Engel contact Verbinding

Met behulp van de Engel contact Verbinding kun je beter contact maken met de kosmische dag Engelen die na de ontvangst van de Waakhond Verbinding altijd dicht bij jou in de buurt zijn om over jouw partner, kinderen, huisdieren en bezittingen te waken.

Het versterkte contact met deze kosmische dag Engelen maakt het mogelijk om:

 • dieper contact te maken met jezelf en je gevoel
 • gevoelens en symptomen dieper te doorvoelen
 • beter keuzes te maken op basis van je gevoel
 • vragen te stellen aan de kosmische dag Engelen over het leven in de kosmische dag


Je kunt alleen gebruik maken van de mogelijkheden van de Engel contact Verbinding na het volgen van de Engel contact workshop of een individueel Engel contact consult.

Je leert tijdens de Engel contact workshop of het individuele Engel contact consult:

 • hoe je versterkt kunt (door)voelen door je op de Engel contact Verbinding te richten
 • hoe je beter keuzes kunt maken met behulp van de Engel contact Verbinding
 • welke vragen je aan de kosmische dag Engelen mag stellen
 • hoe het antwoord van de kosmische dag Engelen onbewust in jou doorwerkt


De Engel contact workshop is van essentieel belang om op de juiste manier te leren omgaan met de mogelijkheden van de Engel contact Verbinding.
Je kunt de Engel contact Verbinding daarom uitsluitend aanvragen nadat je je hebt opgegeven voor de Engel contact workshop of een individueel Engel contact consult.

Trilling verhogend
Jezelf richten op de Engel contact Verbinding of contact maken met de kosmische dag Engelen van de Waakhond Verbinding werkt 20% trilling verhogend.

Door deze trilling verhogende werking ga je gemakkelijker door ontwikkelingen en kun je beter contact maken met je gevoel.

Engel contact workshop

De Engel contact workshop wordt gegeven door de Wholistic Partners Nadia Lucassen en Diana van den Heuvel.

Nadat je je bij één van hen hebt opgegeven en betaald voor de Engel contact workshop, kun je de Engel contact Verbinding hier aanvragen.

De kosten van de Engel contact workshop bedragen € 60,- per persoon.
De workshop duurt drie uur.

Data Engel contact workshops

De Engel contact workshops worden op de volgende data gegeven:
 

Datum
Tijdstip
Bij
Locatie
Za 23-03-19 13:00-16:00 uur Diana van den Heuvel Boskoop
Za 22-06-19 14:00-17:00 uur Nadia Lucassen Amersfoort
Za 14-09-19 13:00-16:00 uur Diana van den Heuvel Boskoop
Za 16-11-19 14:00-17:00 uur Nadia Lucassen Amersfoort
       

Meer informatie en aanmelding
Nadia Lucassen: nadia@omhelsjehart.nu
Diana van den Heuvel: info@gelukkigzijn.nu

Individueel Engel contact consult

Mocht je liever tijdens een Individueel Engel contact consult leren om met de kosmische dag Engelen van jouw Waakhond Verbinding te communiceren, dan kun je daarvoor een afspraak maken met Nadia Lucassen of Diana van den Heuvel.

Je oefent dan samen met Nadia of Diana om contact te maken met de kosmische dag Engelen van jouw Waakhond Verbinding en je leert hoe je alle andere mogelijkheden van de Engel contact Verbinding kunt toepassen.


Nadat je je bij één van hen hebt opgegeven voor een Individueel Engel contact consult, kun je de Engel contact Verbinding hier aanvragen.

De kosten van een Individueel Engel contact consult bedragen € 80,- per uur. 
De minimum tijdsduur voor een Individueel Engel contact consult is twee uur.

Een Individueel Engel contact consult kan plaatsvinden in de praktijkruimte van Nadia of Diana of op afstand via Skype. Dit laatste is alleen mogelijk als de reisafstand een groot probleem voor je is.

Een Individueel Engel contact consult via Skype wordt zonder beeld gegeven, zodat je tijdens het consult beter met je gevoel contact kunt maken.


Mogelijkheden van de Engel contact Verbinding

De Engel contact Verbinding geeft je de volgende mogelijkheden:

 • dieper contact maken met jezelf en je gevoel
 • gevoelens en symptomen dieper doorvoelen
 • beter keuzes maken op basis van je gevoel
 • specifieke vragen stellen aan de kosmische dag Engelen


Bij de eerste drie mogelijkheden richt je je alleen op de Engel contact Verbinding. De Engelen zijn daar niet bij betrokken.
Je gebruikt de Engel contact Verbinding dan als een 'tool', een energetisch gereedschap.

Meerdere mogelijkheden
De vier mogelijkheden die hieronder verder worden toegelicht, zijn slechts vier voorbeelden van alle mogelijkheden die de Engel contact Verbinding biedt.
In de tekst 'De mogelijkheden van de Engel contact Verbinding' die je na de Engel contact workshop ontvangt, worden nog meer mogelijkheden beschreven.

Dieper contact maken met jezelf en je gevoel

Door je te richten op de Engel contact Verbinding word je dieper verankerd in jezelf. Je kunt daardoor dieper contact maken met je gevoel.


In contact met anderen of in stressvolle situaties kun je daardoor beter bij jezelf blijven.
Je kunt je bijvoorbeeld op de Engel contact Verbinding richten in situaties die spanning in je oproepen of wanneer het belangrijk is om je goed te kunnen concentreren.

Gevoelens en symptomen dieper doorvoelen

Je kunt beter doorvoelen als je je van tevoren op de Engel contact Verbinding richt.
Je bent daardoor dieper verbonden met jezelf en je gevoel, en door de trilling verhoging kun je dieper doorvoelen.

Versterkt (door)voelen
De Engel contact Verbinding geeft je ook de mogelijkheid van het 'versterkt voelen'.
Dit doe je door je op de Engel contact Verbinding te richten en bijvoorbeeld te vragen:

 • 'Ik wil graag versterkt voelen welk gevoel of symptoom ik op dit moment het beste kan doorvoelen en verwerken.'

of

 • 'Ik wil de gevoelens achter dit symptoom graag versterkt voelen'.

Je voelt jouw gevoel dan veel duidelijker, waardoor het gemakkelijker wordt om het gevoel of symptoom te doorvoelen.

Beter voelen wat jouw eigen gevoel is
De Engel contact Verbinding kan jou helpen om helder te kunnen voelen wat jouw eigen gevoel over iets is en welke gevoelens eigenlijk niet echt van jouzelf zijn.
Er kunnen bijvoorbeeld situaties zijn in je familie waar veel emoties een rol spelen, waardoor het 'groepsgevoel' van je familie jouw eigen gevoel 'overstemt'.

Je kunt je dan op de Engel contact Verbinding richten en bijvoorbeeld vragen:
Ik wil graag (versterkt) voelen wat mijn eigen gevoel is over....

Je voelt dan alleen jouw eigen gevoel, en dat kan heel anders zijn dan de gevoelens van familieleden die binnen de familie gedeeld worden.
Je voelt je krachtiger als je weet welk gevoelens echt van jouzelf zijn.

Beter keuzes maken op basis van je gevoel

Een keuze die je maakt op basis van wat je diep van binnen voelt, is altijd de juiste keuze voor jou. Het is dus de kunst om contact te maken met wat je werkelijk voelt, zodat je een keuze kunt maken die bekrachtigend voor jou is.

De Engel contact Verbinding is een prachtige tool om beter te kunnen kiezen en zo jouw koers beter te kunnen bepalen.

Je kunt dat doen door je op de Engel contact Verbinding te richten en bijvoorbeeld de volgende vragen te stellen.

Ik wil graag versterkt voelen:

 • hoe die nieuwe baan voor mij zou voelen
 • hoe het voor mij zou voelen als ik naar Den Haag zou verhuizen
 • hoe het voor mij zou voelen als ik hier zou blijven wonen
 • hoe het voor mij zou voelen als ik mijn relatie zou beëindigen
 • hoe ik mij een jaar na het beëindigen van mijn relatie zou voelen
 • hoe het voor mij zou voelen als ik samen met Anna op vakantie zou gaan


Je stelt deze vragen niet aan de Engelen, maar je richt je alleen op de Engel contact Verbinding, waardoor het mogelijk wordt om jouw eigen gevoelens versterkt te kunnen voelen op het moment dat je daar om vraagt.De Engelen zijn hier niet bij betrokken en zullen jou ook nooit adviezen geven.
Zo kun je jouw keuzes puur op basis van jouw eigen gevoel maken.Alleen je eigen gevoelens

Het is niet mogelijk om met behulp van de Engel contact Verbinding te voelen hoe iemand anders zich voelt of hoe een bepaalde keuzemogelijkheid voor iemand anders zou voelen.


Geen gevoel over een behandeling, Verbinding, Kanteling of Impuls oefening

Het is niet mogelijk om met behulp van de Engel contact Verbinding te voelen hoe een bepaalde behandeling, Verbinding, Kanteling of Impuls oefening voor jou zou voelen.

Daarvoor bestaat de mogelijkheid van een 24 uurs proef, de foto van de bougainville bloem of het pictogram van een Verbinding.

Vragen stellen aan de kosmische dag Engelen

Tijdens de Engel contact workshop of het individueel Engel contact consult leer je welke vragen je wel en niet aan de kosmische dag Engelen kunt stellen.

In grote lijnen kun je de kosmische dag Engelen vragen stellen over:

 • het leven in de kosmische dag
 • het leven op Aarde


Als je de juiste vraag stelt, ontvang je een antwoord van de kosmische dag Engel dat als een gevoel bij jou binnen komt. Het is geen antwoord in woorden of beelden.

Het antwoord van de Engel werkt onbewust in jou door en helpt jou verder te ontwikkelen in de kosmische dag.


Vragen over het leven in de kosmische dag

Je mag de kosmische dag Engelen vragen om jou bijvoorbeeld te laten voelen:

 • hoe het voelt om een kosmische dag mens te zijn
 • hoe relaties en sexualiteit in de kosmische dag (zullen) voelen
 • hoe de mens in de kosmische dag met de natuur omgaatHet zijn dus altijd vragen over 'mens zijn in de kosmische dag' en niet hoe de maatschappij in de kosmische dag zal functioneren.


De kosmische dag Engelen geven jou als antwoord op jouw vraag een gevoel dat als een 'kosmische dag richtingaanwijzer' in jouw systeem doorwerkt.
Stel je gevoelsmatig open voor het antwoord en probeer er geen interpretaties aan te geven.

Geen concrete informatie of toekomstvoorspellingen
De kosmische dag Engelen geven jou geen toekomstvoorspellingen of andere concrete informatie.

Het heeft dus geen zin om de kosmische dag Engelen bijvoorbeeld te vragen:

 • passen opleidingen in de kosmische dag?
 • past geld in de kosmische dag?
 • welke energiebronnen zal de mens in de kosmische dag gebruiken?
 • zal de mens in de kosmische dag nog oorlog voeren?

 


Vragen over het leven op Aarde

Je mag de kosmische dag Engelen vragen om jou een 'gevoelsmatig' antwoord te geven op bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • hoe kijk je tegen die en die gebeurtenis in de wereld aan?
 • heeft het een hogere reden dat Donald Trump aan de macht is gekomen?
 • hoe kijk je aan tegen de doodstraf?
 • kun je mij vanuit jouw overzicht iets laten voelen over de rol van een terreurorganisatie als de IS in de wereld?


Je mag de kosmische dag Engelen dus vragen om iets vanuit haar of zijn hogere perspectief te belichten. Het gevoel dat de Engel jou doorgeeft, werkt onbewust door in jouw systeem.
Het is een prachtige manier om innerlijke wijsheid te vergaren.

Niet toegestane vragen
Kosmische dag Engelen geven geen concrete informatie aan je door en geven jou geen persoonlijke adviezen.

Het is de kosmische dag Engelen daarom niet toegestaan om vragen te beantwoorden over:

 • jezelf
 • welke keuze je het beste kunt maken
 • iets dat je kwijt bent of zoekt
 • iets dat jij vergeten bent en je je graag weer wilt herinneren
 • jouw vorige of toekomstige levens
 • anderen
 • de toekomst
 • esoterische kennis of spiritualiteit
 • de kosmische dag engel zelf met wie je contact hebt


Vragen over jezelf en welke keuze je het beste kunt maken
De kosmische dag Engelen van jouw Waakhond Verbinding zijn geen persoonlijke begeleiders en zullen deze rol ook niet op zich nemen.

Vragen over iets dat je kwijt bent of zoekt
De kosmische dag Engelen van jouw Waakhond Verbinding zijn niet jouw hulpje.
Ze zijn dicht bij jou in de buurt, om over jouw partner, kinderen, huisdieren en bezittingen te waken. Dat is hun rol en je mag hen niet iets vragen dat niet past binnen deze verantwoordelijkheid.

Vragen over iets dat jij vergeten bent en je je graag weer wilt herinneren
Hier geldt hetzelfde antwoord als op de vraag hierboven.
Het is niet de taak van de kosmische dag Engelen om jouw geheugen op te frissen.

Vragen over jouw vorige of toekomstige levens
Jouw vragen moeten betrekking hebben op het leven op Aarde in het algemeen. Vragen over jouw vorige of toekomstige levens vallen daar niet onder.

Vragen over anderen
De kosmische dag Engelen mogen geen vragen over anderen beantwoorden.
Het zou indiscreet als ze dat wel zouden doen.

Vragen over de toekomst
Toekomstvoorspellingen mogen kosmische dag Engelen van jouw Waakhond Verbinding niet geven.
Zouden ze dat wel doen, dan zouden ze jou ontwikkelingsmogelijkheden ontnemen.
Het leven op Aarde is bedoeld om zelfstandig keuzes te maken en daarvan te leren.

Vragen over esoterische kennis of spiritualiteit
Esoterische kennis of spirituele inzichten zijn pas waardevol als je die vergaart door het leven aan te gaan en levenswijsheid op te doen. Jouw vragen mogen om deze reden uitsluitend betrekking hebben op het leven op Aarde.
Je mag de kosmische dag Engelen dus geen vragen stellen over het Goddelijke, het ontstaan van de mens, de ziel, tweelingzielen, spirituele vragen over tijd en ruimte, andere planeten, andere universa, buitenaardse wezens, complottheorieën etc. etc.

Vragen over de kosmische dag engel met wie je contact hebt
Je mag de kosmische dag engel met wie je contact hebt geen vragen stellen over:

 • zijn of haar naam
 • zijn of haar eigen gevoelens
 • zijn of haar wijze van leven
 • hoe het is om engel te zijn
 • of de engel vrouwelijk of mannelijk is
 • etcetera


Het is niet nodig en ook niet de bedoeling om op een persoonlijke wijze contact te maken met de kosmische dag Engelen. Je kunt dus geen persoonlijke band met hen opbouwen.

Geen antwoord

Mocht je geen antwoord krijgen, dan heb je een vraag gesteld die niet beantwoord mag worden.

Altijd bij jou in de buurt

De inleiding van dit artikel begint met de zin:

  Met behulp van de Engel contact Verbinding kun je beter contact maken met de kosmische dag Engelen die, na de ontvangst van de Waakhond Verbinding, altijd dicht bij jou in de buurt zijn, om over jouw partner, kinderen, huisdieren en bezittingen te waken.


Deze inleiding kan de indruk wekken dat de kosmische dag Engelen ook altijd dicht bij jouw partner en/of kinderen zijn.

Toch is dat niet het geval.

De kosmische dag Engelen waken namelijk via jou over jouw partner en/of kinderen. Ze zijn daardoor wel altijd in jouw buurt, maar hoeven niet in de buurt van jouw partner en/of kinderen te zijn.

Het is overigens op geen enkele manier voelbaar dat de kosmische dag Engelen via jouw systeem over jouw partner en/of kinderen waken.

Trilling verhogende werking

Jezelf richten op de Engel contact Verbinding of contact maken met de kosmische dag Engelen werkt 20% trilling verhogend.
Deze trilling verhoging ontstaat zodra je je bewust op de Engel contact Verbinding richt of een geschikte vraag stelt aan de kosmische dag Engelen van jouw Waakhond Verbinding.

Zoals eerder in deze tekst aangegeven, is dit alleen mogelijk vanaf jouw deelname aan de Engel contact workshop of het individuele Engel contact consult.

Alleen na de Waakhond Verbinding (bedrijf)

Je kunt de Engel contact Verbinding alleen voor jezelf aanvragen als je:

 • de Waakhond Verbinding persoonlijk hebt ontvangen
 • de Waakhond Verbinding bedrijf zelf hebt aangevraagd voor jouw bedrijf 


of

 • de Waakhond Verbinding (bedrijf) tegelijkertijd met de Engel contact Verbinding aanvraagt


Het is niet mogelijk om de Engel contact Verbinding voor jezelf aan te vragen als:

 • jouw partner de Waakhond Verbinding (bedrijf) heeft ontvangen, terwijl jij die zelf niet ontvangen hebt
 • je alleen de Waakhond Verbinding auto hebt ontvangen
 • het bedrijf waar je werkt de Waakhond Verbinding bedrijf heeft ontvangen, terwijl jij die niet zelf hebt aangevraagd

Voor wie?

De Engel contact Verbinding is voor iedereen een verrijkende Verbinding, die een nieuwe wereld voor je open kan laten gaan.

Noodzakelijke Verbinding   

De Engel contact Verbinding heeft alleen z’n specifieke werking in combinatie met de Waakhond Verbinding of de Waakhond Verbinding bedrijf, die ook in de tekst van de Waakhond Verbinding beschreven wordt.

Aanvullende Verbinding

De Innerlijk contact Verbinding en de verschillende Neutralisatie Verbindingen werken specifiek aanvullend op de Engel contact Verbinding.

Aanvullende behandeling

De Dieper bewustzijn behandeling en de Fontanel behandeling hebben een aanvullende werking op de Engel contact Verbinding.

Twee voor de prijs van één

Als je tijdens je zwangerschap deze Verbinding aanschaft, krijgt jouw baby deze Verbinding ook automatisch en kan hij of zij daar zijn of haar hele leven van profiteren.
Als je deze Verbinding tijdens je zwangerschap aanschaft, vermeld dan in het opmerkingenveld van de bestelling: zwanger en de uitgerekende datum.

Na de geboorte van de baby bestel je de Verbinding vervolgens opnieuw voor jouw baby en vermeld je in het opmerkingenveld dat je deze Verbinding tijdens jouw zwangerschap ontvangen had.
Wij zorgen er dan voor dat de Verbinding ook in het profiel van jouw baby komt te staan.

Let op: de Engel contact Verbinding van jouw kind zal pas werken zodra hij of zij:

 • de Waakhond Verbinding ook heeft ontvangen (dat kan ook ná de zwangerschap)


en

 • deelgenomen heeft aan een Engel contact workshop of een individueel Engel contact consult


De aanvraag van de Waakhond Verbinding en deelname aan de Engel contact workshop of een Individueel Engel contact consult zijn alleen mogelijk als de Engel contact Verbinding in het profiel van jouw kind op de website van het Wholism Project staat.

De Engel contact workshop en het Individueel Engel contact consult zijn geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 14 jaar.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze Verbinding van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze Verbinding niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Engel contact Verbinding online aanvragen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Marieke door een e-mail te sturen naar basmarieke@wholismproject.nl.

Geen week tussentijd    
Voor de activatie van de Waakhond Verbinding en de Engel contact Verbinding is het niet nodig om een week tussentijd aan te houden. Je kunt de Waakhond Verbinding en de Engel contact Verbinding dus direct na elkaar activeren en hoeft daarbij ook geen rekening te houden met met het moment waarop je een andere Verbinding hebt geactiveerd of gaat activeren.

De Waakhond Verbinding moet wel vóór de Engel contact Verbinding geactiveerd worden.

Na de aanvraag

Nadat jouw bijdrage voor de aangevraagde Verbinding is bijgeschreven, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Engel contact Verbinding nu'.
Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de activatie e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Bijdrage Engel contact Verbinding

€ 120,-


Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.

In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.

Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelprijs van € 20,-.

Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

of

 • Stuur direct na jouw aanvraag een e-mail naar basmarieke@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het bijdragenummer.

 

Een ervaring


Echt top!

Ik merk wel dat de Engel contact Verbinding echt een fantastische Verbinding is. Hier ben ik heel blij mee. Ik kom regelmatig spiegels tegen of situaties die ik echt veel makkelijker kan doorvoelen en of transmuteren.
Gewoon versterkt voelen en ik ben gelijk bij het gevoel wat ik vervolgens makkelijk kan doorvoelen. Echt top!
Meta B, Amersfoort