet meer 'actief', maar kan wel tijdelijk naar aanvoelen. Het is echter een oplossende reactie.2. Onverwerkte gevoelens

Zodra kosmische dubbele motieven beïnvloeding door de behandeling is opgelost, kunnen er diepe onverwerkte gevoelens naar boven komen, die vast zaten onder de kosmische dubbele motieven beïnvloeding.Dit zijn onverwerkte gevoelens rond diepe persoonlijke thema's, die door de beïnvloeding niet verwerkt konden worden. Door de beïnvloeding die daar boven of voor zat, kon je daar nog niet bij komen.Zodra de beïnvloeding wordt opgelost, kunnen deze onverwerkte gevoelens alsnog verwerkt worden.3. Bewustwording

Je kunt je gedurende deze periode steeds meer bewust worden van de diepgaande beïnvloeding die er tijdens een vorig leven op een andere planeet op jou is toegepast.

Er kunnen dan gevoelens over de beïnvloeding omhoogkomen, zoals boosheid, het gevoel misbruikt en gemanipuleerd te zijn en triestheid.4. Grenzen beter aangeven

In dit bewustwordingsproces zul je je eigenheid steeds beter gaan herkennen en leren om in het dagelijks leven jouw grenzen duidelijker aan te geven.Na het oplossen van de kosmische dubbele motieven beïnvloeding zul je je weer echt autonoom voelen en zelfstandig en on-beïnvloed jouw leven hier op Aarde gaan leven.

E-mail begeleiding

Na ontvangst van de behandeling geven wij, Bas en Maria, e-mail begeleiding als je dat nodig hebt.

Deze begeleiding geven we bij iedere behandeling, maar bij de Kosmische Dubbele motieven behandeling kan dit extra belangrijk voor je zijn.

Ondersteunende Verbindingen

De Ki-punt Verbinding, de Innerlijk contact Verbinding en de Ware ik Verbinding werken ondersteunend op de uitwerking van de Kosmische Dubbele motieven behandeling.

Ondersteunende behandeling

Door de Wind behandeling ga je lichter door de processen van de Kosmische Dubbele motieven behandeling.

Beginverergering behandeling

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:
behandelingen

Geleide behandelingen
Kantelingen
Wholistische bewegingsoefeningen

Impuls oefeningen
andere oefeningen
Aquarius Labyrint consulten
en
Verbindingen

van het Wholism Project.Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.De Beginverergering behandeling is dus een aanrader voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.Als er veel bij jou loskomt door de Wholistische bewegingsoefeningen, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter. Het wordt dan nog plezieriger om deze oefeningen te doen.
Lees meer: Beginverergering behandeling

Niveau

De Kosmische Dubbele motieven behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Kosmische Dubbele motieven behandeling mag als eerste behandeling ontvangen worden.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.De Kosmische Dubbele motieven behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. 
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.Dit is ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.De uitwerkingstijd van de Kosmische Dubbele motieven behandeling is negen maanden.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.Lees meer:

Uitwerking van de behandeling

Gedeelde verantwoordelijkheid

Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.

Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nlStuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten


De prijs voor de Kosmische Dubbele motieven behandeling is € 240,-


Een ervaring


Vrije, lichte ruimte

‘Het is echt bijzonder om te ervaren dat de ruimte vrij voelt om daarin mijzelf te zijn, er te kunnen en te mogen zijn en dat die ruimte er ook daadwerkelijk gewoon is.
Letterlijk voel ik vrije, lichte ruimte in en om mijn lichaam en zijn. Ik hoef dus niet meer van alles te doen om mijn eigen ruimte in te nemen. Ik ben er gewoon.

Daarbij is zo'n duidelijk besef gekomen over hoe bang ik was in het creatie- en aardingsproces en dat nu de weg vrij is om te aarden, te creëren en te manifesteren.

Omdat alles in mijn creatieproces steeds ontaardde en gedwarsboomd werd, durfde ik geen doelen meer te stellen. Ik was mij bewust dat op het moment dat ik een doel stelde, ik de materie of kosmische energie in de vrije loop beïnvloedde. Als ik dan iets wilde creëren moesten mijn intenties wel zooo zuiver (van Goddelijke komaf) zijn en dan nog veranderde de creatie al gaande weg in een soort ramp of drama.

Ik heb mij zo vaak afgevraagd hoe dat nou zat en steeds geen antwoord op gekregen. En ik voelde altijd wel dat er iets meer was, maar kon mijn vinger er niet op leggen. Die angst voor beïnvloeding (van mijzelf en van iets of iemand om mij heen) was daarin wel altijd heel sterk aanwezig.
Het valt op zijn plek nu.’