Bodem, plant en dier


Bodem, plant en dier

Neutralisatie Verbinding natuur-adoptie

Je kunt jouw lievelingsplekje in de natuur neutraliseren met behulp van de Neutralisatie Verbinding natuur-adoptie. Je beschermt zo de bomen, planten en dieren op deze plek met deze Verbinding tegen de verzwakkende omgevingsstraling.

Omgevingsstraling verzwakt niet alleen mensen, maar ook plant en dier in de natuur. Door deze verzwakking treden eerder ziekten en plagen op. De beuk en de kurkeik zijn bomen die bijzonder gevoelig zijn voor omgevingsstraling, terwijl bijvoorbeeld de wilg er minder gevoelig voor is.
Lees meer

Neutralisatie Verbinding dierverblijf

De Neutralisatie Verbinding dierverblijf is een blijvende Verbinding die dieren in een stal of ander dierenverblijf beschermt tegen alle verzwakkende omgevingsstraling en het leefklimaat in harmonie brengt.Uniek van de Neutralisatie Verbinding dierverblijf is dat het dier ook buiten de stal of het dierenverblijf volledig beschermd is tegen straling.

Lees meer

Neutralisatie Verbinding bijenkast

De Neutralisatie Verbinding bijenkast is een blijvende verbinding, die een bijenkast beschermt tegen alle verzwakkende omgevingsstraling. Uniek van de Neutralisatie Verbinding bijenkast is dat bijen ook buiten de kast volledig beschermd zijn tegen straling.

Omgevingsstraling wordt genoemd als een mogelijke oorzaak voor de bijenverdwijnziekte.
Lees meer

Dier Verbinding

De Dier Verbinding is een Vitalisatie Verbinding die speciaal is afgestemd op dieren.
Door deze Verbinding wordt het energiesysteem, het weerstandsvermogen en het zelfgenezend vermogen van dieren versterkt. De gezondheidstoestand van het dier verbetert daardoor, het gaat duidelijk meer floreren.

Ook het voer van de dieren die deze Verbinding ontvangen hebben, wordt in een hogere trilling gebracht waardoor het beter opgenomen wordt.
Lees meer

Bodem Vitalisatie Verbinding


De Bodem Vitalisatie Verbinding is een eenmalige activatie voor tuinen, landbouwgrond en bos, om de microbiologische gesteldheid van de bodem optimaal te maken, waardoor voedingsstoffen in de bodem beter beschikbaar worden voor planten en bomen.

Tegelijkertijd worden deze voedingsstoffen door de Bodem Vitalisatie Verbinding in trilling verhoogd waardoor ze een hogere voedingswaarde krijgen. Deze impuls blijft permanent werkzaam.
Lees meer

Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie

Je kunt de plantengroei van jouw lievelingsplekje in de natuur optimaliseren met behulp van de Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie.

De Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie is een blijvende Verbinding om de microbiologische gesteldheid van de bodem optimaal te maken, waardoor voedingsstoffen in de bodem beter beschikbaar worden voor planten en bomen.

Tegelijkertijd worden deze voedingsstoffen door de Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie in trilling verhoogd waardoor ze een hogere voedingswaarde krijgen.
Lees meer

Bodem Frequentie Verbinding

De Bodem Frequentie Verbinding verhoogt de trilling frequentie van de bodem.
Met andere woorden de levensenergie van de bodem wordt verhoogd door de Bodem Frequentie Verbinding.

Een verhoogde trilling frequentie van de bodem heeft drie belangrijke voordelen:

  • de groei van aerobe micro-organismen wordt bevorderd. Hierdoor worden voedingsstoffen in de bodem beter beschikbaar voor planten
  • door de hogere trilling frequentie van de bodem wordt de beschikbaarheid van de voedingsstoffen in de bodem ook vergroot
  • de groei van anaerobe micro-organismen, die verantwoordelijk zijn voor rottingsprocessen, wordt door de hogere trilling frequentie van de bodem geremd


Elke tuin en elk stuk grond waar gewassen op worden gekweekt, kunnen dus van de Bodem Frequentie Verbinding profiteren.

De Bodem Frequentie Verbinding werkt ook voor kamerplanten en kuipplanten, als je de Bodem Frequentie Verbinding ook voor het oppervlak van jouw huis aanvraagt.

Lees meer


Eerst voelen dan beslissen

Als je een product wilt kopen, kun je het eerst vasthouden om de energie te ervaren.
Een Verbinding kun je niet vasthouden.

Daarom hebben we een afbeelding gemaakt waarmee je van te voren de energie van een Verbinding of behandeling kunt voelen. Deze afbeelding is energetisch verbonden met alle Verbindingen en behandelingen van het Wholism Project, waarbij je ze allemaal apart kunt voelen.

Hoe gebruik je deze afbeelding?
Je kijkt naar de onderstaande afbeelding terwijl je aan de Verbinding denkt, die je graag wilt voelen. Je kunt ook je hand of vingers boven de foto houden, terwijl je aan de door jou gewenste Verbinding denkt.
De afbeelding zal je dan het gevoel geven wat deze Verbinding voor jou kan betekenen.

Je kunt op deze manier meerdere Verbindingen na elkaar voelen. Probeer je tussendoor dan wel te ontdoen van laatste ‘voelervaring’.
Lees meer: Eerst voelen dan beslissen