Geld magie Verbinding

Geld is oorspronkelijk bedoeld als ruilmiddel. Door de introductie van geld hoefde je geen eten of goederen meer met elkaar te ruilen, maar kon je iets wat je graag wilde hebben met geld kopen.

In de loop van de tijd is geld van een ruilmiddel steeds meer een machtsmiddel geworden.
Geld heeft dan ook in de huidige wereld een enorme macht.

De handelsoorlogen die regelmatig plaatsvinden tussen allerlei landen, geven aan hoe belangrijk geld in deze wereld is geworden en dat geld een macht op zich vormt.

De Geld magie Verbinding lost de kosmische nacht programmering op waardoor geld zo’n enorme macht heeft dat je je kunt laten verblinden door (de magie van) geld.

Voor wie?

Iedereen heeft profijt van de Geld magie Verbinding.

Geld magie Verbinding voor een bedrijf of eigen praktijk

Voor bedrijven en voor jouw praktijk is de Geld magie Verbinding bedrijf ontwikkeld.

Lees meer

Over levens heen

De Geld magie Verbinding werkt over levens heen.
Het is dus een Verbinding waar je meerdere levens plezier van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Categorie

De Geld magie Verbinding is een Start Verbinding.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze Verbinding van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Aanvragen

De Geld magie Verbinding kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 280,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Geld magie Verbinding + jouw voor- en achternaam'

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Geld magie Verbinding + jouw voor- en achternaam'

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Geld magie Verbinding + jouw voor- en achternaam'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Geld magie Verbinding (direct) op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.

Bijdrage

De bijdrage voor de Geld magie Verbinding is € 280,-.


Ervaringen
 

Heel bijzonder dat het zo sterk voor me werkt

Ik heb voor de kerstvakantie mezelf de Geld Magie verbinding kado gedaan.
Vanaf het begin dat ik erover las resoneerde deze sterk.

Ik voelde niet direct iets met het activeren.
Maar in de dagen erna kon ik heel duidelijk voelen dat er veel meer rust in mijn systeem kwam.

Daarvoor was ik altijd bezig met rekenen hoe ik financieel uitkwam, hoe dingen voordeliger konden, soms zelfs ten koste van anderen.
Het neigde wel naar obsessief gedrag dat me nogal in beslag nam.

Dat was als kind al zo, altijd mijn spaargeld tellen en niks durven uitgeven.
Er was voortdurend een gevoel van tekort, wat ik ook letterlijk in buik voelde, angst zat er.
Terwijl ik in dit leven letterlijk nog nooit in financiële problemen ben geweest.

En nu is het zoveel rustiger, het voelt voller in mijn buik, meer aanwezig in mijn buik en bekken.
Mijn hoofd is niet meer de hele tijd met geld of spullen bezig, de gedachtegroeven over geld zijn nog niet helemaal weg, ik voel alleen dat als ik in zo’n gedachte zit het niet meer aan me trekt, dat mijn lijf er niet meer op reageert.

Dus kan ik het ook makkelijker loslaten.
Ik voel me weer een laag dieper in mezelf gezakt, meer grond onder mijn voeten.

Heel bijzonder dat het zo sterk werkt voor me.


Uitgenodigd voor een gesprek!

Onmiddellijk na activatie voelde ik een diepe pijn rond mijn zonnevlecht dat
ik er niet mocht zijn.
 
Die pijn kon ik nu doorvoelen en oplossen.
Ik was verbaasd omtrent de diepte ervan en dat ik dat nooit eerder had gevoeld.

Ik had ook heel erg het gevoel dat het voor mijn sollicitaties belangrijk is dat dit nu opgelost is.

Nu een paar weken later, ben ik ook sinds lange tijd en vele brieven, in ieder geval uitgenodigd voor een gesprek!