Apart aan te vragen

Op deze pagina vind je een overzicht van alle Ontwikkelingsmogelijkheden van het Wholism Project die je apart aan kunt vragen.

De Ontwikkelingsmogelijkheden van het Wholism Project kunnen op drie verschillende manieren worden ontvangen worden:

 1. in Trajecten
 2. online aanvragen
 3. apart aanvragen


Hieronder volgt eerst een korte uitleg.

1. In Trajecten

De volgende Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen ontvangen worden in de huidige Trajecten van het Wholism Project:


Alle andere Ontwikkelingsmogelijkheden, zoals Impuls oefeningen, Kantelingen, Tools en Creaties etc. kunnen niet in de bovenstaande Trajecten ontvangen worden.

2. Online aanvragen

Naast de Verbindingen die je in het Begeleiding Verbindingen traject kunt ontvangen, zijn er een aantal:

 • Verbindingen

en

 • Tools

die je online, dus via de website, kunt aanvragen.

Deze Verbindingen en Tools:

 • activeer je na de ontvangst van een activatie e-mail

en

 • verschijnen na jouw aanvraag in jouw profiel op de website


Het overzicht van alle Verbindingen en Tools die je online kunt aanvragen, vind je hier. 


3. Apart aanvragen

In de laatste maanden zijn er een aantal nieuwe Ontwikkelingsmogelijkheden geïntroduceerd die:

 • niet in de huidige Trajecten ontvangen worden

en

 • ook niet online, via de website, aangevraagd kunnen worden


Je vraagt deze Ontwikkelingsmogelijkheden aan, door de bijdrage voor de Ontwikkelingsmogelijkheid over te maken, met de juiste omschrijving en jouw naam.

In de tekst van de betreffende Ontwikkelingsmogelijkheid vind je onder het kopje 'Aanvragen' welke omschrijving je moet gebruiken bij de overboeking.

Na het overmaken van jouw bijdrage met de juiste omschrijving, kun je de betreffende Ontwikkelingsmogelijkheid (direct) activeren op het door jou gewenste moment.


Apart aan te vragen Ontwikkelingsmogelijkheden

Hieronder vind je een overzicht van alle Ontwikkelingsmogelijkheden die je apart kunt aanvragen.

Zwarte Heiligheid

De Zwarte Heiligheid leidt jou door ontwikkelingen waardoor je Licht in je eigen donker kunt brengen zonder in je eigen donker 'te verdwijnen', zonder er als het ware ingezogen te worden.

Met behulp van de Zwarte Heiligheid overwin je dus voor jezelf 'het donker' van de kosmische nacht.

Door de ontvangst van de Zwarte Heiligheid zijn zwarte bh's en zwarte kledingstukken niet meer verzwakkend voor jou, maar zelfs ondersteunend.

N.B. Als zwarte kleding - vanwege een persoonlijke reden - jou niet mooi staat, is zwarte kleding dragen uiteraard niet ondersteunend voor jou.

Lees verder

Licht omhulling Heiligheid

De Licht omhulling Heiligheid is een Ontwikkelingsmogelijkheid waardoor het donker in jezelf met Licht omhuld wordt.

Net zoals bij een diepgaande ontwikkeling kan er daardoor veel in jouw systeem gaan stromen.
Het ‘donker’ stroomt dan letterlijk uit jouw lichaam, uit jouw systeem.

Daar waar het ‘donker’ in jouw systeem zat, zal het donker vervolgens direct door Licht vervangen worden.

Lees verder

Donker onthulling Heiligheid

De Donker onthulling Heiligheid haalt het donker in jou uit het donker en brengt het donker in jou naar het Licht in jou.

Door de Donker onthulling Heiligheid kun je onder andere:

 • een verruiming
 • meer licht
 • een warmer hartchakra

en

 • een actievere verbinding met het Hogere

voelen.

Lees verder

Met plezier werken Creatie

Van iedereen die in deze maatschappij kan werken, wordt verwacht dat hij of zij zelfstandig of in loondienst werkt.

Werken wordt daardoor vaak als een verplichting aangevoeld, waarbij je naar het weekeinde uitkijkt, omdat je dan vrij bent en datgene kunt doen waar je echt zin in hebt.

Met behulp van de Met plezier werken Creatie krijg je veel meer plezier in werken, ga je werken dus duidelijk leuker vinden.

Je gaat het dan bijvoorbeeld leuk vinden om iets zo goed of zo snel mogelijk te doen, dat wordt dan als het ware een soort sport.

Je raakt door de werking van de Met plezier werken Creatie dus innerlijk gemotiveerd om 'dat wat er moet gebeuren' te doen of te realiseren.

Als je met plezier werkt, heb je ook het bijkomend voordeel dat je veel minder snel moe wordt van het werk dat je doet en daarom veel meer aan jouw avonden en weekends hebt.

Lees verder

Met plezier werken Creatie dier

Vroeger werden er veel meer dieren ingezet om werkzaamheden voor mensen uit te voeren of om bereden te worden, dan tegenwoordig het geval is.

Veel werk waar tegenwoordig tractoren en/of andere gemotoriseerde machines voor worden gebruikt, werd vroeger door bijvoorbeeld een trekpaard, een ezel of een os uitgevoerd.

Toch worden er nog altijd - zij het in veel mindere mate - trekpaarden, ezels of ossen voor dit soort werk ingezet.

Er worden ook nog wel trekpaarden, ezels of ossen ingezet om karren voort te trekken.

Paarden en in veel mindere mate ezels kunnen ook gebruikt worden om bereden te worden.

Tot slot kunnen allerlei verschillende soorten dieren in circussen ingezet worden om mensen te vermaken.

Er wordt vrijwel nooit bij stilgestaan of bijvoorbeeld een trekpaard het werk dat het dier moet doen, leuk vindt.

Wij, Bas en Maria, kunnen ons niet voorstellen, dat je het als dier leuk vindt, om bijvoorbeeld met moeite een ploeg voort te trekken en als het je dan even niet goed lukt met een zweep op je achterste geslagen te worden.

Met behulp van de Met plezier werken Creatie dier krijgt een dier dat ingezet wordt om mensen te helpen of te vermaken, duidelijk meer plezier in datgene wat het moet doen.

Als een dier met plezier z’n werk doet, heeft dat ook het bijkomend voordeel dat het dier veel minder snel moe wordt van het werk dat het verricht.

Lees verder

Ego bewustwording Spiegel

Door de werking van de Ego bewustwording Spiegel worden mensen zich van hun eigen ego en mogelijke dubbelheid bewust.

Als er verschillende ‘stromen’ in je zitten, zoals bijvoorbeeld kosmische nacht en kosmische dag stromen, dan kun je daar met behulp van de Ego bewustwording Spiegel ook bewust van worden.

Door de werking van Ego bewustwording Spiegel kun je dus meer lagen en schakeringen in jezelf onderscheiden.

Lees verder

Ego bewustwording Spiegel bedrijf

Door de werking van de Ego bewustwording Spiegel bedrijf worden de medewerkers en de directie zich van hun eigen ego en mogelijke dubbelheid bewust.

Als medewerkers en de directie zich van hun eigen ego en mogelijke dubbelheid bewust worden, komt dat de onderlinge communicatie en samenwerking echt ten goede.

De markt van het bedrijf voelt op een onbewust niveau dat de onderlinge communicatie en samenwerking binnen het bedrijf verbeterd is.

De Ego bewustwording Spiegel bedrijf vergroot zo de doeltreffendheid en slagvaardigheid van het bedrijf en dat is zowel intern als naar de markt toe het geval.

Lees verder

Verliefdheid Betovering

In het begin van een liefdesrelatie voel je je allebei echt door elkaar betoverd.

Als je langer bij elkaar bent en een goede wederzijdse relatie hebt, dan geeft de Verliefdheid Betovering jullie als paar het gevoel dat jullie weer verliefd op elkaar zijn.

Daardoor kun je, net als aan het begin van jullie relatie, die wederzijdse betovering van verliefd zijn op elkaar weer voelen.

Lees verder

Schakelmoment tool

Vrijwel iedereen heeft wat tijd nodig om van een bezigheid waar je je echt in hebt verdiept, naar een andere bezigheid te schakelen.

Zo kun je als therapeut tussen twee consulten wat tijd nodig hebben om de indrukken van het eerdere consult los te laten, voordat je aan het volgende consult kunt beginnen.

De Schakelmoment tool helpt jou om gemakkelijker van de ene bezigheid naar een andere bezigheid te schakelen.

De Schakelmoment tool doet dat door jou te helpen om datgene wat je zojuist gedaan hebt, gemakkelijker los te laten.

Je laat dan de indrukken die je opgedaan hebt ook sneller los, zodat je je weer helemaal fris open kunt stellen voor jouw volgende activiteit en je daar ook volledig op kunt richten.

Omdat je de indrukken die je opgedaan hebt, door de Schakelmoment tool sneller los kunt laten, zul je ook minder snel gestresst raken.

Lees verder

Schakelmoment tool bedrijf

De Schakelmoment tool bedrijf helpt zowel de werknemers als de directie van het bedrijf om gemakkelijker van de ene activiteit of klus naar een andere activiteit of klus te schakelen.

Zo kun je bijvoorbeeld als therapeut tussen twee consulten wat tijd nodig hebben om de indrukken van het eerdere consult los te laten, voordat je aan het volgende consult beginnen kunt.

De Schakelmoment tool bedrijf helpt de werknemers en de directie om datgene waar ze zojuist aan gewerkt hebben, gemakkelijker los te laten.

Werknemers en directie laten indrukken die ze bij hun werk opgedaan hebben ook sneller los, zodat ze zich weer helemaal open kunnen stellen voor hun volgende activiteit en ze zich daar ook volledig op kunnen richten.

Omdat werknemers en directie indrukken die ze opgedaan hebben, door de Schakelmoment tool bedrijf sneller los kunnen laten, zullen zowel de werknemers als directie ook minder snel gestresst raken.

Lees verder

Digitale wereld Impuls oefening

De ‘Digitale wereld’ Impuls oefening herstelt een specifieke verbinding met het Hogere waardoor de wereld sprookjesachtiger aan gaat voelen.
De poëzie van het leven wordt daardoor ook weer beter voelbaar.

Als je in de tijd opgegroeid bent waarin er nog geen computers, mobiele telefoons en dergelijke bestonden, kan dit jou aan jouw kindertijd doen denken, waarin het leven nog minder afgevlakt en meer gevoelsmatig aanvoelde.
Het leven voelde toen als het ware 'tastbaarder' en duidelijker aanwezig.

Het contact tussen mensen onderling bestond voornamelijk uit face to face contact, omdat digitaal contact toen nog niet of nauwelijks bestond.

De ‘Digitale wereld’ Impuls oefening lost de problematiek veroorzaakt door de digitale wereld voor jou persoonlijk op.

Na de ontvangst van de Digitale wereld Impuls oefening kun je dan ook ervaren dat er als het ware 'meer gevoel' je hart en je systeem binnenstroomt.

Lees verder

Ontsierende plek Prioriteit

Het Wholism Project wordt door de Kosmische dag Aartsengelen geleid en zij zijn ook degenen die de verschillende Ontwikkelingsmogelijkheden aan mensen geven.

Bij voorkeur lossen de Kosmische dag Aartsengelen jouw onverwerkte ervaringen beginnend in het nu en vervolgens chronologisch teruggaand in de tijd op.

De Kosmische dag Aartsengelen beginnen dus het liefst met het onopgeloste probleem dat het meest recent ontstaan is, om vervolgens het onopgeloste probleem dat daarvoor ontstaan is op te lossen, net zolang tot ze met dit leven klaar zijn en jou dan gaan helpen om de problematiek van jouw laatste vorige leven op te gaan lossen, etc, etc.

Jouw ‘kluwen’ onverwerkt verleden is zo als het ware het meest gemakkelijk af te rollen.

Er mag met behulp van de Ontsierende plek Prioriteit op deze regel een uitzondering gemaakt worden, als je bijvoorbeeld:

 • een wijnvlek
 • een brandwond
 • een ontsierende moedervlek

of

 • plekjes van een huidaandoening

op je gezicht of een andere zichtbare plek op je lichaam hebt.

Als je:

 • van één van de hierboven opgesomde ontsierende problemen last hebt

of

 • van een ander ontsierend probleem

kan de geestelijke achtergrond van zo’n ontsierende plek met prioriteit door de Ontsierende plek Prioriteit opgelost worden.

Lees verder

Creatie tool

Met behulp van de Creatie tool kun je - op een kosmische dag wijze - jouw diepe natuurlijke wensen creëren.

Het scheppingsproces dat je door de werking van de Creatie tool aan kunt gaan, is gebaseerd op een verdiept onderscheidingsvermogen waarmee je de essentie van datgene waarmee je iets nieuws wilt gaan creëren, bewust kunt opmerken en dieper kunt waarnemen.

Je krijgt door de Creatie tool een kosmische dag beleving van de werkelijkheid die gebaseerd is op enerzijds:

 • dieper contact kunnen maken met de dingen om jou heen

en anderzijds

 • het vermogen om iets nieuws te creëren


Door de werking van de Creatie tool kun je dus nieuwe aspecten opmerken, verbanden leggen en nieuwe combinaties maken die tot nieuwe creaties leiden.

De Creatie tool stimuleert en ontplooit jouw creativiteit dus op allerlei verschillende vlakken.

Lees verder

Vrije ontvangst Creatie

Het is belangrijk om ‘datgene wat je doet’ vanuit jouw gevoel te doen en niet vanuit:

 • een omkaderd idee
 • een doelstelling
 • een vooropgesteld doel
 • een denkbeeld
 • een theorie

en/of

 • een dogma


Omkaderde ideeën, doelstellingen, vooropgestelde doelen, denkbeelden, theorieën en dogma’s voelen niet alleen benauwend, maar hebben ook daadwerkelijk een benauwende en beperkende werking op je.

Het zijn manieren om, vanuit een angst voor de vele mogelijkheden die het leven biedt, je ergens aan vast te houden.
Het duidt op een angst om onuitgesproken grenzen te overschrijden en fouten te maken.

Zo is het kloosterleven voor een kloosterling een manier om zich vanuit een denkbeeld of vanuit een dogma op het Goddelijke te richten.
De kloosterling maakt dan geen werkelijk contact met het Goddelijke, maar alleen met zijn of haar eigen beeld of eigen idee van het Goddelijke.

De Vrije ontvangst Creatie helpt jou om:

 • omkaderde ideeën, doelstellingen, vooropgestelde doelen, denkbeelden, theorieën en dogma’s los te laten

en

 • ‘datgene wat je doet’ helemaal vanuit jouw eigen gevoel te doen

Lees verder

Rijexamen tool

De Rijexamen tool helpt je om jouw praktijkexamen, voor het behalen van jouw:

 • rijbewijs
 • vliegbrevet

en/of

 • vaarbewijs

met zo min mogelijk examenvrees, zo goed mogelijk af te leggen.

Tijdens jouw praktijkexamen word je door de Kosmische dag Aartsengelen begeleid, waardoor jouw

 • rijprestaties
 • vliegprestaties

of

 • jouw vaardigheden om een boot te manoeuvreren

duidelijk verbeteren.

De Rijexamen tool bevordert jouw oplettendheid en jouw verkeersinzicht en -overzicht.

Lees verder

Hemel Aarde Ontbinding

De Hemel Aarde Ontbinding vervangt jouw kosmische nacht verbinding tussen Hemel en Aarde door een kosmische dag verbinding tussen Hemel en Aarde.

Door de ontvangst van de Hemel Aarde Ontbinding kun je een bijzonder krachtige en zuivere verbinding met het Hogere voelen.

Je kunt je na de ontvangst van de Hemel Aarde Ontbinding ook duidelijk opgetild en heel blij voelen.
Het kan dan voelen alsof je lichaam met een energie van vreugde, vooral in en onder je voeten, wordt gevuld.

Lees verder

Ongedierte wezen Verwijderaar

Ongedierte is vaak heel moeilijk uit een ruimte waar het zich bij wijze van spreken genesteld heeft, helemaal weg te krijgen.

Door een ingeving zijn wij, Bas en Maria, achter de achterliggende reden gekomen waarom het zo moeilijk is om ongedierte definitief uit een ruimte waar zij zich genesteld hebben, te krijgen.

Deze achterliggende reden is een astraal wezen dat de specifieke soort ongedierte als het ware vertegenwoordigt.

Als een dergelijk astraal wezen dat de specifieke soort ongedierte vertegenwoordigt, zich bij wijze van spreken in een ruimte ‘genesteld’ heeft, dan is die specifieke soort ongedierte vrijwel niet uit zo’n ruimte te krijgen.

Je kunt de specifieke soort ongedierte in zo’n ruimte met bijvoorbeeld een biologisch verdelgingsmiddel bestrijden, waarna ze vervolgens in no time weer terugkomen, alsof ze nooit weggeweest zijn.

De Ongedierte wezen Verwijderaar verwijdert het astrale wezen dat de betreffende insecten of andersoortige plaagdieren vertegenwoordigt, waardoor het ongedierte gemakkelijker blijvend uit een ruimte verwijderd kan worden.

Lees verder

Spoorloos tool

Door de werking van de Spoorloos tool ben je op energieniveau niet meer traceerbaar voor het donker en ook niet meer door mensen en/of krachten die nog in de kosmische nacht geworteld zijn.

Je verdwijnt dus door de Spoorloos tool van de radar voor het donker, maar niet voor mensen en/of krachten die voor het Licht gekozen hebben.

Als je nog wel voor het donker bereikbaar bent, dan kunnen donkere krachten en mensen die nog in de kosmische nacht geworteld zijn, jou bewust of onbewust tegen proberen te houden tijdens het ontwikkelingsproces waarbij je om naar de kosmische dag te gaan steeds verder de kosmische nacht verlaat.

Als donkere krachten en/of mensen die nog in de kosmische nacht geworteld zijn, je tegen proberen te houden dan kun je je daardoor echt heel naar en rot gaan voelen.

Lees verder

Spoorloos tool huis

Door de werking van de Spoorloos tool huis is je huis op energieniveau niet meer traceerbaar voor het donker en ook niet meer door mensen en/of krachten die nog in de kosmische nacht geworteld zijn.

Jouw huis verdwijnt dus door de Spoorloos tool huis van de radar voor het donker, maar niet voor mensen en/of krachten die voor het Licht gekozen hebben.

Tijdens het ontwikkelingsproces waarbij je om naar de kosmische dag te gaan steeds verder de kosmische nacht verlaat, kunnen donkere krachten en mensen die nog in de kosmische nacht geworteld zijn, jou bewust of onbewust tegen proberen te houden door je huis te beïnvloeden.

Zij kunnen dit bewust of onbewust doen door een remmende, verzwakkende energie in jouw huis te brengen.

Als donkere krachten en/of mensen die nog in de kosmische nacht geworteld zijn, je tegen proberen te houden door jouw huis te beïnvloeden dan kun je je daardoor echt heel naar en rot gaan voelen.

De Spoorloos tool huis maakt jouw huis, appartement of kamer op energieniveau onbereikbaar voor beïnvloeding en tegenwerking die er specifiek op gericht zijn om jou tegen te houden en af te remmen in jouw ontwikkeling verder de kosmische dag in.

Lees verder

Spoorloos tool auto

Door de werking van de Spoorloos tool auto is je auto op energieniveau niet meer traceerbaar voor het donker en ook niet meer door mensen en/of krachten die nog in de kosmische nacht geworteld zijn.

Jouw auto verdwijnt dus door de Spoorloos tool auto van de radar voor het donker, maar niet voor mensen en/of krachten die voor het Licht gekozen hebben.

Tijdens het ontwikkelingsproces waarbij je om naar de kosmische dag te gaan steeds verder de kosmische nacht verlaat, kunnen donkere krachten en mensen die nog in de kosmische nacht geworteld zijn, jou bewust of onbewust tegen proberen te houden door je auto te beïnvloeden.

Zij kunnen dit bewust of onbewust doen door een remmende, verzwakkende energie in jouw auto te brengen.

Als donkere krachten en/of mensen die nog in de kosmische nacht geworteld zijn, je tegen proberen te houden door jouw auto te beïnvloeden dan kun je je daardoor echt heel naar en rot gaan voelen.

De Spoorloos tool auto maakt jouw auto op energieniveau onbereikbaar voor beïnvloeding en tegenwerking die er specifiek op gericht zijn om jou tegen te houden en af te remmen in jouw ontwikkeling verder de kosmische dag in.

Lees verder

Spoorloos tool bedrijf

Als je een bedrijf of praktijk hebt waar beïnvloeding op uitgeoefend wordt, dan heeft dat altijd een sterk negatief effect op het aantal klanten of cliënten en dus ook op de omzet van het bedrijf of de praktijk.

Als jouw bedrijf of praktijk voor beïnvloeding bereikbaar is, dan kunnen donkere krachten en mensen die nog in de kosmische nacht geworteld zijn, jouw bedrijf - bewust of onbewust - tegen proberen te houden, tijdens het ontwikkelingsproces naar de kosmische dag waarbij het bedrijf de kosmische nacht steeds verder verlaat.

De Spoorloos tool bedrijf maakt een bedrijf, met andere woorden de directie en de werknemers op energieniveau onbereikbaar voor beïnvloeding en tegenwerking die er specifiek op gericht zijn om het bedrijf tegen te houden en af te remmen in z'n ontwikkeling verder de kosmische dag in.

Jouw bedrijf verdwijnt dus door de Spoorloos tool bedrijf op energieniveau van de radar voor het donker, maar niet voor mensen en/of krachten die voor het Licht gekozen hebben.

Jouw bedrijf kan zich daardoor ongestoord door invloeden van buitenaf richting de kosmische dag ontwikkelen en daardoor meegaan in de veranderende tijdgeest.

Lees verder

Origineel Kosmische dag Blauwdruk

Het gebruik van make-up en (verwijderbare) lichaamsbeschilderingen hebben een verstorende en vertekenende uitwerking op jouw blauwdruk.

Door het gebruik van make-up en lichaamsbeschilderingen, zoals henna en schmink, ervaar je jezelf en de wereld op een vertekende manier.

Je staat daardoor minder in contact met jouw eigen universele kern en essentie, waardoor het Goddelijke en de informatie van het Goddelijke jou niet meer goed via jouw ziel kan bereiken.

Het is enigszins vergelijkbaar met door een gekleurd raam kijken.
Het licht komt dan gekleurd naar binnen waardoor je van de wereld om je heen een vertekend en dus onjuist beeld krijgt.
Het werkelijke licht kan jou dan niet bereiken en ‘in jou komen’.

Zo kan door het gebruik van make-up en verwijderbare lichaamsbeschilderingen de zuivere informatie van het Goddelijke jou ook niet meer via jouw ziel bereiken.

Als je de informatie van het Goddelijke gekleurd of vertekend ontvangt, met andere woorden als je zo onjuiste informatie ontvangt, leidt dit tot een verstoring en vervorming van jouw oorspronkelijke blauwdruk.

Hierdoor raak je tijdens elk leven waarin je make-up gebruikt en/of jezelf met verwijderbare lichaamsbeschilderingen laat beschilderen:

 • steeds meer van het Goddelijke vervreemd

en

 • vervreemd je daardoor ook van jouw eigen pure essentie en kracht


De Origineel Kosmische dag Blauwdruk herstelt jouw blauwdruk op dit punt op zo'n wijze dat deze weer gelijk aan jouw originele blauwdruk wordt. 

Lees verder

Kosmische dag persoonlijkheid Wetmatigheid

De Kosmische dag persoonlijkheid Wetmatigheid helpt jou om jouw persoonlijkheid op een kosmische dag wijze te ontwikkelen en vorm te geven.

Als jouw persoonlijkheid meer op een kosmische dag wijze - en dus ook sterker - ontwikkeld is, kun je de veelheid aan informatie die in de huidige maatschappij op ons afkomt, ook beter een plek in jezelf geven en beter verwerken.

De Kosmische dag persoonlijkheid Wetmatigheid helpt daarom ook om informatie die je onvoldoende een plek hebt kunnen geven en dus onvoldoende verwerkt hebt, alsnog te verwerken.

Lees verder

Eerlijkheid Discipline

Het leven wordt pas echt waardevol als je het leven en dus ook jouw medemens volkomen eerlijk tegemoet treedt.

Met behulp van de Eerlijkheid Discipline kun je zowel letterlijk als figuurlijk oprecht door het leven gaan.

Je kunt je door de werking van de Eerlijkheid Discipline onder andere:

 • meer naar binnen gekeerd voelen
 • een soort prettige nederigheid en eenvoud voelen

en

 • een krachtiger verbinding met het Hogere voelen

Lees verder

Eerlijkheid Discipline paar

Eerlijk door het leven gaan is voor iedereen belangrijk, maar nog belangrijker is om in jullie liefdesrelatie echt volkomen eerlijk naar elkaar te zijn.

Ben je niet echt volkomen eerlijk naar elkaar dan drijf je als het ware een soort onzichtbare wig in jullie liefdesrelatie.

Jullie liefdesrelatie kan zich steeds verder verdiepen als jullie elkaar volkomen open en eerlijk tegemoet treden.

De Eerlijkheid Discipline paar helpt jullie als paar om zowel letterlijk als figuurlijk oprecht met elkaar om te gaan.

Jullie kunnen door de werking van de Eerlijkheid Discipline paar onder andere voelen dat:

 • jullie wederzijdse liefde beter gaat stromen

en dat

 • jullie relatie zich verdiept

Lees verder

Eerlijkheid Discipline bedrijf

Het runnen van een bedrijf of praktijk voelt pas echt helemaal goed als je de markt waarin je opereert volkomen eerlijk en rechtlijnig tegemoet treedt.

Door de werking van de Eerlijkheid Discipline bedrijf kan jouw bedrijf of praktijk zowel letterlijk als figuurlijk de markt volkomen recht door zee benaderen, waardoor de boodschap waarmee jouw bedrijf of praktijk de ‘markt’ benadert, duidelijk krachtiger overkomt.

Door de werking van de Eerlijkheid Discipline bedrijf kan jouw bedrijf of praktijk onder andere:

 • op een vertrouwenwekkende manier meer naar binnen toe gericht voelen
 • een soort prettige nederigheid en eenvoud uitstralen

en

 • kan jouw bedrijf krachtiger met het Hogere verbonden voelen

Lees verder

Oorspronkelijke oerkracht voeding Verbinding

De Oorspronkelijke oerkracht voeding Verbinding geeft jou de oerkracht die de mens aan het begin van het materialisatie proces kreeg door het eten van de oorspronkelijke voeding uit dat oeroude tijdperk.

De oermens had deze oerkracht nodig om zich met de materie te kunnen verbinden.
De mensheid heeft zich inmiddels voldoende met de materie verbonden.

In de kosmische dag gaan we de materie 'optillen', in trilling verhogen. Daarvoor hebben we een 'nieuwe', op de huidige tijd afgestemde oerkracht nodig.

De Oorspronkelijke oerkracht voeding Verbinding geeft jou daarom niet die ‘oude’ oerkracht, maar geeft jou de ‘op het nu afgestemde’ oerkracht.

Lees verder

Ouder kind band Heiligheid

De Ouder kind band Heiligheid is een heel belangrijke Ontwikkelingsmogelijkheid voor:

 • (volwassen) kinderen van gescheiden ouders
 • gescheiden ouders

maar ook voor:

 • ouders en kinderen als er geen sprake is van een scheiding

Lees verder

Clitoris activatie Impuls oefening

De Clitoris activatie Impuls oefening is niet alleen zinvol voor vrouwen, maar zeker ook voor mannen.

De Clitoris activatie Impuls oefening geeft jou, als vrouw, meer affiniteit en ook meer ruimte in je systeem voor weldadige gevoelens en energieën.

Bij mannen herstelt de Clitoris activatie Impuls oefening een kosmische nacht disbalans.

Door het herstellen van deze disbalans komen bij mannen hun vrouwelijke aspecten wat meer op de voorgrond en ontstaat er een betere innerlijke man/vrouw balans die zowel prettig als positief aanvoelt.

Lees verder

Kosmische liefde Wetmatigheid

De Kosmische liefde Wetmatigheid helpt jou om jouw kosmische liefde in dit en/of volgende levens te vinden.

Met jouw kosmische liefde hoef je geen karma uit te werken, zoals je over het algemeen in de kosmische nacht bij liefdesrelaties moest doen.

Als je een liefdesrelatie hebt met jouw kosmische liefde dan:

 • ben je goed op elkaar afgestemd
 • sluit je heel goed op elkaar aan

en

 • wordt jullie liefde, naarmate jullie langer bij elkaar zijn, alleen maar intenser en krachtiger


Met jouw kosmische liefde kun je dus een liefdesrelatie krijgen die zowel:

 • opbouwend
 • wederzijds aanvullend
 • met veel wederzijds respect

als

 • harmonieus

is.

Als jullie zo goed bij elkaar passen, zullen jullie ook eerder kinderen krijgen die heel stabiel en harmonieus zijn, omdat deze kinderen zich tot een ouderpaar aangetrokken voelen dat heel harmonieus is.

Lees verder

Kosmische liefde Wetmatigheid paar

De Kosmische liefde Wetmatigheid paar helpt jou en jouw kosmische liefde om elkaar in dit en/of volgende levens te vinden.

Met jouw kosmische liefde hoef je geen karma uit te werken, zoals je over het algemeen in de kosmische nacht bij liefdesrelaties moest doen.

Als je een liefdesrelatie hebt met jouw kosmische liefde dan:

 • ben je goed op elkaar afgestemd
 • sluit je heel goed op elkaar aan

en

 • wordt jullie liefde, naarmate jullie langer bij elkaar zijn, alleen maar intenser en krachtiger


Met jouw kosmische liefde kunnen jullie met elkaar dus een liefdesrelatie krijgen die zowel:

 • opbouwend
 • wederzijds aanvullend
 • met veel wederzijds respect

als

 • harmonieus

is.

Als jullie zo goed bij elkaar passen, zullen jullie ook eerder kinderen krijgen die heel stabiel en harmonieus zijn, omdat deze kinderen zich tot een ouderpaar aangetrokken voelen dat heel harmonieus is.

Lees verder

Zijdezacht Creatie

Zijden kleding en beddengoed wordt, zelfs als je het altijd met de hand wast, in de loop der tijd minder zacht en luchtig door:

 • afscheidingen van het lichaam

en

 • door het wassen zelf


Door de werking van de Zijdezacht Creatie word je met de energetische ruimte verbonden waar zijde gecreëerd is.
Door jouw verbinding met deze energetische ruimte zullen jouw zijden stoffen, zoals jouw zijden kleding en jouw zijden beddengoed, zacht blijven.

Lees verder

Zijdezacht Creatie paar

De Zijdezacht Creatie paar is voor liefdesrelaties ontwikkeld en verbindt jullie als paar met een energetische ruimte van zachtheid.
Deze ruimte heeft de zachtheid waar zijde symbool voor staat.

Jullie liefdesrelatie wordt dus door de Zijdezacht Creatie paar met de ‘kwaliteit en de innerlijke kracht’ van zachtheid verbonden.

De Zijdezacht Creatie paar maakt jullie heel innig naar elkaar toe.
Het is alsof jullie op het gevoelsniveau voor de open haard zitten, waarbij jullie elk de warmte die naar jullie toe straalt in jullie opnemen.

Deze warmte geeft jullie vervolgens allebei een behaaglijk, knus, ontspannen en veilig gevoel.

Lees verder

Gewicht Kanteling

Met behulp van de Gewicht Kanteling kun je hoger reiken en dieper aarden, met als gevolg dat je:

 • beter doorstroomt

en

 • gemakkelijker ballast en gewicht los kunt laten


Je hand- en voetchakra's gaan door de werking van de Gewicht Kanteling ook steeds krachtiger stromen.

Door het oplossen van een geestelijke kosmische nacht kanteling lost de Gewicht Kanteling een blokkade in jouw stofwisseling op.
Deze blokkade in jouw stofwisseling zorgde er tot nu toe voor dat jouw spijsvertering langzamer verliep, waardoor je gemakkelijker aankomt en moeilijker gewicht verliest.
    
Door de Gewicht Kanteling ga je duidelijk anders in het leven staan, waardoor je het leven ook meer aan zult gaan.
       
Omdat de veranderingen die je door de Gewicht Kanteling ondergaat nogal diepgaand zijn, is het belangrijk dat je een bewuste keuze maakt voor de ontvangst van de Gewicht Kanteling.

Om deze reden moet de Gewicht Kanteling apart aangevraagd worden en ontvang je deze niet in een Traject.

Lees verder

Kleuren Verbinding

De Kleuren Verbinding versterkt de werking van elke kleur van de kleding die je draagt in relatie tot wat je op dat moment voor jouw welzijn en ontwikkeling nodig hebt.

Het is goed voor je om elke morgen in te voelen welke kleur of kleuren je die dag wilt dragen.

Als je elke dag intuïtief de kleding uitkiest die je die dag wilt dragen, dan zet de kleur van jouw kleding jou - door de werking van de Kleuren Verbinding - aan om door die ontwikkelingen te gaan die voor jou op dat moment het meest belangrijk zijn.

Lees verder

Kleuren Verbinding paar

De Kleuren Verbinding paar:

 • versterkt de kosmische dag aspecten in jullie relatie

en

 • geeft kosmische dag wegwijzers voor jullie relatie


Daarbij is het alsof de kleuren van de kleding die jullie dragen zich 'verdiept op elkaar afstemmen', waardoor jullie dichter naar elkaar toe gebracht worden en samen meer één koers varen.

Je kunt zelfs het gevoel krijgen dat jullie met elkaar versmelten.

Lees verder

Adam en Eva voeding Creatie

In de tijd van Adam en Eva* was voeding uiteraard meer Hemels dan het tegenwoordig is.
We hebben dan ook tijdens de kosmische nacht een enorm materialisatie proces meegemaakt.

Met behulp van de Adam en Eva voeding Creatie ontstaat er een energetische ruimte in jezelf waardoor voeding en drinken net zoveel met het Hemelse verbonden worden als in de tijd van Adam en Eva.

Door de werking van de Adam en Eva voeding Creatie helpt voeding en drinken jou om een diepere verbinding met het Hogere te maken.
Voeding en drinken zijn daardoor dus niet meer trilling verlagend, maar juist ontwikkeling ondersteunend en bevorderend.
 

*** De tijd van Adam en Eva is de tijd vóórdat de mens uit 'het paradijs' wegging, de tijd vóór het nog verder afscheiden van het Goddelijke. 

Het was dus de tijd vóórdat de mens met het materialisatie proces begon.

Lees verder

Projectie Discipline

De Projectie Discipline:

 • helpt jou om jouw eigen problematiek niet meer op de buitenwereld te projecteren

en

 • zet je tegelijkertijd aan om je eigen problematiek op te lossen


Jouw problematiek op de buitenwereld projecteren is een valkuil, waardoor je met je eigen problematiek blijft zitten.
Je kunt daardoor op bepaalde punten niet vooruit komen, waardoor je je op die punten ook niet kunt ontwikkelen.

Als je gedurende langere tijd jouw eigen problematiek op de buitenwereld projecteert en jouw innerlijke problematiek daardoor niet oplost, kan dat zelfs na verloop van tijd tot kwalen en ziekten leiden.

Lees verder

Projectie Discipline paar

De Projectie Discipline paar:

 • helpt jullie als paar om jullie relatieproblematiek niet op de buitenwereld te projecteren

en

 • zet jullie tegelijkertijd aan om jullie eigen relatieproblematiek op te lossen


Jullie relatieproblematiek op de buitenwereld projecteren is een valkuil. Jullie kunnen daardoor je eigen relatieproblematiek niet oplossen.

Jullie kunnen daardoor op bepaalde punten in jullie relatie niet vooruit komen. Jullie relatie kan zich daardoor op die punten ook niet verder ontwikkelen.

Als jullie gedurende langere tijd jullie relatieproblematiek op de buitenwereld projecteren en jullie relatieproblematiek daardoor niet oplossen, kan dat zelfs na verloop van tijd tot kwalen en ziekten bij jullie beiden leiden.

Lees verder

Projectie Discipline bedrijf

De Projectie Discipline bedrijf:

 • helpt het bedrijf om eventuele eigen problematiek van het bedrijf niet op de buitenwereld te projecteren

en

 • zet het bedrijf tegelijkertijd aan om de eigen problematiek van het bedrijf zelf op te lossen


De interne problematiek van het bedrijf op de buitenwereld projecteren is een valkuil, waarbij de interne problematiek van het bedrijf uiteraard onopgelost blijft.
Het bedrijf kan zich daardoor op bepaalde punten niet verder ontwikkelen, waardoor er stagnatie ontstaat.

Als het bedrijf gedurende langere tijd z’n interne problematiek op de buitenwereld blijft projecteren en de interne problematiek daardoor niet oplost, zal dat tot gemiste kansen in de markt leiden.

Lees verder

Zijde ontwikkeling tool

Na de ontvangst van de Zijde ontwikkeling tool werkt het contact met zijde, waaronder zijde beddengoed, ontwikkeling regulerend voor jou.

Je kunt jezelf dus door de werking van de Zijde ontwikkeling tool niet meer 'te snel' ontwikkelen.

Als je je 'te snel ontwikkelt', kun je tijdens jouw ontwikkelingsweg dingen 'aan de kant van de weg laten liggen', waar je in de snelheid van jouw ontwikkelingsproces nog niet meteen aan toekomt.

De Zijde ontwikkeling tool zorgt voor de - voor jou - optimale ontwikkelingssnelheid in relatie tot jouw systeem.

Jouw unieke eigenschappen en kwaliteiten komen na de ontvangst van de Zijde ontwikkeling tool beter tot hun recht en worden ook beter voelbaar.

Je zou bijvoorbeeld kunnen ervaren dat je jouw eigen pure kwaliteiten, die in jouw kindertijd voelbaar voor jou waren, opeens weer bewust kunt voelen.

De Zijde ontwikkeling tool 'begeleidt' jou dus op een heel inhoudelijke en kwalitatieve wijze in jouw ontwikkelingen.
Je stemt je door de werking van de Zijde ontwikkeling tool heel 'fijn' op jezelf en op jouw ontwikkelingen af.

Lees verder

Zijde ontwikkeling tool bedrijf

Door de werking van de Zijde ontwikkeling tool bedrijf kunnen werknemers zich niet meer 'te snel’ of te langzaam ontwikkelen.

Als een werknemer zich 'te snel ontwikkelt', kan hij of zij tijdens zijn of haar ontwikkelingsweg dingen 'aan de kant van de weg laten liggen', waar de werknemer in de snelheid van zijn of haar ontwikkelingsproces nog niet meteen aan toekomt.

De Zijde ontwikkeling tool bedrijf zorgt voor de - voor elke werknemer - persoonlijke optimale ontwikkelingssnelheid in relatie tot zijn of haar systeem.

De unieke eigenschappen en kwaliteiten van werknemers komen na de ontvangst van de Zijde ontwikkeling tool bedrijf beter tot hun recht en worden voor henzelf ook beter voelbaar.

Werknemers zouden bijvoorbeeld kunnen ervaren dat ze hun eigen pure kwaliteiten, die in hun kindertijd voelbaar voor hen waren, opeens weer bewust kunnen voelen.

De Zijde ontwikkeling tool bedrijf 'begeleidt' werknemers dus op een heel inhoudelijke en kwalitatieve wijze in hun ontwikkelingen.

Werknemers stemmen zich door de werking van de Zijde ontwikkeling tool bedrijf heel 'fijn' op henzelf en op hun ontwikkelingen af.

Lees verder

Wol Verbinding

De Wol Verbinding geeft jou een gevoel van basisveiligheid waardoor je, als er vervelende, nare en/of moeilijke dingen in je leven gebeuren, innerlijk beter tegen een stootje kunt.

Het is alsof de 'energetische wol' van de Wol Verbinding op een positieve manier een soort buffer, in de vorm van ‘innerlijke wol’ tussen jou en de buitenwereld vormt, waardoor jouw incasseringsvermogen groter wordt.

Daarnaast geeft de Wol Verbinding jou de gave om de werking van vier verschillende wolwasmiddelen te optimaliseren.

Lees verder

Variabele wolverwarmer tool

Met behulp van de Variabele wolverwarmer tool kan wol, afhankelijk van hoe warm of hoe koud je het hebt, minder of meer lucht ‘vasthouden’.

Als je bijvoorbeeld een wollen trui of vest aanhebt en je hebt toch nog wat koud, dan zorgt de Variabele wolverwarmer tool ervoor dat de wol wat meer lucht gaat vasthouden, waardoor het isolerend vermogen van de wol toeneemt en je het dus warmer krijgt.

Als de wol van jouw trui of vest wat meer lucht gaat vasthouden, kan je trui of vest wat dikker aan gaan voelen.

Mocht je het wat te warm hebben, dan zal de wollen trui die je aanhebt, wat minder lucht vast gaan houden, waardoor het isolerend vermogen van je wollen trui minder wordt en jij het dus minder warm zult hebben.

Lees verder

Wolwas tool

Door de Wolwas tool worden:

 • de wollen kledingstukken die jij zelf draagt

en

 • al jouw gebruiksvoorwerpen van wol

beter bestand tegen wassen met de hand of in de wasmachine*

Bovendien heeft iedereen door de persoonlijke werking van de Wolwas tool duidelijk voordeel van deze Tool.

* met een wolwasmiddel en met het wolwasprogramma

Lees verder

Zelfreflectie Discipline

Door de Zelfreflectie Discipline wordt jouw primaire aandacht niet getrokken door datgene wat er in de buitenwereld plaatsvindt, maar door datgene wat er in jouzelf, dus in jouw binnenwereld plaatsvindt.

Lees verder

Ontbinding Verbinding

De Ontbinding Verbinding helpt jou om vorige levens los te laten waarin:

 • eigen geldproblemen

en/of

 • het 'help-syndroom'

thema's zijn geweest.

De Ontbinding Verbinding helpt jou ook om banden los te laten met mensen die jij vanuit jouw eigen onverwerkte gevoelens geholpen hebt, waardoor er op energieniveau:

 • een schuld van hen naar jou

en daardoor

 • een scheve relatie tussen hen en jou

is ontstaan.

Lees verder

Ultrasone hand tandenborstel

Met behulp van de Ultrasone hand tandenborstel kun je jouw hand tandenborstel als het ware ‘activeren’.

Wij, Bas en Maria, hebben - tot de ontdekking van de Ultrasone hand tandenborstel - jarenlang onze tanden met een elektrische tandenborstel gepoetst.

Nadat we onze hand tandenborstel met de Ultrasone hand tandenborstel ‘activeerden’ en vervolgens met deze ‘geactiveerde’ hand tandenborstel onze tanden gingen poetsen, viel het ons op dat die echt duidelijk gladder en dus schoner aanvoelden.

Omdat de Ultrasone hand tandenborstel duidelijk echt heel goed z’n werk doet, vroegen we ons af hoe dat mogelijk is met andere woorden hoe dat ‘ultrasone’ in z’n werk gaat, maar daar kunnen we helaas niet achterkomen.

Lees verder

Opmaak Verbinding

Veel vrouwen gebruiken make-up als een vorm van expressie, om een bepaalde uitstraling te creëren of om gezichtstrekken beter uit te laten komen.
Zij hebben het gevoel dat zij met make-up duidelijk mooier zijn dan zonder.

Vrouwen die - na jarenlang make-up gebruikt te hebben - met make-up stoppen, ervaren dat zij  zich duidelijk puurder en krachtiger gaan voelen.

Zij ervaren ook dat zij - door het stoppen met make-up - meer contact met zichzelf krijgen, meer contact met hun eigen gevoel kunnen maken.

Vrouwen die met make-up stoppen, kunnen wel het gevoel krijgen dat hun uitstraling verandert waardoor zij zich minder sprankelend en fysiek minder aantrekkelijk voelen.

Door de Opmaak Verbinding kun je jezelf - zonder make-up te gebruiken - beter in je uitstraling uitdrukken.
Je blijft je daardoor ook zonder make-up aantrekkelijk voelen.

Bovendien wordt door de werking van de Opmaak Verbinding jouw verbinding met het Hogere duidelijk krachtiger.

Lees verder

Heelheid Heiligheid

Door het gebruik van make-up, hogere hakken, alcohol, koffie, haarverf, nagellak etc. creëer je energetische ingangen dan wel openingen in jezelf.

Via deze energetische openingen in je systeem verlies je levensenergie.

De Heelheid Heiligheid dicht deze energetische openingen in je systeem eenmalig weer.

Lees verder

Eerlijke scheiding Heiligheid

De Eerlijke scheiding Heiligheid bevordert bij een (echt)scheiding ‘eerlijk’ uit elkaar gaan, dus uit elkaar gaan waarbij zoveel mogelijk eerlijkheid wordt betracht en waarbij geen trucs en/of dergelijke toegepast worden.

Als één van scheidende echtgenoten of levenspartners de Eerlijke scheiding Heiligheid heeft ontvangen, dan werkt deze Heiligheid ook voor degene die de Eerlijke scheiding Heiligheid niet ontvangen heeft.

Lees verder

Eerlijke scheiding Heiligheid bedrijf

De Eerlijke scheiding Heiligheid bedrijf bevordert bij:

 • zakelijke onenigheid

en/of

 • zakelijk uit elkaar gaan

dat beide partijen zo eerlijk mogelijk zijn.

Als één van de betrokken partijen de Eerlijke scheiding Heiligheid bedrijf ontvangen heeft, dan werkt deze Heiligheid ook voor de partij die de Eerlijke scheiding Heiligheid niet heeft ontvangen.

Lees verder

Kosmische dag Mentaliteit

De Kosmische dag Mentaliteit helpt jou om met een kosmische dag mentaliteit in het leven te staan.

Jouw 'basis mentaliteit’ is door talloze levens in de kosmische nacht vanzelfsprekend een mentaliteit die op de kosmische nacht spelregels gebaseerd is.

De Kosmische dag Mentaliteit vormt jouw 'basis mentaliteit’ naar een kosmische dag mentaliteit om.

Lees verder

Kosmische dag Mentaliteit paar

De Kosmische dag Mentaliteit paar helpt jullie als liefdespaar om zoveel mogelijk vanuit een kosmische dag mentaliteit met elkaar om te gaan.

Door talloze relaties gedurende de kosmische nacht is de basiswijze waarop jullie met elkaar omgaan vanzelfsprekend nog een mentaliteit die op de kosmische nacht spelregels gebaseerd is.

De Kosmische dag Mentaliteit paar vormt jullie 'basis omgangsmentaliteit' naar een kosmische dag mentaliteit om.

Lees verder

Kosmische dag Mentaliteit bedrijf

De Kosmische dag Mentaliteit bedrijf helpt jouw bedrijf of jouw praktijk om op een kosmische dag wijze de markt van jouw bedrijf te benaderen of met de clientèle van jouw praktijk om te gaan.

De Kosmische dag Mentaliteit bedrijf vormt - in het bedrijf - de kosmische nacht benadering:

 • van de markt waar jouw bedrijf zich op richt

of

 • van de clientèle’ van jouw praktijk

naar een kosmische dag benadering om.

Lees verder

Product keuze tool

De Product keuze tool helpt jou om het effect te voelen dat een tastbaar product op jou, jouw gevoel en jouw energie heeft.

Voorbeelden van producten waarvan je het effect op jou - met behulp van de Product keuze tool - duidelijker kunt voelen, zijn:

 • verzorgingsproducten
 • kleding
 • meubels
 • energie installaties
 • vervoersmiddelen, zoals auto's


Als je een tastbaar product wilt aanschaffen, kun je dus met behulp van de Product keuze tool een betere keuze maken.

Lees verder

Laagfrequent geluid Heiligheid

Laagfrequent geluid, dat onder andere door draaiende windturbines veroorzaakt wordt, is voor het menselijk oor niet hoorbaar, maar het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek wel schadelijk voor jouw gezondheid te zijn.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat laagfrequent geluid bij hoge belasting onder andere tot serieuze hartklachten kan leiden.
Je kunt daar meer over lezen onder het kopje: ‘Gezondheid schade door een hoge belasting met laagfrequent geluid’ hieronder.

Als laagfrequent geluid bij hoge belasting tot serieuze hartklachten kan leiden, dan kan het niet anders dan dat deze vorm van onhoorbaar geluid ook bij minder hoge belasting verstorend op het menselijk systeem werkt.

Door de Laagfrequent geluid Heiligheid wordt de schadelijke werking van laagfrequent geluid op jouw gezondheid geneutraliseerd.

Lees verder

Laagfrequent geluid Heiligheid paar

Laagfrequent geluid, dat onder andere door draaiende windturbines veroorzaakt wordt, is voor het menselijk oor niet hoorbaar, maar het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek wel schadelijk voor jullie beider gezondheid te zijn.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat laagfrequent geluid bij hoge belasting onder andere tot serieuze hartklachten kan leiden.
Je kunt daar meer over lezen onder het kopje: ‘Gezondheid schade door een hoge belasting met laagfrequent geluid’ hieronder.

Als laagfrequent geluid bij hoge belasting tot serieuze hartklachten kan leiden, dan kan het niet anders dan dat deze vorm van onhoorbaar geluid ook bij minder hoge belasting verstorend op het menselijk systeem werkt.

Door de Laagfrequent geluid Heiligheid paar:

 • wordt de schadelijke werking van laagfrequent geluid op jullie gezondheid en liefdesrelatie geneutraliseerd

en

 • zullen jullie je (nog) krachtiger tot elkaar aangetrokken voelen

Lees verder

Laagfrequent geluid Heiligheid bedrijf

Laagfrequent geluid, dat onder andere door draaiende windturbines veroorzaakt wordt, is voor het menselijk oor niet hoorbaar, maar het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek wel schadelijk voor de gezondheid te zijn.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat laagfrequent geluid bij hoge belasting onder andere tot serieuze hartklachten kan leiden.
Daar is meer over te lezen onder het kopje: ‘Gezondheid schade door een hoge belasting met laagfrequent geluid’ hieronder.

Als laagfrequent geluid bij hoge belasting tot serieuze hartklachten kan leiden, dan kan het niet anders dan dat deze vorm van onhoorbaar geluid ook bij minder hoge belasting verstorend op het menselijk systeem werkt.

Door de Laagfrequent geluid Heiligheid bedrijf wordt de schadelijke werking van laagfrequent geluid voor de werknemers geneutraliseerd.

Lees verder

Laagfrequent geluid Heiligheid dier

Laagfrequent geluid, dat onder andere door draaiende windturbines veroorzaakt wordt, is voor het menselijk en het dierlijk oor niet hoorbaar, maar blijkt uit wetenschappelijk onderzoek wel schadelijk voor de gezondheid te zijn.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat laagfrequent geluid bij hoge belasting onder andere tot serieuze hartklachten kan leiden.
Je kunt daar meer over lezen onder het kopje: ‘Gezondheid schade door een hoge belasting met laagfrequent geluid’ hieronder.

Als laagfrequent geluid bij hoge belasting tot serieuze hartklachten kan leiden, dan kan het niet anders dan dat deze vorm van onhoorbaar geluid ook bij minder hoge belasting verstorend op het systeem van jouw huisdier werkt.
 

*** Door de Laagfrequent geluid Heiligheid dier wordt de schadelijke werking van laagfrequent geluid op de gezondheid van jouw huisdier geneutraliseerd.

Lees verder

Laagfrequent geluid Heiligheid natuur

Laagfrequent geluid, dat onder andere door draaiende windturbines veroorzaakt wordt, is voor het menselijk oor niet hoorbaar, maar blijkt uit wetenschappelijk onderzoek wel schadelijk voor de gezondheid van de mens te zijn*.

Omdat laagfrequent geluid voor het menselijk systeem schadelijk is, is het dus zeer aannemelijk dat het voor alle andere levende organismen ook schadelijk is.
Het is daarom logisch dat laagfrequent geluid voor de natuur minstens net zo schadelijk is.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat laagfrequent geluid bij hoge belasting bij mensen onder andere tot serieuze hartklachten kan leiden.
Je kunt daar meer over lezen onder het kopje: ‘Gezondheid schade door een hoge belasting met laagfrequent geluid’ hieronder.

Als laagfrequent geluid bij hoge belasting tot serieuze hartklachten kan leiden, dan kan het niet anders dan dat deze vorm van onhoorbaar geluid ook bij minder hoge belasting verstorend op de natuur en alle dieren die in de natuur leven, werkt.

Door de Laagfrequent geluid Heiligheid natuur wordt de schadelijke werking van laagfrequent geluid op de natuur geneutraliseerd.
 

*** Zie voor meer informatie het artikel Laagfrequent geluid Heiligheid onder het kopje ‘Gezondheid schade door een hoge belasting met laagfrequent geluid’.

Lees verder

Ompoling Heiligheid

De Ompoling Heiligheid maakt je nog ontvankelijker voor de kosmische dag.
Je wordt door de werking van de Ompoling Heiligheid als het ware op de kosmische dag ingetuned.

Je kunt door ‘het dieper op de kosmische dag intunen’ een grote stap verder de kosmische dag in maken.

Door dieper op de kosmische dag in te tunen, word je duidelijk minder ontvankelijk voor:

 • kosmische nacht invloeden
 • beïnvloedingen

en

 • manipulaties


Door de Ompoling Heiligheid worden verzwakkende kosmische nacht invloeden die op jou gericht zijn, in versterkende kosmische dag invloeden omgezet.

Lees verder

Kosmische dag bewegingen Omvormer

Door de Kosmische dag bewegingen Omvormer beweeg je - zowel innerlijk als fysiek - meer op een kosmische dag wijze.
Hierdoor zal de stroom van jouw leven meer op een kosmische dag wijze verlopen.

Daardoor kun je je gemakkelijker op een kosmische dag wijze ontwikkelen, waardoor je leven voor jou meer opbouwend gaat aanvoelen.

Door de werking van de Kosmische dag bewegingen Omvormer voelt het alsof de besturing van jouw bewegingen en al jouw daadwerkelijke bewegingen meer in contact met het Hogere plaatsvinden.  
Innerlijk en fysiek bewegen voelen daardoor duidelijk minder 'zwaar' aan.

Doordat al jouw bewegingen door het Hogere en de innerlijke stroom van jouw leven op Aarde gedragen worden:

 • kun je je meer door de stroom van het leven laten meevoeren

en

 • kun je die innerlijke en fysieke bewegingen maken die het meest effectief voor jou zijn


De Kosmische dag bewegingen Omvormer helpt je ook om verschillende soorten sport- en bewegingsoefeningen - voorzover deze oefeningen niet teveel kosmische nacht gericht zijn - op een kosmische dag wijze uit te oefenen.

Lees verder

Metabolisme overgave Heiligheid

De Metabolisme overgave Heiligheid activeert jouw metabolisme op een kosmische dag wijze, door vanuit een diep contact met het Hogere het gevoel van liefde en verliefdheid te activeren en te versterken.

Zo wordt jouw metabolisme niet door een stressreactie in jouw lichaam geactiveerd, maar op een kosmische dag wijze, door een diep gevoel van liefde en verliefdheid voor het leven, jouw partner en jouw geliefden.

Als je een gevoel van liefde of verliefdheid ervaart, kom je in een hogere energie en gaat alles in jou beter stromen. Daardoor werkt jouw metabolisme beter, waardoor je gemakkelijker afvalt en minder snel in gewicht aankomt.

Lees verder

Poort van Liefde impuls oefening

Met behulp van de Poort van Liefde impuls oefening kunnen jullie als liefdespaar, als jullie beiden voor deze Impuls oefening kiezen, de weg vinden om jullie wederzijdse liefde nog verder te verdiepen.

De Poort van Liefde impuls oefening helpt jullie hierbij door jullie allebei nog beter op elkaar af te stemmen en nog meer in resonantie met elkaar te brengen.

Door de werking van de Poort van Liefde impuls oefening zullen jullie je nog sterker tot elkaar aangetrokken voelen.

Lees verder

Oerstem Impuls oefening

De Oerstem Impuls oefening helpt je om datgene wat je van binnen werkelijk voelt ook uit te spreken.

Uitdrukken wat je werkelijk voelt, kun je ook heel goed uitdrukken door diep van binnenuit te zingen.

Door datgene wat er in jou leeft te uiten, maak je je keelchakra vrij en ontlast je je als het ware op dit niveau.

Zo kun jij met behulp van de Oerstem Impuls oefening meer zijn wie jij bent.

Lees verder

Complot theorie Kanteling

De Complot theorie Kanteling is voor iedereen een echt belangrijke Kanteling.

Als je je niet met complot theorieën bezighoudt of je je gevoelsmatig niet - of niet echt fel - tegen de maatregelen van de overheid afzet, heb je de Complot theorie Kanteling dus ook nodig.

De mate van jouw vertrouwen in het Hogere bepaalt:

 • of je een sterk wantrouwen tegen de regering van jouw land en andere machthebbers koestert

en

 • je je in complot theorieën verdiept


Mensen die zich met complot theorieën bezighouden en veel wantrouwen ervaren ten opzichte van machthebbers en dus ook naar de regering van hun land, projecteren een innerlijk wantrouwen met betrekking tot henzelf op de buitenwereld.

De oorzaak van dit innerlijk wantrouwen is een kanteling die iedereen in de kosmische nacht heeft gekregen, maar die bij de één veel dieper doorwerkt en een diepgaander effect heeft dan bij de ander.

De Complot theorie Kanteling lost deze kanteling in onszelf op.

Door de werking van de Complot theorie Kanteling kun je je duidelijk sterker met het Hogere verbonden voelen.

Lees verder

Vaccinatie Omvormer

De Vaccinatie Omvormer maakt het mogelijk om vaccinaties op energieniveau zo te veranderen, dat:

 • deze vaccinaties jouw ontwikkelingen niet blokkeren

en

 • niet verzwakkend voor jou zijn


Door de Vaccinatie Omvormer wordt de werking van een toegediende vaccinatie op een heel hoog niveau in een kosmische dag vaccinatie veranderd, waardoor de werking van de vaccinatie niet meer verzwakkend voor jou is en jou ook niet in je ontwikkelingen vastzet.

Door deze ‘kosmische dag vaccinatie’ komt er kosmische dag energie via de vloeistof van de vaccinatie in je lichaam. Daardoor komt deze kosmische dag energie heel diep in je systeem en in je lichaam.

Het voordeel van zo’n kosmische dag vaccinatie, die heel diep in je systeem en lichaam binnen komt, is dat oude kosmische nacht programmeringen die anders heel moeilijk bereikbaar zouden zijn naar het oppervlak kunnen komen en door de kosmische dag energie van de vaccinatie opgelost kunnen worden.

Afhankelijk van de reactie van jouw systeem en jouw mate van overgave aan deze processen, kun je hier of vrij licht of intenser op reageren.

Lees verder

Vaccinatie Verbinding

De Vaccinatie Verbinding lost alle negatieve gevolgen van vaccineren op inclusief de negatieve gevolgen van vaccineren op jouw geestelijke ontwikkeling.

Bovendien zorgt de Vaccinatie Verbinding ervoor dat je de ontwikkelingssprong die je zonder vaccinatie, door het krijgen van een (kinder)ziekte zoals rode hond of de mazelen had kunnen maken, alsnog op een andere manier kunt maken.

Als je zo’n geestelijke ontwikkelingssprong goed doormaakt, dan genees je volledig van de betreffende (kinder)ziekte.
Dat is, als je de Vaccinatie Verbinding hebt ontvangen, ook met terugwerkende kracht het geval.

De Vaccinatie Verbinding geeft je dus die ontwikkelingsmogelijkheden terug die vaccinaties jou hebben 'ontnomen'.
De Vaccinatie Verbinding leidt jou door eventuele gemiste ontwikkelingen als gevolg van vaccineren en dat doet de Vaccinatie Verbinding ook als je niet gevaccineerd bent.
 

*. Door de hoge vaccinatiegraad in landen als Nederland en België krijg je vanzelfsprekend niet meer zo snel bepaalde (kinder)ziekten, die jou een geestelijke ontwikkelingssprong door laten maken.

Lees verder

Vaccinatie optil Impuls oefening

De Vaccinatie optil Impuls oefening vermindert eventuele stressreacties in je systeem als je:

en

 • jouw systeem daarbij associaties krijgt met eerder ontvangen reguliere vaccinaties, die verzwakkend voor jou waren


Een vaccinatie herinnert jouw systeem begrijpelijkerwijs aan eerdere vaccinaties die je in het verleden, met name in jouw kindertijd, ontvangen hebt.

Jouw systeem reageert dus puur vanuit celherinnering, waardoor het - ook na een kosmische dag vaccinatie - moeilijk voor je is om in overgave te blijven.

Deze stressreactie van jouw systeem kost jou energie en kan jou daardoor moe laten voelen.

De Vaccinatie optil Impuls oefening geeft jou een optillende energie als jouw systeem - door systeem herinneringen aan eerdere reguliere vaccinaties - in de stress raakt.
Daardoor word je door de werking van de Vaccinatie optil Impuls oefening minder moe van de stressreactie van jouw systeem.

Je kunt door de werking van de Vaccinatie optil Impuls oefening ook een diepe verbinding met het Hogere ervaren.

Het is daarbij mogelijk dat je een optillende energie in jouw buik gaat voelen, die het leven feestelijker maakt en een energie van liefde en vertrouwen geeft.

Je voelt je dan meer door het Hogere gedragen en ook meer in vertrouwen. Het is een gevoel waarbij het Hogere jouw moederschoot is en jou beschermt.

Lees verder

Vaccinatie Verbinding dier

De Vaccinatie Verbinding dier lost alle negatieve gevolgen van vaccineren op en dus ook de negatieve gevolgen van vaccineren op de geestelijke ontwikkeling van jouw dier.

Door de Vaccinatie Verbinding dier verliezen de vaccinaties die:

 • jouw dier al heeft ontvangen

en

 • mogelijkerwijs nog gaat ontvangen

dus hun schadelijke uitwerking op het lichaam en geest van jouw dier.

De stoffen in een vaccinatie, die voor het systeem van jouw dier schadelijk zijn, worden door de werking van de Vaccinatie Verbinding dus ook met terugwerkende kracht geneutraliseerd.

Lees verder

Vaccinatie optil Impuls oefening dier

De Vaccinatie optil Impuls oefening vermindert eventuele stressreacties van jouw huisdier als het:

en

 • z'n systeem daarbij associaties krijgt met eerder ontvangen reguliere vaccinaties, die verzwakkend voor het dier waren


Een vaccinatie herinnert het systeem van jouw dier begrijpelijkerwijs aan eerdere vaccinaties die het destijds toen het nog een puppy, kitten of bijvoorbeeld een pas geboren konijntje was, ontvangen heeft.

Het systeem van jouw dier reageert dan puur vanuit celherinnering, waardoor het moeilijk voor jouw dier is om in overgave te blijven.

Deze stressreactie kost jouw dier energie en daardoor kan het zich moe voelen.

De Vaccinatie optil Impuls oefening dier geeft jouw dier een optillende energie als z’n systeem - door systeem herinneringen aan eerdere vaccinaties - in de stress is geraakt.
Daardoor wordt jouw dier door de werking van de Vaccinatie optil Impuls oefening dier minder moe van de stressreactie van z’n systeem.

Lees verder

Permanente make-up Remover

De Permanente make-up Remover is in staat om de negatieve energetische effecten op jouw systeem van permanente make-up éénmalig voorgoed te neutraliseren.

De eerste ervaringen geven aan dat je jezelf - door de werking van de Permanente make-up Remover - ruimer en beter geaard kunt gaan voelen.

Je kunt na de ontvangst van de Permanente make-up Remover ook meer diepgang ervaren bij het waarnemen van jouw omgeving.

Lees verder

Opdragen aan het Hogere Creatie

Als producten heel zuiver zijn, kan hun werking met behulp van de 'Opdragen aan het Hogere Creatie’ verder verdiept worden.

Ten tijde van de introductie van de Opdragen aan het Hogere Creatie in juli 2021 hebben voor zover ons, Bas en Maria, bekend, alleen de producten van Oway die zuiverheid die hiervoor nodig is.

De Opdragen aan het Hogere Creatie verdiept de werking van de Oway producten nog verder, door hun werking, door middel van een krachtige verbinding tussen Hemel en Aarde, aan het Hogere op te dragen.

In de toekomst kunnen naar alle waarschijnlijkheid meer producten en toepassingen door de werking van de Opdragen aan het Hogere Creatie nog verder verdiept worden.

Lees verder

Trouw aan jezelf Discipline

De essentie van de 'Trouw aan jezelf Discipline' is dat je trouw bent aan de afspraken die je met jezelf maakt.

Na de ontvangst van de ‘Trouw aan jezelf Discipline’ kan er een gevoel omhoogkomen dat in je systeem achtergebleven is door de (talloze) keren dat je in de kosmische nacht niet trouw aan jezelf bent geweest.

Een gevoel dat je jezelf in de steek hebt gelaten.
Dat gevoel - en primair het 'niet trouw zijn aan jezelf' - is uiteraard niet bekrachtigend voor jou, integendeel het verzwakt je duidelijk of zelfs in sterke mate, afhankelijk van de mate waarin je niet trouw aan jezelf bent (geweest).

Als je zo trouw mogelijk aan jezelf bent, geeft je dat een heerlijk gevoel, dat je helemaal op jezelf aankunt.
Het maakt je ook sterker, je kunt daardoor veel krachtiger in het leven staan en echt jouw eigen unieke levenspad volgen.

Lees verder

Neutralisatie Verbinding graf of urn

De neutralisatie - met de ‘Neutralisatie Verbinding graf of urn’ - van:

 • een graf

of

 • van de as van de overledene

is voor iedereen die overgegaan is, echt heel belangrijk.

In het stoffelijk overschot of in de as van de overledene die gecremeerd is, bevindt zich alle informatie die aan de incarnatie van de overledene verbonden is.

Lees verder

Rijles tool

De Rijles tool:

 • geeft je meer gevoel voor techniek

en

 • helpt je - zowel in dit als in volgende levens - om elk voertuig beter te besturen


De Rijles tool helpt je ook om beter met een motor, scooter, motorboot en een gemotoriseerd vliegtuig om te gaan.
Je krijgt door de Rijles tool ook meer gevoel voor de auto, motor, scooter, motorboot en/of het (gemotoriseerd) vliegtuig.

De Rijles tool lost onder andere de innerlijke oorzaken op die goed rijden en/of vliegen in de weg staan.
Zo wordt - door innerlijke tegenwerkende oorzaken op te lossen - jouw besluitvaardigheid beter.

Ook skeeleren, paragliden en windsurfen gaan beter door de werking van de Rijles tool.

Bovendien geeft de Rijles tool je meer gevoel voor en affiniteit met techniek.

Door de Rijles tool wordt:

 • je gevoel voor auto’s vergroot
 • je meer één met de auto
 • je besluitvaardigheid vergroot

Lees verder

Maatschappelijke positionering tool

Mensen die:

 • van de bijstand leven, terwijl zij op zich vaardig genoeg zijn om zich in deze maatschappij nuttig te kunnen maken

of die

 • het gevoel hebben dat ze niet voldoende uit de verf komen

zullen van de Maatschappelijke positionering tool profijt hebben.

De Maatschappelijke positionering tool leert mensen om zich met hun eigen persoonlijke kwaliteiten zo in deze maatschappij te positioneren, dat zij:

 • een baan krijgen

en/of

 • beter uit de verf komen


Door de werking van de Maatschappelijke positionering tool ga je je eigen kwaliteiten beter voelen, recht je je rug meer en ga je dus meer staan voor wie jij bent.
Je zet jezelf dus duidelijk steviger neer.

Lees verder

Systeem verzorging Verbinding

De Systeem verzorging Verbinding heeft een 'verzorgende' uitwerking op jouw systeem.

Bovendien raken jouw lichaam en systeem nog meer op het Hogere afgestemd.
Het is daarbij alsof jouw hele systeem en lichaam een antenne voor het Hogere vormen.

Door de werking van de Systeem verzorging Verbinding voelt het alsof je jezelf voortdurend geestelijk en lichamelijk verzorgt, met andere woorden alsof je in een spa of wellness centrum bent.
Dat je je zo voelt, komt doordat jouw systeem door het Hogere verzorgd wordt.

De Systeem verzorging Verbinding geeft je een ontspannen gevoel, net zo'n gevoel als wanneer je heerlijk gemasseerd wordt en een stoombadje krijgt, echt een bijzonder gevoel.

Door de Systeem verzorging Verbinding sluiten de biologische verzorgingsproducten van de merken Oway en True Organic of Sweden optimaal bij jouw systeem aan.

Lees verder

Natuurwezen Creatie

De manier waarmee de mensheid met de natuur omgaat, is nog altijd echt beneden alle peil.

Het lijkt wel of we het niet in de gaten hebben dat we dankzij de natuur op Aarde kunnen leven.
De hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer is direct afhankelijk van de hoeveelheid bos op onze Aarde.

Met andere woorden als we teveel bos kappen, dan gaat dat ten koste van de hoeveelheid zuurstof in de dampkring en dus uiteindelijk ten koste van het leven op Aarde.

Met behulp van de Natuurwezen Creatie ga je de natuur door de ogen van natuurwezens zien. Daardoor ga je de waarde van de natuur:

 • veel sterker ervaren

en

 • word je er duidelijk bewuster van


Door de Natuurwezen Creatie voel je je ook meer met de natuur verbonden, waardoor je je
meer bewust een deel van een veel groter geheel, oftewel een deel van de Schepping gaat voelen.

Lees verder

Verplichte vaccinatie Creatie

De Verplichte vaccinatie Creatie lost de nadelige gevolgen op van vaccinaties waar je niet vrijwillig voor gekozen hebt.

De Verplichte vaccinatie Creatie helpt je om:  

 • ontwikkelingen aan te gaan die door vaccinaties zijn geblokkeerd en onmogelijk zijn gemaakt
 • klachten en aandoeningen op te lossen die het gevolg zijn van vaccinaties die je niet vrijwillig ontvangen hebt

 
Na de ontvangst van de Verplichte vaccinatie Creatie is het mogelijk dat je voelt dat je nog meer een verbinding tussen Hemel en Aarde vormt.
Vaccinaties kunnen deze verbinding met het Hogere dus in de weg staan.

Lees verder

Corona essentie Heiligheid

De Corona essentie Heiligheid leidt je door ontwikkelingen waar je ook doorheen zou gaan als je met het Corona virus (Covid 19) besmet zou raken.

Zo voorkomt de Corona essentie Heiligheid dat je Corona krijgt en mocht je, omdat je niet alle ontwikkelingen van de Corona essentie Heiligheid aangegaan bent, desondanks toch Corona krijgen dan zal de ziekte naar verwachting heel mild verlopen.

Lees verder