Aura Verbindingen


Aura Verbindingen

De Aura Verbindingen laten de aura optimaal en volgens de kosmische dag spelregels functioneren.

Elk van deze Verbindingen laat een andere kwaliteit van de aura optimaal en in lijn met de kosmische dag functioneren.

Als je aura optimaal functioneert dan geeft dat je lichaam de mogelijkheid om optimaal te functioneren, omdat de aura de blauwdruk van het lichaam bevat.

In de onderstaande tabel vind je een overzicht van de Aura Verbindingen en hun specifieke functie binnen de aura.

Aura Verbinding
Voornaamste functie
Vitalisatie Verbinding Voledig laten functioneren van de vier aura-lichamen. Herstelt de grootte van de aura.
 
Kracht Verbinding Kracht bundeling om door ontwikkelingen te gaan
 
Balans Herstel Verbinding Herstelt de balans in jezelf en je aura na een innerlijke schok of een heftige interactie met de buitenwereld
 
Voedingsstoffen Verbinding Zorgt voor de juiste voeding van aura en lichaam
 
Frequentie Verbinding

Zorgt voor de juiste trillingshoogte van de aura
 

Oorsprong Verbinding Overkoepelt de bovenstaande Aura Verbindingen en verdubbelt daarmee de werkzaamheid van deze Verbindingen
 
Verpop Verbinding De Verpop Verbinding overkoepelt de Oorsprong Verbinding, die zelf de vijf Aura Verbindingen overkoepelt.
De Verpop Verbinding intensiveert en verdiept verder o.a. het effect van de Oorsprong Verbinding.

De aura

De aura is ons bolvormige energie-lichaam rond ons fysieke lichaam.
De aura functioneert als een blauwdruk, te vergelijken met een ‘bouwtekening’ die alle informatie bevat voor de opbouw van je lichaam, je denken, voelen, willen en intuïtie.

Als je aura verstoord is, heeft dat een verstorend effect op je geestelijk en lichamelijk welzijn.
Je intuïtie werkt minder en je wordt onzekerder. Je weerstand verlaagt, waardoor je bevattelijker wordt voor ziekten.
De grootte van de aura is ook een maat voor jouw geestelijke kracht, naarmate de aura groter is neemt je geestelijke kracht toe.

Bij de meeste mensen is de aura door elektromagnetische straling en andere belastende omgevingsfactoren sterk verkleind, waardoor de aura wordt verstoord in z’n functioneren.
De meeste mensen hebben een aura met een straal van 3 à 4 meter, terwijl de straal van de aura 24 meter zou moeten zijn. Als de aura een straal heeft van minder dan 5 meter is het functionele deel van de aura minder dan 1%.

De vier aura-lichamen

Om duidelijk te maken hoe belangrijk het optimaal functioneren van de aura is, worden de functies van de vier verschillende aura-lichamen hieronder kort beschreven.

De aura bevat vier zogenaamde aura-lichamen elk met hun eigen functie, het ether-, astraal-, mentaal- en intuïtief-lichaam.

Deze bolvormige energetische lichamen zijn verschillend van grootte, waarbij het ether-lichaam het kleinst is en het intuïtief-lichaam het grootst is. Naarmate een aura-lichaam groter is, heeft het ook een hoger trillingsgetal, een hogere frequentie.

De vier aura-lichamen zitten elk bolvormig rond het lichaam, maar doordringen het lichaam en elkaar tegelijkertijd ook.

Ether-lichaam
Het ether-lichaam is het kleinste aura-lichaam dat direct rond het fysiek lichaam zit.

De functie van het ether-lichaam is zorgdragen voor de opbouw van het lichaam en het aansturen van alle fysiologische processen in het lichaam. Daarnaast vinden de denkprocessen plaats in het ether-lichaam.

Astraal-lichaam
Alle gevoelsprocessen vinden plaats in het astraal-lichaam van de aura. Je voelt dus dankzij het astraal-lichaam van de aura, dit energetische lichaam geeft je dus de mogelijkheid om dingen in en aan te voelen.

Mentaal-lichaam
De wilsprocessen zijn gelokaliseerd in het mentaal-lichaam van de aura.

Intuïtief-lichaam
Het intuïtief-lichaam is verantwoordelijk voor onze intuïtie. Het is het aura-lichaam met het hoogste trillingsgetal van de vier aura-lichamen en heeft dezelfde omvang als de totale aura. 
Met andere woorden als de aura volledig functioneert, heeft het intuïtief-lichaam een straal van 24 meter en vormt dus een energetische bol om ons heen met een diameter van 48 meter.

Toepassen kwaliteiten aura-lichamen

In deze maatschappij leren we hoofdzakelijk het denken en willen (dingen bereiken) te ontwikkelen en niet of nauwelijks het voelen en onze intuïtie.

We leren dus vrijwel uitsluitend de mogelijkheden te ontwikkelen die het ether-lichaam (het denken) en het mentaal-lichaam (het willen) ons bieden. Dat geeft de eenzijdigheid van de huidige maatschappij heel duidelijk aan. Deze eenzijdigheid veroorzaakt een onbalans in onze maatschappij, die zich onder andere uit in de enorme milieuvervuiling.

Als je als mens, of als maatschappij echt in balans en in lijn met de schepping wilt functioneren, dan zou 'het willen' dienstbaar moeten zijn aan onze intuïtie en ons denken aan het voelen.

Met andere woorden, je bepaalt dan intuïtief in welke richting je je wilt ontwikkelen tijdens het leven en vervolgens heb je het doorzettingsvermogen van de wil nodig om je doel te kunnen bereiken. 
Of je voelt aan hoe iets functioneert en dan kun je verder met je verstand, met je denken uitzoeken welke verklaring daarvoor is.

Lees ook: Draadloze maatschappij koppelt ons los van ons voelen
Lees ook: Aurafotografie

Alle Aura Verbindingen samen

Elke Aura Verbinding werkt op de aura als geheel, dus op alle vier de aura-lichamen.

Om de aura in al z’n facetten optimaal en op kosmische dag wijze te laten functioneren, is het nodig alle Aura-Verbindingen te ontvangen.

Vitalisatie Verbinding

Door de enorme toename van omgevingsstraling is de aura van de mens sterk verkleind, waardoor die ernstig in z’n functioneren belemmerd wordt.

De Vitalisatie Verbinding helpt om de aura te herstellen, waardoor de vier aura-lichamen beter kunnen functioneren. Deze vier aura-lichamen zijn verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van je denken, voelen, willen en intuïtie en voor het optimaal verlopen van je lichaamsfuncties.

Door het herstel van de aura voel je je krachtiger en beter in balans. Je weerstand vergroot, waardoor je minder vatbaar bent voor ziekten. De Vitalisatie Verbinding werkt dus letterlijk vitaliserend.

Je raakt ook meer in jezelf verankerd. Hierdoor kun je beter bij jezelf blijven in stressvolle situaties of in een omgeving waar veel indrukken op je af komen. De Vitalisatie Verbinding is daarom ook zeer geschikt voor mensen met een verhoogde gevoeligheid (HSP).
Lees meer

Kracht Verbinding

Als je door een ontwikkeling gaat, kost dat altijd veel kracht en dus energie. De Kracht Verbinding helpt je om gemakkelijker en soepeler door ontwikkelingen te gaan door de kracht van de aura te bundelen en door beter in overgave te blijven.

Het beste voorbeeld van een ontwikkeling is het geboorteproces van een baby. Die gaat van de voor de baby bekende baarmoeder via het geboortekanaal naar een voor hem of haar onbekende ruimte, de wereld waarin wij leven.

Het geboorteproces is voor zowel moeder als baby een krachttoer, waarbij het voor beiden van levensbelang is, dat het proces voltooid wordt, met andere woorden de baby mag niet in het geboortekanaal blijven steken.

Exact hetzelfde geldt voor geestelijke ontwikkelingen, je gaat dan ook van een voor jou bekende ruimte, via wat voelt als een geestelijke vernauwing, naar een voor jou onbekende nieuwe ruimte.

De Kracht Verbinding helpt om jouw kracht tijdens een ontwikkeling automatisch te bundelen en helpt je om in overgave en vertrouwen te blijven om zo snel en goed mogelijk door de geestelijke ontwikkeling te gaan.

Momenteel is dat extra belangrijk omdat we ons bevinden in de overgang van de kosmische nacht naar de kosmische dag. Omdat de spelregels van deze nacht en dag lijnrecht tegenover elkaar staan, eist deze overgang veel meer van onze persoonlijke ontwikkeling dan gebruikelijk.

De Kracht Verbinding kan daarnaast gebruikt worden om schadelijke stoffen in het lichaam te neutraliseren. De gevolgen en bijwerkingen van medicijngebruik, anticonceptie, vaccinaties, antibiotica, vaccinaties, amalgaam etc. kunnen zelfs achteraf hersteld worden met behulp van de Kracht Verbinding.
Lees meer

Balans Herstel Verbinding

In het dagelijks leven zijn er momenten waarbij je hevig schrikt door een onverwachte gebeurtenis.

De Balans Herstel Verbinding herstelt de aura na zo’n schok en brengt jouw systeem en lichaam veel sneller weer in balans.

Je kunt de Balans Herstel Verbinding ook voor derden inzetten.
Deze Verbinding kan dus ingezet worden als een kosmische dag rescuemiddel, zowel voor jezelf als voor anderen, met als grote voordeel dat je die altijd bij de hand hebt.

De Balans Herstel Verbinding zorgt er ook voor dat gevoelige mensen zich beter staande kunnen houden in het leven, beter in balans kunnen blijven in het dagelijkse leven.
Lees meer

Voedingsstoffen Verbinding

De Voedingsstoffen Verbinding zorgt ervoor dat de aura de juiste energetische voedingsstoffen krijgt, waardoor de kwaliteit van de aura optimaal blijft.

Omdat het functioneren van het lichaam bestuurd wordt vanuit de aura, zullen eventuele lichamelijke voedingsstoffen tekorten energetisch aangevuld worden.
Dat de energetische aanvulling van voedingsstoffen in de praktijk goed werkt, is onder andere te zien aan de kwaliteit van je haar en nagels, die na de ontvangst van de Voedingsstoffen Verbinding in de loop van de tijd duidelijk kan verbeteren.

Bovendien worden door de Voedingsstoffen Verbinding de geestelijke achtergronden van eventuele voedingsstoffen tekorten opgelost, waardoor de opname van voedingsstoffen uit de darmen verbeterd wordt.

De Voedingsstoffen Verbinding kan ook een welkome ondersteuning zijn bij kieskeurig eetgedrag van kinderen of bij eetstoornissen.
Lees meer

Frequentie Verbinding

De Frequentie Verbinding zorgt ervoor dat jouw aura de trillingshoogte (frequentie) krijgt die voor jou optimaal is.

De aura krijgt dan tegelijkertijd het vermogen voedingsmiddelen en dranken in hun trilling te verhogen, zodat ze op je eigen trillingsniveau komen. Dat gebeurt volledig automatisch op het moment dat je ze tot je neemt.

Bovendien wordt door de werking van de Frequentie Verbinding voeding smakelijker en beter verteerbaar. Overgevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen neemt vaak af.

Tot slot verdiept de Frequentie Verbinding, door het verhogen van je eigen trillingsgetal, de verbinding met je eigen Goddelijke Bron..
Lees meer

Oorsprong Verbinding

De Oorsprong Verbinding overkoepelt de vijf Aura Verbindingen en verdubbelt daarmee de werkzaamheid van elk van deze vijf Verbindingen.

De Oorsprong Verbinding verbindt jou daarnaast sterker met jouw kosmische oorsprong, met het Hogere doel waarvoor je geschapen bent. Het Hogere doel waarvoor je geschapen bent,
is in wezen jouw kosmische opdracht.

Door je na ontvangst op deze Verbinding te richten, krijg je een gevoelsmatig contact met jouw kosmische oorsprong en met jouw kosmische opdracht. Deze Verbinding helpt je om te gaan staan voor jouw kosmische opdracht.

Er gaat een enorme kracht en grootsheid uit van jouw kosmische oorsprong, het beeld waarmee je als Lichtwezen geschapen bent. De Oorsprong Verbinding maakt het mogelijk om dit beeld meer te gaan leven.

Door je op deze deze Verbinding te richten, kun je in de pure oorspronkelijke kracht van jouw schepping gaan staan en dat voelt groots.

Lees meer

Verpop Verbinding

De Verpop Verbinding overkoepelt de Oorsprong Verbinding, die zelf de vijf Aura Verbindingen overkoepelt.

De Verpop Verbinding intensiveert en verdiept het effect van de Oorsprong Verbinding, die de werkzaamheid van elk van de vijf Aura Verbindingen verdubbelt.

De Verpop Verbinding brengt je lichaam en je aura qua werking en functie nog dichter bij elkaar. Lichaam en aura worden dus nog dieper met elkaar verbonden, gaan nog meer één geheel vormen.

Je kunt dit ervaren als het leven nog dieper inademen, als het leven duidelijk intenser leven, ervaren en in je opnemen. Je voelt je meer 'levend', dieper betrokken bij het leven, alsof je een stapje 'dieper' incarneert.
Lees meer


Eerst voelen dan beslissen

Als je een product wilt kopen, kun je het eerst vasthouden om de energie te ervaren. Een Verbinding kun je niet vasthouden.

Daarom hebben we een afbeelding gemaakt waarmee je van te voren de energie van een Verbinding of behandeling kunt voelen. Deze afbeelding is energetisch verbonden met alle Verbindingen en behandelingen van het Wholism Project, waarbij je ze allemaal apart kunt voelen.

Hoe gebruik je deze afbeelding?
Je kijkt naar de onderstaande afbeelding terwijl je aan de Verbinding denkt, die je graag wilt voelen. Je kunt ook je hand of vingers boven de foto houden, terwijl je aan de door jou gewenste Verbinding denkt.
De afbeelding zal je dan het gevoel geven wat deze Verbinding voor jou kan betekenen.

Je kunt op deze manier meerdere Verbindingen na elkaar voelen. Probeer je tussendoor dan wel te ontdoen van laatste ‘voelervaring’.
Lees meer: Eerst voelen dan beslissen