Apart aan te vragen

Op deze pagina vind je een overzicht van alle Ontwikkelingsmogelijkheden van het Wholism Project die je apart aan kunt vragen.

De Ontwikkelingsmogelijkheden van het Wholism Project kunnen op drie verschillende manieren ontvangen worden:

 1. in Trajecten
 2. online aanvragen
 3. apart aanvragen


Hieronder volgt eerst een korte uitleg.

1. In Trajecten

De volgende Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen ontvangen worden in de huidige Trajecten van het Wholism Project:


Alle andere Ontwikkelingsmogelijkheden, zoals Impuls oefeningen, Kantelingen, Tools en Creaties etc. kunnen niet in de bovenstaande Trajecten ontvangen worden.

2. Online aanvragen

Naast de Verbindingen die je in het Begeleiding Verbindingen traject kunt ontvangen, zijn er een aantal:

 • Verbindingen

en

 • Tools

die je online, dus via de website, kunt aanvragen.

Deze Verbindingen en Tools:

 • activeer je na de ontvangst van een activatie e-mail

en

 • verschijnen na jouw aanvraag in jouw profiel op de website


Het overzicht van alle Verbindingen en Tools die je online kunt aanvragen, vind je hier. 


Let op:
Vanaf vrijdag 24 juni 2022 zullen alle Verbindingen en Tools die nu nog online aangevraagd kunnen worden, stap voor stap uit de 'webwinkel' verdwijnen.
De betreffende Verbindingen en Tools kunnen vervolgens alleen 'apart aangevraagd' worden.

Een overzicht van de Verbindingen en Tools die voortaan alleen 'apart aangevraagd' kunnen worden, vind je in het artikel Van Online aanvragen naar Apart aanvragen.

3. Apart aanvragen

In de laatste maanden zijn er een aantal nieuwe Ontwikkelingsmogelijkheden geïntroduceerd die:

 • niet in de huidige Trajecten ontvangen worden

en

 • ook niet online, via de website, aangevraagd kunnen worden


Je vraagt deze Ontwikkelingsmogelijkheden aan, door de bijdrage voor de Ontwikkelingsmogelijkheid over te maken, met de juiste omschrijving en jouw naam.

In de tekst van de betreffende Ontwikkelingsmogelijkheid vind je onder het kopje 'Aanvragen' welke omschrijving je moet gebruiken bij de overboeking.

Na het overmaken van jouw bijdrage met de juiste omschrijving, kun je de betreffende Ontwikkelingsmogelijkheid (direct) activeren op het door jou gewenste moment.


Apart aan te vragen Ontwikkelingsmogelijkheden

Hieronder vind je een overzicht van alle Ontwikkelingsmogelijkheden die je apart kunt aanvragen.

Verhoging bijdragen

We hebben de bijdrage voor Ontwikkelingsmogelijkheden met ingang van donderdag 19 januari 2023 van € 120,- naar € 140,- moeten verhogen.

Ontwikkelingsmogelijkheden met een hogere of lagere bijdrage en de bijdragen voor Trajecten worden met een vergelijkbaar percentage verhoogd.

Lees verder

Diepe ontwikkeling Acceptatie

Als je door een diepe ontwikkeling gaat, kunnen er diepe onverwerkte gevoelens omhoog komen, waardoor ontwikkelen op dat moment zwaar kan voelen.

Door de werking van de Diepe ontwikkeling Acceptatie kun je je, bijvoorbeeld na de ontvangst van een Ontwikkelingsmogelijkheid:

 • enerzijds - door de zwaarte van de ontwikkelingen waar je doorheen geleid wordt - wel rot voelen

maar kun je je tegelijkertijd

 • blij voelen dat je de problematiek nu eindelijk op kunt lossen


De werking van de Diepe ontwikkeling Acceptatie is er op gebaseerd dat jouw Godszuil, jouw verbinding met het Hogere echt veel krachtiger wordt, waardoor je je meer door het Hogere geleid voelt en weet.

Lees verder

Hoger doel Creatie

Door de Hoger doel Creatie ontstaat er een energetische ruimte waarin - de negatieve kracht van - beïnvloedingen die je tijdens de kosmische nacht hebt:

 • toegepast

en/of

 • ontvangen

in een positieve kracht omgezet wordt.


De negatieve kracht van beïnvloedingen wordt, ter ondersteuning van het Hogere doel van de kosmische dag, door de Hoger doel Creatie in een positieve kracht omgezet.

Dit is mogelijk, omdat beïnvloedingen die je tijdens de kosmische nacht toegepast hebt, tegelijkertijd het Hogere doel van de kosmische nacht dienden om ‘ons steeds meer met de materie te verbinden’.

Tijdens de kosmische nacht verzwakten we elkaar onder andere door beïnvloeding, zodat ons trillingsgetal verlaagd werd, waardoor we ons steeds meer met de materie konden verbinden.

Ook na het oplossen van de verschillende vormen van beïnvloeding, met behulp van de benodigde Beïnvloeding Ontwikkelingsmogelijkheden, blijft de negatieve kracht, die zowel door het toepassen als door het ontvangen van beïnvloeding tijdens de kosmische nacht opgebouwd is, in potentie in jouw systeem aanwezig.

Deze negatieve kracht, die door het toepassen en ontvangen van beïnvloeding in potentie in jouw systeem aanwezig is, wordt door de Hoger doel Creatie in een positieve kracht omgezet die voor het Hoger doel van de kosmische dag ondersteunend is.Samenvatting

Door de werking van de Hoger doel Creatie wordt de - in potentie in jouw systeem aanwezige - negatieve kracht, die ontstaan is door ontvangen en/of toegepaste beïnvloeding, in een positieve kracht omgezet.

Deze positieve kracht is zowel ondersteunend voor jouzelf als voor het Hogere doel van de Kosmische dag.

Lees verder

Werkdruk Discipline

Door de Werkdruk Discipline kun je in een werkomgeving met een hoge werkdruk jouw werk zo verinnerlijken, dat je:

 • veel minder druk van buitenaf voelt

en

 • echt van binnenuit gemotiveerd bent


Als je geen druk van buitenaf voelt, maar je wel van binnenuit echt gemotiveerd voelt, heeft dat uiteraard een positief effect op de kwaliteit van jouw werk.

Bovendien zal je veel minder snel door jouw werkzaamheden gestresst raken.

Lees verder

Werkdruk Discipline bedrijf

Door de Werkdruk Discipline bedrijf kunnen de werknemers in een werkomgeving met een hoge werkdruk hun werk zodanig verinnerlijken, dat ze:

 • veel minder druk van buitenaf voelen

en

 • echt van binnenuit gemotiveerd zijn


Als werknemers geen druk van buitenaf voelen, maar wel van binnenuit echt gemotiveerd zijn, heeft dat uiteraard een positief effect op de kwaliteit van hun werk.

Bovendien zullen werknemers veel minder snel door hun werkzaamheden gestresst raken.

Lees verder

Natuurlijk contact Hersteller

De Natuurlijk contact Hersteller is een Ontwikkelingsmogelijkheid waardoor machinaal werken minder energetische nadelen krijgt ten opzichte van werken met je handen.

Als je met een machine werkt, maak je minder 'levend contact' met datgene wat je maakt of doet dan wanneer je met je handen werkt.

'Met een machine werken' is vergelijkbaar met 'telefonisch of per e-mail contact maken', terwijl 'met je handen werken' te vergelijken is met 'iemand daadwerkelijk ontmoeten'.

Na de ontvangst van de Natuurlijk contact Hersteller kun je dus, als je met een machine werkt, je werk met meer gevoel doen dan zonder de Natuurlijk contact Hersteller.

Lees verder

Natuurlijk contact Hersteller bedrijf

De Natuurlijk contact Hersteller bedrijf is een Ontwikkelingsmogelijkheid waardoor machinaal werken minder energetische nadelen krijgt ten opzichte van met de hand werken.

Als je met een machine werkt, maak je minder 'levend contact' met datgene wat je maakt of doet dan wanneer je met je handen werkt.

'Met een machine werken' is vergelijkbaar met 'telefonisch of per e-mail contact maken', terwijl 'met je handen werken' te vergelijken is met 'iemand daadwerkelijk ontmoeten'.

Na de ontvangst van de Natuurlijk contact Hersteller bedrijf kunnen werknemers dus, als ze met een machine werken, toch met meer gevoel hun werk doen dan zonder de Natuurlijk contact Hersteller bedrijf.

Lees verder

Innerlijke ordening Pulsering

Door de werking van de Innerlijke ordening Pulsering ontvang je een innerlijke ordening die op een harmonieuze wijze tot overzicht leidt.

Je ontvangt namelijk een innerlijke ordening die op de natuurlijke wetmatigheden van de schepping gebaseerd is.

De Innerlijke ordening Pulsering werkt optimaal in combinatie met een speciale waaiervormige archiefmap van het merk Sakk und Söhne, die via de websites manufactum.nl, manufactum.be en manufactum.com te koop is.

De bijzondere waaiervorm van deze archiefmap werkt - in combinatie met de Innerlijke ordening Pulsering - als een geestelijk voorbeeld voor jouw innerlijke ordening.

Je ontvangt daardoor een innerlijke ordening met vergelijkbare kwaliteiten als de bijzonder gevormde archiefmap, die op een heel mooie manier regelmatig, overzichtelijk en in balans is.

Als je een baan hebt, is het wijs om één zo’n archiefmap voor jouw privé leven en één voor jouw werk aan te schaffen.

Lees verder

Menselijke behoefte aansturing Restrictie

Als je veel behoefte hebt aan zoete dingen, zoals suiker en/of chocola, dan wordt deze behoefte door micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, in jouw systeem aangestuurd.

De Menselijke behoefte aansturing Restrictie helpt de micro-organismen in jou om van hun zoet verslaving af te komen, waarna ze jou niet meer aansturen om allerlei zoete dingen te eten en te drinken.

Lees verder

Sexuele energieroof behandeling

De Sexuele energieroof behandeling lost de roof van sexuele energie op. 

Sexuele energie kan alleen geroofd worden door iemand met wie je een hetero-sexuele relatie of hetero-sexueel contact hebt (gehad) in dit leven of een vorig leven.

Als er sexuele energie van je geroofd is, dan vermindert jouw libido daardoor duidelijk. Je hebt daarna dus minder behoefte aan sexueel contact.

Door de Sexuele energieroof behandeling krijg je alle sexuele energie die in dit en/of vorige levens van jou geroofd is weer terug.

Lees verder

Verleiding Restrictie

Deze maatschappij zit vol met verleidingen. Lekker eten, lekker drinken, mooie kleding, mooie auto’s, noem maar op.

De Verleiding Restrictie helpt je om je minder snel door alle geneugten in deze maatschappij te laten verleiden.

Lees verder

Verleiding Restrictie bedrijf

De markt van elk bedrijf zit vol met verleidingen.
Als je, als bedrijf, iets duurder kunt verkopen dan de werkelijke marktwaarde, dan is dat toch weer mooi meegenomen.

De Verleiding Restrictie bedrijf helpt jouw bedrijf om volkomen eerlijk met de markt om te gaan.

Uiteindelijk komt dat jouw bedrijf ten goede.
De consument voelt dat onbewust aan en zal eerder voor de goederen of diensten van jouw bedrijf kiezen.

Lees verder

Verleiding Restrictie dier

Deze maatschappij zit ook voor (huis)dieren vol met verleidingen, zoals lekker veel eten of dicht bij de kachel gaan liggen.

De Verleiding Restrictie dier helpt jouw (huis)dier om zich minder snel door allerlei geneugten in deze maatschappij te laten verleiden.

Lees verder

Innerlijk van jezelf houden Eenheid

Tijdens de kosmische nacht is bij iedereen een soort barrière ‘ingebouwd’ waardoor je niet optimaal van jezelf kon houden.

Door de werking van de Innerlijk van jezelf houden Eenheid los je datgene op wat tussen jou en optimaal van jezelf houden in staat, waardoor je innerlijk meer en dieper van jezelf gaat houden.

Lees verder

Vader en moeder kindband Vaardigheid

De Vader en moeder kindband Vaardigheid helpt jou - als vader of moeder - om een zo’n optimaal mogelijke band met jouw eigen kinderen te krijgen.

Het is het meest optimaal als beide ouders de Vader en moeder kindband Vaardigheid al tijdens de zwangerschap aanvragen.

Als je de Vader en moeder kindband Vaardigheid aanvraagt terwijl jouw kinderen al wat ouder of volwassen zijn, dan kan het jou en jouw kind(eren) dichter bij elkaar brengen.

Lees verder

Onomkeerbaarheid Restrictie

De Onomkeerbaarheid Restrictie helpt je om beter om te gaan met onomkeerbare keuzes en/of beslissingen uit dit en/of vorige levens die voor jou niet goed uitgepakt hebben.

Je krijgt door de werking van de Onomkeerbaarheid Restrictie de mogelijkheid om alsnog zo goed mogelijk met dit soort problematiek uit dit en/of vorige levens om te gaan en die een plaats in jouw leven te geven.

Lees verder

Onomkeerbaarheid Restrictie bedrijf

De Onomkeerbaarheid Restrictie bedrijf helpt jouw bedrijf of praktijk om beter om te gaan met onomkeerbare keuzes en/of beslissingen die voor het bedrijf of voor jouw praktijk niet goed uitgepakt hebben.

Door de werking van de Onomkeerbaarheid Restrictie bedrijf krijgen de verantwoordelijken die de onomkeerbare keuzes en/of beslissingen genomen hebben, de mogelijkheid om alsnog zo goed mogelijk met deze pijnlijke problematiek om te gaan en die een plaats te geven.

Lees verder

Kameelharen Reflector

Door de werking van de Kameelharen Reflector wordt, als je een:

 • kameelharen deken
 • kameelharen onderdeken

of een

 • kameelharen dekbed

op je matras, onder je matras of als een deken over je heen legt, jouw verbinding met het Hogere met ongeveer 50% versterkt.

Een kameelharen deken waar wol in verwerkt is, werkt ook versterkend op jouw verbinding met het Hogere, maar duidelijk minder dan een 100% kameelharen deken.

Lees verder

Subtiele structuren tool

Subtiele structuren in jouw kleding, zoals ribbels en ingebreide patronen, verstoren de communicatie tussen jouw aura en jouw systeem.
Jouw aura kan jou daardoor duidelijk minder goed ‘aansturen’.

De Subtiele structuren tool lost het negatieve effect van subtiele structuren in jouw kleding op de communicatie tussen jouw aura en jouw systeem op.

Lees verder

Striae tool

De Striae tool verbetert de soepelheid van de huid, waardoor striae zoveel mogelijk:

 • worden voorkomen

en

 • al bestaande striae kunnen verminderen waardoor ze minder zichtbaar worden


Voor vrouwen en mannen
Iedereen, ook elke man, voor het geval je in een volgend leven als vrouw incarneert, heeft van deze tool profijt.

Lees verder

Innerlijke schoonheid uitstraling Versterker

Er zijn relatief best wel veel mensen die innerlijk heel zuiver en schoon zijn, maar die uiterlijk minder aantrekkelijk overkomen.

Daar is nu met de Innerlijke schoonheid uitstraling Versterker een oplossing voor gekomen.

De Innerlijke schoonheid uitstraling Versterker versterkt namelijk het positieve effect van jouw innerlijke schoonheid op jouw uitstraling naar de buitenwereld.

Na de ontvangst van de Innerlijke schoonheid uitstraling Versterker zal de buitenwereld jouw innerlijke schoonheid dus sterker in jouw uiterlijk waar kunnen nemen en jou dus als mooier ervaren.

Lees verder

Optimale werksfeer Expressie

Door de werking van de Optimale werksfeer Expressie ontstaat op jouw werkplek, waar je ook werkt, thuis, in een bedrijf of op een kantoor, een zo optimaal mogelijke werksfeer.

In een zo optimaal mogelijke werksfeer kun je zowel:

 • geconcentreerd
 • goed gefocust

als

 • met plezier werken


Deze optimale werksfeer ontstaat door een innerlijke verandering in jouzelf.
Door deze innerlijke verandering werk je meer gefocust, meer geordend, productiever, met meer plezier en creativiteit.

Door jouw innerlijke gevoel over jouw werk, zul je jouw werkplek ook beter ordenen en inrichten.
Jouw werkruimte wordt daardoor meer opgeruimd en dat heeft een positieve invloed op de kwaliteit van jouw werk.

Je voelt je productiever, meer ondernemend en voortvarend, waardoor je meer vooruitgang en progressie in jouw werk kunt ervaren, wat jou ook weer meer motiveert.

Jouw werkhouding wordt professioneler, je werkt productiever en gemotiveerder en met meer creativiteit en innerlijke rust en zekerheid.

Lees verder

Aarde Godszuil Transformator

Door de Aarde Godszuil Transformator wordt een specifieke Godszuil, die iedereen al heeft, maar in de kosmische nacht nauwelijks een rol speelde, voor de kosmische dag geactiveerd en versterkt.

Deze specifieke Godszuil, de Aarde Godszuil, loopt via jouw voeten dwars door de hele Aarde. Deze Godszuil loopt dus van het Hemelse via jou dwars door de Aarde heen.

De Aarde Godszuil vormt zo een heel krachtige verbinding tussen Hemel en Aarde.

Als jij door jouw kosmische dag ontwikkelingen steeds verder de kosmische dag in komt en steeds verder in trilling verhoogt, zal dat de Aarde ook verder de kosmische dag in brengen en in trilling verhogen.

Op deze wijze vorm je als mens een brug tussen Hemel en Aarde.

We hebben ons als mens tijdens de kosmische nacht steeds meer met de materie verbonden om tijdens de kosmische dag deze rol te kunnen vervullen.

De Aarde Godszuil Transformator is daarom een essentiële Ontwikkelingsmogelijkheid voor iedereen die werkelijk betekenisvolle levens in de kosmische dag wil leiden.

Lees verder

Aura lagen Restrictie

De Aura lagen Restrictie lost een kosmische nacht structuur op die een optimale samenwerking tussen de verschillende aura-lagen belemmerde.

De aura van de mens bestaat uit vier lagen, vier niveaus, het:

 • etherische
 • astrale
 • mentale

en

 • intuïtieve

niveau.

Door de werking van de Aura lagen Restrictie worden de verschillende aura lagen meer in elkaar geïntegreerd, waardoor het denken, voelen, het mentale en het intuïtieve minder 'aparte werelden' vormen, met andere woorden beter gaan samenwerken.

Daardoor kun je duidelijk beter in je kracht gaan staan.

Lees verder

Door Licht geleid Heiligheid

Vanuit een angst om jezelf en je eigen donkere kanten te zien, durft vrijwel iedereen bepaalde processen niet aan te gaan.

Sommige mensen durven zich daardoor - bestuurd vanuit een onbewust innerlijk niveau - ook niet richting de kosmische dag te ontwikkelen.

De Door Licht geleid Heiligheid helpt je om innerlijk te voelen en in te zien dat 'door dat donker in jezelf heen gaan' en vervolgens in het Licht uitkomen, beter is dan op de oude kosmische nacht weg door te gaan en daardoor steeds dieper in het donker te verzinken.

De Door Licht geleid Heiligheid verbindt jou met jouw oorspronkelijke schepping waar je je:

 • door het Hogere geleid voelt

en

 • jezelf ‘beschenen door het Licht’ kunt ontwikkelen

Lees verder

Harmonieus ordenen Zegening

Door de werking van de Harmonieus ordenen Zegening kun je je eigen omgeving, bijvoorbeeld jouw huis of je werkplek, duidelijk harmonieuzer ordenen.
Als je je huis of werkplek harmonieuzer ordent, dan werkt dat ook sfeerverhogend en kun je je beter ontspannen.

De Harmonieus ordenen Zegening werkt voor alles wat geordend kan of moet worden, dus bijvoorbeeld ook voor de digitale ordening op jouw computer en de ordening van jouw administratie.

Lees verder

Harmonieus ordenen Zegening bedrijf

Door de werking van de Harmonieus ordenen Zegening bedrijf wordt elk bedrijf energetisch duidelijk harmonieuzer geordend.
Als een bedrijf energetisch harmonieuzer geordend wordt, raken de werknemers en de directie minder snel gestresst en werkt het werksfeer verhogend.

De Harmonieus ordenen Zegening bedrijf werkt voor alles wat geordend kan of moet worden, dus bijvoorbeeld ook voor de computers van het bedrijf en de ordening van de administratie van het bedrijf.

Lees verder

Eerlijkheid Openbaring

De Eerlijkheid Openbaring helpt je om een ontwikkelingssprong te maken waardoor je op een kosmische dag wijze naar eerlijkheid kunt gaan kijken.

Je kunt dan door de werking van de Eerlijkheid Openbaring onder andere ontdekken dat:

 • eerlijkheid de waarheid is
 • eerlijkheid de weg naar het geluk is

en

 • dat de waarheid uiteindelijk de enige werkelijke realiteit is


Je kunt door de Eerlijkheid Openbaring jouw leven wezenlijk anders in gaan richten.

Lees verder

Eerlijkheid Openbaring paar

De Eerlijkheid Openbaring paar helpt jullie als liefdespaar om een ontwikkelingssprong te maken waardoor jullie als paar op een kosmische dag wijze naar eerlijkheid kunnen gaan kijken.

Je kunt dan door de werking van de Eerlijkheid Openbaring paar onder andere ontdekken:

 • in welke mate wederzijdse eerlijkheid cruciaal voor jullie liefdesrelatie is
 • dat eerlijkheid essentieel is om samen een relatie te hebben waar jullie je allebei gelukkig in voelen en blijven voelen

en

 • dat de waarheid uiteindelijk de enige werkelijke realiteit is


Jullie kunnen door de Eerlijkheid Openbaring paar jullie leven samen wezenlijk anders in gaan richten.

Lees verder

Eerlijkheid Openbaring bedrijf

De Eerlijkheid Openbaring bedrijf helpt jouw bedrijf of praktijk om een ontwikkelingssprong te maken waardoor alle medewerkers van het bedrijf of de praktijk op een kosmische dag wijze naar eerlijkheid gaan kijken.

Alle medewerkers van het bedrijf of de praktijk kunnen dan door de werking van de Eerlijkheid Openbaring bedrijf onder andere ontdekken dat:

 • eerlijkheid de waarheid is
 • eerlijkheid de weg naar succes is

en

 • dat de waarheid uiteindelijk de enige werkelijke realiteit is


Het bedrijf kan door de Eerlijkheid Openbaring bedrijf de bedrijfsvoering wezenlijk anders aan gaan pakken.

Lees verder

Vision board Zuiverheid

De Vision board Zuiverheid laat jouw vision board nog dieper voor jouw werken.

Als vóór de ontvangst van de Vision board Zuiverheid jouw vision board 100% verhelderend en inspirerend voor jou werkt, zal jouw vision board na de ontvangst van de Vision board Zuiverheid ongeveer 150% verhelderend en inspirerend voor jou werken.

Lees verder

Kosmische dag verankering Wetmatigheid

De Kosmische dag verankering Wetmatigheid verankert jou op zo'n wijze in de kosmische dag dat delen van jou die bang zijn voor ontwikkelingen richting de kosmische dag, niet meer op een kosmische nacht gerichtheid terug kunnen grijpen.

Door deze werking van de Kosmische dag verankering Wetmatigheid ga je gemakkelijker door jouw ontwikkelingen verder de kosmische dag in.

De Kosmische dag verankering Wetmatigheid werkt ook met terugwerkende kracht.
Met andere woorden als je in het verleden - vanuit een angst voor ontwikkelingen richting de kosmische dag - bepaalde ontwikkelingen:

 • richting de kosmische dag

of

 • verder de kosmische dag in

nog niet aangegaan bent, dan zal de Kosmische dag verankering Wetmatigheid jou helpen om deze ontwikkelingen alsnog aan te gaan.

Lees verder

Zijde wasmachine Spiegeling

Zijden kledingstukken zijn heerlijk om te dragen en ze hebben het voordeel dat ze jouw aura niet afsluiten, zodat die optimaal kan functioneren.

Een nadeel van zijde is dat je ze vanwege kwetsbaarheid normaal gesproken het beste met de hand kunt wassen.

De Zijde wasmachine Spiegeling heeft daarvoor de oplossing, omdat door de werking van deze Spiegeling het mogelijk wordt om jouw zijden kleding en stoffen in de wasmachine te wassen.

Het is dan wel belangrijk om je zijden kleding en zijden stoffen met een geschikt en zo kort mogelijk (30 à 40 minuten) wasprogramma te wassen.

Lees verder

Scheiding Spiegel

Als je:

 • van elkaar gescheiden bent

en

 • de Scheiding Spiegel ontvangen hebt

dan wordt jouw ex-partner zich er bewust van, als hij of zij invloed uitoefent en bijvoorbeeld  manipulaties en/of beïnvloeding op jou en/of de kinderen toepast.

Je werkt op dit gebied dan dus letterlijk als een spiegel voor je ex-partner.

Lees verder

Negatieve Gerichtheid

In ieders leven gebeuren er zo nu en dan dingen waardoor je je slachtoffer kunt voelen.

Er zijn ook mensen die zelf in een slachtofferrol kruipen, om op die manier aandacht te trekken en om zo anderen dingen voor hen te laten doen.

Als je je slachtoffer voelt of in een slachtofferrol kruipt, dan zit daar een negatieve gerichtheid in.
 

De Negatieve Gerichtheid helpt jou om deze negatieve gerichtheid en/of je slachtoffer voelen en het eventueel in een slachtofferrol kruipen, te overwinnen.

Lees verder

Corona Omvormer

Door de werking van de Corona Omvormer wordt het voor jou positief om in de buurt te komen van mensen die met het Corona virus besmet zijn.

Na de ontvangst van de Corona Omvormer krijg je, als je in de buurt bent van mensen die met het Corona virus besmet zijn, een krachtiger verbinding met het Hogere.

Lees verder

Aandacht beïnvloeding behandeling

De Aandacht beïnvloeding behandeling heb je nodig:

 • als iemand aandacht van je vraagt

en

 • jij die vervolgens geeft

waarna hij of zij de verbinding die jij met hem of haar maakt, misbruikt en levensenergie van jou rooft.

Dit kan iedereen overkomen.

Door de werking van de Aandacht beïnvloeding behandeling wordt het onmogelijk om in dit soort situaties levensenergie van je te roven.

Lees verder

Herstel tool

Na een ziekte of na een moeilijke periode in je leven kun je je echt moe of zelfs gesloopt voelen.

De Herstel tool helpt je om na ziekte of een (toekomstige) moeilijke periode in je leven echt duidelijk sneller te herstellen.

Lees verder

Herstel tool paar

Na relatieproblemen kun je je daar allebei echt rot, ontregeld en zelfs uitzichtloos door voelen.

De Herstel tool paar helpt jullie beiden om - na een (toekomstige) moeilijke periode in jullie relatie - jullie echt duidelijk sneller weer goed te gaan voelen en de draad van jullie relatie weer op te pakken.

Lees verder

Hemelse Resonantie

Via jouw haren op je benen, je schaamhaar en je okselharen resoneer je met het Hemelse.

Als je je haren op je benen, je schaamhaar en/of je okselharen scheert dan ga je dus minder met het Hemelse resoneren.

De Hemelse Resonantie is een Ontwikkelingsmogelijkheid die de verminderde antennefunctie door het scheren of ontharen van de haren op je benen, in je oksels en je schaamhaar compenseert.

Het maakt daarbij niet uit of je je elektrisch of jezelf met de hand scheert.

Door de Hemelse Resonantie resoneer je niet alleen via de haren op je benen, je schaamhaar en je okselharen met het Hemelse, maar ook direct.

Omdat je door de werking van de Hemelse Resonantie ‘leert’ om direct met het Hemelse te resoneren is de Hemelse Resonantie voor iedereen een belangrijke Ontwikkelingsmogelijkheid.

Lees verder

Lading Spiegel

Door de werking van de Lading Spiegel krijgt stof dezelfde lading als de plek waar het ligt, waardoor het stof en het materiaal waar het stof op ligt, elkaar af gaan stoten.

Omdat het stof en het materiaal waar het stof op ligt elkaar af gaan stoten, wordt het duidelijk gemakkelijker om het stof:

 • met een stofzuiger of een stoomzuiger op te zuigen
 • met een stoffer en blik op te vegen
 • met een bezem weg te vegen
 • met een stofdoek af te stoffen

en/of

 • met een dweil schoon te maken

Lees verder

Vrouwelijke vormen Creatie

Vrouwen ontwikkelen hun vrouwelijke vormen, zoals de grootte van hun borsten en de breedte van hun heupen duidelijk minder als zij in hun (vroege) jeugd aangeraakt zijn met sexuele (bij)gedachten en/of gevoelens.

Het bovenstaande geldt uiteraard nog sterker als je als baby of als meisje daadwerkelijk sexueel misbruikt bent.

Er aantrekkelijk uitzien als vrouw wordt dan direct aan een gevoel van onveiligheid gelinkt.

Door de werking van de Vrouwelijke vormen Creatie kun je de ervaring of ervaringen die ertoe geleid hebben dat jouw vrouwelijke vormen zich minder ontwikkeld hebben, verwerken, waarna jouw vrouwelijke vormen zich alsnog beter kunnen ontwikkelen.

Lees verder

Ultraviolet Replica

Als je last van huidschimmel hebt en je gaat met jouw huidschimmel in de zon zitten of werken, dan doodt het zonlicht na enige tijd jouw huidschimmel tijdelijk, waardoor je veel minder last van de kriebel hebt die door de huidschimmel veroorzaakt wordt.

De Ultraviolet Replica is een Ontwikkelingsmogelijkheid die hetzelfde effect heeft als zonlicht op jouw huidschimmel.

Door de werking van de Ultraviolet Replica word je, alsof je in de zon zit of werkt, tegelijkertijd ook opgeladen.

Daarom is de Ultraviolet Replica - ook als je geen last van huidschimmel hebt - voor iedereen een welkome Ontwikkelingsmogelijkheid.

Lees verder

Ultraviolet Replica dier

Als je, als mens, last van huidschimmel hebt en je gaat in de zon zitten of werken, dan doodt het zonlicht na enige tijd jouw huidschimmel tijdelijk, waardoor je veel minder last van de kriebel hebt die door de huidschimmel veroorzaakt wordt.

De Ultraviolet Replica dier is een Ontwikkelingsmogelijkheid die voor jouw (huis)dier hetzelfde effect heeft als zonlicht op jouw huidschimmel.

Door de werking van de Ultraviolet Replica dier wordt jouw (huis)dier, alsof het in de zon staat of ligt, tegelijkertijd ook opgeladen.

Daarom is de Ultraviolet Replica dier - ook als jouw (huis)dier geen last van huidschimmel heeft - voor elk dier een welkome Ontwikkelingsmogelijkheid.

Lees verder

Innerlijke motieven Spiegel

Door de werking van de Innerlijke motieven Spiegel ga je jouw innerlijke motieven of drijfveren die tot een ongemak of een ziekte kunnen leiden, beter zien.

Als je jouw innerlijke motieven of drijfveren die tot een ongemak of een ziekte kunnen leiden, beter ziet, dan kun je die op tijd veranderen om zo:

 • een ongemak op te lossen
 • een ziekte te voorkomen

of

 • zelfs een ziekte te helen

Lees verder

Ordening Heiligheid

De Ordening Heiligheid verbindt jou met de orde van jouw oorspronkelijke schepping, waarin verzwakkende kosmische nacht programmeringen nog geen rol speelden.

Dat voelt als het ware als het openen van een bloem, die eenmaal open haar schoonheid aan de omgeving kan tonen.

Door de werking van de Ordening Heiligheid kun je onder andere ook voelen dat je dieper gaat aarden.

Lees verder

Kosmische dag Eenheid

Als je de 300.000 jarige kosmische nacht in een eindeloze hoeveelheid levens meegemaakt hebt, dan zit de kosmische nacht uiteraard heel diep in je systeem.

Dat is ook de reden dat het Wholism Project zoveel verschillende Ontwikkelingsmogelijkheden heeft moeten ontwikkelen.
En desondanks zijn er, ook als je alle Ontwikkelingsmogelijkheden die het Wholism Project heeft ontwikkeld, ontvangen hebt, vrijwel zeker nog altijd kosmische nacht aspecten in jouw systeem aanwezig die nog niet opgelost zijn.

Om die kosmische nacht aspecten alsnog op te lossen, is de Kosmische dag Eenheid ontwikkeld.

Als je alle Ontwikkelingsmogelijkheden van het Wholism Project om jouw kosmische nacht verleden op te lossen, al ontvangen hebt, lost de Kosmische dag Eenheid de kosmische nacht aspecten in jouw systeem die nog niet opgelost zijn, alsnog op.

Door de werking van de Kosmische dag Eenheid wordt het dus onmogelijk om nog delen van jou in de kosmische nacht te hebben.

Lees verder

Zenuw uiteinden Hersteller

De Zenuw uiteinden Hersteller leidt jou door diepe ontwikkelingen waardoor zenuwuiteinden oftewel dendrieten in jouw systeem die afgestorven zijn, zich kunnen herstellen.

Zie de afbeelding van een zenuwuiteinde of dendriet hieronder:

Lees verder

Zenuw uiteinden Hersteller dier

De Zenuw uiteinden Hersteller dier leidt jouw (huis)dier door diepe ontwikkelingen waardoor zenuwuiteinden oftewel dendrieten in het systeem van jouw (huis)dier, als die afgestorven zijn, zich kunnen herstellen.

Zie de afbeelding van een zenuwuiteinde of dendriet hieronder:

Lees verder

Zelfstandigheid Vrijheid

De Zelfstandigheid Vrijheid lost - voor jou persoonlijk - een kosmische nacht programmering op die bij ongeveer 40% van alle families voorkomt.

Door deze kosmische nacht programmering ben je voor jouw gevoel van eigenwaarde van de goedkeuring van jouw familie afhankelijk.

Als je van deze kosmische nacht programmering last hebt, mag je:

 • jezelf niet goed vinden

en

 • ook niet tevreden zijn met jezelf

Daarvoor heb je eigenlijk altijd de goedkeuring en bevestiging van jouw familie nodig.

Het gevolg daarvan is een onbewuste angst voor afkeuring van jouw familie, omdat je voor jouw gevoel van eigenwaarde van jouw familie afhankelijk bent.

Je hoeft je lang niet altijd van deze afhankelijkheid van de goedkeuring van jouw familie bewust te zijn.

De Zelfstandigheid Vrijheid lost deze familie programmering voor jou persoonlijk op, waardoor je zelfstandig en onafhankelijk in het leven kunt staan en veel meer puur van jezelf kunt houden.

Lees verder

Hiernamaals contact Versterker

De Hiernamaals contact Versterker maakt het mogelijk om contact met overledenen te maken die jou dierbaar zijn en die je echt mist.

Contact met overledenen die jou dierbaar zijn:

 • kan het gemis van de dierbare overledenen voor jou verzachten

en

 • kan je ook helpen om het overlijden van de persoon of de personen om wie het gaat nog beter en dieper te verwerken

Lees verder

Ontwikkeling Essentie

Door de werking van de Ontwikkeling Essentie ga je zo goed en zo soepel mogelijk door jouw ontwikkelingen heen.

En dat voelt echt heerlijk, kunnen wij, Bas en Maria, elk met onze hand op ons hart verklaren.
Alles stroomt in ons na de ontvangst van de Ontwikkeling Essentie.

Lees verder

Scheiding Restrictie

Als ouders scheiden, dan voelt het kind of voelen de kinderen heel vaak dat de oorzaak van de scheiding voor een deel bij hen ligt, terwijl dat vrijwel nooit zo is.

Door de werking van de Scheiding Restrictie kun je, als je ouders gescheiden zijn, zien dat het uit elkaar gaan van je ouders echt niets met jou te maken heeft.


Aanvragen voor jezelf of voor jouw kinderen

De scheiding Restrictie werkt voor kinderen van gescheiden ouders en kan door:

 • het (volwassen) kind

of door

 • de ouder(s) voor het kind

aangevraagd worden.

De Scheiding Restrictie mag door een gescheiden ouder zonder instemming van zijn of haar kind of kinderen aangevraagd worden en dat is ook zo als deze kinderen al volwassen zijn.
Ouders kunnen zo de problematiek die zij door hun scheiding veroorzaakt hebben alsnog voor hun kind of kinderen oplossen.

Als ouder vraag je de Scheiding Restrictie aan met de voor- en achternaam van jouw kind in de omschrijving. Per kind vraag je één Scheiding Restrictie aan.

Lees verder

Probleem oplossing tool

Met behulp van de Probleem oplossing tool kun je zelf gemakkelijker oplossingen vinden voor complexe of moeilijke problemen en/of situaties.

Door de werking van de Probleem oplossing tool ga je je meestal volkomen onbewust op het Hogere afstemmen, als je wilt weten hoe je iets het beste aan kunt pakken.

Lees verder

Probleem oplossing tool paar

Met behulp van de Probleem oplossing tool paar kunnen jullie als paar zelf gemakkelijker oplossingen voor complexe of moeilijke problemen en/of situaties vinden.

Door de werking van de Probleem oplossing tool paar zullen jullie je volkomen onbewust op het Hogere afstemmen, als jullie willen weten hoe jullie een onderling probleem het beste aan kunnen pakken.

Lees verder

Probleem oplossing tool bedrijf

Met behulp van de Probleem oplossing tool bedrijf kun je als manager of als medewerker gemakkelijker oplossingen vinden voor complexe of moeilijke problemen en/of situaties.

Door de werking van de Probleem oplossing tool bedrijf ga je je, als manager of als medewerker volkomen onbewust op het Hogere afstemmen, als je wilt weten hoe je een problematiek het beste aan kunt pakken.

Lees verder

Gevoelszekerheid tool

Als mensen iets voelen, dan ontkracht vrijwel iedereen zijn of haar eigen gevoel door de onzekerheid die je dan voelt of je het wel juist gevoeld of aangevoeld hebt.

De Gevoelszekerheid tool leert je om op datgene wat je voelt, te vertrouwen.
Hierdoor wordt jouw gevoel een prachtig ‘instrument’ waarmee het gemakkelijker wordt om jouw weg door het leven te vinden.

Door de werking van de Gevoelszekerheid tool word je veel ‘gevoelszekerder’, met andere woorden word je duidelijk meer zeker van de juistheid van datgene wat je voelt.

Daardoor kun je beter op jezelf vertrouwen en voel je je sterker.
Zo wordt jouw gevoel een kompas waar je op durft te varen in jouw leven.

Lees verder

Toekomstgericht zijn Restrictie

Als je jong bent, ben je helemaal toekomstgericht.
Kinderen zeggen dan ook regelmatig: ‘Als ik later groot ben, dan …’

Naarmate mensen ouder worden, dan worden ze juist meer op hun verleden gericht: Weet je nog …?

Dat mensen op oudere leeftijd juist meer op hun verleden gericht zijn, heeft met een kosmische nacht verbod te maken.

Het doel van dit verbod was om mensen aan het verleden te binden en hen zo te verzwaren, te vertragen.

De Toekomst gericht zijn Restrictie lost het kosmische nacht verbod op om ook op oudere leeftijd toekomstgericht te blijven.

Door het opheffen van dit verbod kun je je duidelijk meer op het nu richten, waardoor je langer vitaal zult blijven.

Lees verder

Vocht Verplaatsing

Door de werking van de Vocht Verplaatsing zal:

 • de natte afwas
 • de was
 • je huis na een regenbui
 • je auto na een regenbui of na de wasstraat

en

 • je zelf na door een regenbui gelopen te hebben of na een bad of douche

sneller drogen.

Lees verder

Kosmische nacht afspraken Omvormer

De Kosmische nacht afspraken Omvormer heeft het vermogen om kosmische nacht afspraken die je in dit of in vorige levens meestal op een onbewust niveau gemaakt hebt, ongedaan te maken, zodat je daar in de kosmische dag niet meer aan verbonden bent.

Zo kun je afspraken met je huidige ouders hebben dat je bij hen blijft incarneren, omdat jullie een vorm van samenwerking in de kosmische nacht hadden.

Lees verder

Ruimte inperkende Potentie

Als je in een ruimte bent waar een apparaat aanstaat dat een harder of zachter geluid maakt, dan geeft dat gevoelsmatig een ruimte inperkend effect.

De Ruimte inperkende Potentie neutraliseert dit gevoelsmatig ruimte inperkend effect van apparaten die geluid maken als ze aanstaan.

Het geluid dat het apparaat maakt, perkt als het ware jouw leefruimte in meer of mindere mate in.
Als deze ruimte inperkende werking met behulp van de Ruimte inperkende Potentie opgelost is, kun je pas echt goed voelen wat het verschil is.

Lees verder

Ruimte inperkende Potentie bedrijf

Als in een ruimte van het bedrijf of van jouw praktijk een apparaat aanstaat dat een harder of zachter geluid maakt, dan geeft dat gevoelsmatig een ruimte inperkend effect.

Dat geldt uiteraard voor elke machine, maar ook voor het geluid van een typemachine of van een airconditioner.

De Ruimte inperkende Potentie bedrijf neutraliseert dit gevoelsmatig ruimte inperkend effect van apparaten die geluid maken als ze aanstaan.

Het geluid dat het apparaat maakt, perkt als het ware de leefruimte van degene die het geluid kunnen horen in meer of mindere mate in.
Als deze ruimte inperkende werking met behulp van de Ruimte inperkende Potentie bedrijf opgelost is, kun je pas echt goed voelen wat het verschil is.

Lees verder

Voet bescherming Wetmatigheid

Als je op schoenen loopt, zet je energetisch iets tussen jou en de Aarde in, waardoor je minder goed contact met de Aarde kunt maken.

De Voet bescherming Wetmatigheid zorgt ervoor dat het dragen van schoenen met natuurlijke zolen of met synthetische zolen, energetisch niets tussen de Aarde en jouzelf inzet.

Als je op schoenen loopt, kun je dus door de werking van de Voet bescherming Wetmatigheid:

 • op een natuurlijke wijze via jouw voeten aarden

en

 • gevoelsmatig beter contact met de Aarde maken

Lees verder

Bespuiting effect Verwijderaar

Door de Bespuiting effect Verwijderaar worden de nadelige effecten van voedingsmiddelen die ontstaan zijn omdat zij:

 • met behulp van kunstmest gegroeid zijn

en/of

 • met bespuitingsmiddelen behandeld zijn

opgelost.

Het is heel goed mogelijk dat je je door de werking van de Bespuiting effect Verwijderaar na verloop van tijd helderder gaat voelen.

Als dat gebeurt, is dat een positief gevolg van het reinigend effect dat de Bespuiting effect Verwijderaar heeft.

Lees verder

Gelijkmatig gewicht tool

Met behulp van de Gelijkmatig gewicht tool blijf je - met in achtneming van normale fluctuaties - op je ideale gewicht, zonder meteen aan te komen als je een enkele keer wat meer eet.

Als je een keer wat meer eet, wordt datgene wat je gegeten hebt dus sneller verbrand.

Door de werking van de Gelijkmatig gewicht tool kan het voelen alsof het vet in je lichaam minder vast en meer vloeibaar wordt. Het kan zelfs zachter en minder hard gaan voelen.

De achterliggende reden daarvan is dat het vet in je lichaam in een hogere trilling gebracht wordt.
Daardoor kan jouw vet beter verbranden en kunnen de gevoelens die in jouw vetweefsel zijn opgeslagen, beter voelbaar worden, zodat ze ook gemakkelijker verwerkt kunnen worden.

Op cruciale punten in je ontwikkeling word je door de werking van de Gelijkmatig gewicht tool ook sneller door jouw ontwikkelingen geleid.

Lees verder

Gelijkmatig gewicht tool dier

Met behulp van de Gelijkmatig gewicht tool dier blijft jouw (huis)dier - met in achtneming van normale fluctuaties - op z’n ideale gewicht, zonder meteen aan te komen als het een enkele keer wat meer eet.

Als jouw (huis)dier een keer wat meer eet, wordt datgene wat het gegeten heeft dus sneller verbrand.

Het vet in het lijf van jouw (huis)dier wordt door de Gelijkmatig gewicht tool dier in een hogere trilling gebracht.
Daardoor kan het vet van jouw (huis)dier beter verbranden en kunnen de gevoelens die in het vetweefsel van jouw (huis)dier opgeslagen zijn, beter voelbaar worden, zodat ze ook gemakkelijker verwerkt kunnen worden.

Op cruciale punten in de ontwikkeling van jouw (huis)dier wordt het door de werking van de Gelijkmatig gewicht tool dier ook sneller door z’n ontwikkelingen geleid.

Lees verder

Kindertijd Wetmatigheid

De Kindertijd Wetmatigheid lost (onbewuste) haatgevoelens met betrekking tot jouw eigen kindertijd op, die vanuit een gevoel dat je als kind te weinig gezien bent, ontstaan zijn.

Dit gevoel, dat je liefde en aandacht tekort gekomen bent, kan als een innerlijk vacuüm, een soort leegte in jezelf voelen.

Mensen die kinderen misbruiken en/of mishandelen hebben vaak een bewust of een onbewust haatgevoel met betrekking tot hun eigen kindertijd.
Zo wordt dit zogenaamde estafette stokje van generatie op generatie doorgegeven.

De - bewuste of onbewuste - haatgevoelens met betrekking tot jouw eigen kindertijd, die ontstaan zijn als een reactie op het gevoel van tekort aan liefde en aandacht in jouw kindertijd, worden door de Kindertijd Wetmatigheid opgelost.

Lees verder

Behaaglijk voelen Versterker

De Behaaglijk voelen Versterker versterkt het behaaglijke gevoel van het dragen van wollen kleding.
Je voelt je dan als het ware helemaal door wol omhuld.

De Behaaglijk voelen Versterker werkt voor jou, als je zowel een wollen 'bovenstuk' als een wollen 'onderstuk' draagt, dus:

 • een wollen trui, vest, spencer, blouse en/of een wollen (over)hemd

en

 • een wollen broek, rok, legging, maillot en/of een wollen slip of onderbroek

Lees verder

Hemel Aarde Resonantie hart

Door de werking van de Hemel Aarde Resonantie hart wordt jouw hart als het ware jouw ademende verbinding tussen Hemel en Aarde.

Daardoor ga je nog meer vanuit je hart leven en ga je de schoonheid van de diepte van het leven nog meer ervaren.
Wat wil een mens nog meer :~)

Lees verder

Verlokking Detector

In onze huidige consumptie maatschappij word je op allerlei verschillende manieren verlokt om aankopen te doen die voor jou niet werkelijk noodzakelijk zijn.

Deze wijze van leven brengt het voortbestaan van onze Aarde op den duur in gevaar.
Er ontstaat enerzijds een gebrek aan grondstoffen en energievoorraden en anderzijds wordt de Aarde steeds verder vervuild door alle afdankertjes van de consumptie maatschappij.

De Verlokking Detector geeft jou de mogelijkheid om jouw persoonlijke bijdrage aan deze aanslag op het voortbestaan van een leefbare Aarde zoveel mogelijk te minimaliseren.

Door de Verlokking Detector koop je niet meer iets om een innerlijke leegte op te vullen, maar alleen vanuit:

 • een pure eigen behoefte of noodzaak

en

 • een inspiratie die vanuit jouzelf en jouw essentie ontstaat

Lees verder

Aangename geur Creatie

Met behulp van de Aangename geur Creatie kun je geuren om je heen die je niet aangenaam vindt, zoals bijvoorbeeld de geur van roet van een kachel of kookluchtjes, voor jezelf zo maken dat ze jou niet meer of duidelijk minder hinderen.

Lees verder

Eigen verantwoordelijkheid Sprankeling

Iedere volwassene is in feite alleen verantwoordelijk voor zichzelf.
De enige uitzondering is als je nog minderjarige kinderen verzorgt.

Toch zie je dat relatief veel volwassenen zich ook verantwoordelijk voelen voor bijvoorbeeld hun volwassen kinderen.

De Eigen verantwoordelijkheid Sprankeling helpt jou om je niet verantwoordelijk te voelen voor het leven en de situatie van een andere volwassene en/of andere volwassenen.

Door de werking van de Eigen verantwoordelijkheid Sprankeling kun je dus een ander helpen zonder je tegelijkertijd (mede)verantwoordelijk te voelen.

Je kunt dus met behulp van de Eigen verantwoordelijkheid Sprankeling duidelijk beter je eigen leven leven.

Lees verder

Sexueel genot Vrijheid

De Sexueel genot Vrijheid lost - voor jou persoonlijk - een kosmische nacht barrière op waardoor sexualiteit in de kosmische nacht als 'laag bij de grond' en zelfs als zondig werd beschouwd.

Door de Sexueel genot Vrijheid kun je sexualiteit en sexueel genot weer als heilig ervaren, als een uitdrukking van diepe liefde en een ‘versmelting’ van een man en een vrouw.

Lees verder

Helder water schoonmaak tool dier

Door de werking van de Helder water schoonmaak tool dier:

 • wordt jouw (huis)dier op energieniveau verfrist en innerlijk schoongespoeld
 • waardoor jouw (huis)dier een frisse, nieuwe start in z’n leven kan maken
 • wordt het hok of de mand - ook op energieniveau - schoner gemaakt

en

Lees verder

Geur Omvormer

Kinfill is een bijzonder merk schoonmaakmiddelen, die puur met natuurlijke stoffen werkt, die bovendien ook nog eens een heerlijke geur hebben.

De schoonmaakmiddelen van kinfill zijn verkrijgbaar in vijf verschillende geuren, waarbij één van deze vijf geuren een seizoensgeur is die slechts gedurende een half jaar verkrijgbaar is en daarna wordt opgevolgd door een nieuwe seizoensgeur.

Door de werking van de Geur Omvormer wordt elke seizoensgeur voor jou zo aangepast en geoptimaliseerd dat elke seizoensgeur van de schoonmaakmiddelen van kinfill even goed en optimaal voor jou is.

Door de werking van de Geur Omvormer is het niet meer nodig om een extra voorraad aan te schaffen van een schoonmaakmiddel met een favoriete seizoensgeur van kinfill.

Je kunt daardoor - naast de standaard geuren van kinfill, de zogenaamde Signature Scents - elk half jaar van een nieuwe geur genieten die optimaal bij jou aansluit.

Lees verder

Geur Omvormer bedrijf

Kinfill is een bijzonder merk schoonmaakmiddelen, die puur met natuurlijke stoffen werkt, die bovendien ook nog eens een heerlijke geur hebben.

De schoonmaakmiddelen van kinfill zijn verkrijgbaar in vijf verschillende geuren, waarbij één van deze vijf geuren een seizoensgeur is die slechts gedurende een half jaar verkrijgbaar is en daarna wordt opgevolgd door een nieuwe seizoensgeur.

Door de werking van de Geur Omvormer wordt elke seizoensgeur zo aangepast en geoptimaliseerd dat elke seizoensgeur van de schoonmaakmiddelen van kinfill even goed en optimaal voor de energie en de sfeer in het bedrijf of jouw praktijk werkt.

Lees verder

Kosmische dag ontwikkeling Inzicht

Door de werking van de Kosmische dag ontwikkeling Inzicht zul je zo goed mogelijk door de kosmische dag ontwikkelingen van het Wholism Project gaan.

De Kosmische dag ontwikkeling Inzicht geeft jou op systeemniveau inzichten in hoe je het beste op de stroom van jouw kosmische dag ontwikkelingen mee kunt gaan.

Je zult daardoor met minder onbewuste angst op nieuwe ontwikkelingen reageren en daardoor ook minder snel op de rem gaan staan.

Je zult daardoor duidelijk minder verergeringsreacties krijgen, als je een Traject volgt en/of Apart aan te vragen Ontwikkelingsmogelijkheden ontvangt.

Lees verder

Aantrekkelijkheid Ontplooiing

De Aantrekkelijkheid Ontplooiing helpt jou om een levenspartner aan te trekken die net als jij voor de nieuwe en heerlijke mogelijkheden van de kosmische dag, met andere woorden voor de Ontwikkelingsmogelijkheden van het Wholism Project openstaat.

De Aantrekkelijkheid Ontplooiing leidt jou dus door ontwikkelingen om een levenspartner aan te trekken die net als jij voor de nieuwe en heerlijke mogelijkheden van de kosmische dag kiest.

Lees verder

Saamhorigheid Instrument

De Saamhorigheid Instrument helpt jullie beiden, als liefdespaar, om saamhorig te zijn.

Als je als paar saamhorig bent, dan geeft dat een gevoel van eenheid en dat werkt verdiepend op jullie liefdesrelatie.

Lees verder

Saamhorigheid Instrument bedrijf

De Saamhorigheid Instrument bedrijf helpt om, voorzover dat passend is, als bedrijf of als een groep met een gezamenlijk doel saamhorig te zijn.

Als je als bedrijf of als groep saamhorig bent, dan geeft dat een gevoel van eenheid en dat werkt op een positieve wijze verdiepend op de verschillende onderlinge relaties.

Lees verder

Viscose Versterker

De Viscose Versterker geeft jou, als je kleding draagt die van viscose gemaakt is, de oprichtende kracht van een boom.

Door de werking van de Viscose Versterker kun je je zowel krachtiger met het Hogere als met jezelf verbonden voelen.

Lees verder

Kosmische tijd Referentie

Veel mensen hebben last van de wisseling van de zomertijd naar de wintertijd en vice versa.

De achterliggende reden van de last van de wisseling van de zomertijd naar de wintertijd en vice versa is dat door deze tijdwisseling je innerlijke klok uiteraard ontregeld wordt.

Je innerlijke klok wordt ook ontregeld als je naar een andere tijdzone vliegt.
De reactie daarop wordt een jetlag genoemd.

De Kosmische tijd Referentie voorkomt zowel de reacties op de wisseling van de zomertijd naar de wintertijd en vice versa, als die van een jetlag.

Lees verder

Helder water schoonmaak tool

Door de werking van de Helder water schoonmaak tool:

 • word je op energieniveau verfrist en spoel je innerlijk schoon
 • waardoor je een frisse, nieuwe start in jouw leven kunt maken

en

Lees verder

Werk en levenswijze Detector

Met behulp van de Werk en levenswijze Detector kun je beter voelen wat het beste bij jou past als werk en levenswijze.

Zo kun je met behulp van de werking van de Werk en levenswijze Detector stap voor stap jouw levenswijze en waar mogelijk ook jouw werk zo aanpassen dat ze zo optimaal mogelijk bij jou en wie jij bent aansluiten.

Lees verder

Weigering Spiegel

Als je door ontwikkelingen gaat, zet je ‘bij wijze van spreken’ eigenlijk altijd een stap het donker in, puur omdat je van tevoren niet weet waar je uitkomt als je door de betreffende ontwikkeling gegaan bent.

Uiteraard kan dat angst in je oproepen, je zet een stap zonder dat je weet waar die stap naartoe leidt.

Die angst kan zo groot worden dat je op een onbewust niveau besluit om de ontwikkeling niet aan te gaan.

Hoe begrijpelijk het ook is, als je innerlijk besluit om een ontwikkeling niet aan te gaan, breng je jezelf dan wel in problemen omdat je, als je op een bewust of een onbewust niveau weigert om door een ontwikkeling te gaan, een innerlijke frictie veroorzaakt die tot allerlei klachten kan leiden.

Als je niet door een ontwikkeling gaat, ontstaat er heel begrijpelijk een soort ‘stilstand’ in jouw systeem.
De Weigering Spiegel maakt jou attent op deze stilstand.

De Weigering Spiegel maakt jou er dus bewust van als je op een onbewust niveau weigert om door een ontwikkeling te gaan.
Dat geeft jou de mogelijkheid om de ontwikkeling alsnog aan te gaan.

Lees verder

Volg je hart Verbinding

De aanleiding voor de Volg je hart Verbinding is dat veel mensen het heel begrijpelijk moeilijk vinden om echt hun hart te volgen als er bijvoorbeeld kinderen in het spel zijn.

Om hun kinderen en/of hun huidige partner geen pijn te doen, besluiten veel mensen om hun hart, datgene wat ze diep van binnen voelen, niet te volgen en er niet meer naar te luisteren.

Wij, Bas en Maria, hebben onafhankelijk van elkaar allebei de ervaring dat het voor kinderen heel belangrijk is, als hun ouders hen het voorbeeld geven dat zij echt hun hart moeten volgen en de moed moeten hebben om voor zichzelf te gaan staan en hun diepere voelen te volgen.

Je leert je kinderen daarmee om dat zelf ook te doen in hun leven, zodat zij zelf ook de moed vinden om echt hun gevoel en hun hart te volgen en echt zichzelf te zijn, om zich niet ten koste van zichzelf te conformeren.

Lees verder

Tijdperk Heiligheid

Door de werking van de Tijdperk Heiligheid laat jouw systeem jou duidelijk het onderscheid zien tussen datgene wat in de kosmische nacht ontstaan is en datgene wat in de kosmische dag ontstaan is.

Je gaat dus door de Tijdperk Heiligheid duidelijker zien en voelen wat er in jou nog kosmische nacht wortels heeft en wat al kosmische dag wortels heeft.

Uiteraard ga je dan ook in jouw omgeving duidelijker zien wat nog uit de kosmische nacht stamt en wat z’n wortels al in de kosmische dag heeft.

Lees verder

Tijdperk Heiligheid bedrijf

De Tijdperk Heiligheid bedrijf laat de directie en alle medewerkers duidelijk het onderscheid zien tussen datgene wat in de kosmische nacht ontstaan is en datgene wat in de kosmische dag ontstaan is.

Het bedrijf gaat dus door de Tijdperk Heiligheid bedrijf duidelijker zien wat er nog kosmische nacht wortels heeft en wat al kosmische dag wortels heeft.

Uiteraard gaan alle medewerkers van het bedrijf ook in de markt van het bedrijf duidelijker zien wat nog uit de kosmische nacht stamt en wat z’n wortels al in de kosmische dag heeft.

Heb je een praktijk, dan zal de Tijdperk Heiligheid bedrijf op eenzelfde wijze als bij een bedrijf voor jouw praktijk werken.

Lees verder

Plastic Opening

Het is energetisch niet goed voor voedingsmiddelen als die in plastic verpakt zijn en zo van het contact met de schepping afgesloten worden.

Door voedingsmiddelen die in plastic verpakt zijn te eten, sluit je ook een deel van jezelf van de schepping af.

De Plastic Opening lost dit nadelige effect op jouw systeem op energieniveau op.


Geen ‘end of the pipeline’ oplossing

De werking van de Plastic Opening lijkt een beetje op een ‘end of the pipeline’ oplossing, maar als wij, Bas en Maria, ons daar op afstemmen, is dat duidelijk niet het geval.

De werking van de Plastic Opening is belangrijk om je verder richting de kosmische dag te kunnen ontwikkelen en dat is nodig om de kosmische dag verder voor te bereiden, zodat die stap voor stap steeds verder aan kan breken.

De Plastic Opening is dus een Ontwikkelingsmogelijkheid met een duidelijk Hoger doel.

Lees verder

Plastic Opening paar

Het is energetisch niet goed voor voedingsmiddelen als die in plastic verpakt zijn en zo van het contact met de schepping afgesloten worden.

Door voedingsmiddelen die in plastic verpakt zijn te eten, sluiten jullie als paar ook delen van jullie van elkaar af.

De Plastic Opening paar lost dit nadelige effect voor jullie liefdesrelatie op energieniveau op.


Geen ‘end of the pipeline’ oplossing

De werking van de Plastic Opening paar lijkt een beetje op een ‘end of the pipeline’ oplossing, maar als wij, Bas en Maria, ons daar op afstemmen, is dat duidelijk niet het geval.

De werking van de Plastic Opening paar is belangrijk om jullie liefdesrelatie verder richting de kosmische dag te kunnen ontwikkelen en dat is nodig om de kosmische dag verder voor te bereiden, zodat die stap voor stap steeds verder aan kan breken.

De Plastic Opening paar is dus een Ontwikkelingsmogelijkheid met een duidelijk Hoger doel.

Lees verder

Plastic Opening bedrijf

Het is voor een bedrijf energetisch niet goed als er:

 • in de productie veel plastic toegepast wordt

en/of

 • als er in de kantoor en/of productieruimten veel kunststof en/of plastic toegepast is, zoals bijvoorbeeld kunststof scheidingswanden en/of plafondplaten


Door het toepassen van dit plastic en/of kunststof in de kantoren en bedrijfsruimten wordt het contact met de schepping afgesloten.

Ook door voedingsmiddelen te eten die in plastic verpakt zijn, sluit je een deel van jezelf van de schepping af.

De Plastic Opening bedrijf lost deze nadelige effecten op energieniveau voor de werknemers op.


Geen ‘end of the pipeline’ oplossing

De werking van de Plastic Opening bedrijf lijkt een beetje op een ‘end of the pipeline’ oplossing, maar als wij, Bas en Maria, ons daar op afstemmen, is dat duidelijk niet het geval.

De werking van de Plastic Opening bedrijf is belangrijk voor het bedrijf om zich verder richting de kosmische dag te kunnen ontwikkelen en dat werkt ondersteunend bij de voorbereidingen van de kosmische dag, zodat die stap voor stap steeds verder aan kan breken.

De Plastic Opening bedrijf is dus een Ontwikkelingsmogelijkheid met een duidelijk Hoger doel.

Lees verder

Plastic Opening dier

Het is energetisch niet goed voor voedingsmiddelen als die in plastic verpakt zijn en zo van het contact met de schepping afgesloten worden.

Als jouw (huis)dier voedingsmiddelen eet die in plastic verpakt zijn, sluit jouw (huis)dier ook een deel van het contact met de schepping af.

De Plastic Opening dier lost dit nadelige effect op het systeem van jouw (huis)dier op energieniveau op.


Geen ‘end of the pipeline’ oplossing

De werking van de Plastic Opening dier lijkt een beetje op een ‘end of the pipeline’ oplossing, maar als wij, Bas en Maria, ons daar op afstemmen, is dat duidelijk niet het geval.

De werking van de Plastic Opening dier is belangrijk voor dieren om zich verder richting de kosmische dag te kunnen ontwikkelen en dat is nodig om de kosmische dag verder voor te bereiden, zodat die stap voor stap steeds verder aan kan breken.

De Plastic Opening dier is dus een Ontwikkelingsmogelijkheid met een duidelijk Hoger doel.

Lees verder

Siliconen Pulsering

Door de werking van de Siliconen Pulsering gaan voorwerpen die van siliconen gemaakt zijn meer natuurlijk voelen.

Daardoor onttrekken producten die van siliconen gemaakt zijn, zoals:

 • keukengerei
 • baby drinkflesjes en (fop)spenen
 • schoonmaakproducten
 • siliconen kit in de badkamer en keuken
 • menstruatie cups
 • siliconen bestanddelen in cosmetica, shampoo en haarconditioners
 • siliconen bestanddelen in smeermiddelen en bouwmaterialen

maar ook bijvoorbeeld

 • borst-implantaten

geen levensenergie meer aan je.

Let op: Ook als je de Siliconen Pulsering ontvangen hebt, blijven siliconen implantaten nog wel jouw levensenergie afsluiten.

Lees verder

Levende liefde Creatie

Door de werking van de Levende liefde Creatie zal jullie wederzijdse liefde zich verder gaan verdiepen, zodat jullie je nog sterker door elkaar aangetrokken voelen.

Let op: De Levende liefde Creatie kan jullie wederzijdse liefde uiteraard alleen verdiepen als jullie van nature echt goed bij elkaar aansluiten, met andere woorden goed bij elkaar passen.

Lees verder

Ouder baby Brug

Met behulp van de Ouder baby Brug krijg je, als je als ouders een kind krijgt, weer meer contact met de tijd dat je zelf:

 • pas geboren was
 • geboren werd

en

 • in de baarmoeder was


Bovendien kun je door de werking van de Ouder baby Brug opnieuw voelen:

 • hoe het incarnatieproces voelde

en

 • hoe je je voelde toen je tijdens de conceptie ontstond

 
Door de werking van de Ouder baby Brug kun je je als ouder veel beter verplaatsen in hoe jullie baby zich voelt en waarom het zich op zijn of haar wijze uit.

Lees verder

Minderwaardigheid Restrictie

Door een kosmische nacht programmering heeft de man op een volkomen onbewust niveau een minderwaardigheidscomplex gekregen, dat ertoe leidt dat hij zich minder waard voelt dan vrouwen.

De achterliggende reden van dit minderwaardigheidscomplex is, dat elke man als mannelijk embryo in de baarmoeder van zijn moeder, 'de vrouw’ gegroeid is.

Door de bovengenoemde kosmische nacht programmering voelt de man zich onbewust minder waard dan de vrouw, doordat je als embryo afhankelijk bent van de baarmoeder van je moeder, dus afhankelijk van 'de vrouw' bent.

Door een overcompensatie toont dit minderwaardigheidscomplex zich niet en ‘speelt’ de man over het algemeen juist meer de baas.

De Minderwaardigheid Restrictie lost deze problematiek, waar elke man op een diep onbewust niveau last van heeft, op.


Ook voor vrouwen

Om in volgende levens geen last van dit minderwaardigheidscomplex te hebben raden wij, Bas en Maria, elke vrouw aan om ook de Minderwaardigheid Restrictie te ontvangen.

Lees verder

Minderwaardigheid Restrictie bedrijf

Door een kosmische nacht programmering hebben bedrijven op een volkomen onbewust niveau een 'minderwaardigheidscomplex' gekregen, dat ertoe leidt dat bedrijven zich over het algemeen ondergewaardeerd voelen.

De achterliggende reden van dit minderwaardigheidscomplex is, dat elk bedrijf, om voort te kunnen bestaan, winst moet maken.

Als een bedrijf zich er primair op richt om kwaliteitsproducten en/of diensten te verlenen, dan moet daar een reële vergoeding tegenover staan om het bedrijf voort te kunnen laten bestaan.

Toch wordt het dan vaak afgedaan als ‘commercie’, waardoor de juiste instelling en goede intentie van het bedrijf echt tekort wordt gedaan.

De Minderwaardigheid Restrictie bedrijf lost deze problematiek, waar elk zuiver en integer werkend bedrijf op een diep onbewust niveau last van heeft, op.

Lees verder

Minderwaardigheid Restrictie dier

Door een kosmische nacht programmering hebben dieren op een volkomen onbewust niveau een minderwaardigheidscomplex gekregen, dat ertoe leidt dat het zich minder waard voelt dan mensen.

De achterliggende reden van dit minderwaardigheidscomplex van dieren is dat mensen in de huidige maatschappij alles bepalen.

De Minderwaardigheid Restrictie dier lost deze problematiek, waar elke dier op een onbewust niveau last van heeft, op.

Lees verder

Levensopdracht Verbinding

De Levensopdracht Verbinding helpt jou om op het spoor van jouw levensopdracht te komen.

Het leven is zo rijk, prachtig en vervullend als je aan je eigen levensopdracht kunt werken. Het leven krijgt dan veel meer zin.
Daar kunnen wij, Bas en Maria, over meepraten :~)

Lees verder

Gewicht beïnvloeding Essentie

De Gewicht beïnvloeding Essentie is een Beïnvloeding Ontwikkelingsmogelijkheid die iedereen in deze maatschappij nodig heeft.

De Gewicht beïnvloeding Essentie lost een beïnvloeding op die we via het eten met alle chemische toevoegingen zoals conserveringsmiddelen, kleurstoffen, stabilisatoren, emulgatoren en dergelijke, onherroepelijk in meer of mindere mate in ons systeem krijgen.

Deze vorm van beïnvloeding wordt door Hogere begeleiders van de kosmische nacht via deze chemische toevoegingen aan iedereen die het ‘moderne’ eten van de Westerse maatschappij tot zich neemt, gegeven.

Door deze vorm van beïnvloeding wordt het gewicht van mensen op zo’n wijze beïnvloed dat zij over het algemeen of te dik of juist te mager worden.

Door deze beïnvloeding krijgen zij:

 • als ze te dik zijn, de extra kilo’s er niet of met heel veel moeite er weer vanaf

of

 • als ze te mager zijn, krijgen zij de ontbrekende kilo's er niet meer bij


Door de Gewicht beïnvloeding Essentie wordt deze vorm van beïnvloeding opgelost, waarna het mogelijk wordt:

 • om jouw overtollige gewicht kwijt te raken

of

 • om weer op gewicht te komen


Ook als je nu goed op gewicht bent, is de Gewicht beïnvloeding Essentie aan te raden, omdat je anders in een volgend leven alsnog last van deze beïnvloeding kunt krijgen.
Deze beïnvloeding werkt namelijk over levens heen.

Lees verder

Beïnvloeding Instrument

Als iemand jou wil beïnvloeden dan kan diegene er voor kiezen:

 • om de beïnvloeding direct naar jou toe te sturen

of

 • hij of zij kan er voor kiezen om de beïnvloeding via een derde naar jou toe te sturen


Deze derde zal daar zelf niets of vrijwel niets van merken.

Een dergelijke 'omweg' via een derde maakt het uiteraard moeilijker om de ‘afzender’ van de beïnvloeding te traceren en dat is ook de achterliggende reden om voor zo’n omweg te kiezen.

Door de werking van de Beïnvloeding Instrument kan jouw systeem niet meer gebruikt worden om via jou anderen te beïnvloeden.

Als je de Beïnvloeding Instrument ontvangt, dan kun je onder andere:

 • meer ruimte ervaren

en

 • een gevoel van zachtheid

ervaren.

Je kunt meer ruimte ervaren, omdat je niet meer een soort ‘druk’ ervaart van de beïnvloeding die in jouw systeem ‘opgeslagen’ is om vervolgens aan derden doorgegeven te worden.

Lees verder

Ontwikkelingsrichting Bewustwording

De Ontwikkelingsrichting Bewustwording maakt jou er bewust van als jij je de verkeerde richting in ontwikkelt, met andere woorden als je je:

 • niet richting

of

 • niet verder

de kosmische dag in ontwikkelt.

Lees verder

Sfeer Reiniger

De Sfeer Reiniger reinigt met een straal van vier meter de sfeer om jou heen en dat is ook voor anderen mensen die zich binnen die straal van vier meter bevinden, voelbaar.

Door de werking van de Sfeer Reiniger heb je dus met een straal van vier meter voor andere mensen een heel prettige sfeer om je heen.

Als tweede werking lost de Sfeer Reiniger minder prettige geuren in een straal van vier meter om jou heen op, met als gevolg dat het in jouw buurt echt fris ruikt.

Let op: De Sfeer Reiniger werkt niet als je zelf onzuivere bedoelingen hebt.

Lees verder

Sfeer Reiniger dier

De Sfeer Reiniger dier reinigt met een straal van vier meter de sfeer om jouw (huis)dier heen en dat is voor mensen en dieren die zich binnen die straal van vier meter bevinden, voelbaar.

Door de werking van de Sfeer Reiniger dier heeft jouw (huis)dier dus met een straal van vier meter een heel prettige sfeer om zich heen.

Als tweede werking lost de Sfeer Reiniger dier minder prettige geuren in een straal van vier meter om jouw (huis)dier heen op, met als gevolg dat het in de buurt van het jouw (huis)dier lekker fris ruikt.

Lees verder

Positieve intentie handeling Versterker

De Positieve intentie handeling Versterker versterkt het positieve effect van positief handelen op jouw systeem.

Het effect van positief handelen op jouw systeem wordt ongeveer anderhalf maal zo sterk door de werking van de Positieve intentie handeling Versterker.

Door het versterken van het positieve effect van positief handelen op jouw systeem, versterkt de Positieve intentie handeling Versterker ook jouw gezondheid.

Lees verder

Positieve intentie handeling Versterker bedrijf

De Positieve intentie handeling Versterker bedrijf versterkt het positieve effect van positief en verantwoord bezig zijn door het bedrijf.
Hetzelfde geldt uiteraard ook voor jouw praktijk.

Het effect van positief en verantwoord bezig zijn door het bedrijf wordt door de werking van de Positieve intentie handeling Versterker bedrijf ongeveer anderhalf maal zo sterk.

Dat komt het bedrijfsresultaat en/of jouw praktijk uiteraard ten goede.

Lees verder

Positieve intentie product Versterker

De Positieve intentie product Versterker versterkt de positieve intentie waarmee een product gemaakt is met ongeveer 50%.

Daardoor zal het product en/of het gereedschap waarmee je werkt nog beter en voldoening gevend gaan werken.

Let op: Als een product en/of gereedschap alleen maar gemaakt is om er financieel voordeel mee te bereiken, dan zal de Positieve intentie product Versterker de werking van dit product niet versterken.

Met andere woorden, naarmate een product met meer passie en liefde gemaakt is, des te meer zal de Positieve intentie product Versterker het betreffende product voor jou kunnen versterken.

Lees verder

Plezier versus hard werken Transformator

In de kosmische nacht werd werken met iets wat moeite moest kosten, geassocieerd.
Als je tijdens de kosmische nacht iets echt met plezier deed, was je dus niet aan het ‘werken’.

Werk moest dus bij wijze van spreken bloed, zweet en tranen kosten.

De Plezier versus hard werken Transformator verandert dit gevoel, met andere woorden deze onjuiste associatie.

Na de ontvangst van de Plezier versus hard werken Transformator zul je dan ook meer plezier aan jouw werk gaan beleven.

Lees verder

Plezier versus hard werken Transformator bedrijf

In de kosmische nacht werd werken met iets wat moeite moest kosten, geassocieerd.
Als je tijdens de kosmische nacht iets echt met plezier deed, was je dus niet aan het ‘werken’.

Werk moest dus bij wijze van spreken bloed, zweet en tranen kosten.

De Plezier versus hard werken Transformator bedrijf verandert dit gevoel, met andere woorden deze onjuiste associatie, voor alle werknemers.

Na de ontvangst van de Plezier versus hard werken Transformator bedrijf zullen de werknemers dan ook meer plezier aan hun werk gaan beleven. Dat komt de resultaten uiteraard ten goede.

Lees verder

Ouderkeuze Bewustwording

De Ouderkeuze Bewustwording helpt jou om je bewust te laten worden waarom je voor jouw biologische ouders gekozen hebt.

Omdat jouw ouders jou spiegelen (in) wie jij bent, kun je je door de werking van de Ouderkeuze Bewustwording dieper bewust worden van wie jij zelf bent.

Let op: Als je met een Hogere opdracht naar de Aarde bent gekomen, zullen jouw ouders jou over het algemeen niet spiegelen in wie jij bent.

Lees verder

Oneerlijkheid behandeling

De Oneerlijkheid behandeling helpt je om:

 • zo eerlijk mogelijk te zijn

en

 • geen geheimen te hebben


Zo ‘eerlijk mogelijk zijn’ komt jouw geweten uiteraard ten goede.

Wat vrijwel volkomen onbekend is, is dat als je oneerlijk naar iemand geweest bent, jou dat aan die persoon bindt.

Met andere woorden je moet jouw oneerlijkheid naar de betreffende persoon ooit in dit of in een volgend leven weer goedmaken.

Lees verder

Gevoelswaarde Identificatie

De Gevoelswaarde Identificatie leert jou om je niet met de ‘gevoelswaarde’ te identificeren waarmee producten in (web)winkels aangeprezen worden.

Je leert om deze 'onechte' gevoelswaarde, deze verleidingskracht los te koppelen van de voorwerpen, waardoor voorwerpen 'ontkoppeld worden' van de oneigenlijke functie die ze in de huidige consumptie gerichte maatschappij toegewezen hebben gekregen: ‘producten moeten de mens gelukkig maken’.

Een voorwerp kan nooit aan die 'opdracht' voldoen.

De huidige moderne mens in deze internet-consumptie gerichte maatschappij voelt een onbewuste innerlijke leegte en verliest door het veelvuldige gebruik van onder andere internet het contact met zichzelf en zijn ware, pure gevoel.

Zo kun je in deze internet-consumptie gerichte maatschappij je werkelijke identiteit gemakkelijk verliezen.

Door het gebrek aan werkelijke identiteit ontstaat er een leegte die door het aanschaffen van spullen ‘opgevuld’ wordt.

Dit blijkt echter al snel een illusie te zijn, omdat spullen datgene wat je zelf verloren bent, nooit terug kunnen geven.

De enige werkelijke oplossing is dat je in jezelf op zoek naar jezelf gaat, met de vraag ‘wie ben ik?’.
Iets van buiten jou kan datgene wat je van jezelf verloren bent, namelijk nooit teruggeven.

Lees verder

Kunst tanden en kiezen Resonantie

Vrijwel iedereen heeft geen volkomen gaaf gebit meer, iedereen heeft wel eens een gaatje in één van zijn of haar kiezen gekregen dat door de tandarts gevuld is.

Zo’n vulling werkt op energieniveau als een stoorzender in jouw systeem.
Dat geldt voor elke vulling, onafhankelijk van het materiaal waar de vulling uit bestaat.

Wel zal elk verschillend vulmiddel een andere verstoring op energieniveau veroorzaken.

Door de werking van de Kunst tanden en kiezen Resonantie wordt de energetische verstoring van elk vulmiddel in jouw gebit opgelost.

De Kunst tanden en kiezen Resonantie werkt ook voor een kunstgebit.
Door de werking van de Kunst tanden en kiezen Resonantie kan een kunstgebit zelfs meer lichaamseigen gaan voelen.

Lees verder

Hiernamaals Liefdesrelatie Creatie

Met behulp van de Hiernamaals Liefdesrelatie Creatie leer je om de positieve kanten van je laatste liefdesrelatie op Aarde, die door het overlijden van jou of van jouw liefdespartner tot een vroegtijdig einde is gekomen, in het Hiernamaals nogmaals te ervaren.

Het diepgaande trauma van een door de dood vroegtijdig beëindigde liefdesrelatie wordt zo voor jullie beiden opgelost.

Als jullie elkaar in een volgend leven opnieuw ontmoeten, dan kunnen jullie je gemakkelijker op de positieve kanten van jullie laatste liefdesrelatie op Aarde focussen.

Omdat de Hiernamaals Liefdesrelatie Creatie niet alleen voor dit leven, maar ook voor al jouw volgende levens werkt, heeft iedereen profijt van de Hiernamaals Liefdesrelatie Creatie.

Lees verder

Hoorn haar Resonantie

De Hoorn haar Resonantie maakt een kam die van hoorn gemaakt is nog beter compatible met jouw hoofdhaar, waardoor jouw haar minder snel vet wordt en beter in model blijft.

Een kam die van hoorn gemaakt is, is van nature al geschikt voor het kammen van je haar, omdat het ‘materiaal’ waar hoorn uit bestaat, al relatief dicht bij dat van haar ligt.

Lees verder

Beïnvloeding filter Impuls oefening

Door de Beïnvloeding filter Impuls oefening wordt er een ‘beïnvloeding filter’ op je geplaatst waardoor beïnvloeding die jou nog kan bereiken als het ware weggefilterd wordt.

Je wordt dus door de werking van de Beïnvloeding filter Impuls oefening tegen onbekende vormen van beïnvloeding, waar (nog) geen beïnvloeding Ontwikkelingsmogelijkheid voor bestaat, beschermd.

Lees verder

Aarde resonantie tool

Door de werking van de Aarde resonantie tool kun je voelen of:

 • een voorwerp
 • een materiaal
 • een kledingstuk
 • een meubel
 • een ruimte

of bijvoorbeeld

 • een huis

goed met de Aarde resoneert.

Hoe meer jouw omgeving met onze Aarde resoneert, des te beter kun je aarden.

Goed aarden is belangrijk, want hoe beter je kunt aarden des te beter:

 • je jouw weg op onze Aarde kunt vinden
 • je dingen op Aarde kunt realiseren en/of creëren

en

 • je je met het Hogere kunt verbinden

Lees verder

Kosmische dag ontspanning Kanteling

De Kosmische dag ontspanning Kanteling lost een kosmische nacht kanteling in ons systeem op die iedereen tijdens de kosmische nacht meegekregen heeft.

Door deze kosmische nacht kanteling was werkelijk ontspannen niet echt mogelijk.

Door de Kosmische dag ontspanning Kanteling krijg je dus weer de mogelijkheid om werkelijk te ontspannen en dat is heerlijk.

Lees verder

Blauwdruk beïnvloeding Hersteller

De Blauwdruk beïnvloeding Hersteller:

 • herstelt de communicatie tussen jouw blauwdruk en jouzelf

en

 • lost beïnvloedingen op jouw blauwdruk op

Herstel communicatie met jouw blauwdruk

Omdat de Blauwdruk beïnvloeding Hersteller de communicatie tussen jouw blauwdruk en jou herstelt, is de Blauwdruk beïnvloeding Hersteller voor iedereen een heel belangrijke Ontwikkelingsmogelijkheid.

De verstoring van de communicatie tussen jouw blauwdruk en jou is door een kosmische nacht programmering die door de kosmische nacht Aartsengelen ingesteld is, veroorzaakt.

Deze kosmische nacht programmering is een soort beïnvloeding die iedereen in de kosmische nacht meegekregen heeft.

Het doel van deze verzwakkende kosmische nacht programmering was dat wij ons, als mensen, door ons trillingsgetal te verlagen, beter met de materie konden verbinden.


Beïnvloeding op jouw blauwdruk wordt opgelost

Ongeveer 80% van alle mensen heeft de Blauwdruk beïnvloeding Hersteller bovendien nodig om een beïnvloeding op zijn of haar blauwdruk op te lossen.

Zo kunnen bijvoorbeeld jouw borsten kleiner of juist groter geworden zijn dan ze volgens jouw oorspronkelijke blauwdruk zouden zijn geworden.

Beïnvloeding van je blauwdruk is een onbekende vorm van beïnvloeding die relatief vaak toegepast wordt.

Lees verder

Blauwdruk beïnvloeding Hersteller paar

De Blauwdruk beïnvloeding Hersteller paar:

 • herstelt het innige contact tussen jullie beider astrale lichamen

en

 • lost beïnvloedingen op astraal niveau op die jullie liefdesrelatie verstoren

Herstel van het contact tussen jullie astrale lichamen

Omdat de Blauwdruk beïnvloeding Hersteller paar de communicatie tussen jullie beider astrale lichamen herstelt, is de Blauwdruk beïnvloeding Hersteller paar voor elk liefdespaar een echt belangrijke Ontwikkelingsmogelijkheid.

De verstoring van de communicatie tussen jullie beider astrale lichamen is door een kosmische nacht programmering die van de kosmische nacht Aartsengelen afkomstig is, veroorzaakt.

Deze kosmische nacht programmering is een vorm van beïnvloeding die elk liefdespaar in de kosmische nacht meegekregen heeft.

Het doel van deze verzwakkende kosmische nacht programmering was dat wij ons, als mensen, door ons trillingsgetal te verlagen, beter met de materie konden verbinden.


Oplossen beïnvloedingen op astraal niveau

Alle liefdesparen hebben de Blauwdruk beïnvloeding Hersteller paar bovendien nodig om een beïnvloeding op hun beider blauwdrukken op te lossen.

Dat is een beïnvloeding die op den duur wederzijds vervreemdend van elkaar werkt, die dus als het ware een wig tussen jullie indrijft.

Beïnvloeding van jullie beider blauwdrukken is een onbekende vorm van beïnvloeding die relatief vaak toegepast wordt.

Lees verder

Blauwdruk beïnvloeding Hersteller dier

De Blauwdruk beïnvloeding Hersteller dier:

 • herstelt de communicatie tussen de blauwdruk van jouw (huis)dier en het dier zelf

en

 • lost beïnvloedingen op de blauwdruk van het dier op

Herstel communicatie met de blauwdruk van jouw (huis)dier

Omdat de Blauwdruk beïnvloeding Hersteller dier de communicatie tussen de blauwdruk van het dier en het dier herstelt, is de Blauwdruk beïnvloeding Hersteller dier voor elk (huis)dier een belangrijke Ontwikkelingsmogelijkheid.

De verstoring van de communicatie tussen de blauwdruk van jouw (huis)dier en het dier zelf is door een kosmische nacht programmering die door de kosmische nacht Aartsengelen ingesteld is, veroorzaakt.

Deze kosmische nacht programmering is een soort beïnvloeding die elk dier in de kosmische nacht meegekregen heeft.

Het doel van deze verzwakkende kosmische nacht programmering was dat dieren door hun trillingsgetal te verlagen, zich beter met de materie konden verbinden.


Beïnvloeding op de blauwdruk van jouw (huis)dier wordt opgelost

Ongeveer de helft van alle dieren heeft de Blauwdruk beïnvloeding Hersteller dier bovendien nodig om een beïnvloeding op hun blauwdruk op te lossen.

Zo kan bijvoorbeeld de wervelkolom van dieren verzwakt zijn door een beïnvloeding van hun blauwdruk.

Beïnvloeding van de blauwdruk van dieren is een onbekende vorm van beïnvloeding die relatief vaak toegepast wordt.

Lees verder

Onjuiste beelden Correctie

Iedereen heeft wel eens een onjuist beeld over iemand of over een situatie.

Je bent er dan van overtuigd dat het zo is, maar achteraf blijkt dan dat je er echt helemaal naast zat.

Dat kan uiteraard tot heel vervelende en zelfs ook pijnlijke situaties leiden.

Door de werking van de Onjuiste beelden Correctie worden onjuiste beelden in jezelf over mensen en situaties als het ware gecorrigeerd en door een beeld vervangen dat zoveel mogelijk met de werkelijkheid overeenstemt. 

Lees verder

Onjuiste beelden Correctie paar

Elk liefdespaar heeft er wel eens last van dat je een onjuist beeld over elkaar hebt.

Je bent er dan allebei van overtuigd dat het zo is, maar achteraf blijkt dan dat jullie er allebei echt helemaal naast zaten.

Dat kan uiteraard tot onenigheid en zelfs tot onverkwikkelijke situaties leiden.

Door de werking van de Onjuiste beelden Correctie paar worden onjuiste beelden over elkaar in jullie beiden als het ware gecorrigeerd en door een beeld vervangen dat zoveel mogelijk met de werkelijkheid overeenstemt. 

Lees verder

Schoon worden Verbinding

Vrijwel iedereen wast zich elke dag in deze maatschappij.

Naarmate je jezelf - als vrouw of man - in de loop van de tijd vaker wast, word je door de werking van de Schoon worden Verbinding ook innerlijk steeds schoner.

Als je innerlijk steeds schoner wordt, word je op den duur uiterlijk ook steeds ‘schoner’, met andere woorden krijg je een steeds mooiere uitstraling.

Door de Schoon worden Verbinding kun je onder andere:

 • een trillingverhoging voelen

en

 • je helemaal open voelen gaan, waarbij jouw binnenste als het ware naar buiten toe uitstraalt

Lees verder

Hartchakra harmonie Hersteller

In de kosmische nacht heeft iedereen een vervorming van de werking van zijn of haar hartchakra gekregen, waardoor de harmonie in het hartchakra van elk mens beschadigd is.

Dit maakte het tijdens de kosmische nacht moeilijk om gevoelens te verwerken.

De Hartchakra harmonie Hersteller lost de vervorming in de werking van jouw hartchakra op en herstelt de harmonie in jouw hartchakra.

Daardoor kun je jouw gevoelens beter verwerken en kun je dieper contact met het Goddelijke maken.

Je kunt door de werking van de Hartchakra harmonie Hersteller ook een krachtiger verbinding tussen Hemel en Aarde voelen.

Lees verder

Hartchakra harmonie kwast Bekrachtiging

Als je na de ontvangst van de Hartchakra harmonie Hersteller je hartchakra met een specifieke en bekrachtigde ronde geitenharen stofkwast van het merk Redecker aanraakt, versterk je - zolang je jouw hartchakra met deze stofkwast aanraakt - de werking van de Hartchakra harmonie Hersteller met een factor 5.

De werking van de Hartchakra harmonie Hersteller wordt daardoor dus vijf keer zo krachtig.

Om de werking van de Hartchakra harmonie Hersteller tijdens het aanraken van jouw hartchakra vijf keer zo krachtig te maken, is het nodig om een bekrachtiging van deze geitenharen stofkwast aan te vragen.

Je vraagt hiervoor de Hartchakra harmonie kwast Bekrachtiging aan.
Onderaan dit artikel staat hoe je de Hartchakra harmonie kwast Bekrachtiging aan kunt vragen.

Lees verder

Onderhoud Verbinding

De Onderhoud Verbinding geeft je een krachtiger verbinding met het Hogere waardoor je van binnenuit het gevoel krijgt dat je jouw woon- en werkomgeving graag goed wilt onderhouden.

Door jouw krachtiger Verbinding met het Hogere, werkt de Onderhoud Verbinding via jou zo, dat natuurlijke materialen in jouw woon- en/of werkomgeving zoals hout, metaal en steen op energieniveau 'verzorgd' worden.

Het hout, steen en metaal in jouw woon- en werkomgeving ziet er daardoor verzorgder uit.

Daarnaast versterkt en optimaliseert de Onderhoud Verbinding de werking van een aantal onderhoudsmiddelen van de volgende merken:

 • Aga-Rayburn
 • Alma-Win
 • Fibertec
 • Jemako
 • Pro-Idee

en

 • Redecker

Lees verder

Ingesleten patronen Oplosser

Iedereen heeft bewust of onbewust last van ingesleten patronen die in dit en/of in vorige levens ontstaan zijn.

Elk patroon beperkt in wezen jouw vrijheid en wendbaarheid in het leven.

Door de werking van de Ingesleten patronen Oplosser:

 • kun je ingesleten patronen uit dit en vorige levens oplossen

en

 • zul je geen nieuwe patronen meer gaan ontwikkelen

Lees verder

Ingesleten patronen Oplosser paar

Zeker als je al wat langer bij elkaar bent, ontstaan er ingesleten patronen met betrekking tot de wijze waarop je op elkaar reageert.

Kort samengevat: ‘Heb je haar weer’ of ‘heb je hem weer’.

Elk ingesleten patroon haalt je relatie omlaag, je reageert op de ander alsof die bij jou op een knop drukt.

Elk patroon beperkt daarom jullie wederzijdse liefde.

Door de werking van de Ingesleten patronen Oplosser paar:

 • kunnen jullie allebei ingesleten patronen met betrekking tot jullie relatie oplossen

en

 • zullen er geen nieuwe patronen in jullie relatie zich gaan ontwikkelen

Lees verder

Gereformeerd gevoel Oplosser

Iedereen heeft in meer of mindere mate last van 'gereformeerde' gevoelens en ideeën die in dit en/of in vorige levens ontstaan zijn.

Deze gereformeerde gevoelens en ideeën beperken je in jouw doen en laten, dus in vrijuit jouw leven echt leven.

Je kunt daardoor vanuit bepaalde principes en overtuigingen gaan handelen. Je handelt dan niet of niet volledig vanuit jouw gevoel en staat dan niet voor alle aspecten van het leven open.

Door de werking van de Gereformeerd gevoel Oplosser lossen 'gereformeerde' gevoelens en ideeën die je in jezelf hebt, op.

Lees verder

Echo Restrictie

Als er een echo van jou gemaakt wordt, ’ontzet’ dat jouw systeem en ontwikkelingsrichting.

Dat wil zeggen dat je door een bijwerking van een echo niet meer helemaal volledig jouw eigen ontwikkelingspad kunt volgen, omdat je systeem verstoord is.

Dit is normaal gesproken een problematiek die zich niet vanzelf oplost.

De Echo Restrictie lost het schadelijke effect dat een echo op jouw systeem en daardoor ook op jouw ontwikkelingsrichting heeft, op.

Lees verder

Inbreng naar gewicht Ordening

Door de werking van de 'Inbreng naar gewicht Ordening' kunnen kosmische nacht delen van jou niet zomaar het roer van jou overnemen en jouw koers - voor korte of langere tijd - bepalen.

De Inbreng naar gewicht Ordening zorgt ervoor dat de inbreng van individuele innerlijke delen van jou nooit groter kan zijn dan hun specifieke rol en aandeel in jouw systeem rechtvaardigt.

Daardoor kun je niet meer - door delen van jou die bang zijn voor ontwikkelingen richting de kosmische dag - ongewild richting de kosmische nacht getrokken worden.

Lees verder

Liefdespaar Eenheid

Niets is heerlijker dan een bloeiende relatie met jouw geliefde.

Helaas bloeien de meeste liefdesrelaties over het algemeen slechts een relatief korte tijd.
De achterliggende reden daarvan is dat je allebei anders in het leven staat, waardoor er onderlinge botsingen ontstaan.

Door de werking van de Liefdespaar Eenheid zul je, als liefdespaar, samen meer een eenheid vormen.
Dit maakt jullie relatie uiteraard dieper, waardevoller en beter tijd bestendig.

Lees verder

Puurheid Potentie

De Puurheid Potentie verbindt jou met jouw oorspronkelijke puurheid.

Je kunt met behulp van de Puurheid Potentie dus nog meer jezelf worden, nog meer diegene worden die je van oorsprong, dus die je werkelijk bent.

Lees verder

Puurheid Potentie paar

De Puurheid Potentie paar verbindt jullie, als paar, met de oorspronkelijke aantrekkingskracht waardoor jullie ooit verliefd op elkaar geworden zijn.

Jullie liefdesrelatie kan met behulp van de Puurheid Potentie paar dus nog puurder worden, nog oorspronkelijker worden.

Lees verder

Puurheid Potentie bedrijf

De Puurheid Potentie bedrijf verbindt jouw bedrijf met het oorspronkelijke enthousiasme en de oorspronkelijke opwinding en gedrevenheid waarmee je ooit met het bedrijf begonnen bent.

Is het bedrijf waar het om gaat, langer geleden opgericht, dan zal de Puurheid Potentie bedrijf het bedrijf met het oorspronkelijke enthousiasme en de oorspronkelijke opwinding en gedrevenheid van de oprichter of oprichters verbonden worden.

Door de werking van de Puurheid Potentie bedrijf kan het bedrijf dus over het oorspronkelijke enthousiasme en de oorspronkelijke opwinding en gedrevenheid beschikken van de oprichter of de oprichters.

De pure kracht en positieve opwinding van de oprichter of oprichters van het bedrijf zullen in de markt voelbaar zijn en daardoor zeer waarschijnlijk tot een hogere omzet leiden en/of tot meer klandizie.

Lees verder

Puurheid Potentie dier

De Puurheid Potentie dier verbindt jouw (huis)dier met z’n oorspronkelijke puurheid.

Jouw (huis)dier kan met behulp van de Puurheid Potentie dier dus nog meer zichzelf worden, nog meer het dier worden dat het oorspronkelijk diep van binnen is.

Hoe meer een (huis)dier zich voelt zoals het oorspronkelijk diep van binnen is, des te beter het voor de gezondheid van het (huis)dier is.

Lees verder

Goed zien Creatie

Vrijwel iedereen die ouder wordt, gaat minder goed zien en heeft vroeg of laat een bril nodig.

Het begint meestal met een leesbril en wordt na verloop van tijd vaak gevolgd door een bril om op afstand beter te kunnen zien.

De innerlijke achtergrond van slecht zien is dat je bepaalde dingen in jezelf en/of jouw leven heel moeilijk vindt om te zien of zelfs niet wilt zien.

Met behulp van de Goed zien Creatie ga je datgene weer zien wat je daarvoor eigenlijk niet meer wilde zien.

Als de achtergrond waardoor je niet meer goed bent gaan zien, opgelost is, kan jouw zicht zich weer herstellen.

Lees verder

Goed zien Creatie dier

Vrijwel elk (huis)dier dat ouder wordt, gaat geleidelijk minder scherp zien.

De innerlijke achtergrond van slecht zien is dat het (huis)dier bepaalde dingen van zichzelf en/of z’n levensomstandigheden heel moeilijk vindt om te zien of zelfs niet wilt zien.

Met behulp van de Goed zien Creatie dier gaat jouw (huis)dier datgene weer zien wat het daarvoor eigenlijk niet meer wilde zien.

Als de achtergrond waardoor het (huis)dier niet meer goed is gaan zien, opgelost is, kan het zicht van jouw (huis)dier zich weer herstellen.

Lees verder

Wake up Heiligheid

De Wake up Heiligheid verbindt jou met een specifiek aspect van jouw oorspronkelijke schepping waardoor je meer zin hebt om na het slapen:

 • weer helemaal 'op Aarde te zijn’

en

 • actief aan het leven deel te nemen


De Wake up Heiligheid stimuleert daarbij niet specifiek de bloedsomloop, maar wel je lichaam en systeem waardoor die na het slapen weer helemaal 'wakker worden’.

Lees verder

Innerlijke liefde Sprankeling

Vrijwel elke liefdesrelatie begint met een wederzijdse verliefdheid, waardoor je je allebei diep tot elkaar aangetrokken voelt.

De wederzijdse verliefdheid houdt over het algemeen na verloop van tijd op en gaat over in een wederzijds van elkaar houden.

Door onenigheid en botsingen wordt dit wederzijds houden van elkaar na verloop van kortere of langere tijd minder goed voelbaar, de pijn van de onenigheid en botsingen gaat dan tussen jullie instaan.

De Innerlijke liefde Sprankeling kan dan helpen door de innerlijke liefde die er tussen jullie als geliefden is:

 • nog meer te laten sprankelen
 • nog meer aanwezig te laten zijn

en

 • nog beter voelbaar te laten zijn

Lees verder

Ouder Ontworsteling

De Ouder Ontworsteling helpt jou om je los te maken van de grip die jouw ouders tijdens de kosmische nacht op jou als kind hadden.

Als je echt los bent van de grip die jouw ouders op jou als kind hadden, kom je nog meer op een kosmische dag wijze zelfstandig in het leven te staan.

Lees verder

Ouder Ontworsteling paar

De Ouder Ontworsteling paar helpt jullie allebei om jullie los te maken van het voorbeeld dat jullie allebei van het kosmische nacht huwelijk van jullie ouders meegekregen hebben.

Zo’n voorbeeld werkt veel dieper in jou als kind door dan je wellicht zult denken.
Dat komt omdat de ouders voor hun kinderen ‘het voorbeeld’ zijn, zo doe je het, zo ga je het leven aan.

Daarbij is het zo dat het voorbeeld dat je ouders jou als kind gegeven hebben ‘door het als het ware onuitgesproken voor te leven’, veel dieper in jou heeft doorgewerkt dan alle regels die zij jou tijdens jouw opvoeding bewust bijgebracht hebben.

Als jullie als paar met behulp van de Ouder Ontworsteling paar echt los gekomen zijn van de grip die jullie beider ouders op jullie als kind hadden, komen jullie nog meer op een kosmische dag wijze in jullie liefdesrelatie te staan.

Het wordt daardoor gemakkelijker om samen een echte kosmische dag relatie met elkaar op te bouwen, waarin wederzijdse liefde en respect leidend zijn.

Lees verder

Ouder Ontworsteling dier

De Ouder Ontworsteling dier helpt jouw (huis)dier om zich van de grip die het moederdier tijdens de kosmische nacht op haar kleintjes had, los te maken.

Als jouw (huis)dier echt los is van de grip die het moederdier op haar kleintjes had, komt jouw (huis)dier meer op een kosmische dag wijze zelfstandig in het leven te staan.

Lees verder

Verpersoonlijking tool

De Verpersoonlijking tool helpt je om in jouw eigen woon- en/of werkplek of in een situatie een sfeer neer te zetten waarin jij je helemaal thuis voelt en goed kunt floreren.

Als je in jouw woonomgeving veel spullen uit het verleden bewaart:

 • omdat er onverwerkte gevoelens omhoogkomen als je ze weg zou doen

of

 • omdat je het verleden niet los kunt laten

helpt de Verpersoonlijking tool je om nog meer in het heden te komen door jouw onverwerkte gevoelens op dit specifieke gebied te verwerken en het verleden vervolgens los te laten.

Daardoor kun je nog meer in je eigen kracht gaan staan en voor jezelf een omgeving creëren die in het hier en nu versterkend voor jou is.

Jouw woon- en werkomgeving zal daardoor altijd met je meegroeien en jou niet meer naar het verleden terugtrekken.

Lees verder

Verpersoonlijking tool paar

De Verpersoonlijking tool paar helpt jullie als paar om in jullie gezamenlijke woon- en leefruimten een sfeer neer te zetten waarin jullie je allebei helemaal thuis voelen en goed kunnen floreren.

Als jullie in jullie woonomgeving veel spullen uit het verleden bewaren:

 • omdat er onverwerkte gevoelens omhoogkomen als jullie ze weg zouden doen

of

 • omdat jullie het verleden niet los kunnen laten

helpt de Verpersoonlijking tool paar jullie om nog meer in het heden te komen door jullie onverwerkte gevoelens op dit specifieke gebied te verwerken en het verleden vervolgens los te laten.

Daardoor kunnen jullie nog meer in jullie eigen kracht gaan staan en voor jullie zelf een omgeving creëren die in het hier en nu versterkend voor jullie is.

Jullie woon- en werkomgeving zal daardoor altijd met jullie meegroeien en jullie niet meer naar het verleden terugtrekken.

Lees verder

Ongedierte Restrictie

Door de Ongedierte Restrictie ontstaat er een ultrasoon geluid in jouw geneutraliseerde woon- en/of werkomgeving waar specifieke dieren die voor jou ongewenst zijn, niet van houden en daardoor jouw woon- en/of werkruimte zullen mijden of zullen verlaten.

Het specifieke ultrasoon geluid waar een specifieke insectensoort of diersoort niet van houdt, ontstaat zodra het betreffende 'ongedierte' jouw geneutraliseerde woon- en/of werkruimte nadert of binnenkomt.

Voor elke soort ongedierte werkt de Ongedierte Restrictie met een andere frequentie van ultrasoon geluid.

De Ongedierte Restrictie werkt alleen voor dieren die een plaag kunnen vormen en algemeen als ‘ongedierte' gezien worden.

Als je persoonlijk niet van katten houdt, kun je met de Ongedierte Restrictie dus geen katten van de buren uit jouw tuin houden.

Daarnaast heeft de Ongedierte Restrictie een heel belangrijke persoonlijke werking voor jou persoonlijk.

Als jij en jouw partner in hetzelfde huis wonen, is het dus zeker de moeite waard om de Ongedierte Restrictie beiden aan te vragen.

Lees verder

Innerlijke warmte Heiligheid

Je bouwt je innerlijke warmte in jouw jeugd op door de innerlijke warmte die je van je ouders ontvangt.

Jouw innerlijke warmte voedt niet alleen de mensen met wie je in contact bent, maar voedt ook jezelf.

Jouw innerlijke warmte werkt als een warme bedding voor jouzelf en voor anderen waar je je echt voor openstelt.

De Innerlijke warmte Heiligheid helpt jou om de innerlijke warmte die je tijdens jouw jeugd hebt gemist, alsnog aan te vullen.

Lees verder

Verminking Acceptatie

De Verminking Acceptatie helpt jou om een:

 • lichamelijk gebrek
 • lichamelijke, niet te herstellen verminking
 • ernstig fysiek letsel

en/of

 • (ernstige) fysieke afwijking

te accepteren en jouw gevoelens hierover te verwerken.

Voorbeelden van fysieke gebreken, fysieke verminkingen en/of verminkingen door operaties zijn:

 • geboren worden met een ontbrekend lichaamsdeel of een ernstig fysiek gebrek
 • het verlies of de verminking van een lichaamsdeel door een ongeval of zelfverminking
 • tatoeages waar je achteraf spijt van hebt gekregen
 • een fysieke verandering of verminking door een operatie of plastische chirurgie waar je achteraf spijt van hebt gekregen
 • een geslachtsveranderende operatie waar je achteraf spijt van hebt gekregen

Lees verder

Kunstmatige intelligentie Openbaring

De aanleiding voor deze belangrijke Ontwikkelingsmogelijkheid was een NOS nieuwsartikel met de titel 'Godfather van kunstmatige intelligentie' verlaat Google en waarschuwt voor AI’ dd dinsdag 2 mei 2023.

AI-pionier Geoffrey Hinton heeft bij Google ontslag genomen en voegt zich bij de groeiende groep deskundigen die zich over de risico's van kunstmatige intelligentie zorgen maken.

De 75-jarige Brits-Canadese computerwetenschapper, ook wel de 'godfather van kunstmatige intelligentie' genoemd, vreest de potentiële gevaren van zijn levenswerk.
Nu hij bij Google weg is, kan hij zich daarover uitspreken, zei hij tegen The New York Times.

Door de werking van de Kunstmatige intelligentie Openbaring kun je onderscheid maken tussen datgene dat door kunstmatige intelligentie of met behulp van menselijke intelligentie ontstaan is.

De Kunstmatige intelligentie Openbaring helpt je zo om je niet door kunstmatige intelligentie te laten misleiden.

Lees verder

Ketting Sprankeling

Veel vrouwen, maar in toenemende mate ook mannen, dragen ringen, kettingen, armbanden en/of enkelbanden.

Dat het dragen van ringen, kettingen, armbanden en/of enkelbanden het stromen van jouw energie in je lichaam sterk afremt, is echter vrijwel volledig onbekend.

Sieraden die je om jouw hals, jouw vingers, polsen, armen, benen of enkels draagt, zoals:

 • ring(en) *
 • ketting(en)
 • armband(en)

en/of

 • enkelband(en)

remmen jouw energiestroom af en trekken daardoor jouw energie omlaag.

De Ketting Sprankeling lost het sterk afremmende effect op het stromen van jouw energie van de bovenstaande sieraden, die veel door vrouwen en in toenemende mate ook door mannen gedragen worden, op.

* Ook een trouwring remt het stromen van jouw energie sterk af.

Lees verder

Stoomreinigen Creatie

De Stoomreinigen Creatie maakt het mogelijk om een ruimte of voorwerp niet alleen fysiek maar ook op energieniveau grondig te reinigen oftewel schoon te maken.

Door het schoonmaken met een stoomreiniger en de Stoomreinigen Creatie:

 • wordt de betreffende ruimte of het voorwerp niet alleen fysiek, maar ook energetisch grondig schoongemaakt

en

 • verwerk je tijdens het schoonmaken met de stoomreiniger onbewust onverwerkte gevoelens, op zo'n wijze dat het jou niet alleen tijdens het schoonmaken maar ook tijdens de dagen erna extra energie geeft.


Door het schoonmaken met een stoomreiniger en de Stoomreinigen Creatie krijgen zowel jij als jouw woonruimte een dieptereiniging.

Een ruimte die met een stoomreiniger is schoongemaakt, werkt versterkend op jouw verbinding met het Hogere.

Lees verder

Stoomreinigen Creatie bedrijf

De Stoomreinigen Creatie bedrijf maakt het mogelijk om een bedrijfsruimte of voorwerp niet alleen fysiek maar ook op energieniveau grondig te reinigen oftewel schoon te maken.

Door het schoonmaken met een stoomreiniger en de Stoomreinigen Creatie bedrijf:

 • wordt de betreffende bedrijfsruimte en tools waarmee gewerkt wordt niet alleen fysiek, maar ook energetisch grondig schoongemaakt

en

 • worden door het schoonmaken met de stoomreiniger onverwerkte gevoelens van de medewerkers, die effectief werken in de weg staan, ook opgelost


Door het schoonmaken met een stoomreiniger en de Stoomreinigen Creatie bedrijf krijgen zowel de bedrijfsruimte als het personeel een diepte reiniging.

Een ruimte die met een stoomreiniger is schoongemaakt, versterkt ook de verbinding met het Hogere van de medewerkers, wat hen inventiever maakt.

Door de energetisch schonere ruimte en de uitwerking op het personeel krijgt het bedrijf een voelbaar 'schonere' uitstraling, waardoor het bedrijf helder en betrouwbaar overkomt.

Lees verder

Sexuele overgave Transformator

Tijdens de kosmische nacht bestond er een wetmatigheid op systeemniveau, waardoor het met name voor vrouwen moeilijk is geworden om zich aan sexuele gevoelens over te geven.

Het gevolg daarvan is dat vrijwel elke vrouw onbewust haar sexuele gevoelens voor een deel onderdrukt en het moeilijk vindt om zich echt aan deze gevoelens over te geven.

Door de werking van de Sexuele overgave Transformator komen sexuele gevoelens los te staan van culturele kosmische nacht opvattingen over sexualiteit en sexuele gevoelens.

De Sexuele overgave Transformator zet deze kosmische nacht wetmatigheid in jouw systeem in een kosmische dag wetmatigheid om, waardoor:

 • je je beter aan jouw sexuele gevoelens over kunt geven

en

 • jouw sexuele gevoelens ook beter bewust kunt ervaren

Lees verder

Hoofdzaak bijzaak Bewustwording

De Hoofdzaak bijzaak Bewustwording helpt jou om hoofdzaken beter van bijzaken te kunnen onderscheiden.

Als je hoofdzaken goed van bijzaken kunt onderscheiden, dan kun je duidelijk doeltreffender en dus ook sneller werken.

Lees verder

Beter zien Impuls oefening

De Beter zien Impuls oefening helpt jou om weer beter te gaan zien.

Door de Beter zien Impuls oefening komen de diepste oorzaken van de achteruitgang van jouw zicht, de dingen die je heel moeilijk vond en vindt om onder ogen te zien, naar boven zodat je je er bewust van kunt gaan worden.

Je kunt deze gevoelens dan alsnog gaan verwerken en jouw zelfbeeld kan daardoor reëler en daardoor ook krachtiger worden.

Lees verder

Huwelijk ervaringen Wetmatigheid

De Huwelijk ervaringen Wetmatigheid kun je ontvangen om zoveel mogelijk te leren:

 • van jouw huidige huwelijk
 • van een eventueel vorig huwelijk of eventuele vorige huwelijken uit dit leven

en

 • van jouw huwelijken uit vorige levens


Je krijgt door de werking van de Huwelijk ervaringen Wetmatigheid inzichten in jouw eigen rol tijdens:

 • jouw huidige huwelijk
 • voorzover van toepassing een vorig huwelijk of vorige huwelijken uit dit leven

en

 • huwelijken uit vorige levens


Met behulp van de Huwelijk ervaringen Wetmatigheid kun je je eigen rol leren kennen en zo optimaal leren van:

 • jouw vorige huwelijken in dit en vorige levens

en

 • voorzover van toepassing jouw huidige huwelijk of huidige liefdesrelatie


Zo kun je - door de werking van de Huwelijk ervaringen Wetmatigheid - jouw huidige huwelijk en jouw toekomstige huwelijken in dit en/of volgende levens zo optimaal mogelijk laten verlopen.

Lees verder

Goed en kwaad onderscheid Heiligheid

De Goed en kwaad onderscheid Heiligheid helpt je om goed en kwaad nog beter van elkaar te onderscheiden.

Om een voorbeeld te geven, als één van jouw ouders jou als kind heeft misbruikt, dan is het moeilijk voor jou om het misbruik van het gevoel van liefde dat je als kind van nature voor je ouder(s) voelt, te scheiden.

Je houdt van je ouder(s) en kunt het misbruik door de vermenging van:

 • enerzijds de onverwerkte gevoelens die door het misbruik ontstaan zijn

en

 • anderzijds de liefde die je tegelijkertijd ook voor je ouder(s) voelt

niet goed verwerken.

De Goed en kwaad onderscheid Heiligheid helpt je om het kwaad dat jou aangedaan is heel helder te kunnen voelen, naast de liefde die je als kind van nature ook voor je ouder(s) voelt.

Daardoor vermengen deze tegenstrijdige gevoelens niet meer met elkaar tot een grijze soep, een onontwarbare kluwen.

Hierdoor kun je - om bij het bovenstaande voorbeeld te blijven - het misbruik beter verwerken en kun je meer in je eigen kracht gaan staan.
Je kunt daardoor ook beter je eigen grenzen aangeven.

De Goed en kwaad onderscheid Heiligheid helpt je om goed en kwaad - in de meest brede zin van het woord - beter van elkaar te onderscheiden, waardoor er helderheid in jouw gevoelens ontstaat.

Je kunt daardoor jouw grenzen nog beter aangeven en daardoor beter voor jezelf gaan staan.

Lees verder

Kurk Omhulling

Na de ontvangst van de Kurk Omhulling verbindt het gebruik van een in kurk verpakte kristal deodorant jou met de diepte van jouw gevoel.

Door de kurken verpakking worden specifieke kwaliteiten van het zout die te maken hebben met de diepte van de zee, beter bewaard.
In een andere verpakking zouden de kwaliteiten van het zout van de kristal deodorant vrijwel direct vervliegen.

De Kurk Omhulling verbindt:

 • het zout van de in kurk verpakte kristal deodorant - voor jou persoonlijk - met de diepte van de zee

en

 • jou - als je in kurk verpakte kristal deodorant regelmatig gebruikt - met de diepte van jouw gevoel


Onderaan deze pagina vind je twee voorbeelden van in kurk verpakte kristal deodoranten.

Lees verder

Kosmische nacht delen Restrictie

Door de Kosmische nacht delen Restrictie stemt jouw kruinchakra zich volledig op de kosmische dag af.

Daardoor ontvangen kosmische nacht delen in jezelf geen kosmische nacht informatie meer, waardoor zij niet meer een kosmische nacht koers kunnen varen die tegen jouw kosmische dag ontwikkelingsrichting ingaat.

Je lost met de Kosmische nacht delen Restrictie dus een tegenstrijdigheid in jezelf op.

Lees verder

Kosmische nacht delen Restrictie bedrijf

Door de werking van de Kosmische nacht delen Restrictie bedrijf stemt je bedrijf zich volledig op de kosmische dag af.

Daardoor krijgen kosmische nacht opvattingen en aspecten in jouw bedrijf geen kosmische nacht ‘voeding’ meer, waardoor zij - bij wijze van spreken - geen kosmische nacht koers meer kunnen varen die tegen de kosmische dag ontwikkelingsrichting van het bedrijf ingaat.

Met de Kosmische nacht delen Restrictie bedrijf lost zich dus een tegenstrijdigheid in het bedrijf op.

Door tegenstrijdigheden in je bedrijf op te lossen, kom je eenduidiger op de markt over en dat komt de marktpositie van jouw bedrijf uiteraard ten goede.

Lees verder

Kosmische nacht delen Restrictie dier

Door de Kosmische nacht delen Restrictie dier stemt het kruinchakra van jouw (huis)dier zich volledig op de kosmische dag af.

Daardoor ontvangen kosmische nacht delen in jouw (huis)dier geen kosmische nacht informatie meer, waardoor zij niet meer een kosmische nacht koers kunnen varen die tegen de kosmische dag ontwikkelingsrichting van jouw (huis)dier ingaat.

Zo los je met de Kosmische nacht delen Restrictie dier dus een tegenstrijdigheid in het systeem van jouw (huis)dier op.

Lees verder

Gevoelswereld Openbaring

We hebben als geestelijk gereedschap ons denken, ons voelen, ons willen en onze intuïtie meegekregen.

In de huidige maatschappij leren we op school ons denken te gebruiken, maar ons voelen, een werkelijk prachtig ‘instrument’, leren we in deze maatschappij eigenlijk helemaal niet te gebruiken.

Slechts weinig mensen hebben zichzelf geleerd om bewust contact te maken met hun innerlijke gevoelswereld, terwijl het zo’n prachtig en bijzonder ‘instrument’ is.

Daar is nu een oplossing voor, want de Gevoelswereld Openbaring helpt jou om dieper contact met jouw eigen gevoelswereld te maken.

Door de werking van de Gevoelswereld Openbaring zul je nog dieper met jezelf, met wie jij bent, contact maken, waardoor er een wereld voor je open zal gaan.

Jouw gevoel wordt door de Gevoelswereld Openbaring een inspiratiebron voor jou.

Lees verder

Polariteiten Realiteit

De Polariteiten Realiteit helpt je om alle aspecten van de werkelijkheid, dus zowel de mooie als de minder mooie kant van de werkelijkheid, zo volledig mogelijk onder ogen te zien.

Als je de neiging hebt om de werkelijkheid iets mooier te maken dan die in werkelijkheid is, zul je - door de werking van de Polariteiten Realiteit - ook de minder mooie kanten van de realiteit meer onder ogen gaan zien.

Als je je vooral op de donkere kant van de werkelijkheid richt en daardoor vaak problemen of de 'dark side of life' in je leven tegenkomt, dan zul je door de werking van de Polariteiten Realiteit meer de mooie kanten van het leven gaan zien.

De Polariteiten Realiteit helpt jou dus om de polariteiten in het leven volledig te omarmen en beide kanten van de medaille van het leven op Aarde te gaan zien.

Je verbindt je daardoor meer met de realiteit, de werkelijkheid, zowel in jezelf als om je heen.

Lees verder

Onderdrukte sexuele gevoelens Wetmatigheid

Tijdens de kosmische nacht is een belangrijke Goddelijke wetmatigheid met betrekking tot het uiten van sexuele gevoelens door de tijdgeest omgedraaid.

Hierdoor onderdrukt vrijwel iedereen vanuit de onbewuste drijfveer om zijn of haar trillingsgetal te verlagen zijn of haar sexuele gevoelens door:

 • het kopen van (teveel) spullen

en/of

 • het 'wegeten' van gevoelens


De Onderdrukte sexuele gevoelens Wetmatigheid herstelt deze 'omgedraaide' Goddelijke wetmatigheid, waardoor je jouw sexuele gevoelens minder snel onbewust zult onderdrukken.

Spullen kopen:

 • die je echt nodig hebt
 • die echt bij je passen

en

 • die jou blijvend een goed gevoel geven

werkt niet trillingverlagend voorzover jouw huis niet te vol of te rommelig wordt.

Lees verder

Positiviteit Spiegeling

De Positiviteit Spiegeling is een Ontwikkelingsmogelijkheid die je laat voelen en zien hoe het zou zijn als je volledig positief gericht zou zijn.

Door de werking van de Positiviteit Spiegeling word je je ook van delen in jou bewust die nog niet volledig positief gericht willen zijn.

Vervolgens wordt de achtergrond waarom deze delen van jou nog niet volledig positief gericht willen zijn, door de Positiviteit Spiegeling opgelost.

Lees verder

Positiviteit Spiegeling bedrijf

De Positiviteit Spiegeling bedrijf is een Ontwikkelingsmogelijkheid die in staat is om:

 • de directie en de medewerkers van een bedrijf

of

 • de dokter dan wel de therapeut van een praktijk

te laten zien en voelen hoe het zou zijn als het bedrijf of de praktijk optimaal positief gericht zou zijn.

Door de werking van de Positiviteit Spiegeling bedrijf word het bedrijf of de praktijk zich ook van aspecten in het bedrijf of in de praktijk bewust die nog niet optimaal positief gericht zijn.

Vervolgens wordt de achtergrond waarom deze aspecten nog niet optimaal positief gericht zijn, door de Positiviteit Spiegeling bedrijf opgelost.

Lees verder

Geleid leven Realisatie

De Geleid leven Realisatie helpt jou om je meer door het Hogere te laten leiden, zodat je vanuit een diepere ontspanning door het leven kunt gaan.

Ontspannen door het leven gaan kan zich op veel verschillende terreinen manifesteren.

Om een paar voorbeelden te geven, kun je door de werking van de Geleid leven Realisatie onder andere:

 • meer ontspannen autorijden
 • je kinderen meer ontspannen opvoeden
 • vanuit meer ontspanning jouw werk doen of aan jouw carrière werken
 • vanuit een grotere ontspanning met jouw vrienden omgaan

en/of

 • jezelf meer ontspannen voelen als je bijvoorbeeld in het openbaar moet spreken

Lees verder

Geliefde ontmoeting Hemel Aarde Resonantie

Niets is heerlijker dan een liefdesrelatie waarin jullie beiden een diepe liefde voor elkaar voelen en waarbij jullie elkaar zo veel mogelijk aanvullen.

Door de werking van de Geliefde ontmoeting Hemel Aarde Resonantie ontmoeten jullie elkaar op een Hoger niveau, waarna jullie elkaar ook op Aarde zullen gaan ontmoeten.

Als jij en jouw Hemelse geliefde samen al een paar vormen, dan zal, als jullie allebei de Geliefde ontmoeting Hemel Aarde Resonantie ontvangen, dat jullie nog dichter bij elkaar brengen.

Lees verder

Verleden loslaat Heiligheid

De Verleden loslaat Heiligheid helpt je om jouw verleden los te laten, door jouw verleden vanuit het hier en nu - als een bolletje touw - af te rollen naar jouw 'oudste verleden', het allereerste begin van jouw leven, met andere woorden jouw conceptie.

Vanuit dat oudste verleden van jouw huidige leven ga je naar het hier en nu en verbind je jouw verleden met het heden, waardoor het verleden deel van het heden uitmaakt en dus geen 'verleden' meer is.

Zo laat je het verleden als 'tijd die niet meer bestaat', los omdat je verleden - door de werking van de Verleden loslaat Heiligheid - in het hier en nu is geïntegreerd en daarom deel van jouw huidige leven uitmaakt.

Door het verleden (als 'een tijd die er niet meer is') los te laten:

 • haakt jouw heden niet meer vast aan het verleden
 • krijgt jouw huidige leven meer ruimte, vaart en snelheid
 • komt jouw leven in het hier en nu meer in stroming. Je komt dan zelf meer tot jouw recht in het hier en nu. Je geeft jezelf, zoals je nu bent en je leven zoals het nu is, dan meer ruimte en meer bestaansrecht.

en

 • kun je ook gemakkelijker spullen die je vanuit een gehechtheid aan het verleden bewaart, opruimen en/of wegdoen

Lees verder

Antennes met het Hogere Versterker

Jouw hoofdhaar vormt jouw antennes met het Hogere.

Na de ontvangst van de Antennes met het Hogere Versterker werkt het knippen van jouw haar versterkend op deze antenne werking met het Hogere.

Door de Antennes met het Hogere Versterker wordt door het knippen de antennefunctie van jouw hoofdhaar dus opnieuw geactiveerd.

Let op: Om de antennefunctie van jouw hoofdhaar zo optimaal mogelijk te houden, is het nodig om jouw haar één keer per zes weken te laten knippen.

Lees verder

Sexuele Ontplooiing

De Sexuele Ontplooiing helpt jou om jouw sexuele gevoelens:

 • meer toe te laten
 • bewuster te voelen

en

 • beter te uiten


Als je jouw sexuele gevoelens beter uit, dan heeft dat uiteraard ook een positief prikkelende werking op jouw liefdespartner.

Zo kan de Sexuele Ontplooiing jouw liefdesleven op een prachtige wijze verdiepen.

Lees verder

Met liefde doen Creatie

Door de werking van de Met liefde doen Creatie krijg je het vermogen om alles wat je doet met liefde te doen.

Dat geldt zelfs voor dingen die je tot nu toe wel deed omdat je ze moest doen, maar als je ze dan deed dan deed je ze wel met een zekere tegenzin.

Het leuke is dat als je iets met liefde doet, je deze liefde dan altijd weer terugkrijgt en door de Met liefde doen Creatie krijg je deze liefde zelfs ook nog eens versterkt terug.

Lees verder

Met liefde doen Creatie bedrijf

Door de Met liefde doen Creatie bedrijf krijgen de werknemers van het bedrijf het vermogen om alles wat ze doen met zoveel mogelijk liefde te doen.

Dat geldt zelfs voor werkzaamheden die de werknemers tot nu toe wel deden omdat ze het nu eenmaal moesten doen, maar als ze het dan deden dan deden ze het wel met een zekere tegenzin.

Het leuke is dat als werknemers iets met liefde doen, dat ze deze liefde dan altijd als het ware weer terugkrijgen en door de Met liefde doen Creatie bedrijf krijgen ze deze liefde zelfs ook nog eens versterkt terug.

Lees verder

Met liefde doen Creatie dier

Door de werking van de Met liefde doen Creatie dier krijgt jouw (huis)dier het vermogen om alles wat het moet doen met liefde te doen.

Dat geldt zelfs voor dingen die jouw (huis)dier tot nu toe wel deed omdat dat van jou moest, maar als jouw dier het dan deed dan ging dat wel met een zekere tegenzin gepaard.

Het leuke is dat als jouw (huis)dier iets met liefde doet, hij of zij deze liefde dan altijd weer als het ware terugkrijgt en door de Met liefde doen Creatie dier krijgt jouw (huis)dier deze liefde zelfs ook nog eens versterkt terug.

Lees verder

Hogere geest tool

De Hogere geest tool versterkt je eigen kracht op spiritueel niveau zodanig dat jouw spieren er ook sterker door worden.

Omdat jouw spieren er sterker door worden, wordt jouw figuur tegelijkertijd ook strakker.

Lees verder

Kracht tool dier

Om een goed figuur te behouden, is het ook voor dieren belangrijk om zijn of haar spieren in een goede conditie te houden.

Veel huisdieren bewegen zich veel minder dan ze in de vrije natuur zouden doen.
Eén van de redenen dat huisdieren duidelijk minder bewegen dan dieren in de vrije natuur doen, is dat huisdieren gevoerd worden en dus niet zelf hoeven te jagen of eten te verzamelen.

De Kracht tool dier heeft het vermogen om de spieren van jouw (huis)dier op een kosmische dag wijze te trainen.

De Kracht tool dier versterkt de aura van jouw (huis)dier op zo’n wijze dat:

 • z’n spieren er sterker door worden

en

 • z’n figuur als gevolg daarvan strakker wordt

Lees verder

Spier tool dier

Elk (huis)dier heeft onverwerkte gevoelens die vaak al heel vroeg in z’n leventje ontstaan door bijvoorbeeld uit het nest gehaald te worden om met het nieuwe baasje mee te gaan.

Alle onverwerkte gevoelens van jouw (huis)dier saboteren de levenskracht van jouw (huis)dier.
Zowel de geestelijke kracht als de fysieke kracht van je (huis)dier worden door onverwerkte gevoelens verzwakt.

Onverwerkte gevoelens verzwakken dus ook de daadwerkelijke spierkracht van je (huis)dier. 

Het is dus alsof onverwerkte gevoelens de geestelijke en fysieke ‘motor’ van je (huis)dier saboteren.
De motor en het gehele systeem van je (huis)dier functioneren door onverwerkte gevoelens minder soepel en flexibel op het leven.

Het is bijna alsof onverwerkte gevoelens jouw (huis)dier laten struikelen en minder standvastig maken. Onverwerkte gevoelens creëren dan ook aangrijpingspunten in jouw (huis)dier, die jouw (huis)dier verzwakken.

De Spier tool dier versterkt op geestelijk niveau de eigen kracht van jouw (huis)dier zodanig dat z’n spierstelsel er sterker door wordt en jouw (huis)dier er daardoor beter gevormd uit gaat zien.

Door de werking van de Spier tool dier:

 • kan jouw (huis)dier geestelijk krachtiger in het leven gaan staan

en

 • wordt het spierstelsel van jouw (huis)dier sterker, waardoor het er beter gevormd uit gaat zien

Lees verder

Hogere geest tool dier

De Hogere geest tool dier versterkt op spiritueel niveau de kracht van jouw huisdier zodanig dat z’n spierstelsel er ook sterker door wordt.

Omdat het spierstelsel van jouw huisdier of bijvoorbeeld jouw paard er sterker door wordt, wordt z’n figuur tegelijkertijd ook strakker.

Lees verder

Gebit desinfectie tool

Als je de Gebit desinfectie tool ontvangen hebt, gaat tandpasta waar zeezout in zit desinfecterend werken.

Door deze desinfecterende werking zal er - door het poetsen van jouw tanden en kiezen - minder snel cariës optreden.

Je krijgt door de werking van de Desinfectie tool dus minder snel gaatjes in jouw tanden en kiezen.

Na de ontvangst van de Gebit desinfectie tool kun je je gevoelsmatig meer bewust worden van de onverwerkte gevoelens in jouw mond die, omdat ze nog niet verwerkt zijn, nog een donkere energie vertegenwoordigen.

Door het bewust worden van de onverwerkte gevoelens in jouw mond, kun je die alsnog verwerken.

Lees verder

Gewoonte Potentie

De Gewoonte Potentie helpt je om gewoontes die:

 • als een behoefte in jouw systeem voelbaar zijn

en

 • jou het gevoel geven dat je jezelf tekort doet als je daar niet aan toegeeft

te doorbreken.

Als je bijvoorbeeld elke ochtend een kop warme chocolademelk drinkt, krijg je ook elke morgen de behoefte om chocolademelk te drinken, terwijl je daar 's middags geen behoefte aan hebt.

Het drinken van chocolademelk is bij jou dan gekoppeld aan de ochtend, door jouw gewoonte om elke ochtend chocolademelk te drinken.

De Gewoonte Potentie helpt jou om vaste gewoonten die jou onvrij maken, te doorbreken.
Je kunt daardoor meer volgens jouw werkelijke behoeften leven, die elke dag anders kunnen zijn.

Vanzelfsprekend kun je gewoontes waar je helemaal blij mee bent gewoon laten bestaan.

Lees verder

Kosmische dag basis Blauwdruk

De kosmische nacht basis in ons systeem is op onderlinge verzwakking en op macht gericht.

Deze kosmische nacht basis werkt polariserend en leidt tot onderlinge afstand.
Uiteindelijk leidt polarisatie en onderlinge afstand tot afscheiding, in plaats van vereniging en eenheid.

Polarisatie en onderlinge afstand komt in deze maatschappij ook regelmatig voor, zoals je in het nieuws kunt lezen en/of zien, maar ook in het dagelijks leven komt het veel voor.

Denk onder andere maar aan onderlinge onenigheid en ruzies en het grote aantal scheidingen.

Dit soort problematiek leidt over het algemeen tot afscheiding, in plaats van vereniging en eenheid.

Door de werking van de Kosmische dag basis Blauwdruk ontstaat er meer ruimte:

 • voor een liefdevolle benadering van het leven, jouw medemensen en jouw omgeving

en

 • in liefdesrelaties voor onderlinge liefde en sexuele gevoelens


De Kosmische dag basis Blauwdruk versterkt dus datgene wat mensen dichter bij elkaar brengt en dieper met elkaar verbindt.

Lees verder

Huid elasticiteit Hersteller

De Huid elasticiteit Hersteller herstelt de elasticiteit van de huid waardoor:

 • rimpelvorming zoveel mogelijk wordt voorkomen
 • de huid veel minder snel slap gaat hangen, bijvoorbeeld na een zwangerschap of als je veel bent afgevallen
 • bestaande rimpelvorming zoveel mogelijk wordt opgelost, zodat de rimpels niet meer of tenminste minder zichtbaar worden
 • een slappe huid weer strakker wordt

Lees verder

Levens dankbaarheid Kanteling

Normaal gesproken hoor je jouw ouders dankbaar te zijn dat zij jou het leven op Aarde - bij wijze van spreken - geschonken hebben.

Dat hoeft alleen niet als jouw ouders jou - op welke manier dan ook - niet goed behandeld hebben en/of jou misbruikt hebben.

Na de ontvangst van de Levens dankbaarheid Kanteling kun je je van een morele verplichting naar je ouders toe ontslagen voelen.
Dat geeft je een gevoel van vrijheid, rechtvaardigheid en ruimte voor jezelf.

Je kunt daarna ook meer doelgericht aan jouw eigen levensdoelstellingen werken.

Na de ontvangst van de Levens dankbaarheid Kanteling kun je mogelijkerwijs ook ervaren dat je hoger kunt reiken via jouw Godszuil, jouw verbinding met het Hogere.

Lees verder

Ware schoonheid Verbinding

De Ware schoonheid Verbinding laat jou duidelijk sterker jouw eigen innerlijke schoonheid voelen.

Na de ontvangst van de Ware schoonheid Verbinding kun je mogelijkerwijs ook voelen dat jouw innerlijk veel sterker gaat stralen.

Naarmate je jouw eigen innerlijke schoonheid meer voelt, zal deze innerlijke schoonheid van jou ook meer door de buitenwereld ‘gezien’ en aangevoeld worden.

Je kunt door de werking van de Ware schoonheid Verbinding mogelijk ook de essentie van jouzelf over levens heen in jezelf voelen.
Met andere woorden kun je meer gaan voelen wie jij in wezen bent, wie je in essentie bent.

Als je gaat voelen wie jij in wezen bent, kun je innerlijk veel sterker gaan stralen.

Lees verder

Ideaal gewicht tool

Als onverwerkte gevoelens van pijnlijke en schokkende gebeurtenissen uit vorige levens tijdens dit leven opnieuw aangeraakt worden, willen de meeste mensen dit soort oude pijnen uit vorige levens onbewust liever niet voelen.

Als reactie daarop kapselt jouw lichaam dit soort oude onverwerkte gevoelens uit vorige levens in door ze in vetcellen op te slaan.
Het extra vet dat je daardoor aanmaakt, fungeert dan tegelijkertijd als een soort 'beschermlaag’ tussen jou en het leven, dat je als pijnlijk ervaart.

De Ideaal gewicht tool maakt de ingekapselde onverwerkte gevoelens weer voelbaar en brengt ze meer naar jouw bewustzijn, zodat je deze onverwerkte gevoelens uit vorige levens alsnog verwerken kunt.

Omdat deze gevoelens niet meer in vetcellen ingekapseld hoeven te worden, kun je daarna ook gewicht verliezen.

De Ideaal gewicht tool helpt jou dus om oude onverwerkte gevoelens over diepgaande en/of schokkende gebeurtenissen uit vorige levens alsnog te verwerken, zodat dit soort onverwerkte gevoelens niet meer in vetcellen ingekapseld hoeven te worden.

Lees verder

Ideaal gewicht tool dier

Als onverwerkte gevoelens van pijnlijke en schokkende gebeurtenissen uit vorige levens tijdens dit leven opnieuw aangeraakt worden, willen veel huisdieren dit soort oude pijnen uit vorige levens onbewust liever niet voelen.

Als reactie daarop kapselt het lijf van een dier dit soort oude onverwerkte gevoelens uit vorige levens in door ze in vetcellen op te slaan.
Het extra vet dat het huisdier daardoor aanmaakt, fungeert dan tegelijkertijd als een soort ‘beschermlaag’ tussen het betreffende huisdier en het leven, dat het huisdier als pijnlijk ervaart.

De Ideaal gewicht tool dier maakt de ingekapselde onverwerkte gevoelens weer voelbaar en brengt ze meer naar het bewustzijn van jouw huisdier, zodat het deze onverwerkte gevoelens uit vorige levens alsnog kan verwerken.

Omdat deze gevoelens niet meer in vetcellen ingekapseld hoeven te worden, kan jouw huisdier hierna ook gewicht gaan verliezen.

De Ideaal gewicht tool dier helpt jouw huisdier dus om oude onverwerkte gevoelens over diepgaande en/of schokkende gebeurtenissen uit vorige levens alsnog te verwerken, zodat dit soort onverwerkte gevoelens niet meer in vetcellen ingekapseld hoeven te worden.

Lees verder

Kosmische dag band Discipline

De Kosmische dag band Discipline helpt jou om je geestelijk zo te richten dat oude kosmische nacht banden met personen die je al vanuit meerdere levens kent, op het heden gebaseerd worden in plaats van op jullie gezamenlijke verleden over levens heen.

Daardoor wordt de ontwikkeling ‘richting een wederzijdse kosmische dag band’ - elk in zijn of haar eigen tempo - versneld.

Het grote voordeel van een kosmische dag band is dat jullie elkaar door deze band versterken, terwijl een kosmische nacht band wederzijds altijd verzwakkend werkt.

Lees verder

Kosmische dag band Discipline paar

De Kosmische dag band Discipline paar helpt jullie beiden om je geestelijk zo te richten dat jullie oude kosmische nacht band, die ontstaan is vanuit gedeelde vorige levens, op het heden gebaseerd wordt in plaats van op jullie gezamenlijke verleden over levens heen.

Daardoor wordt jullie ontwikkeling richting een wederzijdse kosmische dag band - elk in zijn of haar eigen tempo - versneld.

Het grote voordeel van een kosmische dag band is dat jullie elkaar door deze band versterken, terwijl een kosmische nacht band wederzijds verzwakkend werkt.

De Kosmische dag band Discipline paar werkt daardoor wederzijds versterkend op jullie relatie.

Lees verder

Zuivere woon Spiegel

Als je bang bent om jouw innerlijke rommel onder ogen te zien, kan dat er toe leiden dat je de rommel in jouw woon- en/of werkomgeving onbewust in stand houdt.
Een volkomen opgeruimde omgeving vormt dan voor jou teveel een heldere spiegel waarin je jouw innerlijke rommel die je niet aan wilt gaan, zou gaan zien.

De rommel in jouw omgeving leidt jou dus van jouw innerlijke rommel af.
Met andere woorden, door met de rommel in jouw woonomgeving te worstelen, hoef je jouw innerlijke rommel niet te zien en dus ook niet aan te gaan.

Met rommel in je huis en/of werkomgeving 'camoufleer' je dus jouw innerlijke rommel.
Die valt, omdat de omgeving even rommelig is, minder op.

In een heldere, opgeruimde omgeving kun je jouw innerlijke rommeligheid beter ‘zien’ en voel je eerder wat er achter zit.

De Zuivere woon Spiegel geeft jou de moed om je innerlijke rommel zowel te zien als te voelen.

Je hebt dan niet meer de behoefte om je in je woonomgeving met rommel te omhullen, zodat deze rommel jou van jouw innerlijke rommel afleidt.
Je hebt dan dus geen rommel meer nodig om jouw innerlijke rommel te camoufleren en jezelf van jouw problematiek af te leiden.

De Zuivere woon Spiegel leert jou om jouw rommelige woon- en werkomgeving als een heldere spiegel voor de rommeligheid en chaos in jouw innerlijk te zien.

Je kunt dan aan jouw woonomgeving zien:

 • waar jij innerlijk nog aan kunt werken
 • welke pijn je nog kunt verwerken

en

 • welke problematiek je nog op kunt lossen

Lees verder

Adam en Eva Referentie

Door de Adam en Eva Referentie ontvangt jouw systeem een kosmische dag referentie over vrouw zijn of man zijn in de kosmische dag.

De Adam en Eva Referentie helpt jou zo om op een kosmische dag wijze of heel puur man of heel puur vrouw te zijn.

In onze huidige maatschappij zijn het pure mannelijke en het pure vrouwelijke ondergesneeuwd geraakt.

De Adam en Eva Referentie helpt jou om volledig vrouw of man te zijn en van de kwaliteiten van het man zijn of vrouw zijn te genieten, door ze tot hun recht te laten komen, toe te laten in jezelf en in te zetten in jouw leven als positieve kwaliteiten, als jouw eigen essentiële kracht.

Het mannelijke en vrouwelijke vullen elkaar aan. Zowel in jezelf als in de maatschappij.
Dit is alleen mogelijk als je als man echt man kunt zijn en als vrouw echt vrouw kunt zijn.

Hoe meer een man zijn pure mannelijke kwaliteiten en een vrouw haar pure vrouwelijke kwaliteiten inzet, hoe krachtiger we als mensheid en maatschappij kunnen zijn en worden.

Lees verder

Concentratie Moment

De Concentratie Moment helpt jou tijdens momenten:

 • waarop je dat wilt

of

 • waarop dat nodig is

om je werkelijk goed te concentreren.

Je werkelijk goed concentreren heeft uiteraard een aantal voordelen.

Als je je echt op datgene wat je aan het doen bent concentreert, dan:

 • komt dat het resultaat ten goede
 • rond je datgene wat je doet sneller af
 • geeft je het meer voldoening

en

 • motiveert het jou om de volgende keer opnieuw goed te concentreren

Lees verder

Borstvergroting Versterker

Door de werking van de Borstvergroting Versterker zal, als je in verhouding tot de rest van jouw lichaam wat kleine borsten hebt, jouw borstomvang groter worden.

Ze zullen zo groot worden dat jouw borsten zo optimaal mogelijk bij jouw figuur passen.

Als je Borstvergroting Versterker ontvangt, kun je een energetische volheid in en rond je borsten voelen.

Lees verder

Frequentie modulator Impuls oefening

Met behulp van de Frequentie modulator Impuls oefening wordt het trillingsgetal van dat wat een gezin eet - ook als dat van elkaar verschilt - op elkaar afgestemd.

Als gezinsleden verschillende eetgewoonten hebben en dus niet hetzelfde eten, stemt de Frequentie modulator Impuls oefening het trillingsgetal van de diverse voedingsmiddelen zo op elkaar af, dat daardoor meer eenheid in het gezin ontstaat.

Het voordeel van het afstemmen van het trillingsgetal van de verschillende gezinsleden is dat je samen als het ware meer één geheel vormt, met andere woorden dat je onderling beter op elkaar afgestemd bent.

Als het trillingsgetal van de verschillende gezinsleden beter op elkaar afgestemd is, zal dat de onderlinge verhoudingen en dus ook de sfeer binnen het gezin ten goede komen.
Er zal daarom ook minder snel onenigheid binnen het gezin ontstaan.

Let op: De Frequentie modulator Impuls oefening kan alleen optimaal werken als elk gezinslid deze Ontwikkelingsmogelijkheid ontvangen heeft.

Lees verder

Frequentie modulator Impuls oefening paar

Met behulp van de Frequentie modulator Impuls oefening paar wordt het trillingsgetal van dat wat jullie samen eten - ook als dat van elkaar verschilt - op elkaar afgestemd.

Als jullie verschillende eetgewoonten hebben en dus niet hetzelfde eten, stemt de Frequentie modulator Impuls oefening het trillingsgetal van de diverse voedingsmiddelen zo op elkaar af, dat jullie eenheid daardoor versterkt wordt.

Het voordeel van het afstemmen van jullie beider trillingsgetal is dat jullie samen als het ware meer één geheel vormen, met andere woorden dat jullie onderling nog beter op elkaar afgestemd zijn waardoor jullie wederzijdse liefde zich verdiept.

Als het trillingsgetal van jullie beiden beter op elkaar afgestemd is, zal dat jullie onderlinge liefdesband dus ten goede komen.
Jullie kunnen je - door de werking van de Frequentie modulator Impuls oefening paar - ook nog meer tot elkaar aangetrokken voelen.

Lees verder

Intense gevoelens Verwijderaar

Tijdens de zwangerschap kunnen gevoelens van de ouders of andere mensen diep bij de baby in de buik binnenkomen.

De Intense gevoelens Verwijderaar helpt je om intense gevoelens:

 • die je als baby tijdens de zwangerschap hebt gevoeld

en

 • die van jouw ouders of van andere mensen afkomstig zijn

alsnog te verwerken.

Als je als volwassene of als kind de Intense gevoelens Verwijderaar ontvangt, dan zul je de intense gevoelens van jouw ouders en die van derden voorzover die zich:

 • in jou vastgezet hebben

en

 • nog niet verwerkt zijn

alsnog verwerken.

Let op: Er kan veel loskomen als je de Intense gevoelens Verwijderaar ontvangt.

Lees verder

Diepte van de tijd Zuiverheid

Naarmate de tijd verstrijkt, krijgt een object door het gebruik en het contact met mensen meer diepte.
Bovendien geeft ook de tand des tijds iets bijzonders aan het object.

De Diepte van de tijd Zuiverheid versterkt het effect van de diepte die objecten in de loop van de tijd krijgen.

De Diepte van de tijd Zuiverheid geeft ook een heel mooie warme en doorleefde sfeer in jouw huis.
Het voelt daardoor nog gezelliger in jouw huis.

Door de werking van de Diepte van de tijd Zuiverheid zal jouw Godszuil bovendien krachtiger worden en zal jouw Godszuil tegelijkertijd ook hoger gaan reiken.

Lees verder

Kosmische dag vonk Heiligheid

Door de werking van de Kosmische dag vonk Heiligheid ga je je meer één geheel voelen.

Je verankert ook dieper in jezelf door de Kosmische dag vonk Heiligheid.

Lees verder

Droog stookhout Creatie

De Droog stookhout Creatie heeft zowel een praktische als een persoonlijke werking:

 • vers stookhout droogt sneller dan gebruikelijk


en

 • blokkades in en rond je hart, die ontstaan zijn doordat je niet altijd je hart volgt, worden door deze Creatie opgelost


De blokkades in en rond je hart zijn als het ware 'innerlijk stookhout', dat met behulp van de Droog stookhout Creatie verbrand gaat worden.

Daardoor kunnen je handchakra’s duidelijk beter gaan stromen en kunnen je handen ook warmer worden.

Lees verder

Integriteit Mentaliteit

Ongeveer 80% van alle mensen werkt op een volledig onbewust niveau met de kosmische nacht samen.

Door de Integriteit Mentaliteit wordt deze onbewuste samenwerking met de kosmische nacht opgelost.

Deze onbewuste samenwerking vindt plaats via kosmische nacht delen in jezelf.

Deze kosmische nacht delen werken op een volkomen onbewust niveau jouw bewuste kosmische dag delen tegen.
Deze delen kunnen ook tegen jouw kosmische dag koers ingaan en die zelfs saboteren.

Deze kosmische nacht delen worden door de Integriteit Mentaliteit door ontwikkelingen geleid waardoor zij naar de kosmische dag gaan.

Zo word je door de werking van de Integriteit Mentaliteit op alle niveaus in jezelf volledig integer.
Hierdoor kun je veel meer op jezelf vertrouwen en dus ook beter op jezelf bouwen.

De Integriteit Mentaliteit lost ook de volgende drie basis-angsten op:

 1. angst voor de kosmische dag
 2. angst voor het Licht van de kosmische dag
 3. angst voor overgave aan de liefde

Lees verder

Richting gevoel Hersteller

De Richting gevoel Hersteller herstelt jouw richtinggevoel als dat bij jou niet goed functioneert.

Jouw richtinggevoel kan in dit of in een vorig leven verstoord zijn als er bijvoorbeeld relatief dichtbij een bom ontploft is en/of een andere explosie plaatsgevonden heeft.

Lees verder

Richting gevoel Hersteller dier

De Richting gevoel Hersteller dier herstelt het richtinggevoel van jouw (huis)dier als dat bij het betreffende dier niet goed functioneert.

Het richtinggevoel van jouw (huis)dier kan in dit of in een vorig leven verstoord zijn, als er bijvoorbeeld relatief dichtbij een bom ontploft is en/of een andere explosie plaatsgevonden heeft.

Lees verder

Werkelijkheid Inzicht

Als je een bril draagt of contactlenzen in hebt, zet je iets tussen jou en de werkelijkheid in.
De nadelen daarvan zijn veel groter dan wij, Bas en Maria, tot nu toe gedacht hadden.

We hebben daarvoor de Werkelijkheid Inzicht ontwikkeld.

De onderstaande nadelen van het dragen van een bril of contactlenzen kunnen door de Werkelijkheid Inzicht opgelost worden:

 • minder contact met je gevoel
 • harder voor jezelf zijn
 • minder goed kunnen staren, waardoor je moeilijker ‘naar binnen’ kunt kijken
 • door een bril of contactlenzen te dragen zet je iets tussen jou en de werkelijkheid in
 • meer in het 'denken' schieten

en

 • je kunt door het dragen van een bril of contactlenzen minder goed contact met het Hogere maken

 
Door de werking van de Werkelijkheid Inzicht worden deze nadelen opgelost.

Lees verder

Automatisch doorvoelen tool

De Automatisch doorvoelen tool geeft jouw systeem het vermogen om zelf automatisch te doorvoelen.
Je hoofd en jouw angst houden het doorvoelen dan niet meer tegen.

Na de ontvangst van de Automatisch doorvoelen tool kan jouw hoofd direct heel transparant en zelfs ‘leeg’ aan gaan voelen.

Dit komt doordat je hoofd ‘het bewust worden van bepaalde gevoelens’ niet meer probeert te blokkeren.

In de kosmische nacht had je hoofd en het denken deze 'blokkeer-functie' wel, want toen mocht je niet al jouw gevoelens en alles wat er in je systeem voelbaar was, bewust voelen.

Nu je hoofd niet meer de opdracht heeft om het bewust worden van bepaalde gevoelens tegen te gaan, voelt het daardoor duidelijk transparanter.
Door deze vergrote transparantie kan de energie en informatie in jouw hoofd duidelijk beter doorstromen.

Lees verder

Gebit Correctie

De Gebit Correctie lost de innerlijke oorzaken van een scheefstand in jouw gebit op.

Je kunt daardoor

 • verergeringen van een bestaande scheefstand

en

 • een toekomstige scheefstand van jouw gebit

voorkomen.

De Gebit Correctie helpt jou ook om de innerlijke oorzaken van een scheefstand in jouw gebit op te lossen, terwijl jouw tanden in een rechtere stand gezet worden met behulp van:

 • een traditionele beugel

of


Als je in het verleden, bijvoorbeeld als kind, een beugel hebt gehad, lost de Gebit Correctie alsnog de innerlijke oorzaak van de toenmalige scheefstand van jouw gebit op.

* De Gebit Correctie maakt het kunststof materiaal van de Invisalign beugel ademend voor jouw tanden en kiezen.

Lees verder

Litteken Impuls oefening

Door de werking van de Litteken Impuls oefening vermindert de zichtbaarheid van littekens.

Het is zelfs mogelijk dat de zichtbaarheid van littekens helemaal verdwijnt door de werking van Litteken Impuls oefening.

Lees verder

Grote lijnen Potentie

Als je de grote lijnen aanhoudt, kun je veel meer neerzetten, veel productiever zijn, dan iemand die geneigd is om meer vanuit de details te werken.

Als je de grote lijnen aanhoudt, kun je waar nodig de details alsnog uitwerken, maar dat doe je dan vanuit het overzicht dat je neergezet hebt door eerst de grote lijnen uit te werken.

De Grote lijnen Potentie helpt je om (nog beter) de grote lijnen aan te houden, nog meer vanuit een overzicht, datgene wat je moet doen, aan te pakken.

Lees verder

Grote lijnen Potentie bedrijf

Als de werknemers binnen een bedrijf zoveel mogelijk de grote lijnen aanhouden, kunnen ze veel meer neerzetten, veel productiever zijn, dan wanneer ze meer vanuit de details werken.

Als de werknemers de grote lijnen aanhouden, kunnen ze - voorzover nodig - de details later alsnog toevoegen, maar dat doen ze dan vanuit het overzicht dat ze hebben neergezet door eerst de grote lijnen aan te houden.

De Grote lijnen Potentie bedrijf helpt de werknemers om (nog beter) de grote lijnen aan te houden, dus nog meer vanuit een overzicht, datgene wat primair gedaan moet worden, aan te pakken.

Lees verder

Aan het leven meedoen Potentie

De ‘Aan het leven meedoen Potentie’ helpt je zo optimaal mogelijk aan het leven deel te nemen.

Door de ontvangst van de 'Aan het leven meedoen Potentie' kun je dus langer zoveel mogelijk uit het leven halen.

Je kunt, als je de ‘Aan het leven meedoen Potentie’ ontvangen hebt, onder andere ervaren dat je meer aan het leven deel gaat nemen.

Lees verder

Verdrongen delen Gids

Met behulp van de Verdrongen delen Gids kun je contact maken met kosmische nacht delen van jou die je niet wilt voelen en daarom verdrongen hebt.

De Verdrongen delen Gids werkt daarbij min of meer letterlijk als een gids, omdat deze delen:

 • zo diep in jouw systeem ‘verborgen zijn’

en

 • het echt moeilijk is om met hen om te gaan


Contact maken met deze verdrongen kosmische nacht delen is belangrijk om deze delen te kunnen verwerken.

Het verwerken van deze delen is zelfs alleen mogelijk door contact met hen te maken.

Als je deze delen niet verwerkt, zullen ze telkens opnieuw proberen om jou in de kosmische nacht terug te trekken en je van je pad ‘verder de kosmische dag in’ af te houden.

Als deze kosmische nacht delen zo te werk gaan, voelt dat als heel onprettig en verwarring gevend aan en kan dat ook tot spanningen met jouw naasten leiden.

De Verdrongen delen Gids is daarom voor iedereen een heel belangrijke Ontwikkelingsmogelijkheid.

Lees verder

Verstoorde Godszuil Versterker

Apparaten en apparatuur in elke moderne huishouding verstoren bij iedereen de verbinding met het Hogere, de Godszuil, zodat deze heel belangrijke verbinding ongeveer 30% minder goed werkt.

Wij, Bas en Maria, hebben eerst onderzocht of het mogelijk is om dit verstorende effect aan de kant van de apparatuur te neutraliseren met behulp van de Neutralisatie Verbindingen, maar dat bleek helaas niet mogelijk te zijn.

Wel is het mogelijk om de verstoring in de Godszuil, de verbinding met het Hogere, met behulp van de Verstoorde Godszuil Versterker zo op te lossen dat de Godszuil ongeveer 40% krachtiger gaat werken.

Zo kun je - door de werking van de Verstoorde Godszuil Versterker - jouw Godszuil minstens net zo goed functionerend maken als zonder apparaten in jouw woon- en werkomgeving.

Lees verder

Diepere behoeften Impuls oefening

De Diepere behoeften Impuls oefening helpt jou om jouw diepere behoeften niet alleen te voelen, maar er ook gehoor aan te geven, om ze te kunnen realiseren.

De Diepere behoeften Impuls oefening helpt je dus om, als andere delen van jou daar nog bang voor zijn, jouw diepere behoeften toch te volgen.

Diepere behoeften die we niet altijd durven te volgen, zijn onder andere:

 • je baan opgeven om een andere richting op te kunnen gaan
 • naar een ander land emigreren
 • een stap in het diepe durven nemen als je een nieuwe geliefde hebt ontmoet
 • sexuele gevoelens meer voelen en uiten
 • jullie kinderwens verwezenlijken, ook als bijvoorbeeld de omstandigheden financieel nog niet optimaal zijn

en/of

 • een droomreis maken

Lees verder

Hemel Aarde Verbinding

Door een kosmische nacht programmering is de vrouw van nature meer op het Hemelse en de man meer op het Aardse afgestemd.

Daardoor is bijvoorbeeld de vrouwenstem over het algemeen hoger dan de mannenstem.

Door de Hemel Aarde Verbinding stem je je als:

 • man ook meer op het Hemelse

en

 • als vrouw ook meer op het Aardse

af.

Lees verder

Verschoning Resonantie

De Verschoning Resonantie zorgt ervoor dat jouw kleding en/of bijvoorbeeld jouw bed om verschoning* vraagt.

Door de werking van de Verschoning Resonantie kun je dus beter aanvoelen wanneer jouw kleding en/of jouw bed aan verschoning toe zijn.

Door de Verschoning Resonantie krijg je dus letterlijk meer interactie tussen bijvoorbeeld je kleding en beddengoed en jouzelf.

* Niet zoals Joost van Olivier B. Bommel, hoor :~)

Lees verder

Zuiverheid Recht

De Zuiverheid Recht herstelt de schade die door sexueel misbruik in dit en/of vorige levens veroorzaakt is.

Het gaat hierbij niet alleen om lijfelijk misbruik, maar ook als een man een vrouw of een meisje in gedachten misbruikt.

Als een man, terwijl hij zichzelf naar een hoogtepunt brengt, aan een vrouw of een meisje denkt, heeft dat ook een duidelijk en blijvend negatief energetisch effect op de vrouw of het meisje.

Als je de Zuiverheid Recht ontvangt, kun je als vrouw of als meisje die fysiek en/of in gedachten misbruikt is, in eerste instantie een verergeringsreactie ervaren.

Deze verergeringsreactie kan als een inkrimpen en indeuken van jouw leefruimte voelen.
Het kan ook als een verdraaide energie voelen.

Het kan ook voelen alsof je in een heel kleine ruimte vastzit, het voelt dan alsof je in een keurslijf zit, waardoor je niet kunt volgroeien.

Zulke eerste verergeringsreacties geven aan dat de Zuiverheid Recht de problematiek die door het misbruik ontstaan is, op zal gaan lossen. Wat dat betreft is het dus een goed teken.

Lees verder

Bos Omhulling

Als je in een bos helemaal door natuur omgeven bent, kan dat een omhullend gevoel geven.

Door de werking van de Bos Omhulling wordt het omhullende gevoel dat een bos je kan geven met een factor 5 versterkt.

Als je de Bos Omhulling ontvangen hebt, kan een bos daardoor ook voelen alsof je door een baarmoeder van de natuur omhuld wordt.
Dat kan dan echt als een heel zachte omhulling ervaren worden.

Door de werking van Bos Omhulling gaat een bos ook meer sprookjesachtig aanvoelen.

Lees verder

Positieve intentie Vaardigheid

Door de bijzondere werking van de Positieve intentie Vaardigheid kom je in contact met de diepere achterliggende werkelijkheid van de dingen die je in jouw leven ontmoet.

Door de komst van televisie en internet is het vermogen om werkelijk contact te maken met mensen en dingen om ons heen voor een deel verloren gegaan.

Televisie en internet hebben ons, als mensen, dus tot op zekere hoogte afgevlakt.

De Positieve intentie Vaardigheid verbindt je dieper met jezelf en het Hogere, waardoor deze afvlakking opgelost wordt.

Lees verder

Verwerkings tool

Met behulp van de Verwerkings tool kan jouw systeem, als je iets moeilijks meegemaakt hebt, ‘zien’ welke ontwikkelingen je daardoor door kunt maken.

Daardoor weet je op een gevoelsmatig niveau welke ontwikkelingen er ‘nu’ aan de beurt zijn om aan te gaan.

Op deze manier verwerk je moeilijke ervaringen in jouw leven zo optimaal mogelijk en kun je moeilijke ervaringen omzetten in geestelijke groei.

Lees verder

Liefdespaar Projectie

Er is een vorm van beïnvloeding die erop gericht is om iets tussen een liefdespaar in te zetten.

Als dat gebeurt dan is de onderlinge liefde minder goed voelbaar en ontstaat er afstand tussen beide geliefden.

Deze vorm van beïnvloeding kan bijvoorbeeld toegepast worden door:

 • een jaloerse ex-echtgenote of echtgenoot

en/of

 • een ouder die het niet eens is met jouw keuze van jouw levensgezel(lin)


Door de werking van de Liefdespaar Projectie lost datgene wat er tussen jullie ingezet is op en wordt het daarna ook onmogelijk om iets dat onderlinge afstand tussen jullie als liefdespaar schept, in te zetten.

Lees verder

Lucht circulatie tool

Als je de was binnen ophangt om te drogen, dan droogt de was aan de buitenkant van het wasrek heel begrijpelijk veel sneller dan de was die tussen de andere was hangt.

Door de werking van de Lucht circulatie tool ontstaat er rond wasgoed dat te drogen hangt meer luchtcirculatie waardoor het wasgoed, als het tussen ander nat wasgoed hangt, sneller droogt.

Lees verder

Lucht circulatie tool bedrijf

Als je de was binnen ophangt om te drogen, dan droogt de was aan de buitenkant van het wasrek heel begrijpelijk veel sneller dan de was die tussen de andere was hangt.

Door de werking van de Lucht circulatie tool bedrijf ontstaat er rond wasgoed dat te drogen hangt meer luchtcirculatie waardoor het wasgoed, als het tussen ander nat wasgoed hangt, sneller droogt.

Lees verder

Gas energie Discrepantie

De Gas energie Discrepantie zorgt ervoor dat je meer energie, dus ook meer warmte uit gas kunt halen.

Je hebt zodoende minder gas nodig om te koken en/of je huis te verwarmen.
Met behulp van de Gas energie Discrepantie kun je ongeveer 15% gas besparen.

Met de huidige stijging van de gasprijzen is dat mooi meegenomen.

Lees verder

Gas energie Discrepantie bedrijf

De Gas energie Discrepantie bedrijf zorgt ervoor dat jouw bedrijf of jouw praktijk meer energie, dus ook meer warmte uit gas kan halen.

Het bedrijf of jouw praktijk heeft zodoende minder gas nodig om het bedrijf of jouw praktijk te verwarmen en een soort gelijke besparing zal er optreden als het bedrijf gas verbruikt voor bijvoorbeeld het fabricage proces.

Met behulp van de Gas energie Discrepantie bedrijf kan het bedrijf of jouw praktijk dus ongeveer 15% gas besparen.

Met de huidige stijging van de gasprijzen is dat mooi meegenomen.

Lees verder

Natuurlijke kleurstoffen Betovering

Chemische kleurstoffen, die tegenwoordig vrijwel altijd gebruikt worden, werken vertekenend op het leven en daardoor ook op jezelf en jouw gevoel.

Zo belemmeren chemische kleurstoffen in kleding bijvoorbeeld het contact tussen mensen.

De Natuurlijke kleurstoffen Betovering:

 • lost de verzwakkende effecten van chemische kleuren op

en

 • geeft chemische kleuren meer de prachtige diepte van natuurlijke kleurstoffen

Lees verder

Gewicht Verbinding

Normaal gesproken vormt gewicht niet alleen een fysieke maar ook een gevoelsmatige en energetische ballast. Als je te veel weegt, kun je je daardoor minder snel ontwikkelen.

De Gewicht Verbinding zorgt ervoor dat jouw gewicht geen rol bij je ontwikkelingssnelheid speelt.

Door de Gewicht Verbinding gaat iedereen gemakkelijker door z’n ontwikkelingen en dat geldt ook voor mensen die slank of mager zijn.

Als je relatief zwaar bent, kan jouw ontwikkelingssnelheid met behulp van de Gewicht Verbinding verdubbelen.

Lees verder

Gewichtsverlies Verbinding

De Gewichtsverlies Verbinding helpt je om af te vallen, om minder te gaan wegen.

Met behulp van deze Verbinding wordt het mogelijk om - zonder hongergevoel te krijgen - tijdelijk weinig te eten.

De werking van de Gewichtsverlies Verbinding stopt zodra je op het ‘voor jou ideale gewicht’ gekomen bent.
 
Jouw lichaam bepaalt dat gewicht.
Om deze reden kan dat ideale gewicht iets hoger of lager liggen dan het gewicht dat je zelf voor ogen had.
Je lichaam, jouw systeem weet het beste welk gewicht voor jou optimaal is.

Er is ook altijd een range voor jouw gewicht die voor jou en jouw ontwikkeling optimaal is.
Die range voor jouw optimale gewicht zou bijvoorbeeld minimaal 59 kilo en maximaal 60 kilo kunnen zijn.

De Gewichtsverlies Verbinding stopt z’n werking zodra je op het minimum van jouw optimale gewicht bent gekomen, in dit voorbeeld dus bij 59 kilo.

Dan helpt de Gewichtsverlies Verbinding je niet met nog verder afvallen.
Je zult dan dus ook weer een hongergevoel krijgen als je voor de energievoorziening van jouw lichaam te weinig eet.

Lees verder

Privacy Hersteller

Door de werking van de Privacy Hersteller voel je je duidelijk minder snel in je privacy gestoord als er anderen bij jou in de buurt zijn.

Je kunt dus door de werking van de Privacy Hersteller beter bij jezelf blijven.

Het is ook mogelijk dat je je na de ontvangst van de Privacy Hersteller dieper en steviger voelt aarden.

Lees verder

Mannelijk en vrouwelijk schoon Acceptatie

In de praktijk vinden de meeste vrouwen het veel belangrijker dat hun woon- en werkomgeving schoon is, dan mannen.

Door de Mannelijk en vrouwelijk schoon Acceptatie komt het gevoel van mannen en vrouwen met betrekking tot ‘wat schoon is en wat niet’ duidelijk dichter bij elkaar.

Als man zal het je daardoor eerder opvallen als iets vuil is en als vrouw zul je de lat van wat schoon is en wat vuil is iets minder hoog leggen.

Lees verder

Zuiver willen Zuiverheid

Via jouw zonnevlecht chakra, het chakra dat jouw eigen natuurlijke kracht en eigen ruimte vertegenwoordigt, kun je heel duidelijk voelen of iets versterkend of verzwakkend voor jou is.

Van nature kun je heel goed vertrouwen op het gevoel dat jouw zonnevlecht chakra aangeeft.

Als je zonnevlecht chakra dicht zit en dus afgesloten voelt, dan is er een bedreiging uit jouw omgeving voelbaar.
Op deze wijze geeft jouw zonnevlecht chakra aan dat er iets in jouw omgeving of jouw leven is dat ten koste van jouw eigen kracht en eigen ruimte gaat.

Wij, Bas en Maria, hebben ontdekt dat de signaalwerking van het zonnevlecht chakra beïnvloed kan worden.

Door deze beïnvloeding geeft jouw zonnevlecht chakra niet meer betrouwbaar aan dat er een bedreiging of beïnvloeding - in welke vorm dan ook - op jou gericht is.

De Zuiver willen Zuiverheid zorgt ervoor dat je weer helemaal op datgene wat jouw zonnevlecht chakra aangeeft, kunt vertrouwen.

Lees verder

Aardende zolen Materie hersteller

Schoenzolen kunnen van heel veel verschillende materialen gemaakt worden.

Zij moeten daarbij aan een aantal verschillende criteria voldoen.

Zo moeten schoenzolen onder andere:

 • slijtvast zijn
 • solide zijn
 • waterdicht zijn

en

 • een goede grip hebben


Een criterium dat (vrijwel) nooit gehanteerd wordt, is in hoeverre schoenzolen jou goed laten aarden.

Met andere woorden laten schoenzolen de menselijke energiestroom al of niet goed door.
Oftewel kun je, als je jouw schoenen aan hebt, goed via jouw voetzolen aarden.

Schoenen met leren zolen hebben de meest optimale aardende werking.

De Aardende zolen Materie hersteller geeft jouw schoenzolen, van welk materiaal die ook gemaakt zijn, hetzelfde aardende effect als schoenzolen die van leer gemaakt zijn.

Lees verder

Eénwording Bewustwording

God heeft de mens vanuit zijn Eenheid in een mannelijke en vrouwelijke expressie van zichzelf geschapen.

Het is daarom heel begrijpelijk dat er in de mens op een onbewust niveau altijd een vorm van herinnering en een verlangen naar deze Goddelijke Eenheid blijft bestaan.

Door het geschapen worden door de Goddelijke Eenheid, door het ontstaan vanuit dezelfde oorspronkelijke bron, is er een deels bewuste, maar ook een deels onbewuste diepe aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen.

De verhouding tussen de bewuste en onbewuste aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen is ongeveer 40 : 60.
De onbewuste aantrekkingskracht is dus duidelijk groter dan de bewuste aantrekkingskracht.

De Eénwording Bewustwording maakt je meer bewust van deze onbewuste aantrekkingskracht tussen man en vrouw.

Lees verder

Metabolisme versnelling Creatie

Door een kosmische nacht programmering wordt jouw metabolisme - naarmate je ouder wordt - steeds trager en dat is met name na jouw 40e levensjaar het geval.

Met behulp van de Metabolisme versnelling Creatie kom je in een energetische ruimte waarin deze kosmische nacht programmering niet meer werkzaam is.

Door de werking van de Metabolisme versnelling Creatie blijft de snelheid van je metabolisme dus ook op oudere leeftijd optimaal en zal daardoor duidelijk minder - of zelfs helemaal niet - vertragen als je ouder wordt.

Daardoor kun je ook als je ouder wordt - onder andere - net zoveel blijven eten als toen je jong was, zonder daarvan aan te komen.

Bovendien kun je door de werking van de Metabolisme versnelling Creatie ouder worden dan je zonder de Metabolisme versnelling Creatie zou zijn geworden.

Je kunt de Metabolisme versnelling Creatie op elke leeftijd aanvragen.

Lees verder

Metabolisme versnelling Creatie dier

Door een kosmische nacht programmering wordt het metabolisme van jouw huisdier of van bijvoorbeeld jouw paard - naarmate het ouder wordt - steeds trager en dat is vooral het geval als jouw huisdier of paard in de tweede helft van z’n leven komt.

Met behulp van de Metabolisme versnelling Creatie dier komt je (huis)dier in een energetische ruimte waarin deze kosmische nacht programmering niet meer werkzaam is.

Door de Metabolisme versnelling Creatie dier blijft de snelheid van z’n metabolisme dus ook op ‘oudere’ leeftijd optimaal en zal daardoor duidelijk minder - of zelfs helemaal niet - vertragen als jouw (huis)dier ouder wordt.

Daardoor kan je (huis)dier ook als het ouder wordt net zoveel blijven eten als toen het jong was, zonder daarvan aan te komen.

Bovendien kan je (huis)dier door de werking van de Metabolisme versnelling Creatie dier ouder worden dan het zonder de Metabolisme versnelling Creatie dier zou zijn geworden.

Jouw (huis)dier kan de Metabolisme versnelling Creatie dier op elke leeftijd ontvangen.

Lees verder

Aangrijpingspunten Transformator

De Aangrijpingspunten Transformator lost jouw aangrijpingspunten voor individuele beïnvloeding door specifieke personen op.

Als iemand die jij persoonlijk kent - bewust of onbewust - beïnvloeding op jou uitoefent, heeft deze persoon altijd één aangrijpingspunt in jouw systeem aangebracht die het de betreffende persoon mogelijk maakt om jou op zijn of haar eigen wijze te beïnvloeden.

De Aangrijpingspunten Transformator lost alle 'persoonlijke' aangrijpingspunten in jou voor beïnvloeding door bekende personen op.
Hierdoor kunnen zij jou niet meer met hun individuele beïnvloedingen beïnvloeden.

Lees verder

Aangrijpingspunten Transformator paar

De Aangrijpingspunten Transformator paar lost jullie aangrijpingspunten voor persoonlijke beïnvloeding op jullie relatie door specifieke personen op.

Als iemand die jullie persoonlijk kennen - bewust of onbewust - beïnvloeding op jullie relatie uitoefent, heeft deze persoon altijd één aangrijpingspunt in jullie beider systemen aangebracht die het de betreffende persoon mogelijk maakt om jullie en jullie relatie op zijn of haar eigen individuele wijze te beïnvloeden.

De Aangrijpingspunten Transformator paar lost alle 'persoonlijke' aangrijpingspunten in jullie voor beïnvloeding op jullie relatie door bekende personen op.
Hierdoor kunnen zij jullie relatie niet meer met hun beïnvloedingen beïnvloeden.

Lees verder

Aangrijpingspunten Transformator dier

De Aangrijpingspunten Transformator dier lost de aangrijpingspunten van jouw (huis)dier voor beïnvloeding door specifieke personen op.

Als iemand die jouw (huis)dier persoonlijk kent - bewust of onbewust - beïnvloeding op jouw (huis)dier uitoefent, heeft deze persoon altijd één aangrijpingspunt in het systeem van jouw (huis)dier aangebracht die het de betreffende persoon mogelijk maakt om jouw (huis)dier op zijn of haar eigen wijze te beïnvloeden.

De Aangrijpingspunten Transformator dier lost alle 'persoonlijke' aangrijpingspunten in jouw (huis)dier voor beïnvloeding door bekende personen op.
Hierdoor kunnen zij jouw (huis)dier niet meer met hun individuele beïnvloedingen beïnvloeden.

Lees verder

Godszuil Versterker

De Godszuil vormt jouw verbinding met het Hogere. Het is een Lichtzuil waarmee je contact met het Hogere en dus ook met het Goddelijke kunt maken.

De Godszuil Versterker versterkt jouw Godszuil, waardoor jouw verbinding met het Hogere en het Goddelijke versterkt wordt.

Door de werking van de Godszuil Versterker wordt jouw Godszuil ongeveer twee maal zo krachtig.

Je krijgt door de werking van de Godszuil Versterker dus een duidelijk intensere verbinding met het Hogere en het Goddelijke.

Een intensere verbinding met het Hogere en het Goddelijke heeft drie belangrijke voordelen.
Door de werking van de Godszuil Versterker krijg je een beter contact:

 • met jouw eigen Hoger Zelf
 • met het Hogere

en

 • met het Goddelijke


Als je meer contact met het Hogere en het Goddelijke maakt, kun je ook meer liefde voor jezelf, jouw naasten, de natuur en de gehele schepping voelen.

Lees verder

Werk - vrije tijd Transformator

De Werk - vrije tijd Transformator helpt je om na het werken los te komen van jouw werk, zodat je jouw werk:

 • niet 'mee naar huis' neemt

of

 • er in jouw vrije tijd - in gedachten of daadwerkelijk - nog mee bezig bent


Omgekeerd helpt de Werk - vrije tijd Transformator je ook om:

 • na jouw vrije tijd weer goed uit de startblokken te komen

en

 • met plezier weer aan de slag te gaan


De Werk - vrije tijd Transformator helpt je dus ook om je elke ochtend weer helemaal op jouw werk te richten.

De Werk - vrije tijd Transformator helpt je ook om vanuit een diep contact met jezelf te werken en niet vanuit een innerlijke gejaagdheid en/of een gevoel van dwang.

Als je vanuit een gevoel van tijdsdruk werkt en daardoor meer gejaagd werkt, werkt dat fouten in de hand en als je het gevoel hebt dat je puur ‘omdat het moet’ werkt, dan is dat slecht voor jouw gezondheid.

Lees verder

Werk - vrije tijd Transformator bedrijf

De Werk - vrije tijd Transformator bedrijf helpt de werknemers om:

 • na hun vrije tijd weer goed uit de startblokken te komen

en

 • met plezier weer aan de slag te gaan


De Werk - vrije tijd Transformator bedrijf helpt de werknemers dus om zich elke ochtend weer helemaal op hun werk te richten.

De Werk - vrije tijd Transformator bedrijf helpt de werknemers ook om vanuit een diep contact met zichzelf te werken en niet vanuit een innerlijke gejaagdheid en/of een gevoel van dwang.

Als werknemers vanuit een gevoel van tijdsdruk werken en daardoor meer gejaagd werken, werkt dat uiteraard fouten in de hand.

Minstens net zo belangrijk is dat als werknemers het gevoel hebben dat ze puur ‘omdat het moet’ werken, dit slecht voor hun gezondheid is.

Bovendien helpt de Werk - vrije tijd Transformator bedrijf de werknemers om na het werken van hun werk los te komen, zodat ze hun werk:

 • niet 'mee naar huis' nemen

of

 • er in hun vrije tijd - in gedachten of daadwerkelijk - nog mee bezig zijn


Hierdoor rusten zij in hun vrije tijd beter uit, wat gedurende de werkweek in betere prestaties resulteert.

Lees verder

Mijn en dein Heiligheid

De Mijn en dein Heiligheid laat jou zuiverder voelen wat jou toekomt.

Je hebt door de werking van de Mijn en dein Heiligheid bijvoorbeeld geen angst om geld aan de belastingdienst te betalen, omdat je vanuit het gevoel leeft dat jou toekomt wat jou toekomt.

Als je teveel of te weinig bezit, werkt de Mijn en dein Heiligheid daar corrigerend op.

Mensen die zichzelf ten koste van anderen verrijken, zullen door de Mijn en dein Heiligheid een deel van hun bezit gaan loslaten en/of verliezen.

Mensen die minder verdienen of minder inkomsten hebben dan hen ‘eigenlijk toekomt’, zullen door de Mijn en dein Heiligheid meer inkomsten gaan ontvangen.
Hierbij geldt het criterium: wie goed doet, goed ontmoet.

Lees verder

Over grenzen gaan Spiegel

Heel vaak hebben mensen het niet in de gaten als ze over grenzen van jou of van anderen gaan.

Dat maakt het uiteraard moeilijker om hen daarop aan te spreken.

Als je de Over grenzen gaan Spiegel ontvangen hebt, dan zullen mensen die over jouw grenzen gaan dat direct voelen en er zich bewust van worden dat zij over jouw grenzen zijn gegaan.

Dat kun je hen er ook veel gemakkelijker op aanspreken dat zij over jouw grenzen zijn gegaan.

Vanzelfsprekend maakt de Over grenzen gaan Spiegel jou er ook bewust van als je zelf over grenzen van anderen gaat.

Lees verder

Donker oplos tool

De Donker oplos tool lost het donker in jou van binnenuit op.

Het is mogelijk dat je door de werking van de Donker oplos tool onder andere een krachtig stromende verbinding met het Hogere en met de Aarde kunt gaan voelen.

Het donker dat tussen jouw verbinding tussen Hemel en Aarde stond, is dan door de Donker oplos tool opgelost.

Lees verder

Hout stoken Zuiverheid

De Hout stoken Zuiverheid heeft twee belangrijke functies:

 • hout stoken wordt door de Hout stoken Zuiverheid goed voor het milieu

en

 • jouw 'innerlijke verbranding', met andere woorden jouw voedselvertering en jouw geestelijke verwerkingsprocessen, levert door de werking van de Hout stoken Zuiverheid veel minder vuilstoffen oftewel afvalstoffen op


Je kunt je door de werking van de Hout stoken Zuiverheid nog sterker met jezelf verbonden voelen.
Dat kan zich onder andere uiten in lekker warme en voor je gevoel goed stromende voeten.

Lees verder

Locale Acceptatie

Als je naar een andere streek of naar het buitenland bent verhuisd, dan moet je bij wijze van spreken opnieuw inburgeren.

De Locale Acceptatie versnelt het inburgeringsproces met een factor drie.
De locale bevolking accepteert jou daardoor beter en sneller als één van hen.

Lees verder

Scheppingssnelheid Creatie

Door de Scheppingssnelheid Creatie ontstaat er een energetische ruimte waarin veranderingen in jezelf en in jouw systeem zich sneller kunnen realiseren, zich sneller kunnen voltrekken.

Als je de Scheppingssnelheid Creatie ontvangt, kun je het gevoel krijgen dat je op een duidelijk meer levendige manier met het Hogere verbonden wordt.
Het voelt dan alsof je meer contact met het Hogere hebt.

Lees verder

Open blik Verbinding

De Open blik Verbinding lost programmeringen en mechanismen in jou op die bepalen hoe je naar jezelf, naar anderen en naar allerlei aspecten van het leven kijkt.

Je kijkt daardoor naar iets of iemand vanuit een bepaalde veronderstelling.

Afgaand op de onderstaande ervaring van één van ons, Bas en Maria, gaat dat best ver.

Met behulp van de Open blik Verbinding kun je veel beter met een open blik naar jezelf, naar anderen en naar het leven kijken.

Lees verder

Open blik Verbinding dier

De Open blik Verbinding dier lost programmeringen en mechanismen in een dier op die bepalen hoe het dier naar zichzelf, naar anderen en naar z’n leefomstandigheden kijkt.

Door die programmeringen en mechanismen kijkt het dier vanuit een bepaald idee, een  bepaalde indruk naar z’n eigen leven en dat kan duidelijk afwijken van de realiteit.

Met behulp van de Open blik Verbinding dier kan het dier veel beter met een open blik naar zichzelf, naar anderen en naar het leven kijken.

Lees verder

Eigen leven Identificatie

De Eigen leven Identificatie helpt jou om anderen hun eigen leven te laten leiden, door je niet teveel met anderen te identificeren.

Je kunt je op verschillende manieren teveel met anderen identificeren.

 • Zo kun je je onder andere teveel identificeren met:
 • familieleden, jouw kinderen en/of vrienden
 • beroemdheden
 • verhalen in roddelbladen

en/of

 • berichten via social media


Familieleden, kinderen en/of vrienden
Je kunt je teveel met je familieleden, kinderen en/of vrienden identificeren en bijvoorbeeld:

 • hun gedrag onbewust nabootsen
 • teveel met hen meeleven en je zorgen over hen maken

en/of

 • ongevraagd jouw mening of advies geven


Beroemdheden
Je kunt je teveel met beroemdheden identificeren door bijvoorbeeld alles over een ster of een politicus te lezen en daar een mening over hebben.

Verhalen in roddelbladen
Roddelbladen zijn gebaseerd op de behoefte van mensen om zich met anderen te identificeren, zich in gedachten met hun leven te bemoeien en een mening over hun leven te hebben.

Social media
Mensen kunnen zich via social media ook te veel met het leven van anderen bemoeien.

Lees verder

Diep vertrouwen Referentie

Vertrouwen in het leven is echt essentieel om werkelijk jouw leven te leven en eruit te halen wat erin zit.

De Diep vertrouwen Referentie helpt jou daarbij door:

 • meer op het leven te vertrouwen

en

 • je voor de liefde open te stellen


Met behulp van de Diep vertrouwen Referentie kun je dus meer vanuit een diep vertrouwen en overgave aan het leven deelnemen.

Het leven wordt daardoor veel meer waard om geleefd te worden.

Lees verder

Raster beïnvloeding behandeling

De Raster beïnvloeding behandeling lost een vorm van beïnvloeding op waarbij er een soort energetisch raster in jouw systeem geschoven is.

Jouw ‘levensrivier’ kan dan niet meer stromen zoals die dat van nature hoort te doen.

Door deze vorm van beïnvloeding word je van jouw natuurlijke licht en vitaliteit berooft.

Door de Raster beïnvloeding behandeling gaat je eigen stroom weer stromen, helemaal zoals dat bij jou past, zoals een rivier z’n natuurlijke loop volgt, dus volkomen ongekanaliseerd.

Lees verder

Hoofdhuid schilfering Sprankeling

De Hoofdhuid schilfering Sprankeling lost de innerlijke achtergrond op van seborroisch eczeem, een huidaandoening met roodheid en schilfers op de hoofdhuid, d.w.z. in het gezicht en/of de behaarde hoofdhuid.

Bij baby's en kleine kinderen wordt deze vorm van eczeem 'berg' genoemd, maar het komt ook vaak bij volwassenen voor.

De innerlijke achtergrond van deze huidaandoening op je hoofd is het op een onbewust niveau niet durven gebruiken van jouw derde oog.

Als je deze innerlijke problematiek hebt, zie je vaak dat je wat grotere poriën boven jouw neus, tussen je beide wenkbrauwen hebt.

Ongeveer een kwart van alle mensen heeft deze innerlijke problematiek, die vroeg of laat tot seborroisch eczeem kan leiden.

Als je deze innerlijke problematiek hebt, betekent dat dus niet altijd dat je ook al seborroisch eczeem hebt.

Je kunt met behulp van de Hoofdhuid schilfering Sprankeling seborroisch eczeem in dit en/of volgende levens:

 • voorkomen

en/of

 • oplossen/genezen


Als je niet zeker weet of je de Hoofdhuid schilfering Sprankeling nodig hebt, kun je Nadia een e-mail sturen met een foto van je gezicht.

Lees verder

Oer angst Zuiverheid

Omdat we tijdens de kosmische nacht de verbinding met het Goddelijke steeds verder verloren zijn, is er ‘door het gevoel van God los te zijn’ heel begrijpelijk een oerangst ontstaan.

De Oer angst Zuiverheid lost deze oerangst voor jou persoonlijk op.

Het is mogelijk dat je door de werking van de Oer angst Zuiverheid jouw verbinding met het Goddelijke duidelijk intenser gaat voelen.

Je kunt door de Oer angst Zuiverheid ook een verdiepte overgave ervaren.

Lees verder

Erotiek Discipline

Vrijwel iedereen heeft van zijn of haar ouders of van één van hen beïnvloedingen op het gebied van sexualiteit meegekregen.

Deze beïnvloedingen remmen jou om jouw sexuele gevoelens ten volle bewust te ervaren en te uiten.

Veel mensen onderdrukken door deze beïnvloedingen - zonder dat zij zich daar bewust van zijn - hun sexuele gevoelens.
Daardoor kunnen zij de diepte, schoonheid en pracht van hun sexuele gevoelens niet volledig ervaren.

Deze beïnvloedingen op sexueel gebied worden vrijwel altijd onbewust door moeders op hun kinderen overgedragen.

De Erotiek Discipline lost deze beïnvloedingen op het voelen en uiten van sexuele gevoelens op.

Dit proces wordt ondersteund door het gebruik van twee producten van Oway, die je om de dag, afwisselend gebruikt.

Beide Oway producten helpen je om de informatie van de beïnvloedingen, die in het vetweefsel van je bovenbenen opgeslagen is, daadwerkelijk los te laten.

Lees verder

Geverfd haar Zuiverheid

Ons hoofdhaar vormt onze antennes met het Hogere.

Met behulp van je hoofdhaar kun je dus beter door het Hogere geleid worden en zelfs bewust of onbewust boodschappen van het Hogere doorkrijgen.

Er zijn relatief veel vrouwen, maar ook mannen die tijdens dit en/of vorige levens hun haar één of meerdere keren geverfd hebben en/of haarlak gebruikt hebben.

Haarverf en haarlak verstoppen de antenne werking van jouw haar, met als gevolg dat je veel minder goed door het Hogere geleid kunt worden en ook veel moeilijker boodschappen van het Hogere kunt ontvangen.

De Geverfd haar Zuiverheid neutraliseert éénmalig de nadelige gevolgen van het gebruik van haarverf en/of haarlak in dit en vorige levens, zodat je weer beter door het Hogere geleid kunt worden.

Lees verder

Neutralisatie Verbinding apparaat

De Neutralisatie Verbinding apparaat neutraliseert huishoudelijke en elektrische apparatuur in ruimten die niet geneutraliseerd zijn.

Je betaalt éénmalig € 60,- voor de Neutralisatie Verbinding apparaat en voor deze bijdrage worden al jouw apparaten die je in een niet geneutraliseerde ruimte gebruikt, automatisch geneutraliseerd.

Je hoeft de Neutralisatie Verbinding apparaat dus maar éénmaal voor jezelf aan te vragen.


In een omgeving die geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding huis, werk of bedrijf is het niet nodig om apparaten apart te neutraliseren.
 

Mobiele apparatuur, zoals mobiele telefoons, tablets, laptops, babyfoons en andere kleine draagbare apparaten worden - voor gebruik buitenshuis - geneutraliseerd door de Neutralisatie Verbinding mobiel.


Lees verder

Duurzaamheid Potentie

De Duurzaamheid Potentie verhoogt de duurzaamheid van jouw persoonlijke eigendommen door ze letterlijk duurzamer te maken zodat er minder snel slijtage ontstaat.

Tegelijkertijd is dat ook goed voor onze Aarde, omdat je door de werking van de Duurzaamheid Potentie minder snel iets hoeft te vervangen en daardoor minder grondstoffen verbruikt.

Lees verder

Duurzaamheid Potentie bedrijf

De Duurzaamheid Potentie bedrijf verhoogt de duurzaamheid van de eigendommen van het bedrijf of van jouw praktijk door ze letterlijk duurzamer te maken zodat er minder snel slijtage optreedt.

Tegelijkertijd is dat ook goed voor onze Aarde, omdat het bedrijf of jouw praktijk door de werking van de Duurzaamheid Potentie bedrijf minder snel iets hoeft te vervangen en daardoor minder grondstoffen verbruikt.

Lees verder

Haardikte Verbinding

Het hoofdhaar van mensen heeft een belangrijke functie.
Hoofdharen fungeren namelijk als antennes voor het Hogere.

Door de antennefunctie die jouw hoofdhaar heeft, maak je dus volkomen onbewust contact met het Hogere.

Naarmate je ouder wordt, vermindert bij vrijwel iedereen de dikte van het hoofdhaar.
De dikte, de diameter van elke haar, neemt in de loop van de tijd dus geleidelijk af.

De achterliggende reden van het dunner worden van het hoofdhaar is ‘te aards worden’, dus onvoldoende op het Hogere gericht zijn.

De Haardikte Verbinding helpt je om voldoende op het Hogere gericht te blijven.
Jouw haar zal daardoor langer dik blijven.

Lees verder

Luchtiger haar Creatie

Door de werking van de Luchtiger haar Creatie gaat jouw haar wijder uit elkaar staan.

Jouw haar:  

 • zit daardoor luchtiger

en

 • toont volumineuzer

Lees verder

Macht Ontworsteling

Als mensen een bepaalde macht krijgen, dan zie je hen vaak ten nadele veranderen.

Door hun macht uit te oefenen voelen ze zich iemand, vullen ze dus als het ware een leegte in zichzelf op.

In wezen heeft de macht hen dan in plaats dat zij een bepaalde macht hebben.

De Macht Ontworsteling helpt je om je los te maken van de greep die macht op jou kan hebben.

Lees verder

Macht Ontworsteling paar

De macht die de Macht Ontworsteling paar op kan lossen, ligt op het gevoelsmatige niveau.

Deze gevoelsmatige macht heeft vaak met subtiele vormen van chantage te maken, die over en weer tussen liefdesparen en/of echtgenoten plaats kan vinden.

De chantage is vaak zo subtiel dat die niet direct als een vorm van chantage ervaren zal worden.

Als de echtgenoot graag innig wil zijn met zijn echtgenote, dan kan zij daar op een heel subtiele wijze misbruik van maken.
Als jij dat en dat eerst even zou willen doen, dan ga ik daarna met jou mee naar boven, hoor.

Omgekeerd kan de echtgenote echt graag met haar man willen winkelen om die prachtige jurk aan te schaffen.
Hij kan dan een soortgelijk antwoord geven, als zij in het hier bovenstaande voorbeeld gegeven heeft.

Dit zijn weliswaar heel stereotype voorbeelden, maar daardoor wel herkenbaar.

De Macht Ontworsteling paar helpt jullie als liefdespaar en/of echtgenoten om beiden bewust te worden van dit soort gevoelsmatige subtiele vormen van chantage.

Jullie relatie kan zich verder verdiepen als jullie elkaar allebei niet meer op gevoelsmatig niveau ‘chanteren’.

Lees verder

Macht Ontworsteling bedrijf

Als werknemers een management positie binnen een bedrijf krijgen, dan zie je hen vaak in hun nadeel veranderen.

Als manager heb je een zeggenschap over jouw medewerkers, zij moeten de opdrachten die je hen geeft, uitvoeren.

Door macht uit te oefenen voel je je, als manager, iemand.
Er kan dan als het ware een leegte in jezelf opgevuld worden.

Als er leegtes in je opgevuld worden dan heeft de macht in wezen jou, in plaats dat jij over een bepaalde macht beschikt.

De Macht Ontworsteling bedrijf helpt managers om zich van de greep die macht op hen kan hebben, los te maken.

Lees verder

Metabolisme tool

De Metabolisme tool zorgt ervoor dat jouw metabolisme - in relatie tot je leeftijd - zo optimaal mogelijk functioneert.

Daarnaast zorgt de Metabolisme tool dat alles wat in jouw lichaam tot slakvorming leidt en heeft geleid, afgebroken en opgelost wordt.

Door de Metabolisme tool worden deze vuilstoffen zo afgebroken dat ze uitgescheiden kunnen worden.
De Metabolisme tool heeft dus een ontslakkende en reinigende werking.

Lees verder

Metabolisme tool dier

De Metabolisme tool dier zorgt ervoor dat het metabolisme van jouw huisdier - in relatie tot z’n leeftijd - zo optimaal mogelijk functioneert.

Daarnaast zorgt de Metabolisme tool dier dat alles wat in z’n lijf tot slakvorming leidt en heeft geleid, afgebroken en opgelost wordt.

Door de Metabolisme tool dier worden deze vuilstoffen zo afgebroken dat ze uitgescheiden kunnen worden.
De Metabolisme tool dier heeft dus een ontslakkende en reinigende werking.

Lees verder

Gevoelsmatige realiteit Acceptatie

De Gevoelsmatige realiteit Acceptatie helpt jou om situaties die voor je binnenwereld moeilijk zijn, gevoelsmatig gemakkelijker te accepteren en een plaats in jezelf te geven.

Situaties die moeilijk voor je binnenwereld zijn, kunnen bijvoorbeeld gaan om:

 • een verbroken relatie

of

 • iets waar je vurig op gehoopt hebt, maar wat onverwacht niet door kon gaan


Als je moeilijke situaties in het heden of het verleden meegemaakt hebt, zal de Gevoelsmatige realiteit Acceptatie je dus helpen om datgene wat er gebeurd is, alsnog te verwerken en een plaats in jezelf te geven.

Lees verder

Pijn Acceptatie

Door de werking van de Pijn Acceptatie zul je geestelijke en fysieke pijn:

 • zoveel mogelijk kunnen voorkomen

en

 • als je desondanks toch pijn krijgt, zal die zo min mogelijk oplopen


De Pijn Acceptatie helpt je zo min mogelijk last van pijn te hebben door je in een soort totale innerlijke overgave te brengen.

Daardoor voorkomt de Pijn Acceptatie ook zoveel mogelijk verkramping in jouw gevoelens.

Lees verder

Pijn Acceptatie dier

Door de werking van de Pijn Acceptatie dier zal jouw (huis)dier geestelijke en fysieke pijn:

 • zoveel mogelijk kunnen voorkomen

en

 • als jouw (huis)dier desondanks toch pijn krijgt, zal die zo min mogelijk oplopen


De Pijn Acceptatie dier helpt jouw (huis)dier zo min mogelijk last van pijn te hebben door het in een soort totale innerlijke overgave te brengen.

Daardoor voorkomt de Pijn Acceptatie dier ook zoveel mogelijk verkramping in z’n gevoelens.

Lees verder

Leefruimte Transformator

De Leefruimte Transformator zorgt er voor dat je - ook als er veel mensen om je heen zijn - het gevoel behoudt van voldoende ademruimte en privé ruimte om je heen.

In een overbevolkt land als Nederland of in een drukke stad voelt het als een verademing als je, ook als je tussen veel mensen loopt, voldoende leefruimte om jezelf heen voelt.

Omdat je door de werking van de Leefruimte Transformator ook beter met je eigen bron van liefde verbonden blijft, is het mogelijk dat je ook meer liefde om jezelf heen voelt.

Lees verder

Beperkende echo Vrijheid

Als er een echo van een baby in jouw buik gemaakt wordt, heeft dat zowel voor jouw baby als voor jouzelf, als volwassen mens een negatief effect.

Ook een echo van een orgaan of een ander lichaamsdeel heeft een verzwakkende en fixerende werking op jou.

De Beperkende echo Vrijheid lost deze verzwakkende en fixerende werking op.

Lees verder

Beloning Potentie

Als je vanuit je hart iets goed hebt gedaan, beloont de Beloning Potentie jou.

Zo stimuleert de Beloning Potentie jou tegelijkertijd om zoveel mogelijk vanuit je hart goed te doen.

Als je je in je leven ingezet hebt om zoveel mogelijk goed te doen, kan er na de ontvangst van de Beloning Potentie een gevoel van gelukzaligheid omhoog komen.

Lees verder

Voet ventilatie Vaardigheid

Door de werking van de Voet ventilatie Vaardigheid aard je beter via je voeten, waardoor je:

 • minder snel te warme voeten krijgt, als het warm is of tijdens het sporten

en ook

 • minder snel zweetvoeten krijgt


Een deel van de werking van de Voet ventilatie Vaardigheid heeft ermee te maken dat jouw voetchakra's door deze Vaardigheid duidelijk beter gaan stromen.

Daardoor kun je, als je voeten te warm worden, de overtollige warmte gemakkelijker afvoeren.

Lees verder

Haarwortel Versterker

De Haarwortel Versterker versterkt op drie verschillende manieren de haargroei op jouw hoofd:

 • je haar gaat beter zitten
 • je haar valt door de werking van de Haarwortel Versterker minder snel uit, waardoor je onder andere minder snel kaal wordt

en

 • de functie van hoofdhaar, waarbij het als antennes met het Hogere fungeert, wordt door de Haarwortel Versterker versterkt*


 

*** Het is zelfs mogelijk dat je jouw Godszuil, die bovenop je hoofd begint en waarmee je met het Hogere contact maakt, na de ontvangst van de Haarwortel Versterker (beter) kunt voelen

Lees verder

Kern Sprankeling

De Kern Sprankeling helpt je om jezelf beter te centreren, waardoor je beter in jouw kracht kunt gaan staan.

Na de ontvangst van de Kern Sprankeling kun je ook ervaren dat je echt:

 • dieper aardt

en

 • hoger kunt reiken


Door de bovenstaande werking van de Kern Sprankeling kun je het roer van jouw eigen leven nog meer in eigen hand nemen, met andere woorden kun je nog meer zijn wie je bent en jouw eigen unieke leven leiden.

Lees verder

Kern Sprankeling dier

De Kern Sprankeling dier helpt jouw huisdier om zichzelf beter te centreren, waardoor het beter in z’n kracht kan gaan staan.

Na de ontvangst van de Kern Sprankeling dier zal jouw huisdier ook ervaren dat het:

 • dieper aardt

en

 • hoger kan reiken


Door de bovenstaande werking van de Kern Sprankeling dier kan jouw huisdier het roer van z’n eigen leven nog meer in de hand nemen, met andere woorden kan het nog meer zijn zoals het van nature bedoeld is.

Lees verder

Verleden loslaat Wetmatigheid

Door de Verleden loslaat Wetmatigheid kun je datgene uit een vorige liefdesrelatie waar je nog (onbewust) last van hebt, alsnog verwerken en loslaten.

Meestal gaan gebeurtenissen uit een vorige liefdesrelatie waar je nog last van hebt, zo diep dat je je er op geen enkele manier bewust van bent hoe diep het voor je gaat en hoeveel last je er nog van hebt.

Zo kan jouw ex-partner bijvoorbeeld vreemd gegaan zijn zonder dat je dat bewust weet, maar onbewust weet je het wel en doet het heel veel met je.

Het is voor je huidige relatie echt belangrijk om dit soort heel pijnlijke gebeurtenissen alsnog te verwerken, omdat ze anders volkomen onbewust tussen jou en jouw huidige relatie in staan.

De Verleden loslaat Wetmatigheid lost dit op zodat onverwerkte gevoelens uit een oude relatie niet meer tussen jou en jouw nieuwe relatie in kunnen staan.


Niet alleen voor oude liefdesrelaties

De Verleden loslaat Wetmatigheid kan je bijvoorbeeld ook helpen als je door iemand die je volkomen vertrouwde, opgelicht bent.

Je hebt de Verleden loslaat Wetmatigheid ook nodig als je hier op geen enkele manier van bewust bent.

Lees verder

Kosmische dag gerichtheid Openbaring

Met behulp van de Kosmische dag gerichtheid Openbaring kun je jezelf zo richten, dat:

en

 • volledig kosmische dag worden


Dit gebeurt uiteraard in de mate waarin je daar aan toe bent.


Kosmische nacht delen

Het gaat hierbij om kosmische nacht delen van jezelf die niet meer voor jou en jouw systeem van belang zijn.
Zodra deze delen uit jouw systeem zijn, worden ze schoongemaakt en naar de kosmische dag gebracht, zodat ze geen belasting meer voor jou vormen.

Je krijgt daardoor een nog duidelijker kosmische dag gerichtheid.

Lees verder

Handwas Versterker

De Handwas Versterker versterkt de waskracht van met de hand wassen, waardoor de handwas sneller, gemakkelijker en ook effectiever wordt.

De schoonmakende energie van de Handwas Versterker is gebaseerd op het 'uit elkaar halen' van energieën en stoffen die ongewenst vermengd geraakt zijn.

Deze schoonmakende energie werkt zowel voor de handwas als voor jou persoonlijk.

Als een stof vuil geworden is, zorgt de Handwas Versterker er dus voor dat de stof weer zo goed mogelijk van het vuil gescheiden wordt.

Let op: De Handwas Versterker werkt niet voor de afwas die je met de hand doet.


Persoonlijke werking Handwas Versterker

De Handwas Versterker heeft ook een persoonlijke werking.
De Handwas Versterker versterkt namelijk ook de 'waskracht' van jouw systeem.

Jouw systeem wordt door de werking van de Handwas Versterker dus als het ware extra schoon.
Als jouw systeem extra ‘schoon’ is, zul je minder snel ziek worden.

Tijdens de ontvangst van de Handwas Versterker kun je een ingetogen, bruisende, schoonmakende energie in jouw systeem ervaren.

Deze schoonmakende energie zorgt ervoor dat alles weer op z'n juiste plek komt, 'uit elkaar gehaald' wordt als iets in jouw systeem ongewenst verweven en vermengd is geraakt.

Lees verder

Handwas Versterker bedrijf

De Handwas Versterker bedrijf versterkt de waskracht van met de hand wassen, waardoor de handwas sneller, gemakkelijker en ook effectiever wordt.

De schoonmakende energie van de Handwas Versterker bedrijf is gebaseerd op het 'uit elkaar halen' van energieën en stoffen die ongewenst vermengd geraakt zijn.

Als een stof vuil geworden is, zorgt de Handwas Versterker er dus voor dat de stof weer zo goed mogelijk van het vuil gescheiden wordt.*

Deze schoonmakende energie werkt niet alleen voor de handwas maar ook voor de werknemers tijdens hun werkzaamheden voor het bedrijf.

* De Handwas Versterker bedrijf werkt niet voor de afwas die met de hand gedaan wordt.


Persoonlijke werking Handwas Versterker bedrijf

De Handwas Versterker bedrijf heeft ook een persoonlijke werking.
De Handwas Versterker bedrijf versterkt namelijk ook de 'waskracht' van het systeem van alle werknemers.

Het systeem van alle werknemers wordt door de werking van de Handwas Versterker bedrijf dus als het ware extra schoon.
Als het systeem van de werknemers extra ‘schoon’ is, zal het ziekteverzuim naar verwachting dalen.

Lees verder

Ongeverfd Creatie

Een ongeverfde stof voelt anders en natuurlijker dan een geverfde stof.

In vergelijking met een ongeverfd kledingstuk kan een kledingstuk dat met verfstoffen is gekleurd, op energieniveau aanvoelen alsof er iets diks, stroop-achtigs om je heen zit.

Als een stof helemaal niet geverfd is, voelt de stof heel comfortabel. De stof voelt dan op energieniveau warm en heerlijk omhullend aan.

Door de werking van de Ongeverfd Creatie voelt elk kledingstuk:

 • van natuurlijk materiaal
 • dat met biologische verfstoffen geverfd is

op energieniveau als ongeverfd aan.

Biologisch geverfde kleding voelt daardoor na de ontvangst van de Ongeverfd Creatie heel behaaglijk en ondersteunend.

Lees verder

Kwaad Ontworsteling

De Kwaad Ontworsteling helpt jou om je van de greep die het kwaad op jou heeft, los te maken.

Er ontstaat een verbinding met het kwaad als je tijdens jouw levens tijdens de kosmische nacht beïnvloeding hebt toegepast of misdrijven hebt begaan zoals bijvoorbeeld moord, marteling en/of verkrachting, vanuit een verbinding met het donker.

Bij iedereen is er tijdens zijn of haar talloze levens in de kosmische nacht een verbinding met het kwaad ontstaan.

Deze verbinding is niet bij iedereen nog actief, maar het is voor iedereen belangrijk om deze verbinding met behulp van de Kwaad Ontworsteling definitief te verbreken.

Lees verder

Kwaad Ontworsteling paar

De Kwaad Ontworsteling paar helpt jullie op het relatieniveau om jullie van de greep die het kwaad op jullie relatie heeft, los te maken.

Er zijn drie redenen waarop het kwaad paren kan beïnvloeden:

 • om elkaar naar beneden te trekken
 • om anderen te misleiden
 • om jullie kinderen dieper in contact met het kwaad te brengen


De Kwaad Ontworsteling paar is om de volgende redenen voor elke relatie belangrijk:

 • de neiging om elkaar naar beneden te halen wordt door de Kwaad Ontworsteling paar opgelost

en

 • het wordt veel gemakkelijker om elkaar echt te vertrouwen en dat komt jullie relatie uiteraard ten goede


Als jullie de Kwaad Ontworsteling paar ontvangen hebben, is het heel goed mogelijk dat jullie duidelijk meer zachtheid naar elkaar toe gaan voelen.

Lees verder

Kwaad Ontworsteling dier

De Kwaad Ontworsteling dier helpt jouw (huis)dier om zich van de greep die het kwaad op het dier heeft, los te maken.

Er ontstaat bij dieren een verbinding met het kwaad omdat zij zich in dit en/of in vorige levens met het baasje dat een verbinding met het kwaad heeft of had, geïdentificeerd hebben.

Lees verder

Afstraffing Impuls oefening

Je hebt de Afstraffing Impuls oefening nodig als je er - bewust of onbewust - bang voor bent om afgestraft te worden.

Deze bewuste of onbewuste angst om afgestraft te worden kan ook in perfectionisme uitmonden.
Je probeert dan - vanuit de angst om afgestraft te worden - alles zo goed mogelijk te doen.

Als je de Afstraffing Impuls oefening ontvangt, kun je onder andere:

 • een gevoel krijgen dat je dieper in jezelf zakt
 • dat je beter adem kunt halen

en

 • dat je meer ruimte in je borstgebied ervaart

Lees verder

Feeling met het verkeer Ordening

De Feeling met het verkeer Ordening geeft je meer feeling met het verkeer, zodat je daar beter op kunt anticiperen.

Daardoor zal autorijden:

 • soepeler gaan
 • meer ontspannen zijn

en

 • beduidend minder snel tot een aanrijding of schade aan jouw auto of huurauto leiden


Aan het verkeer deelnemen wordt dan nog meer een vaardigheid die je helemaal in je vingers hebt.

Lees verder

Lucht vitalisatie Bekrachtiging

Met een Lucht vitalisatie Bekrachtiging kun je apparaten zoals een:

 • luchtontvochtiger
 • luchtbevochtiger
 • air conditioner
 • allergie luchtfilter
 • luchtzuiveringsapparaat

en/of

 • ozon luchtreiniger *

bekrachtigen.

Als dit soort apparaten de Lucht vitalisatie Bekrachtiging ontvangen hebben, krijgen zij, als ze aanstaan, het vermogen om de lucht in de ruimte waar zij staan, te vitaliseren.

Als de lucht in een ruimte gevitaliseerd wordt, kun je het heerlijke gevoel van meer leefruimte krijgen.
De lucht in een ruimte die gevitaliseerd wordt, kan ook meer vitaliserend en optillend aan gaan voelen.
 

*** Er zijn kleine ozon luchtreinigers op de markt die - in tegenstelling tot de meeste andere hierboven opgesomde apparatuur - geen enkel geluid maken, waardoor ze volkomen stil het gewenste effect in bijvoorbeeld jouw woon- en/of slaapkamer hebben.

Lees verder

Innerlijke ordening Vaardigheid

De Innerlijke ordening Vaardigheid helpt je op het gebied van jouw eigen innerlijke ordening.

Je krijgt daardoor meer innerlijk overzicht, zodat je beter weet waar je het beste aan kunt werken.

Zo geeft de Innerlijke ordening Vaardigheid jouw systeem meer structuur, houvast en overzicht.

Een duidelijk overzicht van jouw systeem geeft je zo een innerlijk houvast en een stevige basis in jezelf.
Door deze stevige basis in jezelf durf je je ook meer aan jouw ontwikkelingen en de flow van het leven over te geven.

Vanuit het principe zo binnen zo buiten helpt een innerlijke ordening jou ook om bijvoorbeeld jouw administratie en boekhouding zo efficiënt, handig en snel mogelijk te doen en bij te houden.

De Innerlijke ordening Vaardigheid geeft jou dus de vaardigheden om zowel jouw innerlijk leven als jouw dagelijks leven vanuit meer overzicht en structuur aan te gaan.

Lees verder

Perfectionisme Wetmatigheid

De Perfectionisme Wetmatigheid lost een problematiek op waarbij je:

 • aan de ene kant heel perfectionistisch kunt zijn

en

 • aan de andere kant, mede omdat perfectionisme veel tijd vergt, chaos in jouw huis en/of werk laat ontstaan


De chaos in jouw woonruimte en/of werk kan ontstaan:

 • doordat perfectionisme veel tijd kost, waardoor je onvoldoende tijd hebt om alles wat je moet doen, goed af te ronden

en

 • omdat een deel van jou, als reactie op jouw perfectionisme juist chaos en rommel kan laten ontstaan


Als je, als reactie op jouw perfectionisme tegelijkertijd ook chaos en rommel laat ontstaan, dan voelt perfectionisme voor dit deel van jou als een dwingend keurslijf.

Vanwege een behoefte aan balans, zorgt het nonchalantere deel van jou er dan voor dat je de boel van tijd tot tijd juist laat versloffen, zodat er juist chaos ontstaat.

De chaos zorgt dan voor een balans, een tegenhanger voor jouw perfectionisme.
Je legt de lat dan te laag als een reactie op de lat 'te hoog leggen’.

Het zijn twee uitersten in jezelf die voor onrust, spanning en chaos in jezelf zorgen.

De Perfectionisme Wetmatigheid zorgt ervoor dat er een nieuwe balans in jou ontstaat waarin je niet doorschiet in perfectionisme ten koste van andere aspecten van jezelf en jouw leven.

Lees verder

Jonger voelen Sprankeling

Als je zegt: ‘Ik ben … jaar oud’, dan geeft dat een heel ander gevoel dan wanneer je zegt ‘Ik ben … jaar jong’.

Als je zegt ‘Ik ben … jaar oud’, dan verbind je je met het oud zijn, terwijl als je aangeeft ‘Ik ben … jaar jong’ dan verbind je je met het jong zijn en dus ook met het vitaal zijn en voelen.

Door de Jonger voelen Sprankeling ga je je meer jong dan oud voelen, welke leeftijd je ook hebt.

Door de werking van de Jonger voelen Sprankeling wordt er in jou een programmering van een kosmische nacht beeld dat je bij jouw leeftijd hebt, opgelost.

Bij elke leeftijd behoort een ander beeld en al die beelden die als het ware in jouw systeem voorgeprogrammeerd zijn, worden door de Jonger voelen Sprankeling opgelost.

Je kunt daardoor weer de sprankeling in jouw leven voelen die je ook kon voelen toen je jonger was.

Lees verder

Actie Moment

De Actie Moment helpt je om echt actief te zijn tijdens de momenten:

 • waarop je dat zelf wilt

of

 • waarop dat ‘om welke reden dan ook’ nodig is


De Actie Moment kan je het gevoel van een activerende energie in je systeem geven die actief zijn leuk en opwindend maakt.

Lees verder

Actie Moment paar

De Actie Moment paar helpt jullie, als liefdespaar, om zowel daadwerkelijk als innerlijk actie te nemen tijdens de momenten:

 • waarop jouw geliefde jou nodig heeft

of

 • waarop je iets kunt zeggen of doen om jouw geliefde met zijn of haar innerlijke problematiek van dat moment te helpen


De Actie Moment paar zal jullie naar verwachting dichter bij elkaar brengen omdat jullie er nog meer voor elkaar zijn.

Lees verder

Actie Moment bedrijf

De Actie Moment bedrijf helpt het management en de werknemers van het bedrijf om nog daadkrachtiger te zijn tijdens de momenten waarop dat om welke reden dan ook nodig is.

De Actie Moment bedrijf zal zowel het management als de werknemers van het bedrijf bewust of onbewust het gevoel van een activerende energie in hun systeem geven die echt actief aan het werk zijn zowel leuk als opwindend maakt.

Lees verder

Gezelligheid Impuls oefening

Ongeveer zestig procent van alle vrouwen wil op een onbewust niveau liever niet heel slank zijn, omdat zij zichzelf warmer en gezelliger vinden en voelen als ze iets ronder en molliger zijn.

De achtergrond daarvan is dat een zekere molligheid voor vrouwen met gezelligheid en warmte geassocieerd wordt, met andere woorden: ‘Ik wil ook een warme, gezellige vrouw en/of moeder zijn'.

De Gezelligheid Impuls oefening geeft je - ook als je slanker bent of op jouw optimale gewicht bent - een gevoel en uitstraling van warmte en gezelligheid.

Lees verder

Zelfstandigheid Impuls oefening

De Zelfstandigheid Impuls oefening lost bij mannen hun (on)bewuste angst voor hun vader op.

Door deze (on)bewuste angst voor je vader wil je als man op een onbewust niveau liever niet te slank zijn.
Een extra laagje vet voelt dan als een bescherming tegen je vader.

Om dat extra laagje vet te creëren ga je, zonder je daar echt bewust van te zijn, meer eten dan je systeem nodig heeft en word je dikker dan je zou moeten zijn.

Lees verder

Feeling met de auto Ordening

De Feeling met de auto Ordening geeft je meer feeling met:

 • jouw auto
 • de (huur)auto’s waarin je rijdt
 • het besturen van auto’s in algemene zin

en

 • de techniek die in auto’s verwerkt is


Daardoor kun je de auto waarin je rijdt met nog meer feeling besturen en krijg je bijvoorbeeld nog meer gevoel voor schakelen.

Je krijgt dus door de werking van de Feeling met de auto Ordening meer feeling met de auto als de machine die jou helpt om op een veilige, prettige en ontspannen manier zo snel mogelijk van A naar B te komen.

Je kunt je door de Feeling met de auto Ordening zelfs meer één gaan voelen met de auto waar je in rijdt.

Lees verder

Kosmische dag geheugen Impuls oefening

Door de werking van de Kosmische dag geheugen Impuls oefening krijg je een kosmische dag geheugen, dat op andere principes dan het kosmische nacht geheugen gebaseerd is.

De werking van het kosmische dag geheugen is gebaseerd op 'het verkrijgen van informatie via jouw verbinding met het Hogere’.
Je herinnert je de informatie die je zoekt via jouw verbinding met het Hogere.

Je bent je van dit proces niet bewust en je kunt het ook niet bewust toepassen.

Het kosmische nacht geheugen is op het opslaan van informatie in jouw etherlichaam, één van de lagen van de aura, gebaseerd.

Je kunt je alleen die informatie herinneren die je ooit onthouden, dus zelf in jouw etherlichaam 'opgeslagen' hebt.

Door de Kosmische dag geheugen Impuls oefening krijg je jouw informatie over jouzelf en het leven op Aarde van het Hogere, waardoor je zuiverder informatie ontvangt dan de informatie uit jouw kosmische nacht geheugen.

Het grote voordeel van een kosmische dag geheugen is, dat je nooit een vertekend beeld over het leven op Aarde kunt krijgen, terwijl je tijdens de kosmische nacht altijd een kosmische nacht vertekening van dat beeld kreeg en daardoor ook vertekende informatie over het leven kreeg.

Lees verder

Schoonmaak contact Realisatie

Als je schoonmaakt of onderhoudswerk doet met behulp van een apparaat, schept dat afstand tussen jou en datgene wat je schoonmaakt en/of onderhoudt.

Als je een voorwerp of ruimte 'met de hand schoonmaakt', maak je meer contact met het voorwerp dat of de ruimte die je schoonmaakt of onderhoudt.

De Schoonmaak contact Realisatie helpt je om meer open te staan voor het directe contact met:

 • het voorwerp dat je schoonmaakt of onderhoudt

en/of

 • de ruimte die je schoonmaakt of onderhoudt


Na de ontvangst van de Schoonmaak contact Realisatie zul je vaker met voldoening en plezier 'met de hand' schoon gaan maken dan met een apparaat.

Door de Schoonmaak contact Realisatie is het net alsof jouw eigen energetische zuiverheid zich over de ruimte verspreidt.

Op een onbewust niveau is dat ook voor anderen voelbaar, waardoor zij zich prettig en veilig bij jou thuis voelen.

Lees verder

Hemel en Aarde Creatie

De Hemel en Aarde Creatie vormt een energetische ruimte waarin je met behulp van schoenen, pantoffels en teenslippers die een zool van natuurlijk materiaal hebben, beter en dieper kunt aarden.

Als je beter kunt aarden, kun je vanzelf ook hoger reiken.

Zo vorm je door de werking van de Hemel en Aarde Creatie een krachtiger verbinding tussen Hemel en Aarde.

Na de ontvangst van de Hemel en Aarde Creatie kan het dragen van schoenen, pantoffels en teenslippers echt weldadig aanvoelen.

Lees verder

Hemel en Aarde Creatie dier

De Hemel en Aarde Creatie dier vormt een energetische ruimte waardoor jouw (huis)dier beter en dieper kan aarden.

Als jouw (huis)dier beter kan aarden, kan het vanzelf ook hoger reiken.

Zo vormt jouw (huis)dier door de werking van de Hemel en Aarde Creatie dier een krachtiger verbinding tussen Hemel en Aarde.

Lees verder

Vitaal oud worden Creatie

Door de werking van de Vitaal oud worden Creatie kun je zo vitaal mogelijk oud worden, dus met zo min mogelijk aftakeling.

De verbinding die je als mens tussen Hemel en Aarde vormt, wordt door de Vitaal oud worden Creatie geoptimaliseerd, waardoor je als het ware een plant bent die in de Aarde wortelt en vanuit de Hemel jouw geestelijke voeding krijgt.

Je kunt daardoor bij de ontvangst van de Vitaal oud worden Creatie een soort bruisende energie voelen.

Lees verder

Vitaal oud worden Creatie dier

Door de werking van de Vitaal oud worden Creatie dier kan jouw (huis)dier zo vitaal mogelijk oud worden, dus met zo min mogelijk aftakeling.

De verbinding die het dier tussen Hemel en Aarde vormt, wordt door de Vitaal oud worden Creatie dier geoptimaliseerd, waardoor het dier bij wijze van spreken een plant is die in de Aarde wortelt en vanuit de Hemel z’n geestelijke voeding krijgt.

Lees verder

Hemel Aarde Resonantie dubbelheid

De ‘Hemel Aarde Resonantie dubbelheid’ maakt:

 • dubbelheid
 • twee stromen in jezelf

en/of

niet alleen onmogelijk, maar lost deze innerlijke ‘tegenstrijdigheden’ ook in jou op.

De Hemel Aarde Resonantie dubbelheid maakt ook eventuele beïnvloeding, waar (nog) geen Beïnvloeding behandeling voor bestaat, uit jouw systeem los.

Lees verder

Positief/negatief Wetmatigheid

De Positief/negatief Wetmatigheid maakt het mogelijk om op energieniveau:

 • jouw grenzen heel duidelijk aan te geven aan delen van iemand die nog een kosmische nacht gerichtheid hebben

en

 • je tegelijkertijd open te kunnen blijven stellen voor die delen van de betreffende persoon die al een kosmische dag gerichtheid hebben


Zo hoef je je niet volledig van iemand die jou dierbaar is af te keren, als deze persoon onbewust vanuit kosmische nacht delen van zichzelf beïnvloeding op jou toe zou passen of op een andere wijze een verzwakkende invloed op jou zou hebben.

Je geeft dan op systeemniveau:

 • heel duidelijk jouw grenzen aan ten opzichte van iemands kosmische nacht delen (tot hier en niet verder)

terwijl

 • je je open kunt blijven stellen voor de delen van de ander die (al meer) een kosmische dag gerichtheid hebbenAls je zo op de ander reageert, zal dat de ander ook stimuleren om zich nog verder richting de kosmische dag te ontwikkelen.

Als iemand, bijvoorbeeld een familielid, vrijwel alleen nog kosmische nacht delen heeft en onbewust beïnvloeding toepast, zul je na de ontvangst van de Positief/negatief Wetmatigheid aan de betreffende persoon op energieniveau zo duidelijk jouw grenzen aangeven dat je met het betreffende familielid probleemloos contact kunt houden.

Je kunt je dan, ondanks de kosmische nacht delen in de betreffende persoon, helemaal voor het familielid of de dierbare vriend(in) openstellen.

Zonder de Positief/negatief Wetmatigheid zou je het contact met een dierbare vriend(in) of familielid duidelijk moeten beperken en je gevoelsmatig voor hem of haar af moeten sluiten, om geen opening voor beïnvloeding te geven.

Lees verder

Vet afscheiding Verwijderaar

De Vet afscheiding Verwijderaar leidt jou door ontwikkelingen om:

 • minder vanuit jouw wil

en

 • meer in contact met jouw gevoel

te leven en te handelen.

Door de werking van de Vet afscheiding Verwijderaar wordt jouw haar duidelijk minder snel vet dan vóór de ontvangst van deze Verwijderaar.

Er zijn twee belangrijke voordelen als jouw haar duidelijk minder snel vet wordt:

 • jouw haar blijft langer goed zitten en ziet er daardoor beter uit

en

 • de antennefunctie van jouw haar blijft beter functioneren als het minder snel vet wordt


Lees verder

Oprecht Zuiverheid

De Oprecht Zuiverheid heeft het vermogen om de verlammende werking van angst voor problemen met de overheid, instanties en dergelijke grotendeels te voorkomen.


Door de werking van de Oprecht Zuiverheid kun je zonder angst naar oplossingen zoeken en die oplossingen aandragen.

De Oprecht Zuiverheid helpt je:

 • om helemaal oprecht en zuiver te zijn
 • om volkomen oprecht en zuiver te handelen

en vooral

 • door je diep van binnen ook helemaal oprecht en zuiver te voelen


Als je je diep van binnen helemaal oprecht en zuiver voelt, heb je geen aangrijpingspunten voor de buitenwereld, waardoor je je ook beschermd kunt voelen.

Zou je innerlijk wel aangrijpingspunten hebben, dan speelt een ander daar vanuit een volkomen onbewust niveau op in.

De Oprecht Zuiverheid lost deze aangrijpingspunten op, waardoor:

 • je zonder angst en vanuit een zuiver geweten een mogelijk probleem met een (overheids)instantie kunt bespreken

en

 • de betreffende medewerker eerder geneigd zal zijn om constructief met jou mee te denken.

Lees verder

Oprecht Zuiverheid bedrijf

De Oprecht Zuiverheid bedrijf heeft het vermogen om de verlammende werking van angst voor problemen met de overheid, instanties en dergelijke grotendeels te voorkomen.

Door de werking van de Oprecht Zuiverheid bedrijf:

 • kan de directie of kunnen de medewerkers in een bedrijf

of

 • kun je zelf in jouw praktijk

indien nodig zonder angst naar oplossingen zoeken en die oplossingen aandragen en doorvoeren.

De Oprecht Zuiverheid bedrijf helpt de directie en de betrokken medewerkers:

 • om helemaal oprecht en zuiver te zijn
 • om volkomen oprecht en zuiver te handelen

en vooral

 • door zich diep van binnen ook helemaal oprecht en zuiver te voelen


Als de directie en/of de medewerkers zich diep van binnen helemaal oprecht en zuiver voelen, dan zijn er geen aangrijpingspunten voor de buitenwereld.

Omdat er geen aangrijpingspunten voor de buitenwereld zijn, zullen de directie en/of de medewerkers zich ook beschermd voelen.

Zouden de directie en/of de medewerkers innerlijk wel aangrijpingspunten hebben, dan speelt de buitenwereld daar vanuit een volkomen onbewust niveau op in.

De Oprecht Zuiverheid lost deze aangrijpingspunten op, waardoor:

 • de vertegenwoordiger van het bedrijf een mogelijk probleem zonder angst en vanuit een zuiver geweten met een (overheids)instantie kan bespreken

en

 • de betreffende ambtenaar of medewerker eerder geneigd zal zijn om constructief met het bedrijf mee te denken om zo samen tot een goede oplossing te komen

Lees verder

Kosmische dag Ordening

Door de werking van de Kosmische dag Ordening word je:

 • eenduidiger
 • meer heel

en

 • zitten er minder tegenstrijdige delen in jezelf


Je wordt van de Kosmische dag Ordening dus minder complex, waardoor het leven ook minder complex wordt.

Je zult door de Kosmische dag Ordening het leven ook meer aangaan en er meer plezier in krijgen.

Lees verder

Kosmische dag Ordening bedrijf

Door de werking van de Kosmische dag Ordening bedrijf wordt de aanpak van een bedrijf of een praktijk zowel intern als naar de markt of de clientèle toe:

 • eenduidiger
 • meer overkoepelend

en

 • zijn er minder (ogenschijnlijke) tegenstrijdige boodschappen, die van het bedrijf of de praktijk uitgaan


Door de Kosmische dag Ordening bedrijf wordt het bedrijf of de praktijk dus transparanter voor zowel het bedrijf of de praktijk zelf als voor de markt of de clientèle.

Door de Kosmische dag Ordening bedrijf zal het bedrijf of de praktijk met meer elán de markt of de clientèle tegemoet treden, waardoor de resultaten navenant kunnen verbeteren.

Lees verder

Kosmische dag Ordening natuur

Tuinen en parken zijn door mensen gecreëerd en staan daardoor heel begrijpelijk verder van de natuur, zoals die oorspronkelijk geschapen is, af.

Door de werking van de Kosmische dag Ordening natuur komt jouw tuin of een park op energieniveau dichter bij de oorspronkelijke natuur.

Daardoor zal jouw tuin of het park meer Goddelijke Liefde waar de oorspronkelijke natuur door geschapen is, ontvangen en die Goddelijke Liefde heeft de natuur nodig om te groeien en te bloeien.

Lees verder

Imperfect perfect Creatie

De Imperfect perfect Creatie geeft jou het vermogen om ook de schoonheid van imperfectie te ervaren.

De Imperfect perfect Creatie helpt je zo om ook te houden van:

 • voorwerpen
 • situaties

en/of

 • delen van jouw lichaam

die beschadigd zijn en/of om een andere reden niet perfect zijn.

Door de werking van de Imperfect perfect Creatie kun je meer liefde voor het leven gaan voelen.

Lees verder

Imperfect perfect Creatie paar

De Imperfect perfect Creatie paar geeft jullie als paar het vermogen om ook de schoonheid van de imperfectie in jullie liefdesrelatie te ervaren.

De Imperfect perfect Creatie paar helpt jullie om:

 • van elkaars onvolkomenheden te houden
 • mild naar elkaar te zijn

en

 • meer van elkaars gezelschap en liefde te genieten


Door de werking van de Imperfect perfect Creatie paar kunnen jullie als paar meer liefde voor elkaar gaan voelen.

Lees verder

Mannelijke haargroei Verwijderaar

De Mannelijke haargroei Verwijderaar verwijdert bij vrouwen haargroei die door mannelijke hormonen uit hun eigen systeem veroorzaakt wordt, zoals duidelijk zichtbare haargroei op de armen, benen en het gezicht.

Haargroei op moedervlekken wordt door de Mannelijke haargroei Verwijderaar zowel voor mannen als voor vrouwen verwijderd.

Mannen kunnen de Mannelijke haargroei Verwijderaar voor hun toekomstige vrouwenlevens ontvangen.

Elk mens heeft over het algemeen ongeveer net zo veel mannen- en als vrouwenlevens.

Lees verder

Beïnvloeding Spiegel

De Beïnvloeding Spiegel 'ontkracht' zeldzame vormen van beïnvloedingen:

 • op het intuïtieve niveau  
 • voorzover er nog geen Ontwikkelingsmogelijkheid voor deze zeldzame vorm van beïnvloeding ontwikkeld is


De Beïnvloeding spiegel vormt een spiegel voor de afzender van de betreffende beïnvloeding.

In deze spiegel ziet de afzender van de beïnvloeding op een onbewust niveau heel helder waar hij of zij mee bezig is.

Door deze confrontatie met zichzelf wordt de beïnvloeding 'ontkracht' en lost de zeldzame en/of tot nu toe onbekende vorm van beïnvloeding automatisch op.

Wij, Bas en Maria, testen dat de Beïnvloeding Spiegel bij vrijwel iedereen beïnvloeding op zal lossen die tegen zijn of haar spirituele weg en/of Spirituele Ik in gaat.


Let op: de Beïnvloeding Spiegel werkt alleen in combinatie met een Traject van het Wholism Project dat jou tegen beïnvloeding beschermt en/of beïnvloeding oplost.

Lees verder

Staan voor de kosmische dag Workshop

De Staan voor de kosmische dag Workshop zorgt ervoor dat je nog steviger in de kosmische dag komt te staan.
De kosmische dag voelt daardoor als een stevige basis voor jou en jouw levensweg.

Deze Workshop brengt jou diep in contact met het juiste gevoel om het doel van de Workshop, 'staan voor de kosmische dag' in jouzelf te realiseren.

Lees verder

Donker Licht Transformator

De Donker Licht Transformator zet de kosmische nacht wetmatigheid die ervoor zorgt dat het verwerken van diepe, donkere stukken bijna ondoenlijk zwaar is, om in een kosmische dag wetmatigheid.

De Donker Licht Transformator heeft het vermogen om diepe, donkere delen in jou op een minder zware manier te verwerken.

De Donker Licht Transformator doet dat door donkere delen in een kosmische dag omgeving omhoog te laten komen, waardoor het minder zwaar en ingrijpend wordt om deze delen te verwerken en op te lossen.

Lees verder

Conflict Spiegel

Door de werking van de Conflict Spiegel gaan mensen zelf inzien hoe zij in een conflict of een scheiding staan.

Met andere woorden mensen krijgen door de Conflict Spiegel inzicht of zij:

 • waarheidsgetrouw en respectvol met degene met wie zij een conflict hebben of van wie zij gaan scheiden, omgaan

of

 • dat zij - vanuit hun gekwetste ego - het de ander op allerlei wijzen zo moeilijk mogelijk maken


De Conflict Spiegel helpt bij allerlei conflict situaties zoals echtscheidingen, een ruzie met de buren, een conflict op je werk etc, etc.

Lees verder

Materie aantrekking behandeling

Bij een aantal (web)winkels en winkelketens is een beïnvloeding voelbaar die jou, als je in zo’n winkel bent, een soort ‘gouden kalf gevoel’ geven, met andere woorden dat datgene wat je ziet uniek is en dat je, om geen spijt te krijgen, het echt direct moet kopen.

De mooie producten in zo'n winkel geven jou het gevoel dat de luxe en schoonheid van de spullen die je kunt kopen onmisbaar zijn en iets aan jouzelf en jouw leven zouden toevoegen en dat het jou een goed gevoel zou geven als je daar iets moois van zou kopen.

De Materie aantrekking behandeling lost jouw aangrijpingspunten voor deze beïnvloeding op, door jou de relativiteit van bezit te laten voelen.

Omdat de Materie aantrekking behandeling je de relativiteit van bezit laat voelen, werkt deze behandeling duidelijk breder voor jou dan het oplossen van de beïnvloeding die in een aantal (web)winkels toegepast wordt.

Lees verder

Afscheiding vermenging Vrijheid

Lichaamsafscheidingen, zoals transpiratie, urine en ontlasting, maar bijvoorbeeld ook tampons of maandverband bevatten uiteraard jouw eigen persoonlijke informatie.

Als je het toilet doorgespoeld hebt, blijft de eigen persoonlijke informatie van jouw urine en ontlasting met jou in verbinding staan.
Hetzelfde geldt uiteraard voor de transpiratie waar je jezelf onder de douche of in bad van ontdaan hebt.

Deze persoonlijke informatie van jou vermengt zich vervolgens met de persoonlijke informatie van iedereen die op hetzelfde riool aangesloten is.

Als je tampons en maandverband weggooit, bijvoorbeeld in een openbaar toilet, komt de informatie van jouw lichaamsafscheiding in contact met de persoonlijke informatie van anderen.

Omdat je altijd met jouw eigen informatie verbonden blijft, heeft deze vermenging met de persoonlijke informatie van anderen een invloed op jou.

De Afscheiding vermenging Vrijheid lost deze ‘invloed op jou’ voor jou persoonlijk op.

Lees verder

Afscheiding vermenging Vrijheid dier

Lichaamsafscheidingen, zoals transpiratie, urine en ontlasting bevatten uiteraard persoonlijke informatie van een dier.
Haar dat het dier verliest, bevat natuurlijk ook persoonlijke informatie van het dier.

Als de ontlasting en de urine van een dier op een mestvaalt of in een giertank terecht komt, dan vermengt de persoonlijke informatie van het dier zich met de persoonlijke informatie van andere dieren van wie de ontlasting en/of de urine op dezelfde mestvaalt of in dezelfde giertank terecht komt.

Omdat een dier altijd met z’n eigen informatie verbonden blijft, heeft deze vermenging met de persoonlijke informatie van andere dieren een negatieve invloed op het dier.

De Afscheiding vermenging Vrijheid dier lost deze negatieve invloed voor het dier dat de Afscheiding vermenging Vrijheid dier ontvangt, op.

Lees verder

Verbondenheid Spiegel

De Verbondenheid Spiegel laat jou zien op welke punten je onbewust nog 'vast zit' aan:

 • jouw ex-partner(s)
 • jouw ouders

en/of

 • jouw kind(eren)


Als er op bepaalde vlakken nog verbondenheid bestaat tussen jou en jouw ex-partner(s), zal dat op den duur vrijwel altijd tussen jou en jouw nieuwe partner in gaan staan.

Door de werking van de Verbondenheid Spiegel kun je zien op welk punt of op welke punten je nog met jouw ex-partner(s) verbonden bent.

Zodra je je bewust wordt van een oude, nog bestaande verbondenheid tussen jou en jouw ex-partner(s) zul je je op de punten waar je je bewust van bent geworden, automatisch van jouw ex-partner(s) losmaken.

Op dezelfde wijze kun je je met behulp van de Verbondenheid Spiegel ook van jouw ouders en kind(eren) losmaken, voorzover deze verbondenheid:

 • niet in balans is

en/of

 • jouw ontwikkeling afremt

Lees verder

Zelfstandigheid Identificatie

De Zelfstandigheid Identificatie geeft adolescenten, maar voorzover nodig ook oudere mensen, inzicht in wat zij in deze maatschappij het beste kunnen doen.

Met behulp van de Zelfstandigheid Identificatie leer je ook om de verantwoordelijkheid te nemen om in deze maatschappij mee te gaan draaien.

Doe je dat niet, dan blijf je in wezen afhankelijk van anderen en neem je niet de volle verantwoordelijkheid voor jouzelf.

Ook voor volgende incarnaties is de Zelfstandigheid Identificatie van belang.

Lees verder

Dieren eigenschappen Verbinding

Met behulp van de Dieren eigenschappen Verbinding kun je specifieke eigenschappen ontwikkelen die bij dieren meer geëvolueerd zijn dan bij mensen, uiteraard voorzover deze eigenschappen bij jou en jouw persoonlijkheid goed aansluiten.

Uiteraard zullen de eigenschappen en talenten die je op deze wijze ontwikkelt, volkomen menselijk zijn en bij jouw persoonlijkheid passen.

Een aantal voorbeelden van eigenschappen die dieren vaak goed ontwikkeld hebben, zijn:

 • waakzaamheid
 • speurzin
 • alertheid
 • waarnemingsvermogen
 • focus
 • geduld
 • observatievermogen
 • doelgerichtheid
 • aanpassingsvermogen
 • zuiverheid
 • innerlijke rust

en

 • doelmatigheid

Lees verder

Zicht Referentie

De Zicht Referentie geeft jouw ogen de juiste referentie om optimaal te kunnen zien.

De Zicht Referentie helpt jou om liefde als uitgangspunt, als referentie voor het leven te laten zijn in plaats van strijd en ongelijkheid.

Na de ontvangst van Zicht Referentie kun je dan ook zowel meer zachtheid als liefde in jouw ogen en blik zien en voelen.

Lees verder

Zicht Referentie dier

De Zicht Referentie dier geeft de ogen van jouw (huis)dier de juiste referentie om optimaal te kunnen zien.

De Zicht Referentie dier helpt jouw dier om liefde als uitgangspunt, als referentie voor het leven te laten zijn in plaats van strijd en ongelijkheid.

Na de ontvangst van Zicht Referentie dier kun je in de ogen en blik van jouw dier dan ook zowel meer zachtheid als liefde zien en voelen.

Lees verder

Onzekerheid Correctie

De Onzekerheid Correctie lost de diepere oorzaak van onzekerheid op die door het leven in de kosmische nacht is ontstaan.

Onzekerheid verzwakt jou en maakt je daardoor logischerwijs ook minder koersvast.
Als je onzeker bent, kunnen anderen ook meer grip op je krijgen.

Je kunt, als je onzeker bent, dus meer door anderen bespeeld worden en ook gemakkelijker door de media beïnvloed worden.

Lees verder

Kosmische dag uitdrukkingswijze Verbinding

De kosmische dag is volkomen anders gericht dan de kosmische nacht, het is letterlijk een verschil van dag en nacht.

Het is daarom volkomen logisch dat je je in de kosmische dag echt anders uitdrukt dan in de kosmische nacht.

De Kosmische dag uitdrukkingswijze Verbinding helpt jou om je op een kosmische dagwijze uit te gaan drukken.

Zo zul je bijvoorbeeld als je je op een kosmische dagwijze uitdrukt niet meer zo snel of zelfs nooit meer vloeken.

De wijze waarin je je verbaal uitdrukt, geeft namelijk heel goed aan hoe je in het leven staat.

Lees verder

Kosmische dag uitdrukkingswijze Verbinding bedrijf

De kosmische dag is volkomen anders gericht dan de kosmische nacht, het is letterlijk een verschil van dag en nacht.

Daarom is het logisch dat een bedrijf dat in de kosmische dag geworteld is, zowel intern als naar de markt toe echt anders communiceert dan een bedrijf dat in de kosmische nacht is geworteld.

De Kosmische dag uitdrukkingswijze Verbinding bedrijf helpt alle medewerkers van jouw bedrijf om zich - zowel intern als extern - op een kosmische dagwijze uit te gaan drukken.

Zo zullen de medewerkers van jouw bedrijf als ze zich op een kosmische dagwijze uitdrukken niet meer zo snel of zelfs nooit meer vloeken.

Duidelijk nog belangrijker, als het communicatie materiaal dat voor de markt bestemd is op een kosmische dag wijze geschreven is, dan komt het krachtiger en zuiverder op de klantenkring van het bedrijf over.

Het bedrijf wordt dus voor de markt duidelijk aantrekkelijker als het op een kosmische dag wijze met de markt communiceert.

Lees verder

Opruim effect Versterker

Het opruimen van jouw huis, werkplek en tuin:

 • geeft een gevoel van rust en ruimte
 • geeft jou overzicht
 • versterkt jouw verbinding met het Hogere
 • maakt jou ervan bewust wat belangrijk voor jou is en wat niet
 • geeft ruimte voor een nieuwe start
 • brengt jou in contact met jouw levenspad

en

 • geeft meer energie


Deze positieve effecten van opruimen op jou en jouw systeem worden door de Opruim effect Versterker versterkt.

Het bovenstaande geldt voor het effect van het opruimen, het opruim-proces, dus niet voor het effect van het opgeruimde huis of de opgeruimde werkplek.

Lees verder

Bezem tool

De Bezem tool helpt je om daadkrachtig, grondig en met vaart, zowel:

 • innerlijk

als

 • in jouw woon- en werkomgeving

‘de bezem door jouw rommel te halen’.

Na de activatie van de Bezem tool kun je onder andere een krachtige en opruimende energie in je hoofd ervaren.

Deze krachtige en opruimende energie:

 • schept innerlijke helderheid
 • maakt je innerlijk 'up to date’

en

 • helpt om stagneringen en 'ophopingen' te voorkomen

Lees verder

Schoon Verbinding

De Schoon Verbinding versterkt bij jou als vrouw het talent om jouw innerlijke schoonheid naar buiten toe uit te stralen.

Dit versterkende effect wordt nog groter als je jouw woon- en/of werkomgeving zelf schoonmaakt.

Naarmate je als vrouw jouw woon- en werkomgeving vaker schoonmaakt, word je door de werking van de Schoon Verbinding tegelijkertijd:

 • innerlijk steeds schoner

en

 • daardoor op den duur uiterlijk ook


Door de ontvangst van de Schoon Verbinding kun je onder andere:

 • een trillingverhoging voelen

en

 • je helemaal open voelen gaan, waarbij jouw binnenste als het ware naar buiten toe uitstraalt

 

Ook voor jou als man

De Schoon Verbinding is ook voor jou als man belangrijk, voor volgende levens waarin je als vrouw incarneert.

Lees verder

Kracht tool

Om een goed figuur te behouden, is het onder andere belangrijk om je spieren in een goede conditie te houden.

Veel mensen doen, om hun conditie en hun figuur goed te houden, één of meerdere sporten.
Het nadeel van sporten, om je conditie goed te houden, is dat je daarmee jouw lichaam in een tijdelijke stress-situatie brengt.

Door deze stress-situatie versnelt jouw metabolisme, jouw stofwisseling zich, waardoor je meer vetweefsel verbrandt en daardoor een zo goed mogelijk figuur krijgt of behoudt.

Maar omdat je zo een goed figuur door een zelf opgewekte stress-situatie verkrijgt of behoudt, realiseer je jouw goede figuur op een kosmische nacht wijze.

De Kracht tool heeft het vermogen om jouw spieren op een kosmische dag wijze te versterken.

De Kracht tool versterkt jouw aura op zo’n wijze dat:

 • jouw spieren er sterker door worden

en

 • jouw figuur als gevolg daarvan strakker wordt


De versterking van jouw spieren vindt dan dus niet door middel van een stress-situatie plaats, maar vanuit jouw aura, met andere woorden vanuit jouw blauwdruk.

Lees verder

Fijn werken Verbinding

Met behulp van de Fijn werken Verbinding kom je altijd in de juiste gemoedstoestand voor:

 • het werk dat je moet doen
 • de klus die je moet klaren

of

 • het klusje dat op je aan het wachten is


De Fijn werken Verbinding geeft je als het ware, wat je ook voor werk moet doen, een soort 'doe verbinding' met het Hogere.

Je gaat door deze 'doe verbinding' met het Hogere ook met meer plezier werken.

Lees verder

Fijn werken Verbinding paar

Met behulp van de Fijn werken Verbinding paar komen jullie als paar altijd in de juiste modus voor:

 • het werk dat jullie samen moeten doen
 • de klus die jullie samen moeten klaren

of

 • het klusje dat op jullie samen aan het wachten is


De Fijn werken Verbinding paar geeft jullie als het ware, wat jullie ook voor werk moeten doen, een soort 'doe verbinding' met het Hogere.

Jullie gaan door deze 'doe verbinding' met het Hogere ook met meer plezier werken.

Als jullie samen met plezier het werk dat gedaan moet worden, uitvoeren, dan brengt dat jullie (nog) dichter bij elkaar.

Lees verder

Fijn werken Verbinding bedrijf

Met behulp van de Fijn werken Verbinding bedrijf komen alle medewerkers altijd in de juiste gemoedstoestand voor:

 • het werk dat gedaan moet worden

of

 • de klus die geklaard moet worden


De Fijn werken Verbinding bedrijf geeft alle medewerkers als het ware, wat voor werk ze ook moeten doen, een soort 'doe verbinding' met het Hogere.

De medewerkers gaan door deze 'doe verbinding' met het Hogere ook met meer plezier en meer in overgave werken.

Lees verder

Innerlijke eenheid Heiligheid

De Innerlijke eenheid Heiligheid zorgt ervoor dat je innerlijk helemaal een eenheid gaat vormen, met andere woorden dat je innerlijk helemaal één wordt, dus helemaal heel wordt.

Als je innerlijk helemaal een eenheid vormt, heeft dat een groot bijkomend voordeel.
Het wordt dan namelijk onmogelijk om jou op astraal niveau nog te beïnvloeden.

Met andere woorden zijn er dan geen aangrijpingspunten, geen ingangen meer in je systeem voor nieuwe beïnvloeding op astraal niveau.

Lees verder

Beïnvloeding Reflector

Als je Persoonlijke Aartsengel begeleiding* volgt dan ben je tegen vrijwel alle vormen van beïnvloeding beschermd.

Heel veel beïnvloeding vindt onbewust plaats, met andere woorden de afzender is zich er dan geeneens van bewust dat hij of zij jou beïnvloedt.

Als mensen jou bewust of onbewust aan het beïnvloeden zijn, dan kunnen zij vaak volkomen onbekende ingangen vinden om jou met zeldzame vormen van beïnvloeding te beïnvloeden.

Voor zo'n geheel onbekende vorm van beïnvloeding is nog niet altijd een Ontwikkelingsmogelijkheid opgenomen in het Traject dat je volgt.

De Beïnvloeding Reflector is dan de ideale oplossing, omdat deze Ontwikkelingsmogelijkheid beïnvloeding als het ware terugkaatst naar degene die jou tracht te beïnvloeden.
 

*** Vanaf een minimum bijdrage van € 120,- per maand beschermt Persoonlijke Aartsengel begeleiding jou tegen vrijwel alle vormen van beïnvloeding.

Lees verder

Make-up Heiligheid

De Make-up Heiligheid lost drie verzwakkende effecten van make-up gebruik uit dit en/of vorige levens op:

 • resonantie met make-up gebruik uit dit leven
 • resonantie met make-up gebruik uit vorige levens
 • verzwakkend effect van make-up gebruik dat door kosmische nacht begeleiders tijdens dit en/of vorige levens vastgezet is

Net zo belangrijk voor mannen

De Make-up Heiligheid is net zo belangrijk voor mannen als voor vrouwen, omdat elke man ook vrouwenlevens heeft gehad.

Lees verder

Efficiëntie tool

Met behulp van de Efficiëntie tool kun je in de voor jou beschikbare (werk)tijd zoveel mogelijk doen.

Door de Efficiëntie tool realiseer je geen betere efficiëntie vanuit jouw wil, maar een betere efficiëntie in contact met je gevoel en geleid door het Hogere.

Je ervaart het daardoor als efficiënt zijn zonder dat die efficiëntie ten koste van jezelf gaat.
Dat is mogelijk omdat je zowel in verbinding met jezelf, jouw gevoel en het Hogere werkt.

Door in contact met jezelf en jouw gevoel in verbinding met het Hogere te werken, pak je jouw werkzaamheden op een gevoelsmatige manier het meest efficiënt aan.

Het is dus geen efficiëntie vanuit de wil, waardoor je uiteindelijk te hard werkt en je bijvoorbeeld ziek wordt, een burn-out krijgt en/of je ongelukkig voelt.

Nee, het is een efficiëntie vanuit in contact staan met je eigen gevoel, de stroom van het leven en ‘last but not least’ waarin je je door het Hogere laat leiden.

Lees verder

Efficiëntie tool bedrijf

Met behulp van de Efficiëntie tool bedrijf zijn de werknemers tijdens hun werktijd zo productief mogelijk.

Door de Efficiëntie tool realiseren de werknemers geen betere efficiëntie vanuit hun wil, maar een betere efficiëntie in contact met hun gevoel en geleid door het Hogere.

De werknemers ervaren zelf:

 • dat zij efficiënt aan het werk zijn

en

 • dat die efficiëntie niet ten koste van henzelf gaat


Dat is mogelijk omdat zij zowel in verbinding met henzelf, hun gevoel en het Hogere werken.

Door in contact met henzelf, hun gevoel en in verbinding met het Hogere te werken, pakken ze hun werkzaamheden op een gevoelsmatige manier het meest efficiënt aan.

Het is dus geen efficiëntie vanuit de wil, waardoor de werknemers uiteindelijk te hard werken en daardoor bijvoorbeeld ziek worden, een burn-out krijgen en/of zich ongelukkig voelen.

Nee, het is een efficiëntie vanuit in contact staan met hun eigen gevoel, de stroom van het leven en ‘last but not least’ waarin ze zich door het Hogere laten leiden.

Lees verder

Efficiëntie tool dier

Met behulp van de Efficiëntie tool dier kan een dier dat bijvoorbeeld:

 • bereden wordt
 • voor een kar gespannen is

of

 • een ploeg of iets dergelijks trekt

het langer volhouden.

Het dier realiseert geen beter uithoudingsvermogen vanuit een gevoel dat het iets moet doen, maar:

 • een beter uithoudingsvermogen door vanuit een contact met z’n gevoel te doen wat van het dier verwacht wordt

en

 • tegelijkertijd door het Hogere geleid


Het dier ervaart het daardoor als zich inzetten, zonder dat het zich inzetten ten koste van het dier zelf gaat.
Dat is mogelijk omdat het dier zowel in verbinding met zichzelf, z’n gevoel en het Hogere werkt.

Door in contact met zichzelf en in verbinding met het Hogere te werken, pakt het dier datgene wat het moet doen automatisch het meest efficiënt aan.

Het is dus geen efficiëntie vanuit de wil, waardoor het dier uiteindelijk te hard werkt en daardoor bijvoorbeeld doodmoe wordt en/of zich ongelukkig voelt.

Nee, het is een efficiëntie vanuit in contact staan met z’n eigen gevoel, de stroom van het leven en ‘last but not least’ waarin het zich door het Hogere laat leiden.

Lees verder

Donkere hoeken Heiligheid

De Donkere hoeken Heiligheid lost (innerlijke) donkere hoeken in jezelf en je leefomgeving op.

De Donkere hoeken Heiligheid doet dat door donkere hoeken in jezelf en je leefomgeving te verlichten.

Als je donkere hoeken in jezelf oplost, kun je meer rust en ontspanning in jouw lichaam en jouw systeem voelen.

Het is ook mogelijk dat je na de ontvangst van de Donkere hoeken Heiligheid voelt, dat je innerlijk duidelijk beter gaat stromen.
Zo kun je gaan voelen dat je handen en voeten beter gaan stromen en/of zelfs helemaal gaan tintelen.

Lees verder

Kosmische nacht herinnering Los trilling

De ‘Kosmische nacht herinnering Los trilling’ is voor iedereen belangrijk, omdat iedereen systeemherinneringen heeft aan:

 • kosmische nacht rituelen
 • kosmische nacht oefeningen
 • misbruik
 • martelingen

etc.


Alle systeemherinneringen kunnen met behulp van de ‘Kosmische nacht herinnering Los trilling’ opgelost worden.

Na de ontvangst van de Kosmische nacht herinnering Los trilling kun je onder andere meer ontspanning in je systeem voelen.

Lees verder

Hemels eten Verbinding

De Hemels eten Verbinding zorgt ervoor dat je met een kosmische dag gerichtheid met de recepten van Svelte Training bezig bent.

De Hemels eten Verbinding doet dat door het eten dat je voor jezelf klaarmaakt ‘Hemelser’ te maken.

Lees verder

Persoonlijke lettertype Kanteling

De Persoonlijke lettertype Kanteling heeft twee duidelijk verschillende werkingen.

Door de Persoonlijke lettertype Kanteling:

 • wordt de kosmische nacht kanteling in ons systeem opgelost, waardoor alle gedrukte of gegraveerde teksten tijdens de kosmische nacht eerder als waar of als de waarheid gezien worden

en

 • gaan de door jou uitgekozen digitale lettertypen duidelijk meer persoonlijk overkomen als jij die gebruikt

Lees verder

Materie wasgoed hersteller

De Materie wasgoed hersteller heeft zowel een persoonlijke werking als een werking op jouw wasgoed.

Als je de Materie wasgoed hersteller ontvangt, kun je duidelijk een nog dieper contact met jouw gevoel maken.

De Materie wasgoed hersteller verbindt natuurlijke stoffen met de kwaliteiten van de oorspronkelijke stof, waardoor de stof na het wassen zacht en soepel opdroogt en ook zo aanvoelt.

Ook zijde behoudt, als het in de wasmachine gewassen wordt, duidelijk beter z’n bijzondere en karakteristieke zachtheid.

Lees verder

Materie wasgoed hersteller bedrijf

De Materie wasgoed hersteller bedrijf heeft zowel een persoonlijke werking op de werknemers als een werking op het wassen van bedrijfskleding en/of ander textiel dat in het bedrijf wordt gebruikt.

Als een bedrijf de Materie wasgoed hersteller bedrijf ontvangt, kunnen de medewerkers een dieper contact met hun gevoel maken.

De Materie wasgoed hersteller bedrijf verbindt natuurlijke stoffen met de kwaliteiten van de oorspronkelijke stof, waardoor de stof na het wassen zacht en soepel opdroogt en ook zo aanvoelt.

Dat komt de bedrijfskleding uiteraard ten goede.

Voor een wasserette is de Materie wasgoed hersteller bedrijf vrijwel een must.
Je kunt door de werking van de Materie wasgoed hersteller bedrijf het wasgoed duidelijk beter aan de clientèle afleveren, dan zonder de Materie wasgoed hersteller bedrijf.

Lees verder

Corona variant Verwijderaar

Met behulp van de Corona variant Verwijderaar kun je je beschermen tegen een besmetting met nieuwe, toekomstige varianten van het Corona virus.

Bij de ontvangst van de Corona variant Verwijderaar kun je onder andere:

 • een doordringende schoonmakende energie

en

 • een mooie, als het ware verlichte verbinding met het Hogere

ervaren.

Lees verder

Rijvaardigheid Impuls oefening

De Rijvaardigheid Impuls oefening is zowel bedoeld voor mensen die auto leren rijden als voor geoefende auto- en vrachtwagenrijders.

De Rijvaardigheid Impuls oefening helpt jou, als je nog ongeoefend bent, om het rijden in een auto of in een ander vervoermiddel zo goed mogelijk onder de knie en in de vingers te krijgen.

Je krijgt door de werking van de Rijvaardigheid Impuls oefening als het ware rijles op een energetisch niveau.
Deze rijles op een energetisch niveau werkt niet alleen aanvullend op jouw rijlessen, maar zal ook jouw rijexamen-slagingskans verhogen.

Ook als je al auto rijdt, zal de Rijvaardigheid Impuls oefening jouw rijvaardigheden nog verder verbeteren.

Lees verder

Opruim Moment

Als het in jouw huis rommelig is, betekent dat dat er geen goede ordening is, dat er:

 • spullen staan die je niet opruimt

en/of

 • overbodige spullen staan die je - vanwege innerlijke aangrijpingspunten en blokkades - bewaart


Door de werking van de Opruim Moment krijg je een duidelijke verbinding met het Hogere die onder andere op zuiverheid, schoonheid en ordening gericht is.

Door de Opruim Moment krijg je primair meer ordening in jezelf en naarmate er meer ordening in jezelf is, ga je automatisch ook meer ordening om je heen scheppen.

De Opruim Moment helpt jou zo om je echt te focussen:

 • op het opruimen van jouw woonruimte en werkruimte

en

 • op het herordenen van bijvoorbeeld het bureaublad van jouw computer


Daarna zul je echt meer leef- en ademruimte om je heen voelen.

Lees verder

Uitrust Moment

De Uitrust Moment helpt jou om momenten voor jezelf te creëren waarin je je kunt ontspannen en uitrusten, door je in overgave even van alles los te maken.

De Uitrust Moment helpt je ook om dieper te kunnen slapen, door je volledig op het slapen en uitrusten te richten als je besloten hebt om te gaan slapen.

Tijdens stressvolle momenten helpt de Uitrust Moment jou om - ondanks de spannende situatie - toch zoveel mogelijk te ontspannen en bij jezelf te blijven.

Lees verder

Mijn talent Verbinding

De Mijn talent Verbinding maakt jou bewust van:

 • jouw talenten

en

 • van datgene wat jou van anderen onderscheidt


Door de werking van de Mijn talent Verbinding kun je onder andere meer uitwisseling met het Hogere voelen.

Het is ook mogelijk dat je voelt dat jouw zonnevlecht warmer wordt.
Een warmere zonnevlecht duidt erop dat je jouw specifieke gaven meer aan de buitenwereld durft te tonen en dat je jouw gaven ook meer durft toe te passen en/of te gebruiken.

Lees verder

Explosie Hersteller

Explosies, zoals van vuurwerk of door het opblazen van een gebouw of nog erger tijdens een oorlog, haalt jou uit jouw verbinding met jouw innerlijk en heeft een geestelijk desoriënterend effect op jou.

Door de innerlijke schok die door de knal van een explosie veroorzaakt wordt, kunnen innerlijke energetische delen van jezelf uit jouw systeem gaan.
Als dat gebeurt, komen deze innerlijke energetische delen niet vanzelf in jouw systeem terug.

De Explosie Hersteller versterkt jouw verbinding met jouw innerlijk en brengt de innerlijke delen die tijdens explosies uit jouw systeem gegaan zijn, weer terug in jouw systeem.

De Explosie Hersteller is voor iedereen een belangrijke Ontwikkelingsmogelijkheid, omdat de Explosie Hersteller ook het verzwakkende effect van explosies uit het verleden en vorige levens herstelt.

Bovendien heeft de Explosie Hersteller een blijvend versterkende werking op jouw verbinding met jouw innerlijk.

Lees verder

Explosie Hersteller dier

Explosies, zoals van vuurwerk of door het opblazen van een gebouw of nog erger tijdens een oorlog, kan een dier uit z’n verbinding met z’n eigen innerlijk halen en kan een desoriënterend effect op het dier hebben.

Door de innerlijke schok die door de knal van een explosie veroorzaakt wordt, kunnen innerlijke energetische delen van het dier uit z’n systeem gaan.
Als dat gebeurt, komen deze innerlijke energetische delen niet vanzelf in z’n systeem terug.

De Explosie Hersteller dier versterkt de verbinding met het innerlijk van het dier en brengt de innerlijke delen die door explosies uit z’n systeem gegaan zijn, weer terug in z’n systeem.

De Explosie Hersteller dier is voor elk dier een belangrijke Ontwikkelingsmogelijkheid, omdat de Explosie Hersteller dier ook het verzwakkende effect van explosies uit het verleden en vorige levens herstelt.

Bovendien heeft de Explosie Hersteller dier een blijvend versterkende werking op de verbinding van het dier met z’n eigen innerlijk.

Lees verder

Productief zijn tool

De ene persoon is veel productiever dan de andere persoon en doet daardoor in dezelfde tijd veel meer dan de ander.

Met behulp van de Productief zijn tool los je innerlijke ‘blokkades’ op die jouw productiviteit in de weg staan.

Na de ontvangst van de Productief zijn tool kun je onder andere meer rust in je eigen systeem ervaren, om vervolgens vanuit die rust meer voor elkaar te kunnen krijgen.

Lees verder

Goed en kwaad tool

De Goed en kwaad tool geeft jou de gave en daarmee ook de mogelijkheid om vanuit jouw ware gevoel en essentie naar het verleden te kijken.

De Goed en kwaad tool geeft je zo het vermogen om beter onderscheid te maken tussen:

 • wat 'goed en kwaad’ is
 • wat 'waarheid en illusie’ is

en

 • wat 'versterkend en verzwakkend' voor jou is


Door de werking van de Goed en kwaad tool krijg je de mogelijkheid:

 • om jezelf waar nodig in het nu te corrigeren

en

 • om onjuiste beslissingen uit het verleden, voorzover nog relevant, opnieuw te nemen

Lees verder

Goed en kwaad tool bedrijf

De Goed en kwaad tool bedrijf geeft de leidinggevende(n) - en voorzover gewenst specifieke beleidsmedewerkers van het bedrijf - de gave en de mogelijkheid om met een zuiver gevoel en een schone lei naar het verleden van het bedrijf te kijken.

Uiteraard is het ook mogelijk om de Goed en kwaad tool bedrijf voor jouw praktijk aan te vragen.

De Goed en kwaad tool bedrijf geeft de leidinggevende of de leidinggevenden - en voorzover gewenst specifieke beleidsmedewerkers - het vermogen om beter onderscheid te maken tussen:

 • wat goede en minder goede beslissingen zijn geweest
 • waar zuiver en onzuiver is gehandeld

en

 • wat 'versterkend en verzwakkend' voor het bedrijf is geweest


Door de werking van de Goed en kwaad tool bedrijf krijgt het bedrijf de mogelijkheid om:

 • waar nodig de koers, het marketing beleid en/of de interne communicatie in het nu te corrigeren

en

 • om onjuiste beslissingen uit het verleden, voorzover nog relevant, opnieuw te nemen

Lees verder

Liefdespassie Verbinding

De Liefdespassie Verbinding helpt jou om datgene wat je doet met zoveel mogelijk passie te doen, dus met zoveel mogelijk liefde te doen.

Door de Liefdespassie Verbinding ga je dus - datgene wat je doet - zoveel mogelijk vanuit je hart doen.

Als je ergens met hart en ziel aan werkt:

 • doe je het uiteraard met veel meer plezier
 • komt dat het resultaat ten goede

en

 • word je er minder moe van


Als je jouw werk met hart en ziel doet, dan zullen jouw cliënten, klanten of afnemers dat ook voelen en/of constateren.
Zo komt de Liefdespassie Verbinding jouw praktijk of jouw bedrijf ook ten goede.

De Liefdespassie Verbinding werkt dus voor al het werk dat je zelf doet, zowel in jouw 'privéleven als voor het werk in jouw beroep.

Lees verder

Vastgezet gevoel Impuls oefening

De Vastgezet gevoel Impuls oefening zorgt ervoor dat jouw 'bevroren werkelijkheid' en 'bevroren gevoelens' weer voelbaar voor jou worden.

Deze 'bevroren werkelijkheid' en 'bevroren gevoelens’ zijn gevoelens uit dit leven die (van jou) niet mochten bestaan.

Als jouw 'bevroren werkelijkheid' en 'bevroren gevoelens' weer voelbaar voor jou worden,
voelt dat enerzijds innerlijk verwarmend, ontroerend en ontspannend, maar anderzijds ook best wel confronterend.

Lees verder

Christus Godszuil Zuiverheid

De Godszuil vormt jouw verbinding met het Hogere.
Het is een Lichtzuil die jou als mens in staat stelt om contact met het Goddelijke te maken.

De Christus Godszuil Zuiverheid geeft jouw Godszuil een zo’n groot mogelijke zuiverheid, zodat
jouw verbinding met het Hogere optimaal kan functioneren.

Daardoor kun je met behulp van de Christus Godszuil Zuiverheid een krachtiger verbinding met het Hogere maken.

Lees verder

Afronding Impuls oefening

Als je, door bijvoorbeeld uitstelgedrag, dingen niet afrondt, laat je open eindjes achter.
Je houdt dan het gevoel dat je bepaalde dingen nog moet afronden dus nog niet klaar bent.

Zo ontstaat er een gevoel dat je nog verplichtingen met betrekking tot je eigen verleden hebt.

Het is bijzonder dat dit gevoel zelfs blijft bestaan als de situatie uit het verleden waarin je nog iets had moeten afronden al lang weer zo veranderd is, dat die betreffende situatie niet meer bestaat.

De achterliggende oorzaak daarvan is dat er - door jouw gevoel van verplichting aan je eigen verleden - openingen in de energielichamen van jouw aura ontstaan zijn.

De Afronding Impuls oefening:

 • helpt je om oude open eindjes uit het verleden op te lossen

en

 • zorgt ervoor dat je geen nieuwe open eindjes meer achterlaat, met andere woorden laat ontstaan


Je komt met behulp van de Afronding Impuls oefening dus letterlijk meer in het hier en nu.

Lees verder

Afronding Impuls oefening paar

Als jullie als liefdespaar, door bijvoorbeeld uitstelgedrag, dingen met betrekking tot jullie relatie niet afronden, gaat dat tussen jullie instaan.

Dus, als jullie bijvoorbeeld onenigheid hebben gehad en dat niet echt uitgepraat hebben, dan blijft dat tussen jullie instaan.

De Afronding Impuls oefening paar:

 • helpt jullie als liefdespaar om dingen uit het verleden die nog tussen jullie instaan, alsnog op te lossen

en

 • zorgt ervoor dat jullie geen nieuwe open eindjes meer laten ontstaan


Jullie ruimen met behulp van de Afronding Impuls oefening paar dus, voorzover nodig, datgene wat onvoldoende uitgesproken is, allebei alsnog op.

Lees verder

Afronding Impuls oefening bedrijf

Als een bedrijf, door bijvoorbeeld uitstelgedrag, bepaalde zaken niet afrondt, laat het hiaten en open eindjes achter.

Het bedrijf heeft z’n zaakjes dan niet goed op orde, met andere woorden het bedrijf laat dan steken vallen.

Het bedrijf heeft dan verplichtingen m.b.t. z’n eigen verleden. Hierdoor komen er openingen in de ‘gebundelde energie’ van het bedrijf, met andere woorden er komen als het ware openingen in de eenheid die het bedrijf vormt.

Het bijzondere is dat deze energetische verplichtingen, die ontstaan zijn doordat het bedrijf in het verleden steken heeft laten vallen, blijven bestaan.
Dat is ook het geval als de situatie inmiddels veranderd is en deze verplichtingen al lang niet meer van toepassing of van kracht zijn.

De achterliggende oorzaak dat het bedrijf dan nog steeds het gevoel heeft dat het als het ware verplichtingen met betrekking tot z’n eigen verleden heeft, is dat er - door een gevoel van verantwoordelijkheid in relatie tot z’n eigen vroegere ideeën of plannen - openingen in de aura van het bedrijf ontstaan zijn.

De Afronding Impuls oefening bedrijf:

 • helpt het bedrijf om dit soort oude open eindjes uit het verleden op te lossen

en

 • zorgt ervoor dat het bedrijf geen nieuwe open einden meer laat ontstaan


Het bedrijf komt met behulp van de Afronding Impuls oefening bedrijf dus letterlijk meer in het hier en nu.

Lees verder

Katoen Verbinding

Nadat je de Katoen Verbinding hebt ontvangen:

 • bevordert katoen de energetische stroming van jouw aura even goed als zijde
 • krijgt katoen een ontwikkeling bevorderende werking, die nog sterker is dan de ontwikkeling bevorderende werking van zijde die door de ontvangst van de Zijde Verbinding ontstaat
 • is een katoenen bh beter voor jouw ontwikkeling dan een zijden bh
 • krijg je - als je katoenen kleding draagt of onder katoenen beddengoed slaapt - het vermogen om een brug tussen Hemel en Aarde te vormen, terwijl je tegelijkertijd diep met de Aarde en de materie verbonden blijft

en

 • krijg je eventuele vlekken gemakkelijker uit katoen

Lees verder

Zijde katoen Verbinding

De Zijde katoen Verbinding zorgt ervoor dat zijde net zo veelzijdig, ondersteunend en krachtig voor jou werkt als katoen met behulp van de Katoen Verbinding voor jou doet.  

Na de ontvangst van de Zijde katoen Verbinding:

 • heeft zijde een even sterk ontwikkeling bevorderende werking voor jou als katoen voor jou heeft na de ontvangst van de Katoen Verbinding
 • krijg je - als je zijde draagt of onder zijden beddengoed slaapt - het vermogen om een brug tussen Hemel en Aarde te vormen, terwijl je tegelijkertijd diep met de Aarde en de materie verbonden blijft


Door de Zijde katoen Verbinding krijgt zijde voor jou dus dezelfde extra voordelen die katoen voor jou heeft door de werking van de Katoen Verbinding.

Lees verder

Zijde + katoen Verbinding

De Zijde + katoen Verbinding is een Verbinding die de gezamenlijke kwaliteiten van katoen en zijde na de ontvangst van de:

en de

nog verder versterkt.

Door de Zijde + katoen Verbinding ontstaat er dus als het ware een één plus één is drie effect.

Door de werking van de Zijde + katoen Verbinding ervaar je, als je:

 • zijde en/of katoen draagt

en/of

 • onder zijden en/of katoenen beddengoed slaapt

een duidelijk krachtiger functionerende verbinding tussen Hemel en Aarde.

Dat heeft als gevolg dat de Zijde + katoen Verbinding sterk ontwikkeling bevorderend werkt.

Lees verder

Zijde en Katoen Verbindingen

De volgende Verbindingen maken zijden- en/of katoenen kleding en beddengoed versterkend voor jou en jouw ontwikkeling:

 1. Zijde Verbinding
 2. Katoen Verbinding
 3. Zijde katoen Verbinding
 4. Zijde + katoen Verbinding


In dit overzicht wordt de werking van deze vier Verbindingen kort aangegeven.

Lees verder

Passende voeding Creatie

Met behulp van de Passende voeding Creatie voel je duidelijk beter aan welke voeding het beste bij jou aansluit en het beste voor jouw systeem is.

De werking van de Passende voeding Creatie gaat zelfs nog veel verder.
Ook op het gevoelsmatige niveau krijg je als het ware de voor jou meest passende ‘voeding’.

De Passende voeding Creatie geeft jou dan ook het gevoel alsof jouw omgeving jou op een gevoelsmatig niveau voedt.

Lees verder

Kosmische dag bevestiging Blauwdruk

We hebben allemaal zowel positieve als negatieve kanten in ons.

Als je je in een positieve richting ontwikkelt, dan zullen delen in jou die de negatieve kant in jou vertegenwoordigen, jou proberen tegen te houden om zo de balans tussen positief en negatief in jou min of meer gelijk te houden.

Je zou kunnen zeggen, dat het om een innerlijke machtsstrijd tussen positief en negatief gaat.

De Kosmische dag bevestiging Blauwdruk helpt jou, als je eenmaal voor de positieve kant hebt gekozen, om niet meer door de negatieve kant in jezelf teruggetrokken te worden.

Lees verder

Juiste volgorde Orde

Door de werking van de Juiste volgorde Orde ga je dingen niet meer vanuit je geest ordenen, maar primair vanuit je gevoel.

Daardoor is het gemakkelijker om tijdens drukte en hectiek de juiste volgorde in jouw taken en handelingen te bepalen, waardoor je meer vanuit een gevoel van innerlijke rust kunt werken en handelen.
Er blijven dan geen open eindjes over en er ontstaat ook minder chaos.

Met behulp van de Juiste volgorde Orde kun je daardoor veel beter bij jezelf blijven, waardoor je:

 • minder stress opbouwt
 • met meer plezier je werk en werkzaamheden kunt doen

en

 • minder snel moe wordt

Lees verder

Personalisatie tool

Met behulp van de Personalisatie tool sluiten verzorgingsproducten die goed bij je passen, optimaal, met andere woorden nog beter bij jou persoonlijk aan.

De verzorgingsproducten die al goed bij jou passen, worden dus - door de werking van de Personalisatie tool - nog verder op jouw systeem en persoonlijkheid afgestemd.

Jouw - door de werking van de Personalisatie tool - gepersonaliseerde verzorgingsproducten voelen en zijn nog meer optillend voor jou.

Lees verder

Goed geluk tool

De Goed geluk tool helpt jou om met:

 • meer geluk

en

 • meer meevallers

door het leven te gaan.

Zo lost de Goed geluk tool een kosmische nacht programmering op die jou het gevoel geeft dat alles 'moeite moet kosten’, dat alles 'bevochten moet worden’ en dat je moet 'strijden' voor geluk, succes en welzijn.
Het mocht je in de kosmische nacht dus niet aan komen waaien, je moest er hard voor werken.

Door de Goed geluk tool is het mogelijk dat je gaat voelen dat je je met meer zachtheid en met meer overgave door het Hogere laat leiden.
Het is daardoor mogelijk om meer 'vanuit de juiste stroom' te handelen en meer 'de wind mee te hebben'.

Lees verder

Goed geluk tool paar

De Goed geluk tool paar helpt jullie als liefdespaar om met:

 • meer geluk

en

 • meer meevallers

samen door het leven te gaan.

Zo lost de Goed geluk tool paar een kosmische nacht programmering op die jullie als paar het gevoel geeft dat alles 'moeite moet kosten’, dat alles 'bevochten moet worden’ en dat jullie moeten 'strijden' voor geluk, succes en welzijn.
Het mocht jullie als paar in de kosmische nacht dus niet aan komen waaien, jullie moesten er hard voor werken.

Door de Goed geluk tool paar is het mogelijk dat jullie allebei gaan voelen dat jullie je als paar met meer zachtheid en met meer overgave door het Hogere kunnen laten leiden.

Het is daardoor mogelijk om meer 'vanuit de juiste stroom' te handelen en meer 'de wind mee te krijgen'.

Lees verder

Goed geluk tool bedrijf

De Goed geluk tool bedrijf helpt een bedrijf om zich met:

 • meer geluk

en

 • meer meevallers

in de markt te positioneren.

Zo lost de Goed geluk tool bedrijf een kosmische nacht programmering op die de medewerkers van het bedrijf het gevoel geeft dat alles 'moeite moet kosten’, dat alles 'bevochten moet worden’ en dat het bedrijf voor succes en een goede marktpositie moet 'strijden'.
Het mocht een bedrijf in de kosmische nacht dus niet aan komen waaien, er moest hard voor gewerkt worden.

Door de Goed geluk tool bedrijf is het mogelijk dat de medewerkers en het management van het bedrijf gaan voelen dat ze zich met meer overgave door het Hogere laten leiden.

Het is daardoor mogelijk om als bedrijf meer 'vanuit de juiste stroom' te handelen en meer 'de wind mee te krijgen'.

Lees verder

Kosmische nacht gaven oplos tool

De 'Kosmische nacht gaven' oplos tool lost kosmische nacht vaardigheden en kosmische nacht gaven van je systeem op, zodat je niet - onbewust, onbedoeld en zonder dat je dat bewust wilt - bijvoorbeeld:
energie bij iemand aftapt als je heel moe bent
of
iemand - vanuit een volkomen onbewust niveau in jezelf - beïnvloedt

Door de 'Kosmische nacht gaven' oplos tool kun je een gevoel van rust en meer ruimte in jouw systeem krijgen.

Lees verder

Meerkeuze tool

De Meerkeuze tool geeft jou, als je een keuze uit meerdere opties moet maken, meer overzicht, onderscheidingsvermogen en besluitvaardigheid.

De Meerkeuze tool helpt je om die keuze heel gefocust, trefzeker, snel, maar ook zorgvuldig te maken.

De Meerkeuze tool is niet alleen een heel belangrijke Tool voor mensen die een examen met meerkeuze vragen moeten doen.

De Meerkeuze tool helpt jou ook om een duidelijke en goede keuze te maken als er zich in jouw leven meerdere opties voordoen.

De Meerkeuze tool geeft jou een gevoel van:

 • overzicht
 • onderscheidingsvermogen

en

 • besluitvaardigheid


Dit zijn kwaliteiten die in veel situaties in jouw leven waarin je trefzekere keuzes moet maken, duidelijk ondersteunend voor jou werken.

Lees verder

Meerkeuze tool bedrijf

De Meerkeuze tool bedrijf geeft, als er een keuze uit meerdere opties gemaakt moet worden, zowel de directie als de medewerkers meer overzicht, onderscheidingsvermogen en besluitvaardigheid.

De Meerkeuze tool bedrijf helpt de directie of de betrokken medewerkers om die keuze heel gefocust, trefzeker, snel, maar ook zorgvuldig te maken.

De Meerkeuze tool bedrijf helpt de directie en/of de medewerkers niet alleen om een duidelijke en goede keuze te maken als er zich tijdens het werk meerdere keuzemogelijkheden voordoen.

De Meerkeuze tool bedrijf is ook een heel belangrijke Tool voor medewerkers die een examen t.b.v. het bedrijf met meerkeuze vragen moeten doen.

De Meerkeuze tool bedrijf geeft zowel de directie als de medewerkers een gevoel van:

 • overzicht
 • onderscheidingsvermogen

en

 • besluitvaardigheid


Dit zijn kwaliteiten die in veel situaties waarin trefzekere keuzes gemaakt moeten worden, duidelijk ondersteunend werken.

Lees verder

Slagingskans tool

De Slagingskans tool vergroot jouw kans om te slagen voor een praktijk- of theorie-examen, omdat je je tijdens:

 • de voorbereiding van het examen

en

 • tijdens het examen zelf

beter door het Hogere laat leiden.

Omdat je je (onbewust) ‘door het Hogere laat leiden’ krijg je meer ingevingen, blijf je rustiger, ben je beter geaard, kun je beter invoelen en beter logisch nadenken.
Je bent ook minder zenuwachtig, wat jouw kans om te slagen ook duidelijk vergroot.

Je kunt je door de werking van de Slagingskans tool heel goed met jezelf en tegelijkertijd met het Hogere verbonden voelen.

Lees verder

Fruit rijp tool

De Fruit rijp tool laat fruit sneller en op een kosmische dag wijze (na)rijpen, waardoor het fruit eerder optimaal gaat smaken en ruiken.

De Fruit rijp tool werkt via jou. Jij ontvangt de Fruit rijp tool en het fruit dat jij hebt gekocht of dat je in jouw huishouden hebt, wordt daardoor sneller en op een kosmische dag wijze rijp.

Als jij de Fruit rijp tool ontvangen hebt, krijgt al het fruit in jouw huis via jou zo’n verbinding met het Hogere, dat het sneller en op een kosmische dag wijze rijpt.

Als fruit op een kosmische dag wijze rijpt, ontvouwt het smaak bouquet zich duidelijk ‘mooier  en dieper’ dan fruit dat op een kosmische nacht wijze rijpt.

Lees verder

Eén geheel Heiligheid

Als je helemaal in de kosmische dag bent, terwijl er tegelijkertijd delen van jou zijn die nog door kosmische nacht begeleiders bereikt kunnen worden, kan er nog beïnvloeding op jou uitgeoefend worden.

De kosmische nacht begeleiders richten zich daarbij altijd bewust op delen die het moeilijk hebben als je verder de kosmische dag in gaat.

Het zijn delen die het om uiteenlopende redenen moeilijk vinden om de kosmische nacht los te laten, bijvoorbeeld vanuit een angst voor het onbekende, een angst voor controleverlies, of vanuit een gehechtheid aan de kosmische nacht.

Het kunnen ook delen zijn die op bepaalde vlakken nog aan de kosmische nacht gebonden zijn door bijvoorbeeld verboden, geboden, eden, geloften, contracten, kosmische nacht opdrachten en/of kosmische nacht programmeringen.

Door de werking van de Eén geheel Heiligheid word je zo'n eenheid, dat kosmische nacht begeleiders geen vat meer kunnen krijgen op delen in jou die in hun ontwikkeling richting de kosmische dag het minst ver zijn.

Lees verder

Verbinding met het Hogere Connectie

De Verbinding met het Hogere Connectie is een Ontwikkelingsmogelijkheid voor mannen en vrouwen om hun verbinding met het Hogere zo optimaal mogelijk te houden, zodat:

 • mannen minder snel of zelfs niet meer kaal worden

en

 • vrouwen ook op oudere leeftijd dik haar blijven houden


Naar verwachting zul je door de werking van de Verbinding met het Hogere Connectie in volgende levens waarin je als man incarneert, zelfs helemaal niet meer kaal worden.

Je gaat door de Verbinding met het Hogere Connectie ook een krachtiger verbinding tussen Hemel en Aarde vormen.

Lees verder

Natuurkracht Creatie

De natuur op de Aarde heeft in april 2019 een impuls via het Wholism Project mogen ontvangen waarbij de natuur een kosmische dag programmering heeft gekregen.

De Natuurkracht Creatie brengt jou in een energetische omgeving waarin deze kosmische dag oerkracht van de schepping, ook als je niet in de natuur bent, voelbaar voor jou kan zijn.

Je kunt onder andere ervaren dat je na de ontvangst van de Natuurkracht Creatie als het ware meer door de Aarde gevoed wordt.
Het voelt dan alsof je voeten door de Aarde gevoed worden, bijna alsof je een plant bent die plantenvoeding krijgt.

Deze kosmische dag oerkracht, met andere woorden deze kosmische dag natuurkracht brengt jou in ontwikkeling.

Lees verder

Natuurkracht Creatie dier

De natuur op de Aarde heeft in april 2019 een impuls via het Wholism Project mogen ontvangen waarbij de natuur een kosmische dag programmering heeft gekregen.

De Natuurkracht Creatie dier brengt huisdieren, zoals poezen, honden, volière vogels, aquarium dieren en/of boerderijdieren in een energetische omgeving waarin deze kosmische dag oerkracht van de schepping voor hen echt voelbaar is.

Het voelt dan voor jouw huisdier of -dieren dat zij in hun oorspronkelijke natuurlijke omgeving zijn.

Het dier kan dan onder andere ervaren dat het na de ontvangst van de Natuurkracht Creatie dier als het ware meer door de Aarde gevoed wordt.
Het voelt dan alsof z’n poten door de Aarde gevoed worden, bijna alsof het een plant is die plantenvoeding krijgt.

Deze kosmische dag oerkracht, met andere woorden deze kosmische dag natuurkracht brengt het betreffende dier ook in ontwikkeling.

Lees verder

Zwarte Heiligheid

De Zwarte Heiligheid leidt jou door ontwikkelingen waardoor je Licht in je eigen donker kunt brengen zonder in je eigen donker 'te verdwijnen', zonder er als het ware ingezogen te worden.

Met behulp van de Zwarte Heiligheid overwin je dus voor jezelf 'het donker' van de kosmische nacht.

Door de ontvangst van de Zwarte Heiligheid zijn zwarte bh's en zwarte kledingstukken niet meer verzwakkend voor jou, maar zelfs ondersteunend.

N.B. Als zwarte kleding - vanwege een persoonlijke reden - jou niet mooi staat, is zwarte kleding dragen uiteraard niet ondersteunend voor jou.

Lees verder

Licht omhulling Heiligheid

De Licht omhulling Heiligheid is een Ontwikkelingsmogelijkheid waardoor het donker in jezelf met Licht omhuld wordt.

Net zoals bij een diepgaande ontwikkeling kan er daardoor veel in jouw systeem gaan stromen.
Het ‘donker’ stroomt dan letterlijk uit jouw lichaam, uit jouw systeem.

Daar waar het ‘donker’ in jouw systeem zat, zal het donker vervolgens direct door Licht vervangen worden.

Lees verder

Donker onthulling Heiligheid

De Donker onthulling Heiligheid haalt het donker in jou uit het donker en brengt het donker in jou naar het Licht in jou.

Door de Donker onthulling Heiligheid kun je onder andere:

 • een verruiming
 • meer licht
 • een warmer hartchakra

en

 • een actievere verbinding met het Hogere

voelen.

Lees verder

Met plezier werken Creatie

Van iedereen die in deze maatschappij kan werken, wordt verwacht dat hij of zij zelfstandig of in loondienst werkt.

Werken wordt daardoor vaak als een verplichting aangevoeld, waarbij je naar het weekeinde uitkijkt, omdat je dan vrij bent en datgene kunt doen waar je echt zin in hebt.

Met behulp van de Met plezier werken Creatie krijg je veel meer plezier in werken, ga je werken dus duidelijk leuker vinden.

Je gaat het dan bijvoorbeeld leuk vinden om iets zo goed of zo snel mogelijk te doen, dat wordt dan als het ware een soort sport.

Je raakt door de werking van de Met plezier werken Creatie dus innerlijk gemotiveerd om 'dat wat er moet gebeuren' te doen of te realiseren.

Als je met plezier werkt, heb je ook het bijkomend voordeel dat je veel minder snel moe wordt van het werk dat je doet en daarom veel meer aan jouw avonden en weekends hebt.

Lees verder

Met plezier werken Creatie dier

Vroeger werden er veel meer dieren ingezet om werkzaamheden voor mensen uit te voeren of om bereden te worden, dan tegenwoordig het geval is.

Veel werk waar tegenwoordig tractoren en/of andere gemotoriseerde machines voor worden gebruikt, werd vroeger door bijvoorbeeld een trekpaard, een ezel of een os uitgevoerd.

Toch worden er nog altijd - zij het in veel mindere mate - trekpaarden, ezels of ossen voor dit soort werk ingezet.

Er worden ook nog wel trekpaarden, ezels of ossen ingezet om karren voort te trekken.

Paarden en in veel mindere mate ezels kunnen ook gebruikt worden om bereden te worden.

Tot slot kunnen allerlei verschillende soorten dieren in circussen ingezet worden om mensen te vermaken.

Er wordt vrijwel nooit bij stilgestaan of bijvoorbeeld een trekpaard het werk dat het dier moet doen, leuk vindt.

Wij, Bas en Maria, kunnen ons niet voorstellen, dat je het als dier leuk vindt, om bijvoorbeeld met moeite een ploeg voort te trekken en als het je dan even niet goed lukt met een zweep op je achterste geslagen te worden.

Met behulp van de Met plezier werken Creatie dier krijgt een dier dat ingezet wordt om mensen te helpen of te vermaken, duidelijk meer plezier in datgene wat het moet doen.

Als een dier met plezier z’n werk doet, heeft dat ook het bijkomend voordeel dat het dier veel minder snel moe wordt van het werk dat het verricht.

Lees verder

Ego bewustwording Spiegel

Door de werking van de Ego bewustwording Spiegel worden mensen zich van hun eigen ego en mogelijke dubbelheid bewust.

Als er verschillende ‘stromen’ in je zitten, zoals bijvoorbeeld kosmische nacht en kosmische dag stromen, dan kun je daar met behulp van de Ego bewustwording Spiegel ook bewust van worden.

Door de werking van Ego bewustwording Spiegel kun je dus meer lagen en schakeringen in jezelf onderscheiden.

Lees verder

Ego bewustwording Spiegel bedrijf

Door de werking van de Ego bewustwording Spiegel bedrijf worden de medewerkers en de directie zich van hun eigen ego en mogelijke dubbelheid bewust.

Als medewerkers en de directie zich van hun eigen ego en mogelijke dubbelheid bewust worden, komt dat de onderlinge communicatie en samenwerking echt ten goede.

De markt van het bedrijf voelt op een onbewust niveau dat de onderlinge communicatie en samenwerking binnen het bedrijf verbeterd is.

De Ego bewustwording Spiegel bedrijf vergroot zo de doeltreffendheid en slagvaardigheid van het bedrijf en dat is zowel intern als naar de markt toe het geval.

Lees verder

Verliefdheid Betovering

In het begin van een liefdesrelatie voel je je allebei echt door elkaar betoverd.

Als je langer bij elkaar bent en een goede wederzijdse relatie hebt, dan geeft de Verliefdheid Betovering jullie als paar het gevoel dat jullie weer verliefd op elkaar zijn.

Daardoor kun je, net als aan het begin van jullie relatie, die wederzijdse betovering van verliefd zijn op elkaar weer voelen.

Lees verder

Schakelmoment tool

Vrijwel iedereen heeft wat tijd nodig om van een bezigheid waar je je echt in hebt verdiept, naar een andere bezigheid te schakelen.

Zo kun je als therapeut tussen twee consulten wat tijd nodig hebben om de indrukken van het eerdere consult los te laten, voordat je aan het volgende consult kunt beginnen.

De Schakelmoment tool helpt jou om gemakkelijker van de ene bezigheid naar een andere bezigheid te schakelen.

De Schakelmoment tool doet dat door jou te helpen om datgene wat je zojuist gedaan hebt, gemakkelijker los te laten.

Je laat dan de indrukken die je opgedaan hebt ook sneller los, zodat je je weer helemaal fris open kunt stellen voor jouw volgende activiteit en je daar ook volledig op kunt richten.

Omdat je de indrukken die je opgedaan hebt, door de Schakelmoment tool sneller los kunt laten, zul je ook minder snel gestresst raken.

Lees verder

Schakelmoment tool bedrijf

De Schakelmoment tool bedrijf helpt zowel de werknemers als de directie van het bedrijf om gemakkelijker van de ene activiteit of klus naar een andere activiteit of klus te schakelen.

Zo kun je bijvoorbeeld als therapeut tussen twee consulten wat tijd nodig hebben om de indrukken van het eerdere consult los te laten, voordat je aan het volgende consult beginnen kunt.

De Schakelmoment tool bedrijf helpt de werknemers en de directie om datgene waar ze zojuist aan gewerkt hebben, gemakkelijker los te laten.

Werknemers en directie laten indrukken die ze bij hun werk opgedaan hebben ook sneller los, zodat ze zich weer helemaal open kunnen stellen voor hun volgende activiteit en ze zich daar ook volledig op kunnen richten.

Omdat werknemers en directie indrukken die ze opgedaan hebben, door de Schakelmoment tool bedrijf sneller los kunnen laten, zullen zowel de werknemers als directie ook minder snel gestresst raken.

Lees verder

Digitale wereld Impuls oefening

De ‘Digitale wereld’ Impuls oefening herstelt een specifieke verbinding met het Hogere waardoor de wereld sprookjesachtiger aan gaat voelen.
De poëzie van het leven wordt daardoor ook weer beter voelbaar.

Als je in de tijd opgegroeid bent waarin er nog geen computers, mobiele telefoons en dergelijke bestonden, kan dit jou aan jouw kindertijd doen denken, waarin het leven nog minder afgevlakt en meer gevoelsmatig aanvoelde.
Het leven voelde toen als het ware 'tastbaarder' en duidelijker aanwezig.

Het contact tussen mensen onderling bestond voornamelijk uit face to face contact, omdat digitaal contact toen nog niet of nauwelijks bestond.

De ‘Digitale wereld’ Impuls oefening lost de problematiek veroorzaakt door de digitale wereld voor jou persoonlijk op.

Na de ontvangst van de Digitale wereld Impuls oefening kun je dan ook ervaren dat er als het ware 'meer gevoel' je hart en je systeem binnenstroomt.

Lees verder

Ontsierende plek Prioriteit

Het Wholism Project wordt door de Kosmische dag Aartsengelen geleid en zij zijn ook degenen die de verschillende Ontwikkelingsmogelijkheden aan mensen geven.

Bij voorkeur lossen de Kosmische dag Aartsengelen jouw onverwerkte ervaringen beginnend in het nu en vervolgens chronologisch teruggaand in de tijd op.

De Kosmische dag Aartsengelen beginnen dus het liefst met het onopgeloste probleem dat het meest recent ontstaan is, om vervolgens het onopgeloste probleem dat daarvoor ontstaan is op te lossen, net zolang tot ze met dit leven klaar zijn en jou dan gaan helpen om de problematiek van jouw laatste vorige leven op te gaan lossen, etc, etc.

Jouw ‘kluwen’ onverwerkt verleden is zo als het ware het meest gemakkelijk af te rollen.

Er mag met behulp van de Ontsierende plek Prioriteit op deze regel een uitzondering gemaakt worden, als je bijvoorbeeld:

 • een wijnvlek
 • een brandwond
 • een ontsierende moedervlek

of

 • plekjes van een huidaandoening

op je gezicht of een andere zichtbare plek op je lichaam hebt.

Als je:

 • van één van de hierboven opgesomde ontsierende problemen last hebt

of

 • van een ander ontsierend probleem

kan de geestelijke achtergrond van zo’n ontsierende plek met prioriteit door de Ontsierende plek Prioriteit opgelost worden.

Lees verder

Creatie tool

Met behulp van de Creatie tool kun je - op een kosmische dag wijze - jouw diepe natuurlijke wensen creëren.

Het scheppingsproces dat je door de werking van de Creatie tool aan kunt gaan, is gebaseerd op een verdiept onderscheidingsvermogen waarmee je de essentie van datgene waarmee je iets nieuws wilt gaan creëren, bewust kunt opmerken en dieper kunt waarnemen.

Je krijgt door de Creatie tool een kosmische dag beleving van de werkelijkheid die gebaseerd is op enerzijds:

 • dieper contact kunnen maken met de dingen om jou heen

en anderzijds

 • het vermogen om iets nieuws te creëren


Door de werking van de Creatie tool kun je dus nieuwe aspecten opmerken, verbanden leggen en nieuwe combinaties maken die tot nieuwe creaties leiden.

De Creatie tool stimuleert en ontplooit jouw creativiteit dus op allerlei verschillende vlakken.

Lees verder

Vrije ontvangst Creatie

Het is belangrijk om ‘datgene wat je doet’ vanuit jouw gevoel te doen en niet vanuit:

 • een omkaderd idee
 • een doelstelling
 • een vooropgesteld doel
 • een denkbeeld
 • een theorie

en/of

 • een dogma


Omkaderde ideeën, doelstellingen, vooropgestelde doelen, denkbeelden, theorieën en dogma’s voelen niet alleen benauwend, maar hebben ook daadwerkelijk een benauwende en beperkende werking op je.

Het zijn manieren om, vanuit een angst voor de vele mogelijkheden die het leven biedt, je ergens aan vast te houden.
Het duidt op een angst om onuitgesproken grenzen te overschrijden en fouten te maken.

Zo is het kloosterleven voor een kloosterling een manier om zich vanuit een denkbeeld of vanuit een dogma op het Goddelijke te richten.
De kloosterling maakt dan geen werkelijk contact met het Goddelijke, maar alleen met zijn of haar eigen beeld of eigen idee van het Goddelijke.

De Vrije ontvangst Creatie helpt jou om:

 • omkaderde ideeën, doelstellingen, vooropgestelde doelen, denkbeelden, theorieën en dogma’s los te laten

en

 • ‘datgene wat je doet’ helemaal vanuit jouw eigen gevoel te doen

Lees verder

Rijexamen tool

De Rijexamen tool helpt je om jouw praktijkexamen, voor het behalen van jouw:

 • rijbewijs
 • vliegbrevet

en/of

 • vaarbewijs

met zo min mogelijk examenvrees, zo goed mogelijk af te leggen.

Tijdens jouw praktijkexamen word je door de Kosmische dag Aartsengelen begeleid, waardoor jouw

 • rijprestaties
 • vliegprestaties

of

 • jouw vaardigheden om een boot te manoeuvreren

duidelijk verbeteren.

De Rijexamen tool bevordert jouw oplettendheid en jouw verkeersinzicht en -overzicht.

Lees verder

Hemel Aarde Ontbinding

De Hemel Aarde Ontbinding vervangt jouw kosmische nacht verbinding tussen Hemel en Aarde door een kosmische dag verbinding tussen Hemel en Aarde.

Door de ontvangst van de Hemel Aarde Ontbinding kun je een bijzonder krachtige en zuivere verbinding met het Hogere voelen.

Je kunt je na de ontvangst van de Hemel Aarde Ontbinding ook duidelijk opgetild en heel blij voelen.
Het kan dan voelen alsof je lichaam met een energie van vreugde, vooral in en onder je voeten, wordt gevuld.

Lees verder

Ongedierte wezen Verwijderaar

Ongedierte is vaak heel moeilijk uit een ruimte waar het zich bij wijze van spreken genesteld heeft, helemaal weg te krijgen.

Door een ingeving zijn wij, Bas en Maria, achter de achterliggende reden gekomen waarom het zo moeilijk is om ongedierte definitief uit een ruimte waar zij zich genesteld hebben, te krijgen.

Deze achterliggende reden is een astraal wezen dat de specifieke soort ongedierte als het ware vertegenwoordigt.

Als een dergelijk astraal wezen dat de specifieke soort ongedierte vertegenwoordigt, zich bij wijze van spreken in een ruimte ‘genesteld’ heeft, dan is die specifieke soort ongedierte vrijwel niet uit zo’n ruimte te krijgen.

Je kunt de specifieke soort ongedierte in zo’n ruimte met bijvoorbeeld een biologisch verdelgingsmiddel bestrijden, waarna ze vervolgens in no time weer terugkomen, alsof ze nooit weggeweest zijn.

De Ongedierte wezen Verwijderaar verwijdert het astrale wezen dat de betreffende insecten of andersoortige plaagdieren vertegenwoordigt, waardoor het ongedierte gemakkelijker blijvend uit een ruimte verwijderd kan worden.

Lees verder

Spoorloos tool

Door de werking van de Spoorloos tool ben je op energieniveau niet meer traceerbaar voor het donker en ook niet meer door mensen en/of krachten die nog in de kosmische nacht geworteld zijn.

Je verdwijnt dus door de Spoorloos tool van de radar voor het donker, maar niet voor mensen en/of krachten die voor het Licht gekozen hebben.

Als je nog wel voor het donker bereikbaar bent, dan kunnen donkere krachten en mensen die nog in de kosmische nacht geworteld zijn, jou bewust of onbewust tegen proberen te houden tijdens het ontwikkelingsproces waarbij je om naar de kosmische dag te gaan steeds verder de kosmische nacht verlaat.

Als donkere krachten en/of mensen die nog in de kosmische nacht geworteld zijn, je tegen proberen te houden dan kun je je daardoor echt heel naar en rot gaan voelen.

Lees verder

Spoorloos tool huis

Door de werking van de Spoorloos tool huis is je huis op energieniveau niet meer traceerbaar voor het donker en ook niet meer door mensen en/of krachten die nog in de kosmische nacht geworteld zijn.

Jouw huis verdwijnt dus door de Spoorloos tool huis van de radar voor het donker, maar niet voor mensen en/of krachten die voor het Licht gekozen hebben.

Tijdens het ontwikkelingsproces waarbij je om naar de kosmische dag te gaan steeds verder de kosmische nacht verlaat, kunnen donkere krachten en mensen die nog in de kosmische nacht geworteld zijn, jou bewust of onbewust tegen proberen te houden door je huis te beïnvloeden.

Zij kunnen dit bewust of onbewust doen door een remmende, verzwakkende energie in jouw huis te brengen.

Als donkere krachten en/of mensen die nog in de kosmische nacht geworteld zijn, je tegen proberen te houden door jouw huis te beïnvloeden dan kun je je daardoor echt heel naar en rot gaan voelen.

De Spoorloos tool huis maakt jouw huis, appartement of kamer op energieniveau onbereikbaar voor beïnvloeding en tegenwerking die er specifiek op gericht zijn om jou tegen te houden en af te remmen in jouw ontwikkeling verder de kosmische dag in.

Lees verder

Spoorloos tool auto

Door de werking van de Spoorloos tool auto is je auto op energieniveau niet meer traceerbaar voor het donker en ook niet meer door mensen en/of krachten die nog in de kosmische nacht geworteld zijn.

Jouw auto verdwijnt dus door de Spoorloos tool auto van de radar voor het donker, maar niet voor mensen en/of krachten die voor het Licht gekozen hebben.

Tijdens het ontwikkelingsproces waarbij je om naar de kosmische dag te gaan steeds verder de kosmische nacht verlaat, kunnen donkere krachten en mensen die nog in de kosmische nacht geworteld zijn, jou bewust of onbewust tegen proberen te houden door je auto te beïnvloeden.

Zij kunnen dit bewust of onbewust doen door een remmende, verzwakkende energie in jouw auto te brengen.

Als donkere krachten en/of mensen die nog in de kosmische nacht geworteld zijn, je tegen proberen te houden door jouw auto te beïnvloeden dan kun je je daardoor echt heel naar en rot gaan voelen.

De Spoorloos tool auto maakt jouw auto op energieniveau onbereikbaar voor beïnvloeding en tegenwerking die er specifiek op gericht zijn om jou tegen te houden en af te remmen in jouw ontwikkeling verder de kosmische dag in.

Lees verder

Spoorloos tool bedrijf

Als je een bedrijf of praktijk hebt waar beïnvloeding op uitgeoefend wordt, dan heeft dat altijd een sterk negatief effect op het aantal klanten of cliënten en dus ook op de omzet van het bedrijf of de praktijk.

Als jouw bedrijf of praktijk voor beïnvloeding bereikbaar is, dan kunnen donkere krachten en mensen die nog in de kosmische nacht geworteld zijn, jouw bedrijf - bewust of onbewust - tegen proberen te houden, tijdens het ontwikkelingsproces naar de kosmische dag waarbij het bedrijf de kosmische nacht steeds verder verlaat.

De Spoorloos tool bedrijf maakt een bedrijf, met andere woorden de directie en de werknemers op energieniveau onbereikbaar voor beïnvloeding en tegenwerking die er specifiek op gericht zijn om het bedrijf tegen te houden en af te remmen in z'n ontwikkeling verder de kosmische dag in.

Jouw bedrijf verdwijnt dus door de Spoorloos tool bedrijf op energieniveau van de radar voor het donker, maar niet voor mensen en/of krachten die voor het Licht gekozen hebben.

Jouw bedrijf kan zich daardoor ongestoord door invloeden van buitenaf richting de kosmische dag ontwikkelen en daardoor meegaan in de veranderende tijdgeest.

Lees verder

Hekserij Wetmatigheid

Elk mens, dus elke man en elke vrouw, heeft in de kosmische nacht een innerlijk heks in zich geplaatst gekregen.

Deze innerlijk heks zit bij iedereen in een energetische ruimte in zijn of haar systeem.

Deze ruimte lijkt op een grot:

 • waarin je de weg kwijt raakt en op een dwaalspoor wordt gebracht
 • waar illusies en innerlijk ‘gezichtsbedrog’ op je inwerken en waar je gemanipuleerd wordt

en

 • je jouw oriëntatievermogen kwijtraakt


Deze innerlijke heks kent allerlei trucs op het gebied van magie, illusies en manipulaties.
Deze heks in jou wil:

 • delen van jou besturen om dingen naar haar hand te zetten

en

 • ze wil anderen besturen


Je wordt dan ook door jouw innerlijke heks naar de kant die zij graag wil, gedirigeerd.

Achter de behoefte en drang van deze innerlijke heks om jou en anderen te besturen, te manipuleren en te controleren, zitten diepe pijnstukken die zij niet aan wil gaan.

Deze diepe pijnstukken zijn door gebeurtenissen tijdens de kosmische nacht ontstaan.

In de kosmische nacht zijn bepaalde Goddelijke wetmatigheden als het ware zo verdraaid, of qua bedoeling zelfs volledig omgedraaid dat de mens op een heel verdraaide wijze op diepe onverwerkte pijn kan reageren.

Als je op zo’n verdraaide wijze op diepe onverwerkte pijn reageert, kan er een ‘innerlijke heks’ in jezelf ontstaan.

Zo’n innerlijke heks blijft over levens heen bestaan en kan door onverwerkte pijn en gevoelens die tijdens de kosmische nacht levens ontstaan, zich steeds verder ontwikkelen.

Lees verder

Dierverblijf optimalisatie Verbinding

De Dierverblijf optimalisatie Verbinding optimaliseert de energie van een:

 • vogelhuisje
 • voederhuisje
 • dierenmand
 • dierenhok
 • dierenkooi
 • vissenkom
 • aquarium
 • volière
 • stal voor één dier

of

 • een 'dierverblijf' waarin een groepje (kleine) dieren verblijven of slapen


De Dierverblijf optimalisatie Verbinding geeft het dier in de geoptimaliseerde ruimte:

 • een aantrekkelijk gevoel
 • een gevoel van warmte
 • een gevoel van veiligheid
 • een diepere verbinding met zichzelf

en

 • een voelbare verbinding met de dierenwereld

Lees verder

Origineel Kosmische dag Blauwdruk

Het gebruik van make-up en (verwijderbare) lichaamsbeschilderingen hebben een verstorende en vertekenende uitwerking op jouw blauwdruk.

Door het gebruik van make-up en lichaamsbeschilderingen, zoals henna en schmink, ervaar je jezelf en de wereld op een vertekende manier.

Je staat daardoor minder in contact met jouw eigen universele kern en essentie, waardoor het Goddelijke en de informatie van het Goddelijke jou niet meer goed via jouw ziel kan bereiken.

Het is enigszins vergelijkbaar met door een gekleurd raam kijken.
Het licht komt dan gekleurd naar binnen waardoor je van de wereld om je heen een vertekend en dus onjuist beeld krijgt.
Het werkelijke licht kan jou dan niet bereiken en ‘in jou komen’.

Zo kan door het gebruik van make-up en verwijderbare lichaamsbeschilderingen de zuivere informatie van het Goddelijke jou ook niet meer via jouw ziel bereiken.

Als je de informatie van het Goddelijke gekleurd of vertekend ontvangt, met andere woorden als je zo onjuiste informatie ontvangt, leidt dit tot een verstoring en vervorming van jouw oorspronkelijke blauwdruk.

Hierdoor raak je tijdens elk leven waarin je make-up gebruikt en/of jezelf met verwijderbare lichaamsbeschilderingen laat beschilderen:

 • steeds meer van het Goddelijke vervreemd

en

 • vervreemd je daardoor ook van jouw eigen pure essentie en kracht


De Origineel Kosmische dag Blauwdruk herstelt jouw blauwdruk op dit punt op zo'n wijze dat deze weer gelijk aan jouw originele blauwdruk wordt. 

Lees verder

Kosmische dag persoonlijkheid Wetmatigheid

De Kosmische dag persoonlijkheid Wetmatigheid helpt jou om jouw persoonlijkheid op een kosmische dag wijze te ontwikkelen en vorm te geven.

Als jouw persoonlijkheid meer op een kosmische dag wijze - en dus ook sterker - ontwikkeld is, kun je de veelheid aan informatie die in de huidige maatschappij op ons afkomt, ook beter een plek in jezelf geven en beter verwerken.

De Kosmische dag persoonlijkheid Wetmatigheid helpt daarom ook om informatie die je onvoldoende een plek hebt kunnen geven en dus onvoldoende verwerkt hebt, alsnog te verwerken.

Lees verder

Eerlijkheid Discipline

Het leven wordt pas echt waardevol als je het leven en dus ook jouw medemens volkomen eerlijk tegemoet treedt.

Met behulp van de Eerlijkheid Discipline kun je zowel letterlijk als figuurlijk oprecht door het leven gaan.

Je kunt je door de werking van de Eerlijkheid Discipline onder andere:

 • meer naar binnen gekeerd voelen
 • een soort prettige nederigheid en eenvoud voelen

en

 • een krachtiger verbinding met het Hogere voelen

Lees verder

Eerlijkheid Discipline paar

Eerlijk door het leven gaan is voor iedereen belangrijk, maar nog belangrijker is om in jullie liefdesrelatie echt volkomen eerlijk naar elkaar te zijn.

Ben je niet echt volkomen eerlijk naar elkaar dan drijf je als het ware een soort onzichtbare wig in jullie liefdesrelatie.

Jullie liefdesrelatie kan zich steeds verder verdiepen als jullie elkaar volkomen open en eerlijk tegemoet treden.

De Eerlijkheid Discipline paar helpt jullie als paar om zowel letterlijk als figuurlijk oprecht met elkaar om te gaan.

Jullie kunnen door de werking van de Eerlijkheid Discipline paar onder andere voelen dat:

 • jullie wederzijdse liefde beter gaat stromen

en dat

 • jullie relatie zich verdiept

Lees verder

Eerlijkheid Discipline bedrijf

Het runnen van een bedrijf of praktijk voelt pas echt helemaal goed als je de markt waarin je opereert volkomen eerlijk en rechtlijnig tegemoet treedt.

Door de werking van de Eerlijkheid Discipline bedrijf kan jouw bedrijf of praktijk zowel letterlijk als figuurlijk de markt volkomen recht door zee benaderen, waardoor de boodschap waarmee jouw bedrijf of praktijk de ‘markt’ benadert, duidelijk krachtiger overkomt.

Door de werking van de Eerlijkheid Discipline bedrijf kan jouw bedrijf of praktijk onder andere:

 • op een vertrouwenwekkende manier meer naar binnen toe gericht voelen
 • een soort prettige nederigheid en eenvoud uitstralen

en

 • kan jouw bedrijf krachtiger met het Hogere verbonden voelen

Lees verder

Oorspronkelijke oerkracht voeding Verbinding

De Oorspronkelijke oerkracht voeding Verbinding geeft jou de oerkracht die de mens aan het begin van het materialisatie proces kreeg door het eten van de oorspronkelijke voeding uit dat oeroude tijdperk.

De oermens had deze oerkracht nodig om zich met de materie te kunnen verbinden.
De mensheid heeft zich inmiddels voldoende met de materie verbonden.

In de kosmische dag gaan we de materie 'optillen', in trilling verhogen. Daarvoor hebben we een 'nieuwe', op de huidige tijd afgestemde oerkracht nodig.

De Oorspronkelijke oerkracht voeding Verbinding geeft jou daarom niet die ‘oude’ oerkracht, maar geeft jou de ‘op het nu afgestemde’ oerkracht.

Lees verder

Ouder kind band Heiligheid

De Ouder kind band Heiligheid is een heel belangrijke Ontwikkelingsmogelijkheid voor:

 • (volwassen) kinderen van gescheiden ouders
 • gescheiden ouders

maar ook voor:

 • ouders en kinderen als er geen sprake is van een scheiding

Lees verder

Clitoris activatie Impuls oefening

De Clitoris activatie Impuls oefening is niet alleen zinvol voor vrouwen, maar zeker ook voor mannen.

De Clitoris activatie Impuls oefening geeft jou, als vrouw, meer affiniteit en ook meer ruimte in je systeem voor weldadige gevoelens en energieën.

Bij mannen herstelt de Clitoris activatie Impuls oefening een kosmische nacht disbalans.

Door het herstellen van deze disbalans komen bij mannen hun vrouwelijke aspecten wat meer op de voorgrond en ontstaat er een betere innerlijke man/vrouw balans die zowel prettig als positief aanvoelt.

Lees verder

Kosmische liefde Wetmatigheid

De Kosmische liefde Wetmatigheid helpt jou om jouw kosmische liefde in dit en/of volgende levens te vinden.

Met jouw kosmische liefde hoef je geen karma uit te werken, zoals je over het algemeen in de kosmische nacht bij liefdesrelaties moest doen.

Als je een liefdesrelatie hebt met jouw kosmische liefde dan:

 • ben je goed op elkaar afgestemd
 • sluit je heel goed op elkaar aan

en

 • wordt jullie liefde, naarmate jullie langer bij elkaar zijn, alleen maar intenser en krachtiger


Met jouw kosmische liefde kun je dus een liefdesrelatie krijgen die zowel:

 • opbouwend
 • wederzijds aanvullend
 • met veel wederzijds respect

als

 • harmonieus

is.

Als jullie zo goed bij elkaar passen, zullen jullie ook eerder kinderen krijgen die heel stabiel en harmonieus zijn, omdat deze kinderen zich tot een ouderpaar aangetrokken voelen dat heel harmonieus is.

Lees verder

Kosmische liefde Wetmatigheid paar

De Kosmische liefde Wetmatigheid paar helpt jou en jouw kosmische liefde om elkaar in dit en/of volgende levens te vinden.

Met jouw kosmische liefde hoef je geen karma uit te werken, zoals je over het algemeen in de kosmische nacht bij liefdesrelaties moest doen.

Als je een liefdesrelatie hebt met jouw kosmische liefde dan:

 • ben je goed op elkaar afgestemd
 • sluit je heel goed op elkaar aan

en

 • wordt jullie liefde, naarmate jullie langer bij elkaar zijn, alleen maar intenser en krachtiger


Met jouw kosmische liefde kunnen jullie met elkaar dus een liefdesrelatie krijgen die zowel:

 • opbouwend
 • wederzijds aanvullend
 • met veel wederzijds respect

als

 • harmonieus

is.

Als jullie zo goed bij elkaar passen, zullen jullie ook eerder kinderen krijgen die heel stabiel en harmonieus zijn, omdat deze kinderen zich tot een ouderpaar aangetrokken voelen dat heel harmonieus is.

Lees verder

Zijdezacht Creatie

Zijden kleding en beddengoed wordt, zelfs als je het altijd met de hand wast, in de loop der tijd minder zacht en luchtig door:

 • afscheidingen van het lichaam

en

 • door het wassen zelf


Door de werking van de Zijdezacht Creatie word je met de energetische ruimte verbonden waar zijde gecreëerd is.
Door jouw verbinding met deze energetische ruimte zullen jouw zijden stoffen, zoals jouw zijden kleding en jouw zijden beddengoed, zacht blijven.

Lees verder

Zijdezacht Creatie paar

De Zijdezacht Creatie paar is voor liefdesrelaties ontwikkeld en verbindt jullie als paar met een energetische ruimte van zachtheid.
Deze ruimte heeft de zachtheid waar zijde symbool voor staat.

Jullie liefdesrelatie wordt dus door de Zijdezacht Creatie paar met de ‘kwaliteit en de innerlijke kracht’ van zachtheid verbonden.

De Zijdezacht Creatie paar maakt jullie heel innig naar elkaar toe.
Het is alsof jullie op het gevoelsniveau voor de open haard zitten, waarbij jullie elk de warmte die naar jullie toe straalt in jullie opnemen.

Deze warmte geeft jullie vervolgens allebei een behaaglijk, knus, ontspannen en veilig gevoel.

Lees verder

Gewicht Kanteling

Met behulp van de Gewicht Kanteling kun je hoger reiken en dieper aarden, met als gevolg dat je:

 • beter doorstroomt

en

 • gemakkelijker ballast en gewicht los kunt laten


Je hand- en voetchakra's gaan door de werking van de Gewicht Kanteling ook steeds krachtiger stromen.

Door het oplossen van een geestelijke kosmische nacht kanteling lost de Gewicht Kanteling een blokkade in jouw stofwisseling op.
Deze blokkade in jouw stofwisseling zorgde er tot nu toe voor dat jouw spijsvertering langzamer verliep, waardoor je gemakkelijker aankomt en moeilijker gewicht verliest.
    
Door de Gewicht Kanteling ga je duidelijk anders in het leven staan, waardoor je het leven ook meer aan zult gaan.
       
Omdat de veranderingen die je door de Gewicht Kanteling ondergaat nogal diepgaand zijn, is het belangrijk dat je een bewuste keuze maakt voor de ontvangst van de Gewicht Kanteling.

Om deze reden moet de Gewicht Kanteling apart aangevraagd worden en ontvang je deze niet in een Traject.

Lees verder

Kleuren Verbinding

De Kleuren Verbinding versterkt de werking van elke kleur van de kleding die je draagt in relatie tot wat je op dat moment voor jouw welzijn en ontwikkeling nodig hebt.

Het is goed voor je om elke morgen in te voelen welke kleur of kleuren je die dag wilt dragen.

Als je elke dag intuïtief de kleding uitkiest die je die dag wilt dragen, dan zet de kleur van jouw kleding jou - door de werking van de Kleuren Verbinding - aan om door die ontwikkelingen te gaan die voor jou op dat moment het meest belangrijk zijn.

Lees verder

Kleuren Verbinding paar

De Kleuren Verbinding paar:

 • versterkt de kosmische dag aspecten in jullie relatie

en

 • geeft kosmische dag wegwijzers voor jullie relatie


Daarbij is het alsof de kleuren van de kleding die jullie dragen zich 'verdiept op elkaar afstemmen', waardoor jullie dichter naar elkaar toe gebracht worden en samen meer één koers varen.

Je kunt zelfs het gevoel krijgen dat jullie met elkaar versmelten.

Lees verder

Adam en Eva voeding Creatie

In de tijd van Adam en Eva* was voeding uiteraard meer Hemels dan het tegenwoordig is.
We hebben dan ook tijdens de kosmische nacht een enorm materialisatie proces meegemaakt.

Met behulp van de Adam en Eva voeding Creatie ontstaat er een energetische ruimte in jezelf waardoor voeding en drinken net zoveel met het Hemelse verbonden worden als in de tijd van Adam en Eva.

Door de werking van de Adam en Eva voeding Creatie helpt voeding en drinken jou om een diepere verbinding met het Hogere te maken.
Voeding en drinken zijn daardoor dus niet meer trilling verlagend, maar juist ontwikkeling ondersteunend en bevorderend.
 

*** De tijd van Adam en Eva is de tijd vóórdat de mens uit 'het paradijs' wegging, de tijd vóór het nog verder afscheiden van het Goddelijke. 

Het was dus de tijd vóórdat de mens met het materialisatie proces begon.

Lees verder

Projectie Discipline

De Projectie Discipline:

 • helpt jou om jouw eigen problematiek niet meer op de buitenwereld te projecteren

en

 • zet je tegelijkertijd aan om je eigen problematiek op te lossen


Jouw problematiek op de buitenwereld projecteren is een valkuil, waardoor je met je eigen problematiek blijft zitten.
Je kunt daardoor op bepaalde punten niet vooruit komen, waardoor je je op die punten ook niet kunt ontwikkelen.

Als je gedurende langere tijd jouw eigen problematiek op de buitenwereld projecteert en jouw innerlijke problematiek daardoor niet oplost, kan dat zelfs na verloop van tijd tot kwalen en ziekten leiden.

Lees verder

Projectie Discipline paar

De Projectie Discipline paar:

 • helpt jullie als paar om jullie relatieproblematiek niet op de buitenwereld te projecteren

en

 • zet jullie tegelijkertijd aan om jullie eigen relatieproblematiek op te lossen


Jullie relatieproblematiek op de buitenwereld projecteren is een valkuil. Jullie kunnen daardoor je eigen relatieproblematiek niet oplossen.

Jullie kunnen daardoor op bepaalde punten in jullie relatie niet vooruit komen. Jullie relatie kan zich daardoor op die punten ook niet verder ontwikkelen.

Als jullie gedurende langere tijd jullie relatieproblematiek op de buitenwereld projecteren en jullie relatieproblematiek daardoor niet oplossen, kan dat zelfs na verloop van tijd tot kwalen en ziekten bij jullie beiden leiden.

Lees verder

Projectie Discipline bedrijf

De Projectie Discipline bedrijf:

 • helpt het bedrijf om eventuele eigen problematiek van het bedrijf niet op de buitenwereld te projecteren

en

 • zet het bedrijf tegelijkertijd aan om de eigen problematiek van het bedrijf zelf op te lossen


De interne problematiek van het bedrijf op de buitenwereld projecteren is een valkuil, waarbij de interne problematiek van het bedrijf uiteraard onopgelost blijft.
Het bedrijf kan zich daardoor op bepaalde punten niet verder ontwikkelen, waardoor er stagnatie ontstaat.

Als het bedrijf gedurende langere tijd z’n interne problematiek op de buitenwereld blijft projecteren en de interne problematiek daardoor niet oplost, zal dat tot gemiste kansen in de markt leiden.

Lees verder

Zijde ontwikkeling tool

Na de ontvangst van de Zijde ontwikkeling tool werkt het contact met zijde, waaronder zijde beddengoed, ontwikkeling regulerend voor jou.

Je kunt jezelf dus door de werking van de Zijde ontwikkeling tool niet meer 'te snel' ontwikkelen.

Als je je 'te snel ontwikkelt', kun je tijdens jouw ontwikkelingsweg dingen 'aan de kant van de weg laten liggen', waar je in de snelheid van jouw ontwikkelingsproces nog niet meteen aan toekomt.

De Zijde ontwikkeling tool zorgt voor de - voor jou - optimale ontwikkelingssnelheid in relatie tot jouw systeem.

Jouw unieke eigenschappen en kwaliteiten komen na de ontvangst van de Zijde ontwikkeling tool beter tot hun recht en worden ook beter voelbaar.

Je zou bijvoorbeeld kunnen ervaren dat je jouw eigen pure kwaliteiten, die in jouw kindertijd voelbaar voor jou waren, opeens weer bewust kunt voelen.

De Zijde ontwikkeling tool 'begeleidt' jou dus op een heel inhoudelijke en kwalitatieve wijze in jouw ontwikkelingen.
Je stemt je door de werking van de Zijde ontwikkeling tool heel 'fijn' op jezelf en op jouw ontwikkelingen af.

Lees verder

Zijde ontwikkeling tool bedrijf

Door de werking van de Zijde ontwikkeling tool bedrijf kunnen werknemers zich niet meer 'te snel’ of te langzaam ontwikkelen.

Als een werknemer zich 'te snel ontwikkelt', kan hij of zij tijdens zijn of haar ontwikkelingsweg dingen 'aan de kant van de weg laten liggen', waar de werknemer in de snelheid van zijn of haar ontwikkelingsproces nog niet meteen aan toekomt.

De Zijde ontwikkeling tool bedrijf zorgt voor de - voor elke werknemer - persoonlijke optimale ontwikkelingssnelheid in relatie tot zijn of haar systeem.

De unieke eigenschappen en kwaliteiten van werknemers komen na de ontvangst van de Zijde ontwikkeling tool bedrijf beter tot hun recht en worden voor henzelf ook beter voelbaar.

Werknemers zouden bijvoorbeeld kunnen ervaren dat ze hun eigen pure kwaliteiten, die in hun kindertijd voelbaar voor hen waren, opeens weer bewust kunnen voelen.

De Zijde ontwikkeling tool bedrijf 'begeleidt' werknemers dus op een heel inhoudelijke en kwalitatieve wijze in hun ontwikkelingen.

Werknemers stemmen zich door de werking van de Zijde ontwikkeling tool bedrijf heel 'fijn' op henzelf en op hun ontwikkelingen af.

Lees verder

Wol Verbinding

De Wol Verbinding geeft jou een gevoel van basisveiligheid waardoor je, als er vervelende, nare en/of moeilijke dingen in je leven gebeuren, innerlijk beter tegen een stootje kunt.

Het is alsof de 'energetische wol' van de Wol Verbinding op een positieve manier een soort buffer, in de vorm van ‘innerlijke wol’ tussen jou en de buitenwereld vormt, waardoor jouw incasseringsvermogen groter wordt.

Daarnaast geeft de Wol Verbinding jou de gave om de werking van vier verschillende wolwasmiddelen te optimaliseren.

Lees verder

Variabele wolverwarmer tool

Met behulp van de Variabele wolverwarmer tool kan wol, afhankelijk van hoe warm of hoe koud je het hebt, minder of meer lucht ‘vasthouden’.

Als je bijvoorbeeld een wollen trui of vest aanhebt en je hebt toch nog wat koud, dan zorgt de Variabele wolverwarmer tool ervoor dat de wol wat meer lucht gaat vasthouden, waardoor het isolerend vermogen van de wol toeneemt en je het dus warmer krijgt.

Als de wol van jouw trui of vest wat meer lucht gaat vasthouden, kan je trui of vest wat dikker aan gaan voelen.

Mocht je het wat te warm hebben, dan zal de wollen trui die je aanhebt, wat minder lucht vast gaan houden, waardoor het isolerend vermogen van je wollen trui minder wordt en jij het dus minder warm zult hebben.

Lees verder

Wolwas tool

Door de Wolwas tool worden:

 • de wollen kledingstukken die jij zelf draagt

en

 • al jouw gebruiksvoorwerpen van wol

beter bestand tegen wassen met de hand of in de wasmachine*

Bovendien heeft iedereen door de persoonlijke werking van de Wolwas tool duidelijk voordeel van deze Tool.

* met een wolwasmiddel en met het wolwasprogramma

Lees verder

Zelfreflectie Discipline

Door de Zelfreflectie Discipline wordt jouw primaire aandacht niet getrokken door datgene wat er in de buitenwereld plaatsvindt, maar door datgene wat er in jouzelf, dus in jouw binnenwereld plaatsvindt.

Lees verder

Ontbinding Verbinding

De Ontbinding Verbinding helpt jou om vorige levens los te laten waarin:

 • eigen geldproblemen

en/of

 • het 'help-syndroom'

thema's zijn geweest.

De Ontbinding Verbinding helpt jou ook om banden los te laten met mensen die jij vanuit jouw eigen onverwerkte gevoelens geholpen hebt, waardoor er op energieniveau:

 • een schuld van hen naar jou

en daardoor

 • een scheve relatie tussen hen en jou

is ontstaan.

Lees verder

Ultrasone hand tandenborstel

Met behulp van de Ultrasone hand tandenborstel kun je jouw hand tandenborstel als het ware ‘activeren’.

Wij, Bas en Maria, hebben - tot de ontdekking van de Ultrasone hand tandenborstel - jarenlang onze tanden met een elektrische tandenborstel gepoetst.

Nadat we onze hand tandenborstel met de Ultrasone hand tandenborstel ‘activeerden’ en vervolgens met deze ‘geactiveerde’ hand tandenborstel onze tanden gingen poetsen, viel het ons op dat die echt duidelijk gladder en dus schoner aanvoelden.

Omdat de Ultrasone hand tandenborstel duidelijk echt heel goed z’n werk doet, vroegen we ons af hoe dat mogelijk is met andere woorden hoe dat ‘ultrasone’ in z’n werk gaat, maar daar kunnen we helaas niet achterkomen.

Lees verder

Opmaak Verbinding

Veel vrouwen gebruiken make-up als een vorm van expressie, om een bepaalde uitstraling te creëren of om gezichtstrekken beter uit te laten komen.
Zij hebben het gevoel dat zij met make-up duidelijk mooier zijn dan zonder.

Vrouwen die - na jarenlang make-up gebruikt te hebben - met make-up stoppen, ervaren dat zij  zich duidelijk puurder en krachtiger gaan voelen.

Zij ervaren ook dat zij - door het stoppen met make-up - meer contact met zichzelf krijgen, meer contact met hun eigen gevoel kunnen maken.

Vrouwen die met make-up stoppen, kunnen wel het gevoel krijgen dat hun uitstraling verandert waardoor zij zich minder sprankelend en fysiek minder aantrekkelijk voelen.

Door de Opmaak Verbinding kun je jezelf - zonder make-up te gebruiken - beter in je uitstraling uitdrukken.
Je blijft je daardoor ook zonder make-up aantrekkelijk voelen.

Bovendien wordt door de werking van de Opmaak Verbinding jouw verbinding met het Hogere duidelijk krachtiger.

Lees verder

Heelheid Heiligheid

Door het gebruik van make-up, hogere hakken, alcohol, koffie, haarverf, nagellak etc. creëer je energetische ingangen dan wel openingen in jezelf.

Via deze energetische openingen in je systeem verlies je levensenergie.

De Heelheid Heiligheid dicht deze energetische openingen in je systeem eenmalig weer.

Lees verder

Eerlijke scheiding Heiligheid

De Eerlijke scheiding Heiligheid bevordert bij een (echt)scheiding ‘eerlijk’ uit elkaar gaan, dus uit elkaar gaan waarbij zoveel mogelijk eerlijkheid wordt betracht en waarbij geen trucs en/of dergelijke toegepast worden.

Als één van scheidende echtgenoten of levenspartners de Eerlijke scheiding Heiligheid heeft ontvangen, dan werkt deze Heiligheid ook voor degene die de Eerlijke scheiding Heiligheid niet ontvangen heeft.

Lees verder

Eerlijke scheiding Heiligheid bedrijf

De Eerlijke scheiding Heiligheid bedrijf bevordert bij:

 • zakelijke onenigheid

en/of

 • zakelijk uit elkaar gaan

dat beide partijen zo eerlijk mogelijk zijn.

Als één van de betrokken partijen de Eerlijke scheiding Heiligheid bedrijf ontvangen heeft, dan werkt deze Heiligheid ook voor de partij die de Eerlijke scheiding Heiligheid niet heeft ontvangen.

Lees verder

Kosmische dag Mentaliteit

De Kosmische dag Mentaliteit helpt jou om met een kosmische dag mentaliteit in het leven te staan.

Jouw 'basis mentaliteit’ is door talloze levens in de kosmische nacht vanzelfsprekend een mentaliteit die op de kosmische nacht spelregels gebaseerd is.

De Kosmische dag Mentaliteit vormt jouw 'basis mentaliteit’ naar een kosmische dag mentaliteit om.

Lees verder

Kosmische dag Mentaliteit paar

De Kosmische dag Mentaliteit paar helpt jullie als liefdespaar om zoveel mogelijk vanuit een kosmische dag mentaliteit met elkaar om te gaan.

Door talloze relaties gedurende de kosmische nacht is de basiswijze waarop jullie met elkaar omgaan vanzelfsprekend nog een mentaliteit die op de kosmische nacht spelregels gebaseerd is.

De Kosmische dag Mentaliteit paar vormt jullie 'basis omgangsmentaliteit' naar een kosmische dag mentaliteit om.

Lees verder

Kosmische dag Mentaliteit bedrijf

De Kosmische dag Mentaliteit bedrijf helpt jouw bedrijf of jouw praktijk om op een kosmische dag wijze de markt van jouw bedrijf te benaderen of met de clientèle van jouw praktijk om te gaan.

De Kosmische dag Mentaliteit bedrijf vormt - in het bedrijf - de kosmische nacht benadering:

 • van de markt waar jouw bedrijf zich op richt

of

 • van de clientèle’ van jouw praktijk

naar een kosmische dag benadering om.

Lees verder

Product keuze tool

De Product keuze tool helpt jou om het effect te voelen dat een tastbaar product op jou, jouw gevoel en jouw energie heeft.

Voorbeelden van producten waarvan je het effect op jou - met behulp van de Product keuze tool - duidelijker kunt voelen, zijn:

 • verzorgingsproducten
 • kleding
 • meubels
 • energie installaties
 • vervoersmiddelen, zoals auto's


Als je een tastbaar product wilt aanschaffen, kun je dus met behulp van de Product keuze tool een betere keuze maken.

Lees verder

Laagfrequent geluid Heiligheid

Laagfrequent geluid, dat onder andere door draaiende windturbines veroorzaakt wordt, is voor het menselijk oor niet hoorbaar, maar het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek wel schadelijk voor jouw gezondheid te zijn.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat laagfrequent geluid bij hoge belasting onder andere tot serieuze hartklachten kan leiden.
Je kunt daar meer over lezen onder het kopje: ‘Gezondheid schade door een hoge belasting met laagfrequent geluid’ hieronder.

Als laagfrequent geluid bij hoge belasting tot serieuze hartklachten kan leiden, dan kan het niet anders dan dat deze vorm van onhoorbaar geluid ook bij minder hoge belasting verstorend op het menselijk systeem werkt.

Door de Laagfrequent geluid Heiligheid wordt de schadelijke werking van laagfrequent geluid op jouw gezondheid geneutraliseerd.

Lees verder

Laagfrequent geluid Heiligheid paar

Laagfrequent geluid, dat onder andere door draaiende windturbines veroorzaakt wordt, is voor het menselijk oor niet hoorbaar, maar het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek wel schadelijk voor jullie beider gezondheid te zijn.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat laagfrequent geluid bij hoge belasting onder andere tot serieuze hartklachten kan leiden.
Je kunt daar meer over lezen onder het kopje: ‘Gezondheid schade door een hoge belasting met laagfrequent geluid’ hieronder.

Als laagfrequent geluid bij hoge belasting tot serieuze hartklachten kan leiden, dan kan het niet anders dan dat deze vorm van onhoorbaar geluid ook bij minder hoge belasting verstorend op het menselijk systeem werkt.

Door de Laagfrequent geluid Heiligheid paar:

 • wordt de schadelijke werking van laagfrequent geluid op jullie gezondheid en liefdesrelatie geneutraliseerd

en

 • zullen jullie je (nog) krachtiger tot elkaar aangetrokken voelen

Lees verder

Laagfrequent geluid Heiligheid bedrijf

Laagfrequent geluid, dat onder andere door draaiende windturbines veroorzaakt wordt, is voor het menselijk oor niet hoorbaar, maar het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek wel schadelijk voor de gezondheid te zijn.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat laagfrequent geluid bij hoge belasting onder andere tot serieuze hartklachten kan leiden.
Daar is meer over te lezen onder het kopje: ‘Gezondheid schade door een hoge belasting met laagfrequent geluid’ hieronder.

Als laagfrequent geluid bij hoge belasting tot serieuze hartklachten kan leiden, dan kan het niet anders dan dat deze vorm van onhoorbaar geluid ook bij minder hoge belasting verstorend op het menselijk systeem werkt.

Door de Laagfrequent geluid Heiligheid bedrijf wordt de schadelijke werking van laagfrequent geluid voor de werknemers geneutraliseerd.

Lees verder

Laagfrequent geluid Heiligheid dier

Laagfrequent geluid, dat onder andere door draaiende windturbines veroorzaakt wordt, is voor het menselijk en het dierlijk oor niet hoorbaar, maar blijkt uit wetenschappelijk onderzoek wel schadelijk voor de gezondheid te zijn.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat laagfrequent geluid bij hoge belasting onder andere tot serieuze hartklachten kan leiden.
Je kunt daar meer over lezen onder het kopje: ‘Gezondheid schade door een hoge belasting met laagfrequent geluid’ hieronder.

Als laagfrequent geluid bij hoge belasting tot serieuze hartklachten kan leiden, dan kan het niet anders dan dat deze vorm van onhoorbaar geluid ook bij minder hoge belasting verstorend op het systeem van jouw huisdier werkt.
 

*** Door de Laagfrequent geluid Heiligheid dier wordt de schadelijke werking van laagfrequent geluid op de gezondheid van jouw huisdier geneutraliseerd.

Lees verder

Laagfrequent geluid Heiligheid natuur

Laagfrequent geluid, dat onder andere door draaiende windturbines veroorzaakt wordt, is voor het menselijk oor niet hoorbaar, maar blijkt uit wetenschappelijk onderzoek wel schadelijk voor de gezondheid van de mens te zijn*.

Omdat laagfrequent geluid voor het menselijk systeem schadelijk is, is het dus zeer aannemelijk dat het voor alle andere levende organismen ook schadelijk is.
Het is daarom logisch dat laagfrequent geluid voor de natuur minstens net zo schadelijk is.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat laagfrequent geluid bij hoge belasting bij mensen onder andere tot serieuze hartklachten kan leiden.
Je kunt daar meer over lezen onder het kopje: ‘Gezondheid schade door een hoge belasting met laagfrequent geluid’ hieronder.

Als laagfrequent geluid bij hoge belasting tot serieuze hartklachten kan leiden, dan kan het niet anders dan dat deze vorm van onhoorbaar geluid ook bij minder hoge belasting verstorend op de natuur en alle dieren die in de natuur leven, werkt.

Door de Laagfrequent geluid Heiligheid natuur wordt de schadelijke werking van laagfrequent geluid op de natuur geneutraliseerd.
 

*** Zie voor meer informatie het artikel Laagfrequent geluid Heiligheid onder het kopje ‘Gezondheid schade door een hoge belasting met laagfrequent geluid’.

Lees verder

Ompoling Heiligheid

De Ompoling Heiligheid maakt je nog ontvankelijker voor de kosmische dag.
Je wordt door de werking van de Ompoling Heiligheid als het ware op de kosmische dag ingetuned.

Je kunt door ‘het dieper op de kosmische dag intunen’ een grote stap verder de kosmische dag in maken.

Door dieper op de kosmische dag in te tunen, word je duidelijk minder ontvankelijk voor:

 • kosmische nacht invloeden
 • beïnvloedingen

en

 • manipulaties


Door de Ompoling Heiligheid worden verzwakkende kosmische nacht invloeden die op jou gericht zijn, in versterkende kosmische dag invloeden omgezet.

Lees verder

Kosmische dag bewegingen Omvormer

Door de Kosmische dag bewegingen Omvormer beweeg je - zowel innerlijk als fysiek - meer op een kosmische dag wijze.
Hierdoor zal de stroom van jouw leven meer op een kosmische dag wijze verlopen.

Daardoor kun je je gemakkelijker op een kosmische dag wijze ontwikkelen, waardoor je leven voor jou meer opbouwend gaat aanvoelen.

Door de werking van de Kosmische dag bewegingen Omvormer voelt het alsof de besturing van jouw bewegingen en al jouw daadwerkelijke bewegingen meer in contact met het Hogere plaatsvinden.  
Innerlijk en fysiek bewegen voelen daardoor duidelijk minder 'zwaar' aan.

Doordat al jouw bewegingen door het Hogere en de innerlijke stroom van jouw leven op Aarde gedragen worden:

 • kun je je meer door de stroom van het leven laten meevoeren

en

 • kun je die innerlijke en fysieke bewegingen maken die het meest effectief voor jou zijn


De Kosmische dag bewegingen Omvormer helpt je ook om verschillende soorten sport- en bewegingsoefeningen - voorzover deze oefeningen niet teveel kosmische nacht gericht zijn - op een kosmische dag wijze uit te oefenen.

Lees verder

Metabolisme overgave Heiligheid

De Metabolisme overgave Heiligheid activeert jouw metabolisme op een kosmische dag wijze, door vanuit een diep contact met het Hogere het gevoel van liefde en verliefdheid te activeren en te versterken.

Zo wordt jouw metabolisme niet door een stressreactie in jouw lichaam geactiveerd, maar op een kosmische dag wijze, door een diep gevoel van liefde en verliefdheid voor het leven, jouw partner en jouw geliefden.

Als je een gevoel van liefde of verliefdheid ervaart, kom je in een hogere energie en gaat alles in jou beter stromen. Daardoor werkt jouw metabolisme beter, waardoor je gemakkelijker afvalt en minder snel in gewicht aankomt.

Lees verder

Poort van Liefde impuls oefening

Met behulp van de Poort van Liefde impuls oefening kunnen jullie als liefdespaar, als jullie beiden voor deze Impuls oefening kiezen, de weg vinden om jullie wederzijdse liefde nog verder te verdiepen.

De Poort van Liefde impuls oefening helpt jullie hierbij door jullie allebei nog beter op elkaar af te stemmen en nog meer in resonantie met elkaar te brengen.

Door de werking van de Poort van Liefde impuls oefening zullen jullie je nog sterker tot elkaar aangetrokken voelen.

Lees verder

Oerstem Impuls oefening

De Oerstem Impuls oefening helpt je om datgene wat je van binnen werkelijk voelt ook uit te spreken.

Uitdrukken wat je werkelijk voelt, kun je ook heel goed uitdrukken door diep van binnenuit te zingen.

Door datgene wat er in jou leeft te uiten, maak je je keelchakra vrij en ontlast je je als het ware op dit niveau.

Zo kun jij met behulp van de Oerstem Impuls oefening meer zijn wie jij bent.

Lees verder

Complot theorie Kanteling

De Complot theorie Kanteling is voor iedereen een echt belangrijke Kanteling.

Als je je niet met complot theorieën bezighoudt of je je gevoelsmatig niet - of niet echt fel - tegen de maatregelen van de overheid afzet, heb je de Complot theorie Kanteling dus ook nodig.

De mate van jouw vertrouwen in het Hogere bepaalt:

 • of je een sterk wantrouwen tegen de regering van jouw land en andere machthebbers koestert

en

 • je je in complot theorieën verdiept


Mensen die zich met complot theorieën bezighouden en veel wantrouwen ervaren ten opzichte van machthebbers en dus ook naar de regering van hun land, projecteren een innerlijk wantrouwen met betrekking tot henzelf op de buitenwereld.

De oorzaak van dit innerlijk wantrouwen is een kanteling die iedereen in de kosmische nacht heeft gekregen, maar die bij de één veel dieper doorwerkt en een diepgaander effect heeft dan bij de ander.

De Complot theorie Kanteling lost deze kanteling in onszelf op.

Door de werking van de Complot theorie Kanteling kun je je duidelijk sterker met het Hogere verbonden voelen.

Lees verder

Vaccinatie Omvormer

De Vaccinatie Omvormer maakt het mogelijk om vaccinaties op energieniveau zo te veranderen, dat:

 • deze vaccinaties jouw ontwikkelingen niet blokkeren

en

 • niet verzwakkend voor jou zijn


Door de Vaccinatie Omvormer wordt de werking van een toegediende vaccinatie op een heel hoog niveau in een kosmische dag vaccinatie veranderd, waardoor de werking van de vaccinatie niet meer verzwakkend voor jou is en jou ook niet in je ontwikkelingen vastzet.

Door deze ‘kosmische dag vaccinatie’ komt er kosmische dag energie via de vloeistof van de vaccinatie in je lichaam. Daardoor komt deze kosmische dag energie heel diep in je systeem en in je lichaam.

Het voordeel van zo’n kosmische dag vaccinatie, die heel diep in je systeem en lichaam binnen komt, is dat oude kosmische nacht programmeringen die anders heel moeilijk bereikbaar zouden zijn naar het oppervlak kunnen komen en door de kosmische dag energie van de vaccinatie opgelost kunnen worden.

Afhankelijk van de reactie van jouw systeem en jouw mate van overgave aan deze processen, kun je hier of vrij licht of intenser op reageren.

Lees verder

Vaccinatie Verbinding

De Vaccinatie Verbinding lost alle negatieve gevolgen van vaccineren op inclusief de negatieve gevolgen van vaccineren op jouw geestelijke ontwikkeling.

Bovendien zorgt de Vaccinatie Verbinding ervoor dat je de ontwikkelingssprong die je zonder vaccinatie, door het krijgen van een (kinder)ziekte zoals rode hond of de mazelen had kunnen maken, alsnog op een andere manier kunt maken.

Als je zo’n geestelijke ontwikkelingssprong goed doormaakt, dan genees je volledig van de betreffende (kinder)ziekte.
Dat is, als je de Vaccinatie Verbinding hebt ontvangen, ook met terugwerkende kracht het geval.

De Vaccinatie Verbinding geeft je dus die ontwikkelingsmogelijkheden terug die vaccinaties jou hebben 'ontnomen'.
De Vaccinatie Verbinding leidt jou door eventuele gemiste ontwikkelingen als gevolg van vaccineren en dat doet de Vaccinatie Verbinding ook als je niet gevaccineerd bent.
 

*. Door de hoge vaccinatiegraad in landen als Nederland en België krijg je vanzelfsprekend niet meer zo snel bepaalde (kinder)ziekten, die jou een geestelijke ontwikkelingssprong door laten maken.

Lees verder

Vaccinatie optil Impuls oefening

De Vaccinatie optil Impuls oefening vermindert eventuele stressreacties in je systeem als je:

en

 • jouw systeem daarbij associaties krijgt met eerder ontvangen reguliere vaccinaties, die verzwakkend voor jou waren


Een vaccinatie herinnert jouw systeem begrijpelijkerwijs aan eerdere vaccinaties die je in het verleden, met name in jouw kindertijd, ontvangen hebt.

Jouw systeem reageert dus puur vanuit celherinnering, waardoor het - ook na een kosmische dag vaccinatie - moeilijk voor je is om in overgave te blijven.

Deze stressreactie van jouw systeem kost jou energie en kan jou daardoor moe laten voelen.

De Vaccinatie optil Impuls oefening geeft jou een optillende energie als jouw systeem - door systeem herinneringen aan eerdere reguliere vaccinaties - in de stress raakt.
Daardoor word je door de werking van de Vaccinatie optil Impuls oefening minder moe van de stressreactie van jouw systeem.

Je kunt door de werking van de Vaccinatie optil Impuls oefening ook een diepe verbinding met het Hogere ervaren.

Het is daarbij mogelijk dat je een optillende energie in jouw buik gaat voelen, die het leven feestelijker maakt en een energie van liefde en vertrouwen geeft.

Je voelt je dan meer door het Hogere gedragen en ook meer in vertrouwen. Het is een gevoel waarbij het Hogere jouw moederschoot is en jou beschermt.

Lees verder

Vaccinatie Verbinding dier

De Vaccinatie Verbinding dier lost alle negatieve gevolgen van vaccineren op en dus ook de negatieve gevolgen van vaccineren op de geestelijke ontwikkeling van jouw dier.

Door de Vaccinatie Verbinding dier verliezen de vaccinaties die:

 • jouw dier al heeft ontvangen

en

 • mogelijkerwijs nog gaat ontvangen

dus hun schadelijke uitwerking op het lichaam en geest van jouw dier.

De stoffen in een vaccinatie, die voor het systeem van jouw dier schadelijk zijn, worden door de werking van de Vaccinatie Verbinding dus ook met terugwerkende kracht geneutraliseerd.

Lees verder

Vaccinatie optil Impuls oefening dier

De Vaccinatie optil Impuls oefening vermindert eventuele stressreacties van jouw huisdier als het:

en

 • z'n systeem daarbij associaties krijgt met eerder ontvangen reguliere vaccinaties, die verzwakkend voor het dier waren


Een vaccinatie herinnert het systeem van jouw dier begrijpelijkerwijs aan eerdere vaccinaties die het destijds toen het nog een puppy, kitten of bijvoorbeeld een pas geboren konijntje was, ontvangen heeft.

Het systeem van jouw dier reageert dan puur vanuit celherinnering, waardoor het moeilijk voor jouw dier is om in overgave te blijven.

Deze stressreactie kost jouw dier energie en daardoor kan het zich moe voelen.

De Vaccinatie optil Impuls oefening dier geeft jouw dier een optillende energie als z’n systeem - door systeem herinneringen aan eerdere vaccinaties - in de stress is geraakt.
Daardoor wordt jouw dier door de werking van de Vaccinatie optil Impuls oefening dier minder moe van de stressreactie van z’n systeem.

Lees verder

Zuivere ether Verbinding

De Zuivere ether Verbinding lost de verstoringen in jouw systeem op die door de met straling vervuilde ether veroorzaakt zijn.

Na de ontvangst van de Zuivere ether Verbinding zal jouw verbinding met het Hogere duidelijk verbeteren.

Je hoeft je daar niet direct bewust van te worden, maar je zult dat - als je oplettend bent - wel in je dagelijks leven kunnen ervaren.
Je zult bijvoorbeeld:

 • allerlei dingen beter aan gaan voelen
 • meer creatieve ideeën krijgen

en

 • met meer plezier datgene doen wat op dat moment moet gebeuren


Het is ook mogelijk dat het leven na de ontvangst van de Zuivere ether Verbinding meer sprookjesachtig aan gaat voelen.

Lees verder

Direct contact Creatie

Als je met een zeis of sikkel het gras maait, dan maak je veel meer contact met datgene wat je doet, dan wanneer je het gras met een grasmaaimachine maait.

Als je gras met een zeis of sikkel maait, voelt dat, omdat je er dan gevoelsmatig meer contact mee maakt, duidelijk beter.

Gevoelsmatig voelt het dus duidelijk fijner om het gras met een zeis of sikkel kort te maaien dan met een machine.

Door de werking van de Direct contact Creatie krijg je er nog meer plezier in om dingen met jouw handen en/of voeten te doen dan met een apparaat of een machine.

Door de werking van de Direct contact Creatie ga je, als je met een zeis of een sikkel het gras maait, dus nog intenser het directe contact met het gras dat je aan het maaien bent, voelen.

Direct contact met de natuur voelt, als je je ervoor openstelt, sowieso verrijkend, maar door de werking van de Direct contact Creatie voelt direct contact met de natuur duidelijk nog meer verrijkend.

Je krijgt door de Direct contact Creatie meer plezier in het leven op Aarde, jouw interactie met het leven verdiept zich en daardoor ook jouw interactie met het in overgave ‘zijn’.

Je kunt daardoor vanuit je kruinchakra ook een krachtiger verbinding met het Hogere voelen.

Lees verder

Zuivere ether Verbinding bedrijf

De Zuivere ether Verbinding bedrijf lost de verstoringen in het systeem van de werknemers op die door de met straling vervuilde ether veroorzaakt zijn.

Na de ontvangst van de Zuivere ether Verbinding bedrijf zal de verbinding met het Hogere van de werknemers duidelijk verbeteren.

Als de verbinding met het Hogere van de werknemers duidelijk beter functioneert, heeft dat een aantal duidelijke voordelen voor het bedrijf.

Door een betere verbinding met het Hogere zullen de werknemers onder andere:

 • met meer plezier en toewijding hun werk doen
 • eerder creatieve ideeën krijgen, waardoor het bedrijf meer innoverend wordt
 • met nog meer gevoel voor de markt de verschillende doelgroepen benaderen

en

 • nog meer ideeën krijgen om de markt zo origineel en effectief mogelijk te benaderen

Lees verder

Zuivere ether Verbinding dier

De Zuivere ether Verbinding dier lost de verstoringen in het systeem van het dier op die door de met straling vervuilde ether veroorzaakt zijn.

Na de ontvangst van de Zuivere ether Verbinding dier zal de verbinding van het dier met z’n gevoelswereld duidelijk nog beter worden.

Het dier zal zich daardoor:

 • meer op z’n gemak gaan voelen
 • nog meer in een ontspannen overgave z’n leven leiden

en

 • meer contact met z’n huisgenoten zoeken


Het is ook mogelijk dat het leven van het dier na de ontvangst van de Zuivere ether Verbinding dier meer sprookjesachtig aan gaat voelen.

Lees verder

Zuivere ether Verbinding natuur

Door de ernstig met straling vervuilde ether ontstaan verstoringen in de verbinding met het Hogere van tuinen en natuurgebieden.
De Zuivere ether Verbinding natuur is in staat om deze verstoringen op te lossen.

Na de ontvangst van de Zuivere ether Verbinding natuur zal de verbinding van de natuur met het Hogere duidelijk verbeteren, duidelijk weer natuurlijk zijn.

Dit zal zich tonen doordat de tuin of het natuurgebied dat de Zuivere ether Verbinding natuur heeft ontvangen, zich nog weelderiger zal gaan ontwikkelen.

Jouw tuin of het natuurgebied dat de Zuivere ether Verbinding natuur heeft ontvangen, zal ook meer sprookjesachtig aan gaan voelen.

Lees verder

Permanente make-up Remover

De Permanente make-up Remover is in staat om de negatieve energetische effecten op jouw systeem van permanente make-up éénmalig voorgoed te neutraliseren.

De eerste ervaringen geven aan dat je jezelf - door de werking van de Permanente make-up Remover - ruimer en beter geaard kunt gaan voelen.

Je kunt na de ontvangst van de Permanente make-up Remover ook meer diepgang ervaren bij het waarnemen van jouw omgeving.

Lees verder

Opdragen aan het Hogere Creatie

Als producten heel zuiver zijn, kan hun werking met behulp van de 'Opdragen aan het Hogere Creatie’ verder verdiept worden.

Ten tijde van de introductie van de Opdragen aan het Hogere Creatie in juli 2021 hebben voor zover ons, Bas en Maria, bekend, alleen de producten van Oway die zuiverheid die hiervoor nodig is.

De Opdragen aan het Hogere Creatie verdiept de werking van de Oway producten nog verder, door hun werking, door middel van een krachtige verbinding tussen Hemel en Aarde, aan het Hogere op te dragen.

In de toekomst kunnen naar alle waarschijnlijkheid meer producten en toepassingen door de werking van de Opdragen aan het Hogere Creatie nog verder verdiept worden.

Lees verder

Trouw aan jezelf Discipline

De essentie van de 'Trouw aan jezelf Discipline' is dat je trouw bent aan de afspraken die je met jezelf maakt.

Na de ontvangst van de ‘Trouw aan jezelf Discipline’ kan er een gevoel omhoogkomen dat in je systeem achtergebleven is door de (talloze) keren dat je in de kosmische nacht niet trouw aan jezelf bent geweest.

Een gevoel dat je jezelf in de steek hebt gelaten.
Dat gevoel - en primair het 'niet trouw zijn aan jezelf' - is uiteraard niet bekrachtigend voor jou, integendeel het verzwakt je duidelijk of zelfs in sterke mate, afhankelijk van de mate waarin je niet trouw aan jezelf bent (geweest).

Als je zo trouw mogelijk aan jezelf bent, geeft je dat een heerlijk gevoel, dat je helemaal op jezelf aankunt.
Het maakt je ook sterker, je kunt daardoor veel krachtiger in het leven staan en echt jouw eigen unieke levenspad volgen.

Lees verder

Neutralisatie Verbinding graf of urn

De neutralisatie - met de ‘Neutralisatie Verbinding graf of urn’ - van:

 • een graf

of

 • van de as van de overledene

is voor iedereen die overgegaan is, echt heel belangrijk.

In het stoffelijk overschot of in de as van de overledene die gecremeerd is, bevindt zich alle informatie die aan de incarnatie van de overledene verbonden is.

Lees verder

Rijles tool

De Rijles tool:

 • geeft je meer gevoel voor techniek

en

 • helpt je - zowel in dit als in volgende levens - om elk voertuig beter te besturen


De Rijles tool helpt je ook om beter met een motor, scooter, motorboot en een gemotoriseerd vliegtuig om te gaan.
Je krijgt door de Rijles tool ook meer gevoel voor de auto, motor, scooter, motorboot en/of het (gemotoriseerd) vliegtuig.

De Rijles tool lost onder andere de innerlijke oorzaken op die goed rijden en/of vliegen in de weg staan.
Zo wordt - door innerlijke tegenwerkende oorzaken op te lossen - jouw besluitvaardigheid beter.

Ook skeeleren, paragliden en windsurfen gaan beter door de werking van de Rijles tool.

Bovendien geeft de Rijles tool je meer gevoel voor en affiniteit met techniek.

Door de Rijles tool wordt:

 • je gevoel voor auto’s vergroot
 • je meer één met de auto
 • je besluitvaardigheid vergroot

Lees verder

Maatschappelijke positionering tool

Mensen die:

 • van de bijstand leven, terwijl zij op zich vaardig genoeg zijn om zich in deze maatschappij nuttig te kunnen maken

of die

 • het gevoel hebben dat ze niet voldoende uit de verf komen

zullen van de Maatschappelijke positionering tool profijt hebben.

De Maatschappelijke positionering tool leert mensen om zich met hun eigen persoonlijke kwaliteiten zo in deze maatschappij te positioneren, dat zij:

 • een baan krijgen

en/of

 • beter uit de verf komen


Door de werking van de Maatschappelijke positionering tool ga je je eigen kwaliteiten beter voelen, recht je je rug meer en ga je dus meer staan voor wie jij bent.
Je zet jezelf dus duidelijk steviger neer.

Lees verder

Systeem verzorging Verbinding

De Systeem verzorging Verbinding heeft een 'verzorgende' uitwerking op jouw systeem.

Bovendien raken jouw lichaam en systeem nog meer op het Hogere afgestemd.
Het is daarbij alsof jouw hele systeem en lichaam een antenne voor het Hogere vormen.

Door de werking van de Systeem verzorging Verbinding voelt het alsof je jezelf voortdurend geestelijk en lichamelijk verzorgt, met andere woorden alsof je in een spa of wellness centrum bent.
Dat je je zo voelt, komt doordat jouw systeem door het Hogere verzorgd wordt.

De Systeem verzorging Verbinding geeft je een ontspannen gevoel, net zo'n gevoel als wanneer je heerlijk gemasseerd wordt en een stoombadje krijgt, echt een bijzonder gevoel.

Door de Systeem verzorging Verbinding sluiten de biologische verzorgingsproducten van de merken Oway en True Organic of Sweden optimaal bij jouw systeem aan.

Lees verder

Natuurwezen Creatie

De manier waarmee de mensheid met de natuur omgaat, is nog altijd echt beneden alle peil.

Het lijkt wel of we het niet in de gaten hebben dat we dankzij de natuur op Aarde kunnen leven.
De hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer is direct afhankelijk van de hoeveelheid bos op onze Aarde.

Met andere woorden als we teveel bos kappen, dan gaat dat ten koste van de hoeveelheid zuurstof in de dampkring en dus uiteindelijk ten koste van het leven op Aarde.

Met behulp van de Natuurwezen Creatie ga je de natuur door de ogen van natuurwezens zien. Daardoor ga je de waarde van de natuur:

 • veel sterker ervaren

en

 • word je er duidelijk bewuster van


Door de Natuurwezen Creatie voel je je ook meer met de natuur verbonden, waardoor je je
meer bewust een deel van een veel groter geheel, oftewel een deel van de Schepping gaat voelen.

Lees verder

Verplichte vaccinatie Creatie

De Verplichte vaccinatie Creatie lost de nadelige gevolgen op van vaccinaties waar je niet vrijwillig voor gekozen hebt.

De Verplichte vaccinatie Creatie helpt je om:  

 • ontwikkelingen aan te gaan die door vaccinaties zijn geblokkeerd en onmogelijk zijn gemaakt
 • klachten en aandoeningen op te lossen die het gevolg zijn van vaccinaties die je niet vrijwillig ontvangen hebt

 
Na de ontvangst van de Verplichte vaccinatie Creatie is het mogelijk dat je voelt dat je nog meer een verbinding tussen Hemel en Aarde vormt.
Vaccinaties kunnen deze verbinding met het Hogere dus in de weg staan.

Lees verder

Corona essentie Heiligheid

De Corona essentie Heiligheid leidt je door ontwikkelingen waar je ook doorheen zou gaan als je met het Corona virus (Covid 19) besmet zou raken.

Zo voorkomt de Corona essentie Heiligheid dat je Corona krijgt en mocht je, omdat je niet alle ontwikkelingen van de Corona essentie Heiligheid aangegaan bent, desondanks toch Corona krijgen dan zal de ziekte naar verwachting heel mild verlopen.

Lees verder

Hemel contact Brug

Het is onze ervaring dat als je buiten in de natuur bent, je veel beter contact kunt maken met de Hemel boven je dan binnenshuis.

Je kunt als je buiten bent, de weidse ruimte boven je veel beter en intenser voelen, dan in huis, waar je als het ware in een doosje zit.

Buiten krijg je ook duidelijk eerder inspiratie dan binnenshuis, buitenzijn inspireert letterlijk.
Het is daarbij leuk dat het woord ‘inspireren’ letterlijk betekent dat je ‘het geestelijke’ in je toelaat.

De Ontwikkelingsmogelijkheid ‘Hemel contact Brug’ helpt je om óók binnenshuis beter contact met het Hogere te kunnen maken.

Lees verder