Ontwikkelen vanuit het polariteitloze

Vanaf 21 september 2019 werkt het Wholism Project vanuit het polariteitloze
Dat betekent dat de begeleiders van het Wholism Project de behandelingen, Verbindingen, Kantelingen, Impuls oefeningen, Tools etc. vanaf deze datum niet meer vanuit de polariteiten geven maar vanuit het polariteitloze.

Als je vanaf 21 september 2019 een - huidig of toekomstig - Traject van het Wholism Project volgt, zul je je blijvend vanuit het polariteitloze gaan ontwikkelen.

De enige uitzondering op deze regel is Persoonlijke Aartsengel ondersteuning.

De reden dat je je niet vanuit het polariteitloze gaat ontwikkelen als je Persoonlijke Aartsengel ondersteuning als enige Traject ontvangt, is dat je dan alleen ondersteuning van de Kosmische dag Aartsengelen ontvangt en dus geen ontwikkelingsmogelijkheden.

Je gaat je ook niet vanuit het polariteitloze ontwikkelen, als je alleen 'losse' behandelingen, Geleide behandelingen, losse Verbindingen, losse Tools etc. hebt ontvangen of als je alleen Wholistische bewegingsoefeningen doet.

Je gaat je dus alleen blijvend vanuit het polariteitloze ontwikkelen, als je één of meerdere Trajecten volgt.
Persoonlijke Aartsengel ondersteuning vormt, zoals al aangegeven, de enige uitzondering.

Voordelen Trajecten volgen

Als je één of meerdere Trajecten volgt, ontwikkel je je vanuit het polariteitloze, met andere woorden op een niveau zonder weerstand.

Daardoor heeft het volgen van de huidige Trajecten de volgende voordelen:

  • er treden geen verergeringsreacties op
  • je ontwikkelt je sneller
  • je gaat je dieper ontwikkelen

Blijvend ontwikkelen vanuit het polariteitloze

Ook als je - na 21 september 2019 - tijdelijk of definitief met het volgen van Trajecten stopt, blijf je je ontwikkelen vanuit het polariteitloze.

Als je - tijdens dit leven - tijdelijk of definitief met het volgen van alle Trajecten stopt, heeft dat de volgende nadelen:

 

  • oriëntatieverlies
  • verwarring

en

  • stuurloosheid


De Polariteiten tool heeft het vermogen om deze nadelige effecten op te lossen.