Talent hart Verbindingen

Talent hart Verbindingen werken niet alleen voor jezelf, maar hebben ook een effect op mensen in jouw directe omgeving.

Hoe werken Talent hart Verbindingen ook voor anderen?

De naam Talent hart Verbindingen geeft al aan, dat deze categorie Verbindingen met behulp van je hart werken.

De Talent hart Verbindingen geven je het vermogen om onbewust met pure hartenergie te werken. Pure hartenergie heeft geen enkele bijbedoeling, is dus puur positief. Het is in wezen een vorm van zuivere liefde.

Door de bijzondere zuiverheid van pure hartenergie voelen anderen in jouw directe omgeving zich onbewust veilig en openen zich. Hierdoor ontstaat er een vorm van onderlinge communicatie op hartniveau. Zo bouw je samen een veilige, omhullende en opbouwende sfeer op, waarin de specifieke Talent hart Verbinding z’n werk kan doen.

Omdat dit zich op een heel subtiel niveau afspeelt, zullen mensen zich over het algemeen niet bewust zijn van de werking van Talent hart Verbindingen. De Verbindingen uit deze categorie werken daarom vrijwel altijd ongemerkt en tegelijkertijd diep door.

Signaal Verbinding

Wij, Bas en Maria, kregen het idee voor de Signaal Verbinding naar aanleiding van de Me Too beweging.

Door de Me Too beweging wordt zeer terecht aandacht gevraagd voor het grensoverschrijdend gedrag van veel mannen ten opzichte van vrouwen.

Eén aspect blijft echter onderbelicht bij de Me Too beweging. Dat is wat vrouwen op een ander niveau kunnen uitstralen.
Een vrouw kan in wezen (half) bewust of onbewust drie signalen uitzenden:

  • een heel beslist ‘nee’
  • een duidelijk ‘ja’, ik sta open voor avances 
  • een twijfel, deels ‘nee’ en deels ‘ja’


Als een vrouw bewust of onbewust heel duidelijk ‘nee’ uitstraalt, dan is de kans beduidend kleiner dat zij aangerand wordt dan wanneer zij twijfelt of onbewust openstaat voor een man.
Een man vindt geen (energetische) ingang bij een vrouw die een heel beslist ‘nee’ uitstraalt.
Zij voelt door haar duidelijke ‘nee’ voor hem niet aantrekkelijk.

Sta je als vrouw onbewust open voor de toenadering van mannen of als je deels ‘nee’ en ‘ja’ uitstraalt, dan voelt een man een energetische ingang bij jou.
Dat maakt je aantrekkelijk en bereikbaar voor een man, je geeft hem dan door wat je uitstraalt een opening, een ingang, waar hij gebruik van maakt.

De Signaal Verbinding doet twee dingen:

  • maakt je bewuster van wat je als vrouw uitstraalt. Je kunt je uitstraling vervolgens zelf bewust aanpassen.
  • versterkt jouw signalen, waardoor anderen je beter begrijpen en respecteren wat je aangeeft


Met behulp van de Signaal Verbinding kun je zo traumatische ervaringen van misbruik of verkrachting voorkomen of tenminste de kans dat jou zoiets overkomt sterk verkleinen.
Lees meer: Signaal Verbinding

Verbondenheid Verbinding Plus

De Verbondenheid Verbinding Plus breidt de kwaliteiten van de Verbondenheid Verbinding nog veel verder uit.

Beide Verbindingen zijn erop gericht om jou te helpen bij jouw ontwikkeling. Zij doen dit door jou los te koppelen van de ontwikkeling remmende invloed van jouw directe omgeving.
De Verbondenheid Verbinding Plus werkt daarbij duidelijk nog diepgaander en krachtiger dan de Verbondenheid Verbinding.

Jouw directe leefomgeving werkt op twee manieren ontwikkeling remmend op jou:

  • familieleden en vrienden hebben de neiging elkaar te ‘fixeren’, elkaar energetisch vast te houden, of zich aan elkaar vast te klampen vanuit een onbewust gevoel ‘laat me niet alleen in het leven’
  • bezittingen verbinden je dieper met de Aarde en richten je daarmee ook op de Aarde in plaats van op geestelijke ontwikkeling


De Verbondenheid Verbinding en de Verbondenheid Verbinding Plus helpen je elk op hun eigen wijze om losser te komen van deze ontwikkeling remmende invloeden:

  • de Verbondenheid Verbinding koppelt jou op energieniveau meer los van andere mensen, waardoor je je vrijer kunt ontwikkelen

  • de Verbondenheid Verbinding Plus verbindt je dieper met jezelf en je oorsprong, waardoor je jouw houvast minder zoekt bij naasten en in bezit. Je vindt jouw verankering in jezelf.
De Verbondenheid Verbinding en de Verbondenheid Verbinding Plus hebben ook belangrijke functies na je overlijden, zowel tijdens jouw overgang naar het Hiernamaals als voor jouw verblijf daar.

De Verbondenheid Verbinding Plus kan alleen na de Verbondenheid Verbinding ontvangen worden.
Lees meer: Verbondenheid Verbinding Plus