Essentie behandeling

In deze maatschappij wordt er heel veel van mensen gevraagd. Het is daarom moeilijk om goed bij jezelf te blijven, om in contact te blijven met wie jij bent, om in contact te blijven met je eigen essentie.

Veel mensen in deze maatschappij verworden tot verlengstukken van het productiesysteem, ze vlakken af, ze weten niet of nauwelijks wie zij zelf zijn. Ze wijken zo steeds verder af van het ontwikkelingspad, dat zij zouden moeten gaan. Hun leven eindigt dan ook vaak door een ongeneeslijke ziekte.

Mensen die geïnteresseerd zijn in wat wij als Wholism Project te bieden hebben, voelen aan dat  de druk die deze maatschappij op mensen zet, hen wegvoert van wie zij echt zijn.
Zij zijn daarom op de zo belangrijke zoektocht naar zichzelf gegaan.

De Essentie behandeling kan je als geen andere behandeling helpen met deze verrijkende zoektocht naar jezelf door je dieper met je eigen oorspronkelijke blauwdruk te verbinden.
Je wordt dus verbonden met je eigen essentie, met degene die jij in wezen van oorsprong bent. 

Ook al leid je een teruggetrokken leven, min of meer los van deze maatschappij, dan is de Essentie behandeling net zo essentieel voor jou. 
De Essentie behandeling geeft jou de mogelijkheid om jezelf met je eigen oorsprong te verbinden en jezelf op het diepste niveau te leren kennen.

Werk voelt minder als werk

Werk gaat door de Essentie behandeling minder als werk voelen.

Je kunt jezelf en je essentie beter uitdrukken in en tijdens je werk. Werk gaat daardoor minder als 'werk' voelen, maar meer als een wijze van jezelf uitdrukken.

Je werk en jij komen zo dus dichter bij elkaar. Je kunt daardoor meer aan je werk ontlenen, het wordt meer voedend voor jou.

Het wonder van de schepping beter zien

Door de sterkere verbinding met je eigen essentie, je eigen oorsprong, kun je ook beter de essentie van de schepping om je heen herkennen. Je kunt de essentie van andere mensen, dieren, planten en de natuur beter zien.

Het geeft je leven een extra dimensie als je de essentie van de schepping beter kunt zien.
Dat werkt verdiepend en verrijkend. De wereld wordt daardoor sprookjesachtiger en blijft tegelijkertijd wel net zo reëel.

Niet toegestaan in de kosmische nacht

In de kosmische nacht was het niet toegestaan om met je eigen oorspronkelijke blauwdruk verbonden te zijn, je mocht niet te sterk en stralend zijn.

We mochten als mensen in de kosmische nacht niet te sterk zijn. Dat zou het Hogere doel van de kosmische nacht, het materialisatie proces dat moest plaatsvinden, te veel bemoeilijkt hebben.

In de kosmische dag mag je weer met jouw oorsprong, jouw essentie verbonden worden, waardoor je je completer en meer aanwezig voelt tijdens jouw leven op Aarde.
Nog dieper met jezelf en je eigen kracht verbonden.

Benodigde Verbindingen

Je kunt de Essentie behandeling pas ontvangen als jouw woon- en werkomgeving volledig geneutraliseerd is met de daarvoor benodigde Neutralisatie Verbindingen.

Je hebt dus sowieso de Neutralisatie Verbinding huis nodig en als je buitenshuis werkt, ook de Neutralisatie Verbinding werk of -bedrijf.

Heb je een auto dan heb je ook de Neutralisatie Verbinding auto nodig.

Apparatuur die je buitenshuis gebruikt moet met de Neutralisatie Verbinding mobiel of de Apparaat Verbinding geneutraliseerd zijn.

Ondersteunende Verbinding

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Vitalisatie Verbinding werkt specifiek ondersteunend op de Essentie behandeling.

Beginverergering behandeling

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:
behandelingen

Geleide behandelingen
Wholistische bewegingsoefeningen
Impuls oefeningen
andere oefeningen
Aquarius Labyrint consulten

en
Verbindingen

van het Wholism Project.Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.De Beginverergering behandeling is dus een aanrader voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.


Als er veel bij jou loskomt door de Essentie behandeling, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter.

Lees meer: Beginverergering behandeling

Voor wie?

Iedereen heeft de Essentie behandeling nodig.
Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden, zodra de voorgaande behandelingen ontvangen zijn.

Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Niveau

De Essentie behandeling werkt op het persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Essentie behandeling kan ontvangen worden na de Onderlaag behandeling.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Let op: Dit is alleen mogelijk als je de behandeling(en) die aan deze behandeling vooraf gaan, al ontvangen hebt.
Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Let op: Dit is alleen mogelijk als je de behandeling(en) die aan deze behandeling vooraf gaan, al ontvangen hebt.
Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Integratietijd

De integratietijd van de Essentie behandeling is 3 maanden.


Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling gedurende 3 maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ondergaan.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen.
Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten.
Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Essentie behandeling is 9 maanden.

Door de ontvangst van Wind behandeling wordt deze uitwerkingstijd gehalveerd tot vier en een halve maand. 

De Processor behandeling, die je na de Ego-structuur behandeling kunt ontvangen, halveert de uitwerkingstijd nogmaals, zodat je in slechts een kwart van de aangegeven uitwerkingstijd door alle processen van deze behandeling heen kunt zijn.

Uitwerking van de behandelingen

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen, kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Kosten

De prijs voor de Essentie behandeling is € 240,-