Opwinding Kanteling

De Opwinding Kanteling is in staat om de problematiek die is ontstaan door de kanteling van het tweede chakra, op te lossen.

Deze problematiek, die over de wijze gaat waarop je sexuele opwinding ervaart, kan van persoon tot persoon sterk verschillen.

De wijze waarop je sexuele opwinding ervaart kan daarbij variëren van frigide tot oversext of zelfs tot pervers.

De Opwinding Kanteling valt onder de categorie Persoonlijke Kantelingen.

Het verschil in sex ervaren van mannen en vrouwen

Mannen zijn - uitzonderingen daargelaten - meer op sex gericht dan vrouwen. Dat heeft direct te maken met de kosmische nacht.

In de kosmische nacht moesten we ons als mensheid steeds verder met de materie verbinden door ons trillingsgetal te verlagen. De man heeft van nature een lager trillingsgetal dan vrouwen en moest daarom in de kosmische nacht voorop gaan.

Dit is de achterliggende reden waarom de man in de kosmische nacht de dominante rol toebedeeld heeft gekregen.

Door deze dominante rol van de man zijn vrouwen gedurende de kosmische nacht onder andere op seksueel gebied vaak misbruikt.

De dominante rol van de man heeft er zo toe geleid dat het merendeel van de vrouwen op het sexuele gebied een opwinding kanteling heeft die haar sexuele genot op verschillende manieren in de weg kan staan.

Opwinding kanteling bij de vrouw en bij de man

We hebben niet alleen mannenlevens of vrouwenlevens, maar mannenlevens en vrouwenlevens kunnen elkaar afwisselen. Iedereen is dus zowel man als vrouw geweest tijdens zijn of haar levens op Aarde.

Door de dominante rol die de man in de kosmische nacht heeft gehad, is bij vrijwel iedereen de opwinding kanteling ontstaan tijdens één of meerdere vrouwenleven(s).

De opwinding kanteling die in een vrouwenleven is ontstaan, neem je als je een mannenleven gaat leiden, 'omgekeerd' mee.
Als je bijvoorbeeld in een vrouwenleven een opwinding kanteling hebt die jou frigide maakt, maakt dezelfde kanteling in een mannenleven je oversext.

Zo ervaar je beide kanten van deze problematiek.

Als een man, als kind of als volwassene, sexueel misbruikt wordt, kan hierdoor ook een opwinding kanteling ontstaan.

Uitzonderlijk

De opwinding kanteling is de enige kanteling die tijdens een vrouwenleven anders uitwerkt als tijdens een mannenleven.

Alle andere typen kantelingen werken tijdens jouw mannen- en vrouwenlevens op dezelfde wijze op je in.

Kantelingen worden wel zwaarder naarmate je tijdens jouw levens meer traumatische gebeurtenissen meemaakt.

Oplossen sexuele problematiek

De Opwinding Kanteling lost één heel belangrijke basisoorzaak van sexuele problematiek op.

Om sexuele problemen op te lossen zijn over het algemeen naast de Opwinding Kanteling ook één of meerdere behandelingen nodig.

Aanvullende Verbindingen

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de Kantelingen.

De Man/Vrouw Verbinding en de Innerlijke Vereniging Verbinding hebben een specifieke aanvullende werking op de Opwinding Kanteling.

Aanvullende behandelingen

De Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling, de God/Godin behandeling en de Innerlijke verhouding behandeling hebben een aanvullende werking op de Opwinding Kanteling.

Voor wie?

Iedereen heeft de Opwinding Kanteling nodig.Ongeveer 2 tot 4 procent van alle mensen hebben last van een diepgaande opwinding stoornis. Bij ongeveer 70% van hen is - naast de Ontswitching behandeling Plus - de Opwinding Kanteling nodig om deze opwinding stoornis op te kunnen lossen.

Niveau

De Opwinding Kanteling werkt op het persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen

Elke Kanteling werkt over levens heen.

Van elke Kanteling heb je dus meerdere levens profijt.

Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Elke Kanteling kan als eerste Kanteling ontvangen worden.Mensen met een opwinding stoornis moeten wel eerst de Ontswitching behandeling Plus ontvangen.Elke Kanteling werkt pas volledig na de ontvangst van de Onderlaag behandeling, maar kan in uitzonderlijke gevallen wel vóór de Onderlaag behandeling ontvangen worden.

Tussentijd

Tussen de ontvangst van twee Kantelingen moet altijd minimaal 6 weken verlopen.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze Kanteling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze Kanteling niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de Kanteling - die een Kanteling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.


 
De Opwinding Kanteling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat behandelingen de integratie van deze Kanteling niet kunnen verstoren, omdat behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.Je kunt deze Kanteling dus ook vlak vóór of vlak na een behandeling van het Wholism Project ontvangen.Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke Kanteling geactiveerd worden. 
Zij werken ondersteunend op de werking van de Kantelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de Kanteling - waarin je door de ontwikkelingen van een Kanteling gaat en op een Kanteling kunt blijven reageren.

Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een Kanteling kunt verwachten.

Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 


De uitwerkingstijd van de Opwinding Kanteling is 3 maanden.

Uitwerking van de Kantelingen

Onze Kantelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de Kanteling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de Kanteling jou doorheen zal leiden.Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de Kanteling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de Kanteling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een Kanteling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de Kanteling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen, kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.Lees meer:

Uitwerking van de behandeling

Gedeelde verantwoordelijkheid

Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de Kanteling

Als je na ontvangst van de Kanteling vragen hebt over de uitwerking van de Kanteling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.

Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze Kanteling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nlStuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben.

Mocht je nog niet eerder contact met ons opgenomen hebben, stuur ons dan ook je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Bijdrage

De bijdrage voor de Opwinding Kanteling is € 80,-