Eigen kleur Verbinding

Om succesvol te zijn in het leven is het uitstralen van je eigen unieke en specifieke kleur essentieel. Je trekt dan mensen aan die een match hebben met deze kleur. Zo ontstaat een vrienden- of klantenkring, die zo goed mogelijk bij jou aansluit.

Als dit jou aanspreekt, is de vraag die meteen opdoemt: Hoe ontwikkel je je eigen kleur?
Je ontwikkelt je eigen kleur door je innerlijke kleur tot uitdrukking te brengen in je hele doen en laten.

Je innerlijke kleur is wie jij in wezen bent, het is de optelsom van de zuiverheid van jouw bedoeling en al jouw specifieke en verschillende kwaliteiten.
Hoe meer je jouw bedoeling en jouw innerlijke kwaliteiten in jouw hele doen en laten tot expressie brengt, hoe succesvoller je kunt zijn.

Als jouw innerlijk zo synchroon mogelijk is met jouw doen en laten, dan voelen mensen dat onbewust en geeft het hen vertrouwen in jou. Je voelt voor hen dan als uit één stuk hout gesneden.

De Eigen kleur Verbinding helpt je om jouw eigen kleur gemakkelijker te ontdekken en te versterken. De Eigen kleur Verbinding helpt je dus met de essentiële levensvraag: Wie ben ik?

Voor wie?

De Eigen kleur Verbinding is een Verbinding die zinvol is voor iedereen die op zoek is naar zijn of haar eigen kracht en essentie, succesvoller in het leven wil zijn en meer uit het leven wil halen.

Eigen kleur Verbinding voor een bedrijf

De Eigen kleur Verbinding kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

De Eigen kleur Verbinding helpt het bedrijf om zich beter te profileren in de markt, om het bedrijf zich duidelijker te laten onderscheiden van de concurrentie.

Let op: De Eigen kleur Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Eigen kleur Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding.
Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Eigen kleur Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze voor de werknemers vanzelfsprekend alleen in het bedrijfspand, dus niet in hun eigen woonomgeving.

De kosten bedragen € 150,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers.
Voor elke werknemer meer wordt € 30,- in rekening gebracht.

Aantal werknemers
De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Eigen kleur Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Eigen kleur Verbinding bedraagt € 140,-.