Zijde + katoen Verbinding

De Zijde + katoen Verbinding is een Verbinding die de gezamenlijke kwaliteiten van katoen en zijde na de ontvangst van de:

en de

nog verder versterkt.

Door de Zijde + katoen Verbinding ontstaat er dus als het ware een één plus één is drie effect.

Door de werking van de Zijde + katoen Verbinding ervaar je, als je:

 • zijde en/of katoen draagt

en/of

 • onder zijden en/of katoenen beddengoed slaapt

een duidelijk krachtiger functionerende verbinding tussen Hemel en Aarde.

Dat heeft als gevolg dat de Zijde + katoen Verbinding sterk ontwikkeling bevorderend werkt.

Sterk ontwikkeling bevorderend

De Zijde + katoen Verbinding werkt:

 • twee keer zo sterk ontwikkeling bevorderend als de Zijde Verbinding  
 • één eenderde keer zo sterk ontwikkeling bevorderend als de Katoen Verbinding

en

 • één eenderde keer zo sterk ontwikkeling bevorderend als de Zijde katoen Verbinding

Overzicht Zijde en Katoen Verbindingen

In het overzicht Zijde en Katoen Verbindingen wordt de werking van de volgende vier Verbindingen kort aangegeven:

 1. Zijde Verbinding
 2. Katoen Verbinding
 3. Zijde katoen Verbinding
 4. Zijde + katoen Verbinding


Lees meer: Zijde en Katoen Verbindingen

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.


Lees meer: Over levens heen

Categorie Start Verbindingen

De Zijde + katoen Verbinding behoort tot de categorie Start Verbindingen.

Start Verbindingen zetten kosmische nacht programmeringen die bepalen hoe jouw systeem functioneert en reageert, om in kosmische dag programmeringen.

Omdat kosmische nacht programmeringen altijd beperkend werken en kosmische dag programmeringen juist vrij zijn van beperkingen, geeft elke Start Verbinding jou een unieke mogelijkheid om een volgende stap verder de kosmische dag in te zetten.

Niet in een Traject

Het is belangrijk om de Zijde + katoen Verbinding bewust aan te vragen en het moment van ontvangst bewust te ervaren, zodat je de bijzondere werking van de Zijde + katoen Verbinding heel bewust kunt ervaren.

Om deze reden wordt de Zijde + katoen Verbinding niet in een Traject ontvangen en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Volgorde

De Zijde + katoen Verbinding kan alleen ontvangen worden als je de volgende Verbindingen al  ontvangen hebt:

 • Zijde Verbinding
 • Katoen Verbinding 


en de

 • Zijde katoen Verbinding

Aanvraag noodzakelijke Verbindingen

 1. De Zijde Verbinding kon tot augustus 2018 online worden aangevraagd. 
Sindsdien kan deze Verbinding alleen in het Begeleiding Verbindingen traject ontvangen worden.
 2. De Katoen Verbinding kan apart worden aangevraagd
 3. De Zijde katoen Verbinding kan alleen apart aangevraagd worden als je de Zijde Verbinding tegelijkertijd ontvangt of al ontvangen hebt.Als je het Begeleiding Verbindingen traject minimaal 3 maanden lang ontvangen hebt, kun je er vanuit gaan dat je de Zijde Verbinding al ontvangen hebt. Heb je het Begeleiding Verbindingen traject nog niet of minder dan 3 maanden lang gevolgd, dan kun je de Zijde Verbinding ontvangen door het Begeleiding Verbindingen traject gedurende één maand te volgen. Je ontvangt de Zijde Verbinding dan in dit Traject zodra je de Zijde katoen Verbinding apart aanvraagt.


Aanvragen

De Zijde + katoen Verbinding kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 140,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van: ‘Zijde + katoen Verbinding en jouw voor- en achternaam’.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
Onder vermelding van: ‘Zijde + katoen Verbinding en jouw voor- en achternaam'


Let op:
De Zijde + katoen Verbinding kan alleen aangevraagd worden na de ontvangst van de Zijde Verbinding, de Katoen Verbinding en de Zijde katoen Verbinding.

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

 • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Zijde + katoen Verbinding en jouw voor- en achternaam'
 • naar het juiste rekeningnummer

hebt overgemaakt, kun je de Zijde + katoen Verbinding (direct) activeren op het door jou gewenste moment

Bijdrage Zijde + katoen Verbinding

De bijdrage voor de Zijde + katoen Verbinding is € 140,-