Tegenslag omzetten in vooruitgang en winst

Tijdens de kosmische dag kun je, net zoals in de kosmische nacht, moeilijke situaties meemaken. Je gaat er in de kosmische dag alleen op een andere wijze, met andere woorden op een kosmische dag wijze mee om. 

In de kosmische nacht gingen veel mensen bij de pakken neerzitten als ze in een moeilijke situatie terechtkwamen of met tegenslag geconfronteerd werden. Een moeilijke situatie of tegenslag kon ook boosheid en verzet oproepen of kon het gevoel van slachtoffer zijn in je oproepen.

Je gaat met een moeilijke situatie op een kosmische dag wijze om, als je elke tegenslag positief oppakt en uit de situatie haalt wat erin zit. Als je het goed doet, zet je tegenslag om in vooruitgang en winst. Je vindt dus bij tegenslag de positieve uitweg, de positieve oplossing.

Door de positieve uitweg te vinden, kun je sterker uit moeilijke situaties komen. Je kunt er letterlijk je voordeel mee doen en er beter en geestelijk verrijkt uitkomen.

Verantwoordelijkheid nemen

In de kosmische dag neem je de volle verantwoordelijkheid over een moeilijke situatie. Je gaat niet uit van tegenslag, je bent geen slachtoffer en voelt je ook geen slachtoffer.

Je hebt ook het besef en voelt, dat je er een goede reden is dat je in een moeilijke situatie terecht bent gekomen. Eén van je eerste vragen die je jezelf stelt, is dan ook ‘Wat kan ik hiervan leren?’.

Door zo met een moeilijke situatie om te gaan, kun je tegenslag omzetten in vooruitgang en winst. Je komt zo beter uit een moeilijke situatie dan je erin bent gegaan. Zo gaan moeilijke situaties juist verrijkend werken.

Op een kosmische dag wijze met innerlijke problematiek omgaan

Als er oude donkere stukken van jezelf omhoog komen, wend je je blik er dan niet vanaf, maar omhels ze juist als het ware. Distantieer je je er dus niet van, daar schiet je niets mee op, dan blijven deze oude donkere stukken juist bestaan.

Weet dat deze delen van jou zijn en dat ze ontstaan zijn door traumatische gebeurtenissen in dit of vorige levens.

Neem je verantwoordelijkheid over deze delen van jou en doorvoel deze oude donkere kanten van jezelf. Daardoor groei je geestelijk en word je er innerlijk sterker en wijzer van.

Het zijn levenslessen die je alleen kunt leren door innerlijk te accepteren dat ook jouw donkere kanten bij het leven en het innerlijk van de mens in de kosmische dag horen.
Juist door jouw donkere kanten te accepteren en als het ware te omarmen, kun je het donker in jezelf verwerken en zo symbolisch naar het licht brengen.

Door volkomen eerlijk naar jezelf te zijn en jouw donkere kanten innerlijk te accepteren, sta je meer in je eigen kracht dan wanneer je deze oude delen van jezelf afwijst, omdat je er bang voor bent.

Op deze manier kun je moeilijke en zware kanten van jezelf in vooruitgang en winst omzetten.
Je toont ook karakter door eerlijk naar jezelf te zijn en niet weg te lopen voor kanten in jezelf die je moeilijk vindt.
 
Dit is de kosmische dag wijze om met jezelf en het leven om te gaan.

Jezelf en/of anderen beïnvloeden

Mocht je delen hebben waarmee je jezelf en/of anderen beïnvloedt, identificeer je dan niet met deze donkere kanten in jezelf, maar wees puur eerlijk naar jezelf en erken dat deze donkere kanten in je zitten.

Wees eerlijk naar jezelf en ga voor de waarheid. Het is toch, zoals het is. Als je de waarheid weet, kun je er zelf tenminste iets aan doen.
Zo neem je je verantwoordelijkheid en sta je in je kracht.

Jij bent dat donkere deel in jou niet, jij bent de bewuste persoonlijkheid die in het hier en nu dit oude deel van jezelf omarmt, accepteert en doorvoelt, juist omdat het een (oud) deel van jezelf is.

Zo verwerk je oude ‘donkere’ delen van jezelf en kom je - door jezelf recht in de ogen te kijken - er verrijkt en sterker uit. Zo ga je jezelf aan, groei je, kun je trots op jezelf zijn en word je steeds meer een kosmische dag mens.