Tools in de Leeftool

Na de ontvangst van de Leeftool wordt, als je je erop richt, automatisch de juiste tool voor een symptoom of situatie ingezet.
Uiteraard kan de Leeftool alleen de tools waar je over beschikt, inzetten.

In het onderstaande overzicht vind je alle tools waarover de Leeftool kan beschikken.

Ook vind je in dit overzicht een korte omschrijving van de werking van elke tool.
Verder wordt aangegeven hoe je, voorzover van toepassing, de betreffende tool kunt ontvangen.

Alle tools direct tot jouw beschikking

De tools die gekoppeld zijn aan de ontvangst van een behandeling of Verbinding zitten normaal gesproken pas in het 'tool assortiment' van jouw Leeftool, nadat je de betreffende behandeling of Verbinding hebt ontvangen.

Zolang je elke maand - zonder onderbreking - een behandelingen Traject en een Verbindingen Traject ontvangt, dan kun je direct over alle tools van de Leeftool beschikken, dus ook over die tools waarvan jij de bijbehorende behandeling of Verbinding nog niet ontvangen hebt in het betreffende Traject.
 

Uitzonderingen
Voor de volgende twee Verbindingen die je in een Traject ontvangt, gelden specifieke uitzonderingen:

 • Engel contact Verbinding
 • Oorsprong Verbinding


Je kunt alleen gebruik maken van de mogelijkheden van de Engel contact Verbinding na het volgen van de Engel contact workshop of een Individueel Engel contact consult.

Je kunt pas gebruik maken van de mogelijkheden van de Oorsprong Verbinding nadat je de hiervoor benodigde Aura Verbindingen online hebt aangevraagd en ontvangen.


Alleen 'standaard' tools en werkelijk ontvangen tools

Zou je stoppen met de Persoonlijke Aartsengel begeleiding en/of het Begeleiding Verbindingen traject, dan bevat jouw Leeftool vervolgens alleen:

 • de tools van de door jou ontvangen behandelingen en Verbindingen
 • Tools die je zelf online hebt aangevraagd

en

 • de tools waarvoor je geen behandeling of Verbinding nodig hebt, die standaard in de Leeftool zijn opgenomen


Begin je daarna opnieuw met een behandelingen Traject en een Verbindingen Traject in het nieuwe systeem dat in 2019 wordt geïntroduceerd, dan bevat jouw Leeftool opnieuw het complete tool-assortiment.

Tools die je online aanvraagt

Tools die online aangevraagd worden, kunnen vanzelfsprekend alleen in de werking van jouw Leeftool opgenomen worden nadat je de betreffende Tool online hebt aangevraagd en geactiveerd hebt.

Tools die je online kunt aanvragen, ontvang je niet in een Traject.

Tools definitief van jou

In de meest rechter kolom van de onderstaande tabel kun je opzoeken wanneer je definitief over een specifieke tool kunt beschikken.

Vanzelfsprekend is de tool die bij een bepaalde behandeling of Verbinding hoort, pas definitief van jou zodra je de betreffende behandeling of Verbinding ontvangen hebt.

 Dat is volkomen duidelijk als je een behandeling of Verbinding zelf hebt aangevraagd.
Volg je een Behandelingen Traject of een Verbindingen Traject, dan weet je niet exact wanneer je binnen dat Traject een bepaalde behandeling of Verbinding ontvangt.

In de rechter kolom van de onderstaande tabel wordt aangegeven wanneer een tool van een behandeling of Verbinding definitief van jou is, als je die in een Traject ontvangt.

Als in de rechter kolom wordt aangegeven dat de betreffende tool standaard in de leeftool zit, betekent dat dat deze tool van het begin af aan blijvend in de Leeftool is opgenomen, omdat je daar geen behandeling of Verbinding voor hoeft te ontvangen.

 

Tool
Omschrijving
'Herkomst' tool
Standaard in de Leeftool of 'definitief van jou na'

Aquarius Labyrint

Contact maken met het Aquarius Labyrint werkt transmuterend, aardend en verbindt je met het Hogere
 

Aquarius Labyrint

papieren print of digitale afbeelding
 

Standaard in de Leeftool

Bougainville bloem

De afbeelding van de Bougainville bloem kan helpen als je het moeilijk vindt om een keuze te maken of als je niet zeker weet of het juist is wat je voelt. Je kunt door naar de bloem te kijken, voelen wat je zou beslissen als je puur op je gevoel afgaat.

Het kijken naar de bloem op de website van het Wholism Project verbindt je dieper met je eigen centrum, waardoor je beter kunt voelen wat voor jou de beste keuze is.
Ook kun je op deze wijze meer helderheid krijgen over wat je voelt.

Met behulp van de bloem kun je dus beter 'over jouw onzekerheid heen kijken’.
 

Helder krijgen wat je voelt

met behulp van de foto van de Bougainville bloem op de website.

Standaard in de Leeftool

Chakra dichtheid oefening


De Chakra dichtheid oefening zorgt ervoor dat:

 • je gemakkelijker door ontwikkelingen gaat
 • de energie in de chakra’s zuiverder blijft
 • de chakra’s gemakkelijker zullen openen en open blijven
   

Chakra dichtheid oefening

Standaard in de Leeftool

.

Diepte tool

.
De Diepte tool verbindt je met de diepte van je gevoel en maakt je tegelijkertijd meer bewust van je diepere gevoelens.

Je kunt de Diepte tool ook bewust als een instrument inzetten om jezelf dieper met je gevoel te verbinden.

.

Diepte tool

.
Uitsluitend in de Leeftool nadat je de Diepte tool online hebt aangevraagd en geactiveerd hebt.

Doorbreek je eigen patronen

Je kunt de wijze waarop je in het leven staat met een viertal eenvoudige oefeningen meer in lijn brengen met de kosmische dag.

Het leven wordt daardoor meer een uitdaging, je hebt er meer zin in, je voelt je lekkerder, gaat meer stralen en je gaat zelfs efficiënter werken.
 

Doorbreek je eigen patronen

Standaard in de Leeftool

Doorvoelen en transmuteren vanuit je Stiltepunt

Doorvoelen vanuit je stiltepunt heeft de volgende voordelen:
    •    je hoeft er minder moeite voor te doen
    •    het kost je minder tijd
    •    het werkt dieper door dan ‘gewoon’ doorvoelen

Door in contact met je stiltepunt te transmuteren, worden transmutaties met de Transmutatiegave krachtiger en werken ze dieper door.
 

Transmutatiegave


Stiltepunt behandeling

Na ontvangst Stiltepunt behandeling
of
na afronding Niveau 2 v/h Levenspad Traject *

* een behandelingen Traject dat in 
2019 geïntroduceerd wordt


Doorvoelen met 'zijde verzorgingsproducten'

Als je je op de Leeftool richt terwijl je huid in aanraking is met een zijden stof of een 'zijde verzorgingsproduct', zul je automatisch 'doorvoelen met zijde'

In combinatie met de Zijde Verbinding werken verzorgingsproducten met zijdebestanddelen tijdelijk trilling verhogend op de plek waar je het verzorgingsproduct aanbrengt. 


De verzorgingsproducten werken daardoor ontwikkeling bevorderend en geven je de mogelijkheid om onverwerkte gevoelens achter symptomen gemakkelijker te doorvoelen, waardoor symptomen sneller zullen oplossen.

Zijde Verbinding


Doorvoelen met zijde verzorgingsproducten

Na ontvangst 
Zijde Verbinding
of
na ontvangst Zijde Verbinding tijdens een Verbindingen Traject *


* bijvoorbeeld na deelname Workshop Doorvoelen met zijde of na aanschaf zijden kleding, zijden beddengoed of verzorgingsproducten met zijde


Druppel oefening

Gemakkelijker door een ontwikkeling gaan, door je bij elke uitademing kleiner te maken en je voor te stellen dat je zo groot/klein bent als een druppel water.

Door je voor te stellen dat je zo klein bent als een waterdruppel in een snelstromende rivier (symbool voor de ontwikkeling) kun je meer in overgave door de ontwikkeling gaan en roept de ontwikkeling minder angst op.
 

Onderaan het artikel
Hulp bij ontwikkelen

Standaard in de Leeftool

Een geestelijke stap zetten

Je kunt met deze oefening een geestelijke stap zetten en zo patronen los laten.
Door innerlijk een stap te zetten, kun je het oude loslaten.
 

Een geestelijke stap zetten

Standaard in de Leeftool

Einddoel-demo

'Ontwijken' kan niet meer als je de Leeftool gebruikt.

Een Einddoel-demo geeft jou onbewust een beeld van het positieve eindresultaat van een behandeling.
Hierdoor ontstaat een positieve drive om door te gaan en het einddoel te bereiken.
 
Je kunt je op het positieve eindresultaat richten als je:
 • vermoedt of weet dat je een ontwikkeling van een specifieke behandeling nog niet bent aangegaan.
 • de achtergrond van een symptoom wilt oplossen dat mogelijkerwijs opgelost kan worden door een reeds ontvangen behandeling
 • wilt controleren of je alle ontwikkelingen van de behandelingen die je hebt ontvangen bent aangegaan
   

Einddoel-demo bij behandelingen

Standaard in de Leeftool

Engel contact Verbinding

Door je af te stemmen op de Engel contact Verbinding kun je:
 • gemakkelijker door ontwikkelingen gaan
 • dieper verbonden zijn met jezelf en je gevoel
 • dieper doorvoelen en transmuteren
 • symptomen beter doorvoelen
 • beter keuzes maken met behulp van versterkt voelen

Engel contact Verbinding

Na ontvangst Engel contact Verbinding
in combinatie met:
 
Engel contact workshop
of
Individueel Engel contact consult
 

Geleide chakra behandelgreep

Met de Geleide chakra behandelgreep is het mogelijk om in korte tijd alle chakra’s in balans te brengen en de chakra dichtheid zo optimaal mogelijk te maken.
 
Ook het energetisch kanaal dat de chakra's onderling verbindt, wordt op deze wijze in balans gebracht en 'gevuld'.
 

In de praktijk van een Wholistic Partner

Standaard in de Leeftool

Godin verbinding

Door je op je ki-punt te richten en je open te stellen voor de Godin verbinding, ervaar je een gevoel van kosmische dag verlichting.

De Godin verbinding werkt ondersteunend in de verwerkingsprocessen van de behandelingen van het Wholism Project.
 

Godin verbinding

Na ontvangst van de Godin verbinding
of
na afronding Niveau 2 v/h Levenspad Traject *

* een behandelingen Traject dat in 2019 geïntroduceerd wordt
 

Gevoelens en symptomen doorvoelen

De werkwijze om gevoelens en symptomen te doorvoelen
 

Werkwijze gevoelens en symptomen doorvoelen


Standaard in de Leeftool

Je innerlijke man/vrouw balans

Met behulp van deze oefening kun je werken aan jouw innerlijke man/vrouw balans en zo tot meer eenheid in jezelf komen.

 

Een oefening voor je innerlijke man/vrouw balans

Standaard in de Leeftool

Oefening voor je hersenen

De Oefening voor je hersenen verbindt het denken meer met je systeem en daardoor met jouw voelen. 

Je kunt daardoor tot intelligentere ideeën en oplossingen komen.
 

Oefening voor je hersenen

Na ontvangst van de Oefening voor je hersenen
of
tijdens het Impuls oefeningen Traject *, zodra deze oefening prioriteit voor jou heeft

* het Impuls oefeningen Traject wordt in 2019 geïntroduceerd
 

Ogen Licht gave

Met de Ogen Licht gave kun je persoonlijke verdraaiingen in je systeem oplossen die je zelf in dit leven hebt gevormd. 


De Ogen Licht gave kan ontvangen worden nadat de vijf universele verdraaiingen met behulp van de Ogen Licht behandeling opgelost zijn.


Daarnaast helpt de Ogen Licht gave je om sneller de essentie te zien bij verwarrende gevoelens of in complexe situaties.
Ook kun je, als een situatie verborgen aspecten heeft, met behulp van de Ogen Licht gave de waarheid beter doorgronden.
 

Ogen Licht behandeling

Ogen Licht gave

Na ontvangst Ogen Licht behandeling en Ogen Licht gave
of
na afronding Niveau 5 v/h Levenspad Traject *

* een behandelingen Traject dat in 2019 geïntroduceerd wordt
 

Onderdrukte gevoelens verwerken

Je kunt contact maken met onderdrukte gevoelens door je kin en kaak zachtjes aan te raken en je helemaal open te stellen voor de gevoelens die daarbij los komen.
Vervolgens kun je deze gevoelens doorvoelen en verwerken.
 

Onderdrukte gevoelens verwerken

Standaard in de Leeftool

Ontlading gave

Wordt geautomatiseerd door de Leeftool als je deze tool minimaal één keer per dag gebruikt.
 

Door de Ontlading behandeling ontvang je de Ontlading gave, waarmee je onderdrukte gevoelens die spanning in je systeem veroorzaken, kunt verwerken en oplossen.
 

Ontlading behandeling

Na ontvangst Ontlading behandeling
of
na afronding Niveau 2 v/h Levenspad Traject *

* een behandelingen Traject dat in 2019 geïntroduceerd wordt
 

Oorsprong Verbinding

Door je op de Oorsprong Verbinding te richten, kun je in de pure oorspronkelijke kracht van jouw schepping gaan staan en dat voelt groots.

Let op: De Oorsprong Verbinding is een overkoepelende Aura Verbinding en kan daarom alleen ontvangen worden als je de vijf 'basis' Aura Verbindingen al ontvangen hebt.


In 2019 is het weer mogelijk om de vijf 'basis' Aura Verbindingen online aan te vragen. Tot die tijd kun je van deze vijf alleen de Vitalisatie Verbinding online aanvragen.
 

Oorsprong Verbinding

Na ontvangst Oorsprong Verbinding
of
na afronding Niveau 5 v/h Levenspad Traject *

een behandelingen Traject dat in 2019 geïntroduceerd wordt
 

Opening gave

Met de Opening gave behandeling kun je zelf een opening maken naar de gevoelens die je hebt onderdrukt en die zich na verloop van tijd via (lichamelijke) symptomen aan jou kenbaar hebben gemaakt.

Met behulp van de Uitnodiging behandeling, die in de Opening gave behandeling geïntegreerd is, kun je vervolgens de onderdrukte gevoelens waar een opening naar is gemaakt, naar je toe laten komen en doorvoelen.
 

Opening gave behandeling

Na ontvangst Opening gave behandeling
of
na afronding Niveau 2 v/h Levenspad Traject *

* een behandelingen Traject dat in 2019 geïntroduceerd wordt
 

Relatie reset gave

Door een Relatie reset aan te vragen met behulp van de Relatie reset gave, kun je een relatie aan jouw kant ‘resetten'.
 

Relatie reset gave

Na ontvangst Relatie reset gave behandeling
of
na afronding Niveau 2 v/h Levenspad Traject *

* een behandelingen Traject dat in 2019 geïntroduceerd wordt
 

Transmuteren
 

Transmuteren is het veranderen van de werkelijkheid.
Met behulp van transmuteren kun je onverwerkte gevoelens weer in stroming brengen en alsnog verwerken. Door je onverwerkte verleden te verwerken, kom je meer in het hier en nu.

Ook is het mogelijk om situaties die ‘vast zitten’, te transmuteren.
Bovendien kun je de schadelijke bijwerkingen van onder andere medicijnen transmuteren.
 


Transmuteren


Transmutatiegave


Na ontvangst van een:    
 • behandeling
 • Transmutatie Channeling
 • Vitalisatie Verbinding
 • Kracht Verbinding
 • Geleide behandeling
of
vanaf deelname aan:
 • 
Pers. Aartsengel begeleiding 
 • Beïnvloeding Traject *


* het BeïnvloedingTraject wordt in 2019 geïntroduceerd
 

Transmuteren met behulp van het Goddelijk Licht
 

Na de In God behandeling kun je elk probleem op zielenniveau met behulp van Goddelijk Licht transmuteren.

Je hoeft je daarvoor alleen maar te richten op het Goddelijk Licht en dat net zolang op jouw probleem te richten totdat je voelt dat het als sneeuw voor de zon verdwenen is.
 


Transmutatiegave


In God behandeling

Na ontvangst
In God behandeling
of
na afronding Niveau 2 v/h Levenspad Traject *


* een behandelingen Traject dat in 2019 geïntroduceerd wordt
 

Weerstanden oplossen en in stroming brengen
 

Wanneer je de introductie van Basisoefening 1 hebt bijgewoond, kun je dit onderdeel van Basisoefening 1 gebruiken om weerstanden op te lossen en jezelf 'in stroming te brengen'.
 

Basisoefening 1

Beschrijving v/d oefening is alleen toegankelijk na deelname Introductiedag Basisoefening 1
 

Na deelname Introductie- dag Basisoefening 1
of
na aanvang Bewegingsoefeningen Traject ** het Bewegingsoefeningen Traject wordt in 2019 geïntroduceerd

Zelf een middel maken in een glas water

Je kunt zelf een heelmiddel maken door je naar binnen te richten en te vragen of de juiste informatie in een glas (leiding)water mag komen.
 

Onderaan het artikel
Tips om soepel door de behandelingen te gaan
 

Standaard in de Leeftool

Zelfhelend vermogen versterken
 

Door jouw Zelfhelend vermogen te versterken:
 • krijg je ondersteuning bij de heling van symptomen of klachten
 • ga je gemakkelijker door specifieke ontwikkelingen
 • los je gemakkelijker onverwerkte stukken op
   

In de praktijk van een Wholistic Partner

Standaard in de Leeftool