Tools

Tools zijn als het ware energetisch gereedschap, 'gereedschap' dat je voor jouw persoonlijke ontwikkeling kunt inzetten.

Daarbij zijn er Tools die je bewust kunt toepassen en Tools die automatisch door jouw systeem ingezet worden op momenten dat ze voor jouw verdere ontwikkeling nodig zijn.

De inleidingen van de verschillende Tools vind je hieronder.

Diepte tool

De Diepte tool verbindt je met de diepte van je gevoel en maakt je tegelijkertijd meer bewust van je diepere gevoelens.

De Diepte tool verbindt jou gevoelsmatig krachtiger met je ki-punt, waardoor je eerder dingen vanuit dat diepe niveau in jezelf bewust gaat (aan)voelen.

Je gaat dus met behulp van de Diepte tool een dieper niveau in jezelf bewuster voelen.

Bovendien kun je de Diepte tool ook bewust als een instrument inzetten om jezelf dieper met je gevoel te verbinden.

Lees verder

Doorstoot tool

We hebben in de kosmische nacht allemaal diepe geestelijke en lichamelijke trauma’s opgelopen.

Hoe dieper het trauma was, des te dieper werd het in je systeem opgeslagen. Het zijn letterlijk en figuurlijk jouw zwaarste ervaringen.

Begrijpelijk is er angst ontstaan om zulke diepe en pijnlijke problematiek in jezelf te voelen en aan te gaan. Het is dan gemakkelijker om zo’n diepgaande problematiek te verdringen, met andere woorden zo diep mogelijk in je systeem weg te stoppen.


De wilskracht waarmee je je onbewust verzet tegen het aangaan van zulke zware problematiek vormt op den duur als het ware een harde (wils)plaat in jezelf die echt moeilijk te doorbreken is.

Je kunt zo’n harde plaat alleen met veel kracht en snelheid doorbreken met het bewuste deel in jou dat er wel voor kiest om deze pijn of deze problematiek aan te gaan.

De Doorstoot tool helpt je door de constructieve krachten in jou die het probleem wel aan willen gaan, samen te ballen. Dat geeft je de slagkracht om door deze harde wilsplaat heen te breken, waarna het mogelijk wordt om de verdrongen problematiek alsnog te verwerken.

Lees verder

Geliefden omring tool

Met behulp van de Geliefden omring tool voel je je altijd door je geliefden omringd als je hen door omstandigheden niet of minder vaak kunt zien.

Bovendien verdiept de Geliefden omring tool de warmte van jouw gevoelens voor een geliefd persoon die wel dichtbij je is.

Lees verder

Leeftool

In de loop van de jaren zijn er binnen het Wholism Project steeds meer ‘tools’ ontwikkeld, d.w.z. energetisch 'gereedschap' voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

De meest bekende tool is ongetwijfeld de mogelijkheid om te transmuteren, de gave die je automatisch ontvangt als je een behandeling, Transmutatie Channeling, Vitalisatie Verbinding of Kracht Verbinding van het Wholism Project hebt ontvangen.

Inmiddels zijn er zo’n 26 verschillende ‘tools’ binnen het Wholism Project ontwikkeld, waardoor je je begrijpelijkerwijs zo nu en dan afvraagt: welke tool kan ik nu het beste toepassen?

Het is ook mogelijk dat je je niet eens meer bewust bent van:

 • alle verschillende tools en gaven die je in de loop van de tijd via het Wholism Project hebt ontvangen

en

 • de verschillende oefeningen van het Wholism Project die je zou kunnen toepassen.


De Leeftool lost deze overvloed problemen op.

Na de ontvangst van de Leeftool wordt, als je je erop richt, automatisch de juiste tool voor een symptoom of situatie ingezet.
Uiteraard kan de Leeftool alleen de tools inzetten waar jij over beschikt.

De Leeftool maakt het je dus gemakkelijk door altijd exact de juiste tool of tools in te zetten.
Je hoeft je daarvoor alleen maar op de Leeftool te richten.

Je kunt alleen gebruik maken van de mogelijkheden van de Leeftool na het volgen van de Leeftool workshop of een Individueel Leeftool consult.

Je kunt de Leeftool daarom uitsluitend aanvragen nadat je je hebt opgegeven voor de Leeftool workshop of een Individueel Leeftool consult.

Lees verder

Maatschappelijke positionering tool

Mensen die:

 • van de bijstand leven, terwijl zij op zich vaardig genoeg zijn om zich in deze maatschappij nuttig te kunnen maken

of die

 • het gevoel hebben dat ze niet voldoende uit de verf komen

zullen van de Maatschappelijke positionering tool profijt hebben.

De Maatschappelijke positionering tool leert mensen om zich met hun eigen persoonlijke kwaliteiten zo in deze maatschappij te positioneren, dat zij:

 • een baan krijgen

en/of

 • beter uit de verf komen


Door de werking van de Maatschappelijke positionering tool ga je je eigen kwaliteiten beter voelen, recht je je rug meer en ga je dus meer staan voor wie jij bent.
Je zet jezelf dus duidelijk steviger neer.

Lees verder

Polariteiten tool

Als je een - huidig of toekomstig - Traject van het Wholism Project volgt of hebt gevolgd, ga je je blijvend vanuit het polariteitloze ontwikkelen.

De enige uitzondering op deze regel is Persoonlijke Aartsengel ondersteuning, omdat je deze ondersteuning niet vanuit het polariteitloze ontvangt.


Ontwikkelen vanuit het polariteitloze heeft een aantal heel belangrijke voordelen en één nadeel, dat alleen optreedt als je gedurende dit leven zou stoppen met het volgen van alle Trajecten van het Wholism Project die vanuit het polariteitloze werken.

Als je helemaal zou stoppen met het volgen van deze Trajecten, dan zul je naar verwachting een aantal symptomen ontwikkelen, zoals oriëntatieverlies, verwarring en een gevoel van stuurloosheid.

Deze symptomen zijn te voorkomen of - als ze al ontstaan zijn - op te lossen met de Polariteiten tool.

Lees verder

Rijles tool

De Rijles tool:

 • geeft je meer gevoel voor techniek

en

 • helpt je - zowel in dit als in volgende levens - om elk voertuig beter te besturen


De Rijles tool helpt je ook om beter met een motor, scooter, motorboot en een gemotoriseerd vliegtuig om te gaan.
Je krijgt door de Rijles tool ook meer gevoel voor de auto, motor, scooter, motorboot en/of het (gemotoriseerd) vliegtuig.

De Rijles tool lost onder andere de innerlijke oorzaken op die goed rijden en/of vliegen in de weg staan.
Zo wordt - door innerlijke tegenwerkende oorzaken op te lossen - jouw besluitvaardigheid beter.

Ook skeeleren, paragliden en windsurfen gaan beter door de werking van de Rijles tool.

Bovendien geeft de Rijles tool je meer gevoel voor en affiniteit met techniek.

Door de Rijles tool wordt:

 • je gevoel voor auto’s vergroot
 • je meer één met de auto
 • je besluitvaardigheid vergroot

Lees verder