Leeftool

In de loop van de jaren zijn er binnen het Wholism Project steeds meer ‘tools’ ontwikkeld, d.w.z. energetisch 'gereedschap' voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

De meest bekende tool is ongetwijfeld de mogelijkheid om te transmuteren, de gave die je automatisch ontvangt als je een behandeling, Transmutatie Channeling, Vitalisatie Verbinding of Kracht Verbinding van het Wholism Project hebt ontvangen.

Inmiddels zijn er zo’n 26 verschillende ‘tools’ binnen het Wholism Project ontwikkeld, waardoor je je begrijpelijkerwijs zo nu en dan afvraagt: welke tool kan ik nu het beste toepassen?

Het is ook mogelijk dat je je niet eens meer bewust bent van:

  • alle verschillende tools en gaven die je in de loop van de tijd via het Wholism Project hebt ontvangen

en

  • de verschillende oefeningen van het Wholism Project die je zou kunnen toepassen.


De Leeftool lost deze overvloed problemen op.

Na de ontvangst van de Leeftool wordt, als je je erop richt, automatisch de juiste tool voor een symptoom of situatie ingezet.
Uiteraard kan de Leeftool alleen de tools inzetten waar jij over beschikt.

De Leeftool maakt het je dus gemakkelijk door altijd exact de juiste tool of tools in te zetten.
Je hoeft je daarvoor alleen maar op de Leeftool te richten.

Je kunt alleen gebruik maken van de mogelijkheden van de Leeftool na het volgen van de Leeftool workshop of een Individueel Leeftool consult.

Je kunt de Leeftool daarom uitsluitend aanvragen nadat je je hebt opgegeven voor de Leeftool workshop of een Individueel Leeftool consult.

Zeer intelligent 'computer programma'

De Leeftool werkt als een spiritueel, energetisch en zeer intelligent 'computer programma' dat aangesloten is op jouw systeem.
De programmeurs van dit programma zijn de Aartsengelen, dus een beter en intelligenter  'programma' kun je je niet wensen.

Je hoeft jouw systeem niet zelf bewust aan het werk te zetten met bijvoorbeeld doorvoelen of transmuteren, de Leeftool doet dit voor jou.

De Leeftool maakt combinaties van tools mogelijk die de menselijke geest zelf niet zou kunnen bedenken.

Tools in de leeftool

Een volledig overzicht van alle verschillende tools die automatisch toegepast kunnen worden met behulp van de Leeftool vind je in het artikel Tools in de Leeftool.

Strikt persoonlijk

Je kunt de Leeftool uitsluitend voor jezelf gebruiken. Je kunt de Leeftool dus niet voor andere mensen inzetten.

Er is één uitzondering op deze regel en dat zijn jouw eigen kinderen tot ongeveer 14 jaar.
Je kunt de Leeftool dus ook inzetten voor jouw jonge kinderen.

Daarnaast kun je de Leeftool voor jouw eigen huisdieren inzetten.

Minimaal één maal per dag 

We adviseren om de Leeftool tenminste één keer per dag toe te passen.
Er is geen maximum frequentie, je mag de Leeftool dus net zo vaak toepassen als je wilt.

Werkt automatisch in noodsituaties

De Leeftool werkt automatisch in noodsituaties.

Als jou bijvoorbeeld iets overkomt, zal de Leeftool automatisch die tools inzetten, die jou op dat moment het beste kunnen helpen om uit de situatie te komen waarin je verzeild bent geraakt.

Dreig je in je ontwikkeling vast te lopen, dan lost de Leeftool de achtergrond op waarom je niet verder met je ontwikkeling wilt of durft te gaan en zorgt de Herstart behandeling er vervolgens voor dat je opnieuw verder gaat met jouw ontwikkeling.
 

Respecteren de vrije wil

Mocht je echt niet verder willen met je ontwikkeling, als je dat op dat moment heel beslist niet wilt, dan zullen de Leeftool en de Herstart behandeling niet over jouw vrije wil heengaan.
Zij zullen jou dan uit respect voor jouw vrije wil dus niet dwingen om alsnog jouw ontwikkeling aan te gaan.

Op de juiste Verbindingen richten

Door je op de Leeftool te richten, richt je je volkomen automatisch op de Verbindingen die jou op dat moment het beste kunnen ondersteunen.
Vanzelfsprekend geldt dat alleen voor de Verbindingen die je al ontvangen hebt.

Bredere werking Leeftool

De ontvangst van de Leeftool heeft ook een uitwerking op jouzelf.

Door de ontvangst van de Leeftool kun je onder andere ervaren dat:

  • je fijngevoeliger antennes krijgt, waardoor ze zuiverder kunnen werken
  • je belangrijke symptomen duidelijker en sneller in je systeem voelt
  • eventuele beïnvloedingen sneller en lichter uit je systeem gaan
  • jouw totale ontwikkelingscapaciteit en ontwikkelingssnelheid met 50% wordt vergroot


Fijngevoeliger en zuiverder antennes

Door de ontvangst van de Leeftool krijg je fijngevoeliger antennes, waardoor jouw antennes zuiverder kunnen werken. Daardoor kun je beter met situaties omgaan die zich in het leven voordoen, je kunt er beter op inspelen.


Je voelt belangrijke symptomen duidelijker en sneller

De Leeftool wijst je op symptomen waar je aan zou moeten werken, door die duidelijk voelbaar voor jou te maken. Je kunt je dan op de Leeftool richten om het symptoom vervolgens 'op te lossen'.


Beïnvloedingen gaan sneller en lichter uit je systeem

Na de ontvangst van de Leeftool gaan beïnvloedingen waarvoor je een behandeling hebt ontvangen, duidelijk sneller en lichter uit je systeem. De Leeftool doet dit door innerlijke ‘haakpunten’ op te lossen.


Ontwikkelingssnelheid en ontwikkelingscapaciteit bevorderend

De Leeftool werkt 50% ontwikkeling bevorderend voor je totale ontwikkelingscapaciteit en ontwikkelingssnelheid. De Leeftool vergroot jouw ontwikkelingssnelheid en ontwikkelingscapaciteit door innerlijke ‘haakpunten’ op te lossen. Hierdoor kunnen jouw ontwikkelingen soepeler en sneller verlopen.

De Leeftool en bewust doorvoelen vullen elkaar aan

Eén van de tools in de Leeftool is het doorvoelen van symptomen en gevoelens.
Door je te richten op de Leeftool, zul je bijvoorbeeld automatisch een symptoom doorvoelen en/of de achtergrond van een symptoom transmuteren.

Je zou dan kunnen denken, 'dan hoef ik dus niet meer bewust te doorvoelen, want dat gebeurt toch al vanzelf als ik de Leeftool toepas'.

Als de Leeftool jouw systeem aan het werk zet om een onverwerkt gevoel of een symptoom te doorvoelen, doe je dat echter duidelijk minder bewust dan wanneer je zelf besluit om een gevoel of symptoom bewust te doorvoelen.

Wanneer je zelf besluit om een gevoel of symptoom te doorvoelen, dan richt je je heel bewust op het onverwerkte gevoel en doorvoel je dit gevoel heel gericht, waardoor er meer bewustwording ontstaat.

Bewust doorvoelen helpt je dus letterlijk om zo goed mogelijk in contact met jezelf te staan.

De Leeftool en bewust doorvoelen zijn daarom twee ‘tools’ die elkaar aanvullen.
De Leeftool vervangt het 'bewust doorvoelen' dus niet.

Lees meer: Werkwijze gevoelens en symptomen doorvoelen

Na de Leeftool workshop of het Individueel Leeftool consult

Je kunt alleen gebruik maken van de unieke mogelijkheden van de Leeftool na het volgen van de Leeftool workshop of een Individueel Leeftool consult. 

Tijdens een Leeftool workshop of Individueel Leeftool consult leer je hoe je het brede scala van de mogelijkheden die de Leeftool jou biedt, toe kunt passen.

Je kunt de Leeftool daarom uitsluitend aanvragen nadat je je hebt opgegeven voor de Leeftool workshop of een Individueel Leeftool consult.

Leeftool workshop

De Leeftool workshop wordt gegeven door Nadia Lucassen.

Nadat je je bij Nadia hebt opgegeven voor de Leeftool workshop, kun je de Leeftool hier aanvragen.
Je betaalt de bijdrage voor de Leeftool workshop tijdens jouw aanvraag van de Leeftool.

De Leeftool workshop duurt drie uur.
De bijdrage voor de Leeftool workshop is € 70,- per persoon.

Ervaringen

De Ervaringen met de Leeftool zijn bijzonder positief.

Werkt over levens heen

De Leeftool werkt over levens heen.

In een volgend leven ben je je er uiteraard niet bewust van dat je over de Leeftool beschikt, maar al levend zul je vanzelf ontdekken dat je over de mogelijkheden van de Leeftool beschikt en die gaan toepassen.

Je zult de Leeftool dan zien als een eigenschap van jezelf, een kwaliteit waarmee je geboren bent.

Aanvragen

Nadat je je bij Nadia Lucassen hebt opgegeven voor een Leeftool Workshop of een Individueel Leeftool consult, kun je de Leeftool vervolgens hier aanvragen.

Je betaalt jouw bijdrage voor de Leeftool workshop of het Individueel Leeftool consult tijdens jouw aanvraag van de Leeftool.

De inschrijving voor de Leeftool workshop wordt definitief na jouw aanvraag van de Leeftool.
Het is daarom aan te raden om de Leeftool tijdig aan te vragen.

Bijdrage Leeftool

De bijdrage voor de veelzijdige Leeftool is € 280,-.

Bijdrage Leeftool workshop

De Leeftool workshop duurt 3 uur.
De bijdrage voor de Leeftool workshop is € 70,-.

Je betaalt de bijdrage voor de Leeftool workshop tijdens de aanvraag van de Leeftool.

Bijdrage Individueel Leeftool consult

Een Individueel Leeftool consult duurt 2 uur.
De bijdrage voor het Individueel Leeftool consult is € 190,-.

Je betaalt de bijdrage voor het Individueel Leeftool consult tijdens de aanvraag van de Leeftool.

Activatie Leeftool vanaf 72 uur vóór de Leeftool workshop

De meeste mensen reageren direct positief op de activatie van de Leeftool. Zij krijgen onder andere een gevoel van verruiming, gaan beter stromen en alles voelt lichter voor hen.

Bij sommige mensen komen er na de activatie van de Leeftool veel onderdrukte en onverwerkte gevoelens omhoog.

Na de ontvangst van de Leeftool maak je dieper contact met je eigen systeem. Als je specifieke gevoelens stelselmatig onderdrukt, worden deze na de ontvangst van de Leeftool beter voelbaar voor je.


Om deze reden is de Leeftool zo ingesteld, dat die pas vanaf 72 uur vóór de aanvang van de Leeftool workshop of het Individueel Leeftool consult geactiveerd kan worden.

Activatie Leeftool

Nadat jouw bijdrage voor de Leeftool is bijgeschreven, ontvang je een activatie e-mail voor de Leeftool.

Je kunt vanaf 72 uur vóór de aanvang van de Leeftool workshop of het Individueel Leeftool consult zelf het moment kiezen waarop je de Leeftool activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Leeftool nu'.
Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Vanwege de mogelijke energieveranderingen na de activatie van de Leeftool is het aan te raden om de Leeftool twee à drie dagen vóór de Leeftool workshop of het Individueel Leeftool consult te activeren.

Als je zou vergeten om de Leeftool te activeren, dan wordt deze tijdens de Leeftool workshop of het Individueel Leeftool consult automatisch geactiveerd.

Toepassen Leeftool

De Leeftool kan pas toegepast worden vanaf jouw deelname aan de Leeftool workshop of een Individueel Leeftool consult bij Nadia Lucassen.