Impuls ooglid oefening

De Impuls ooglid oefening is een continue energetische oefening, die voor iedereen bijzonder nuttig is.

Iedereen heeft wel gevoelens en/of neigingen waar je onbewust innerlijk je ogen voor wilt sluiten.
Sluit je gedurende langere tijd je ogen ergens voor, dan veroorzaakt dat een blokkade in jouw systeem waardoor allerlei symptomen en klachten kunnen ontstaan.

De Impuls ooglid oefening helpt je om dit soort gevoelens en/of neigingen te blijven zien of alsnog te gaan zien.
Symptomen en klachten die als achtergrond hebben dat je je ogen ergens voor gesloten hebt, lossen zich na ontvangst van de Impuls ooglid oefening na verloop van tijd vanzelf op.


Je hoeft zelf geen actieve bewegingen te maken voor de Impuls ooglid oefening.

De continue energetische impuls die je ontvangt, heeft de uitwerking van een subtiele energetische oefening, die zowel op energieniveau als fysiek in jou doorwerkt.De Impuls ooglid oefening werkt ontwikkeling bevorderend.

Hoe werkt de Impuls ooglid oefening?

De Impuls ooglid oefening werkt op de volgende wijze.
Vanaf de ontvangst van de 'Impuls ooglid oefening' gaan de kosmische dag Aartsengelen op energieniveau drie keer per dag gedurende ongeveer vijf minuten 'door je heen werken’.

De kosmische dag Aartsengelen brengen op een heel subtiele wijze de oogleden in beweging, waardoor je minder snel innerlijk je ogen ergens voor sluit. Dat is beter voor je totale welzijn.

De subtiele energetische bewegingen waar deze Impuls oefening uit bestaat, zullen voor vrijwel niemand bewust voelbaar zijn. De positieve effecten ervan kunnen wel snel merkbaar worden.

De Impuls ooglid oefening is dus geen eenmalige impuls, maar een impuls die je drie keer per dag gedurende ongeveer vijf minuten ontvangt.

Ontwikkeling bevorderend
De Impuls ooglid oefening werkt 5% ontwikkeling bevorderend.
Jouw ontwikkelingssnelheid en ontwikkelingscapaciteit zal door deze oefening met ongeveer 5% vergroot worden.

Vergroting van jouw ontwikkelingssnelheid heeft het voordeel dat je gemakkelijker door jouw ontwikkelingen zult gaan, dus ook gemakkelijker door de ontwikkelingen van de behandelingen van het Wholism Project zult gaan.

Voor wie?

De Impuls ooglid oefening is voor iedereen zinvol en kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Als je de Impuls ooglid oefening ontvangt tijdens jouw zwangerschap, ontvangt de baby de Impuls ooglid oefening niet. De Impuls oefening werkt dus niet in de baby door tijdens en na jouw zwangerschap.

Niveau

De Impuls ooglid oefening werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze Impuls oefening werkt over levens heen.
Het is dus een Impuls oefening waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Je kunt de impuls van deze Impuls oefening als eerste Impuls oefening ontvangen. Er is ook geen voorafgaande behandeling van het Wholism Project nodig.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze Impuls oefening van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze Impuls oefening niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de oefening - die een Impuls oefening nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Impuls ooglid oefening richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere Impuls oefeningen of behandelingen de integratie van deze oefening niet kunnen verstoren, omdat andere Impuls oefeningen of behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze Impuls oefening dus ook vlak voor of vlak na een andere Impuls oefening of behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de Impuls oefening - waarin je door de ontwikkelingen van de Impuls oefening gaat.
De resultaten van Impuls oefeningen kunnen direct na de ontvangst van de impuls van de Impuls oefening voelbaar worden.
 
De uitwerkingstijd van de Impuls ooglid oefening is 3 maanden.

Uitwerking van de oefening

Impuls oefeningen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de Impuls oefening ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de Impuls oefening jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de Impuls oefening ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen.

Daarnaast wordt de impuls van de betreffende Impuls oefening blijvend en continu aan jou gegeven.

Aanvragen

Je kunt de Impuls ooglid oefening aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.

Stuur ons ook - als wij die nog niet hebben - een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Bijdrage

De bijdrage voor de Impuls ooglid oefening is € 80,-