Verplichte vaccinatie Creatie

De Verplichte vaccinatie Creatie lost de nadelige gevolgen op van vaccinaties waar je niet vrijwillig voor gekozen hebt.

De Verplichte vaccinatie Creatie helpt je om:  

  • ontwikkelingen aan te gaan die door vaccinaties zijn geblokkeerd en onmogelijk zijn gemaakt
  • klachten en aandoeningen op te lossen die het gevolg zijn van vaccinaties die je niet vrijwillig ontvangen hebt

 
Na de ontvangst van de Verplichte vaccinatie Creatie is het mogelijk dat je voelt dat je nog meer een verbinding tussen Hemel en Aarde vormt.
Vaccinaties kunnen deze verbinding met het Hogere dus in de weg staan.

Diepgaande nadelen van vaccineren

In de huidige maatschappij is het vrijwel onbekend dat vaccineren grote keerzijden heeft.
 
Vaccinaties zetten je namelijk vast.
Specifieke ontwikkelingen, die belangrijk zijn voor je verdere ontwikkeling, worden door een vaccinatie onmogelijk gemaakt.
 
Vaccineren kan tot op zekere hoogte vergeleken worden met het afsluiten van een belangrijke verkeersader, waardoor onherroepelijk verkeersinfarcten ontstaan.

Als je je laat vaccineren, belemmer je je verdere ontwikkeling dus wezenlijk.
Vaccineren is dan ook een echte kosmische nacht benadering.
Lees meer: Diepgaande nadelen van vaccineren

Aandoeningen en ziekten door geblokkeerde ontwikkelingen

Door vaccinaties worden bepaalde ontwikkelingen geblokkeerd en dat kan zich vervolgens uiten in klachten, aandoeningen en ziekten.

Zo testen wij, Bas en Maria, bijvoorbeeld dat de huidaandoening ‘Lichen Sclerosus’ waarvan de oorzaak ‘officieel’ onbekend is, vaccinaties als achtergrond heeft.

Na de ontvangst van de Verplichte vaccinatie Creatie kunnen de ontwikkelingen die door vaccinaties geblokkeerd zijn geweest, alsnog worden aangegaan.

Afhankelijk van:

  • de diepte waarin je deze ontwikkelingen aangaat

en

  • de mate waarin de aandoening tot onomkeerbare gevolgen heeft geleid

kunnen klachten, aandoeningen en ziekten die het gevolg van geblokkeerde ontwikkelingen zijn door vaccinaties, alsnog oplossen.

Griepprik

De naam 'griepprik' klinkt vrij onschuldig en geeft niet de indruk dat het om een vaccinatie gaat. 

 

Toch is ook de griepprik, die sommige mensen jaarlijks nemen, wel degelijk een vaccinatie. 

Ook de griepprik blokkeert dus ontwikkelingen in jezelf.

Werkt alleen voor onvrijwillig ontvangen vaccinaties

 De Verplichte vaccinatie Creatie werkt alleen voor vaccinaties waar je niet vrijwillig voor gekozen hebt, zoals:

  • vaccinaties in jouw kindertijd
  • vaccinaties die verplicht zijn voor een reis


Als je als volwassene besluit om je vrijwillig te laten vaccineren, terwijl je de vrije keuze hebt om dat wel of niet te doen, zal de Verplichte vaccinatie Creatie de nadelige gevolgen van deze vaccinatie niet oplossen.

De Verplichte vaccinatie Creatie helpt jou bijvoorbeeld niet om de gevolgen op te lossen van een vaccinatie waar je onder druk van jouw werkgever voor gekozen hebt, terwijl je wettelijk gezien de vrije keuze hebt om je wel of niet te laten vaccineren.

Verplichte vaccinatie voor een reis

Een vaccinatie voor een reis wordt voor de werking van de Verplichte vaccinatie Creatie alleen als een 'verplichte vaccinatie' gezien als je zonder het betreffende vaccinatie bewijs het land van jouw bestemming niet binnenkomt.

 

Wordt een vaccinatie dringend aangeraden, maar wordt er geen vaccinatiebewijs gevraagd bij de grens of op de luchthaven, dan geldt zo'n vaccinatie niet als 'verplicht'.

 

Een ander voorbeeld is een luchtvaartmaatschappij die een vaccinatiebewijs verplicht stelt om met deze maatschappij te kunnen vliegen.

 

De Verplichte vaccinatie Creatie lost de nadelige gevolgen van zo'n vaccinatie alleen op als alle luchtvaartmaatschappijen die naar deze bestemming vliegen een vaccinatiebewijs verplicht stellen.

 

Laat je je dus vaccineren voor een reis terwijl het ook mogelijk is om dat niet te doen, dan lost de Verplichte vaccinatie Creatie de nadelige gevolgen van de betreffende vaccinatie niet op.

Voor wie

Iedereen die zich ooit verplicht heeft moeten laten vaccineren of als kind gevaccineerd is, heeft de Verplichte vaccinatie Creatie nodig.

Niveau

De Verplichte vaccinatie Creatie werkt op het persoonlijkheidsniveau.

Categorie

De Verplichte vaccinatie Creatie behoort tot de categorie Creaties.

Een Creatie is een energetische ruimte waarin specifieke kosmische dag spelregels en wetmatigheden gelden.

Ervaringen

De ervaringen met de Verplichte vaccinatie Creatie spreken voor zich.

Niet in een Traject


Het is belangrijk om de Verplichte vaccinatie Creatie bewust aan te vragen en het moment van ontvangst bewust te ervaren, zodat je de werking van de Verplichte vaccinatie Creatie heel bewust kunt ervaren.

Om deze reden komt de Verplichte vaccinatie Creatie niet in een Traject en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Aanvragen

De Verplichte vaccinatie Creatie kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 140,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Verpl. vacc. Creatie + jouw naam'

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
Onder vermelding van: ‘Verpl. vacc. Creatie + jouw naam'

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Verpl. vacc. Creatie + jouw naam'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

hebt overgemaakt, kun je de Verplichte vaccinatie Creatie (direct) activeren op het door jou gewenste moment.

Bijdrage Verplichte vaccinatie Creatie

€ 140,-