Impuls evenwicht oefening

De Impuls evenwicht oefening is een energetische oefening die de evenwichtsorgaantjes in je oren heel licht in beweging brengt.

Door de Impuls evenwicht oefening:

  • optimaliseert je gevoel van evenwicht
  • vermindert hoogtevrees
  • verandert - voor jou persoonlijk - de uitwerking van trilling verlagende muziek in een trilling verhogende werking


Muziek kan trilling verhogend, neutraal of trilling verlagend werken.
Of muziek trilling verhogend, neutraal of trilling verlagend op je systeem inwerkt, hangt ervan af hoe jouw systeem op de muziek resoneert.
Muziek met een sterke beat werkt bijvoorbeeld trilling verlagend op je systeem.

Met behulp van de Impuls evenwicht oefening wordt de eventuele trilling verlagende werking van muziek voor jou persoonlijk veranderd in een trilling verhogende werking.

Je hoeft zelf geen actieve bewegingen te maken voor de Impuls evenwicht oefening.
De continue energetische impuls die je ontvangt, heeft de uitwerking van een subtiele energetische oefening, die zowel op energieniveau als fysiek in jou doorwerkt.

De Impuls evenwicht oefening werkt ontwikkeling bevorderend.

Hoe werkt de Impuls evenwicht oefening?

De Impuls evenwicht oefening werkt als volgt.
Vanaf de ontvangst van de ‘Impuls evenwicht oefening’ gaan de kosmische dag Aartsengelen op energieniveau 'door je heen werken’. Zij brengen je evenwichtsorgaantjes in je oren op een heel subtiele wijze continu in beweging.

De subtiele energetische bewegingen waaruit deze Impuls oefening bestaat, zullen voor vrijwel niemand bewust voelbaar zijn. De positieve effecten ervan kunnen wel heel snel merkbaar worden.

De Impuls evenwicht oefening is dus geen eenmalige impuls, maar een continu werkende impuls met een blijvende uitwerking.

Je hoeft zelf dus niets voor deze oefening te doen.

Uitwerking van de Impuls evenwicht oefening op jou

De Impuls evenwicht oefening kan je een optillend gevoel in je hoofd geven, bijna een tikkeltje ‘high’ gevoel, waarbij je je wel volkomen stevig en goed verankerd in jezelf blijft voelen.
Tijdens de ontvangst van deze Impuls oefening is dit het meest sterk voelbaar.

Je kunt je ook speelser voelen. Het is dan alsof je een heel prettige ‘golvende’ energie in jezelf voelt, enigszins vergelijkbaar met waterplanten die mee bewegen op stromingen in het water.

Je kunt ook het gevoel krijgen dat je je heel spontaan wat meer opricht. Dat kan je het gevoel geven van 'meer in je kracht staan’. Je wilt dan met meer moed het leven aangaan.

Ontwikkeling bevorderend

De Impuls evenwicht oefening werkt 5% ontwikkeling bevorderend. Jouw ontwikkelingssnelheid en ontwikkelingscapaciteit zal door deze oefening met ongeveer 5% vergroot worden.

Vergroting van jouw ontwikkelingssnelheid heeft het voordeel dat je gemakkelijker door jouw ontwikkelingen zult gaan, dus ook gemakkelijker door de ontwikkelingen van de behandelingen van het Wholism Project zult gaan.

Voor wie?

Iedereen heeft de Impuls evenwicht oefening nodig.
De Impuls evenwicht oefening kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Als je de Impuls evenwicht oefening ontvangt tijdens jouw zwangerschap, ontvangt de baby de Impuls evenwicht oefening niet. De oefening werkt dus niet in de baby door tijdens en na jouw zwangerschap.

Niveau

De Impuls evenwicht oefening werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze oefening werkt over levens heen.
Het is dus een oefening waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Je kunt de impuls van deze Impuls oefening als eerste Impuls oefening ontvangen. Er is ook geen voorafgaande behandeling van het Wholism Project nodig.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze oefening van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze oefening niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de oefening - die een Impuls oefening nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Impuls evenwicht oefening richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere Impuls oefeningen of behandelingen de integratie van deze oefening niet kunnen verstoren, omdat andere Impuls oefeningen of behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze oefening dus ook vlak voor of vlak na een andere Impuls oefening of behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de Impuls oefening - waarin je door de ontwikkelingen van de Impuls oefening gaat.
De resultaten van Impuls oefeningen kunnen direct na de ontvangst van de impuls van de Impuls oefening voelbaar worden.
 
De uitwerkingstijd van de Impuls evenwicht oefening is 3 maanden.

Uitwerking van de oefening

Impuls oefeningen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de Impuls oefening ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de Impuls oefening jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de Impuls oefening ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen.

Daarnaast wordt de impuls van de betreffende Impuls oefening blijvend en continu aan jou gegeven.

Aanvragen

Je kunt de Impuls evenwicht oefening aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.

Stuur ons ook - als wij die nog niet hebben - een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Bijdrage

De bijdrage voor de Impuls evenwicht oefening is € 80,-