Corona essentie Heiligheid

De Corona essentie Heiligheid leidt je door ontwikkelingen waar je ook doorheen zou gaan als je met het Corona virus (Covid 19) besmet zou raken.

Zo voorkomt de Corona essentie Heiligheid dat je Corona krijgt en mocht je, omdat je niet alle ontwikkelingen van de Corona essentie Heiligheid aangegaan bent, desondanks toch Corona krijgen dan zal de ziekte naar verwachting heel mild verlopen.

Wat is een Heiligheid?

Het begrip heilig heeft te maken met heelheid.
Een Heiligheid is een Ontwikkelingsmogelijkheid die jou verbindt met jouw oorspronkelijke schepping, waarin verzwakkende kosmische nacht programmeringen nog geen rol speelden.

Voor wie

Iedereen heeft de Corona essentie Heiligheid nodig.

De Corona essentie Heiligheid is ook belangrijk voor mensen die al besmet zijn (geweest) met het Corona virus (Covid 19).
Zo voorkom je zoveel mogelijk dat je opnieuw besmet raakt.

Als je besmet bent met het Corona virus, helpt de Corona essentie Heiligheid om het ziekteproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Combinatie met reguliere geneeskunde

De Corona essentie Heiligheid kan gecombineerd worden met reguliere medische behandelingen.

We raden echter af om de Corona essentie Heiligheid te combineren met andere (energetisch werkende) methoden.  
Lees meer: Alfabetische lijst combineerbaarheid

Algemene informatie
Voor meer - algemene - informatie hierover kun je contact opnemen met Nadia Lucassen, contactpersoon van het Wholism Project.

Persoonlijke vragen
Voor persoonlijke vragen over jouw specifieke situatie kun je contact opnemen met Nadia Lucassen in haar eigen praktijk, via nadia@omhelsjehart.nl

Niveau

De Corona essentie Heiligheid werkt op het wezensniveau.

Aanvullende werking Corona Verbinding

De Corona essentie Heiligheid en de Corona Verbinding werken aanvullend op elkaar.

Twee niveaus
De Corona essentie Heiligheid werkt op een dieper niveau dan de Corona Verbinding.

De Corona essentie Heiligheid werkt op het wezensniveau, terwijl de Corona Verbinding op het incarnatieniveau, het niveau van jouw huidige incarnatie werkt.

De Corona Verbinding lost jouw aangrijpingspunten voor Covid 19 op het incarnatieniveau op.
De Corona essentie Heiligheid lost jouw aangrijpingspunten voor Covid 19 op een veel dieper en hoger niveau op, het wezensniveau.

Om jouw aangrijpingspunten voor Corona (Covid 19) volledig op te lossen, is het belangrijk om deze zowel op het incarnatieniveau als op het wezensniveau op te lossen.

Beide Ontwikkelingsmogelijkheden noodzakelijk 

Om je vatbaarheid voor Covid 19 volledig op te lossen, zijn beide Ontwikkelingsmogelijkheden noodzakelijk.

De volgorde waarin je beide Ontwikkelingsmogelijkheden ontvangt, maakt daarbij niet uit.

Voorzichtig blijven 

Het resultaat van beide Ontwikkelingsmogelijkheden is afhankelijk van de diepte waarin je door de ontwikkelingen gaat waar beide Ontwikkelingsmogelijkheden jou doorheen leiden.

Het is en blijft daarom belangrijk om voorzichtig te zijn.
 
Houd daarom - ook na de ontvangst van één of beide Ontwikkelingsmogelijkheden - de gangbare voorschriften, zoals het houden van afstand en het gebruik van een mondkapje, in acht.

Werkt over levens heen

De Corona essentie Heiligheid werkt over levens heen

Aanvraagprocedure

De Corona essentie Heiligheid kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 280,- over te maken naar het rekening nummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van: 'C.e.H. + jouw naam'.

Vanuit het buitenland: IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U Onder vermelding van: 'C.e.H. + jouw naam'.

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: 'C.e.H. + jouw naam'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

hebt overgemaakt, kun je de Corona essentie Heiligheid (direct) activeren op het door jou gewenste moment.

Bijdrage


De bijdrage voor de Corona essentie Heiligheid is € 280,-.


Een ervaring


Ben een deel van mijzelf beter gaan begrijpen

Hartelijk bedankt voor de Corona essentie Heiligheid :~)

Ik heb het gevoel dat ik door de Corona essentie Heiligheid eindelijk een deel van mijzelf vandaag beter ben gaan begrijpen.

Jullie maken mij daar zo Super Gelukkig mee, wat heb ik gevochten met dat deel, we zijn dichter bij elkaar gekomen :~)
 
Heel veel dankbaarheid aan jullie voor alles wat ik weer heb mogen ontvangen.