Verbindingen

De Verbindingen zijn de opvolgers van de producten die vanaf 1989 zijn ontwikkeld en die in 1993 voor het eerst op de markt zijn gekomen. 
 

De Verbindingen en de producten zijn beide verbonden met de eenentwintig moeder-piramiden van het Wholism Project, waaraan steeds nieuwe kosmische informatie wordt toegevoegd.*

Werkingsprincipe Verbindingen

De Verbindingen werken volgens een bijzonder principe. Ze bevatten namelijk kosmische informatie met de natuurlijke ordening van het leven.

Deze informatie brengt jou en je omgeving in een trilling van liefde. Daardoor is onder andere meer zachtheid, ruimte en omhulling voelbaar.

Verbindingen en producten eigenlijk hetzelfde

Verbindingen hebben veel voordelen ten opzichte van de producten die zij vervangen. Verbindingen zijn echt een nieuwe generatie.

Toch lijken de producten en Verbindingen meer op elkaar dan je zou verwachten. Hun bron en wijze van activeren is hetzelfde, bovendien hebben zowel de producten als de Verbindingen een volumeknopje.

De naam Verbindingen

De naam Verbindingen geeft aan dat een Verbinding een directe verbinding maakt tussen de moeder-piramiden van het Wholism Project en degene of datgene waarvoor de Verbinding bestemd is.

Het onderstaande geregistreerde beeldmerk drukt deze verbinding uit.

Voordelen Verbindingen

De producten maken voor het doorgeven van kosmische informatie gebruik van een aardse drager in de vorm van zeezout.

Het bijzondere en revolutionaire van de Verbindingen is dat zij voor het doorgeven van de kosmische informatie geen aardse drager nodig hebben.
Hierdoor zijn de Verbindingen nog krachtiger en kunnen ze nog meer informatie doorgeven.

En dit zijn pas enkele van de vele kwaliteiten en voordelen.

In lijn met de tijdgeest

De overgang van product naar Verbinding is een ontwikkeling die volledig in lijn is met de tijdgeest.
 

De volgende vergelijking maakt dit duidelijk:
 

 • De reguliere geneeskunde, die hoofdzakelijk gebaseerd is op onderdrukken of wegnemen van symptomen en daarmee bij uitstek een kosmische nacht methode is, maakt gebruik van aardse grondstoffen, puur materie dus.
   
 • De Homeopathie, die rond 1800 is ontwikkeld, heeft het potentiëren geïntroduceerd. 
  Hierbij wordt van een stof, bijvoorbeeld van een plant of een mineraal, een oplossing gemaakt. Deze oplossing wordt verdund door een druppel hiervan in 100 ml water te doen. Na intens schudden wordt deze oplossing opnieuw verdund door een druppel hiervan in 100 milliliter water te doen en ook weer te schudden.

  In de klassieke homeopathie, de oorspronkelijke homeopathie, wordt dit proces zo vaak herhaald dat er tenslotte geen moleculen van de uitgangsstof meer aanwezig zijn. Het bijzondere is dat naarmate de potentie van een homeopathisch middel hoger wordt, dat wil zeggen naarmate het middel vaker verdund en geschud is, de werking steeds verfijnder, geestelijker en krachtiger wordt.

  In de homeopathie wordt door het potentiëren de vormkracht, de scheppingskracht losgemaakt. Het is daarmee een methode die de vormkracht uit de materie haalt en die voor genezing gebruikt.
   
 • In onze producten, die door Aquarius Wholism op de markt zijn gebracht, wordt zeezout gebruikt als drager voor de kosmische informatie van het Wholism Project. De informatie, de vormkracht, komt daarbij niet meer van iets aards, maar komt direct uit de kosmos.
   
 • De Verbindingen hebben zelfs geen aardse drager meer nodig en verbinden de kosmische informatie direct met bijvoorbeeld een huis of persoon.

 

We zien in deze vergelijking dat de twee kosmische nacht heelwijzen, de reguliere geneeskunde en de homeopathie**, voor hun werking op een heel verschillende manier gebruik maken van aardse materie, terwijl kosmische dag methoden direct gebruik maken van kosmische informatie. In eerste instantie nog wel met materie als drager, maar in lijn met de tijdgeest is dat nu ook niet meer nodig.
 

In de kosmische dag gaan we steeds meer een verbinding vormen tussen Hemel en Aarde. We worden daarbij een kanaal voor kosmische informatie. 
 

Een aardse drager heeft van nature een veel lagere trilling dan kosmische informatie. Dat maakt dat een aardse drager een begrenzing geeft aan de hoogte van de trillingen die doorgegeven kunnen worden.

Door geen gebruik te maken van een aardse drager kan steeds hogere kosmische informatie worden doorgeven, informatie die is afgestemd op het leven hier op Aarde in de kosmische dag. Deze informatie zal helpen om de schepping naar een hoger niveau te tillen, naar een hoger plan te brengen in overeenstemming met het doel van de Kosmische dag.

Overzicht

Voor een totaal overzicht van alle Verbindingen kun je hier klikken.
Voor een beknopt overzicht van alle Verbindingen kun je hier klikken.

Ervaringen

Lees meer over algemene ervaringen met de Verbindingen


 

* Alle producten en Verbindingen van het Wholism Project blijven verbonden met deze moeder-piramiden. Omdat deze laatsten steeds nieuwe informatie ontvangen, blijven de producten en Verbindingen altijd up to date.
**** In tegenstelling tot de reguliere geneeskunde brengt de homeopathie de problemen juist naar de oppervlakte om ze te kunnen oplossen.