De mensen achter het Wholism Project

Onderstaand vind je een korte beschrijving van de mensen die de kern vormen van het Wholism Project.

Bas en Maria

Bas en Maria van Woelderen leiden samen het Wholism Project.
Het samengaan van Bas en Maria in 2009 heeft het Wholism Project een enorme ontwikkelingsboost gegeven.

Zo zijn begin 2011 de revolutionaire Verbindingen, de opvolgers van de producten, op de markt gebracht en zijn in een paar jaar tijd het aantal behandelingen van vier naar zo'n vijftig gegroeid. Nu (augustus 2017) zijn het er inmiddels 110 verschillende behandelingen geworden.
Het werkingsgebied van deze behandelingen is ook steeds unieker geworden. Zo zijn er nu behandelingen die op zes verschillende niveaus kunnen helen en zijn er behandelingen zoals de Zwarte Magie behandeling die volkomen uniek zijn.

Bas van Woelderen

Bas van Woelderen (1952) is afgestudeerd (1980) aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en heeft tegelijkertijd klassieke homeopathie gestudeerd. Hij heeft 12 jaar bij een levensmiddelen concern gewerkt eerst als voedingskundige en later als marketing manager.


Meer bepalend voor zijn leven is echter dat zijn zusje van vier is overleden toen hij drie weken oud was. Zijn moeder is zich toen gaan richten op het spirituele, om deze gebeurtenis een plaats te kunnen geven in haar leven. Zij deed dit heel serieus. Ze heeft zich onder andere verdiept in astrologie en heeft Hebreeuws gestudeerd om de bijbel vanuit de oorspronkelijke taal te kunnen vertalen.


Bas heeft zo de spirituele wijze van denken met de paplepel ingegoten gekregen. Hij voelde al jong dat deze benadering van het leven voor hem meer waarheid bevatte dan de in deze maatschappij gebruikelijke wijze.

In 1989 is hij gaan samenwerken met een therapeute met als doel een sterker werkende alternatieve heelwijze te ontwikkelen. Zij deden dit geleid en het heeft geresulteerd in het ontstaan van Ozaliet in 1991. Later zijn vanuit Ozaliet als basis de andere producten ontstaan.


Het samengaan met Martien, in 1999 heeft tot een duidelijke verdieping van de werking van de producten van het Wholism Project geleid. Martien en Bas hebben zich jaren teruggetrokken om hun verleden te verwerken. In 2005 hebben zij een gave ontvangen die het mogelijk maakt anderen te helpen om zo snel en soepel mogelijk hun eigen verleden te verwerken. Deze gave heeft geleid tot de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling.

Nadat in een geleid proces Martien in 2009 een andere spirituele opdracht kreeg, zijn Bas en Maria naar elkaar toe geleid. Dit samengaan heeft tot een enorme ontwikkelingsversnelling geleid waardoor onder andere binnen één jaar tijd het aantal behandelingen zich meer dan verdubbeld heeft en zich van één niveau verdiept heeft naar vier niveaus. Daarnaast hebben in 2011 de producten hun opvolgers gekregen in de revolutionaire Verbindingen.
In 2015 zijn er inmiddels meer dan 60 behandelingen op zes verschillende niveaus. Nu (augustus 2017) zijn het er inmiddels 110 verschillende behandelingen geworden.

Bas heeft twee boeken geschreven:
Spiritueel Intelligente Materie (1e druk 2006; 2e druk 2009; 3e druk 2012)
Verwezenlijk je Levensopdracht (2008)

Het artikel 'Geleid door het leven' geeft een goed beeld van de manier waarop Bas zich in het leven laat leiden door het Hogere.

Maria van Woelderen

Maria van Woelderen (1964) heeft illustratie gestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Bosch. Naast het maken van illustraties heeft Maria vervolgens jarenlang met veel plezier tekenlessen en workshops gegeven aan kinderen en volwassenen. Door haar opleiding en werk in de kunst heeft Maria haar intuïtieve kwaliteiten steeds verder ontwikkeld. Het heeft haar dichter bij haar eigen essentie gebracht en zij vond het heerlijk om ook anderen daarin te stimuleren tijdens haar lessen.
 In 2006 is Maria puur uit interesse en betrokkenheid Partner van Aquarius Wholism geworden en raakte daardoor steeds meer geïnteresseerd in de spirituele achtergronden van het Wholism Project.
Zij voelde zich onder andere aangetrokken tot het Project vanwege de combinatie tussen het spirituele en het op een logische manier onderzoeken, waardoor het spirituele zo goed mogelijk geaard kan worden. Zo is zij onder andere betrokken geraakt bij het onderzoeken van de toepassingen van nieuwe producten. 


 

Door de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling die Maria in het najaar van 2008 ontving, zijn haar heldervoelende gaven duidelijk naar buitengekomen en hebben zich sindsdien sterk ontwikkeld.


 

Nadat in een geleid proces Martien een andere spirituele opdracht kreeg, zijn Bas en Maria in 2009 naar elkaar toe geleid en ontwikkelen nu samen de Verbindingen en behandelingen van het Wholism Project.

Lees meer over de samenwerking van Bas en Maria

Nadia Lucassen

Nadia Lucassen (1972) is algemeen telefonisch contactpersoon voor het Wholism Project.
Zij heeft Biologische Milieukunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is in 1997 afgestudeerd. Als pas afgestudeerde kwam zij moeilijk in aanmerking voor het soort baan dat zij zocht. Daarom is zij toen in een baan gerold als tester en adviseur in de Informatie Technologie (IT).

Nadia is in haar kindertijd ernstig ziek geweest en als gevolg daarvan tijdens haar studietijd oververmoeid geraakt. Aangezien er geen oorzaak werd gevonden is zij zelf op zoek gegaan naar een oplossing. Zo kwam zij in aanraking met meditatie en alternatieve geneeswijzen.

Met name het concept van de mens als één geheel bekijken (holisme) trok haar aan. Als bioloog leer je immers dat binnen een systeem de onderlinge delen elkaar beïnvloeden, dus waarom zou dat bij de mens anders zijn? Het voelde heel logisch dat je de hele mens nodig hebt om een klacht of ziekte echt op te lossen.

Daarom besloot zij in 2000 om haar baan op te zeggen en zich te gaan omscholen in de richting van holistische heelwijzen. Na het volgen van diverse cursussen en opleidingen is zij in 2004 haar eigen praktijk gestart waarin zij sindsdien met veel passie, plezier en voldoening werkt.

Met name door het werken met Integrale Manuele Therapie heeft Nadia haar lichaamsbewustzijn en haar diepere voelen steeds verder ontwikkeld. Hierdoor ging zij in haar praktijk ook steeds meer intuïtief werken.

Sinds 2000 had Nadia haar huis met de producten van het Wholism Project geneutraliseerd. Dus toen zij in 2012 met haar praktijk verhuisde naar een pand met een UMTS-zendmast op het dak was het voor haar vanzelfsprekend om de Neutralisatie Verbindingen aan te vragen.
In 2014 ontving zij de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling waardoor heel veel emoties vanuit haar kindertijd die zij zelf niet opgelost kreeg ineens tot rust kwamen.

Door de opvallende resultaten was zij zo enthousiast dat zij graag Partner van het Wholism Project wilde worden. Nadia is altijd al gefascineerd geweest door de diepere lagen en drijfveren van de mens en dit samen met aandacht voor dieren, planten en de Aarde is een combinatie die alles in zich heeft wat voor haar belangrijk is.