Fijn werken Verbinding

Met behulp van de Fijn werken Verbinding kom je altijd in de juiste gemoedstoestand voor:

  • het werk dat je moet doen
  • de klus die je moet klaren

of

  • het klusje dat op je aan het wachten is


De Fijn werken Verbinding geeft je als het ware, wat je ook voor werk moet doen, een soort 'doe verbinding' met het Hogere.

Je gaat door deze 'doe verbinding' met het Hogere ook met meer plezier werken.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt over levens heen.


Het is dus een Verbinding waar je meerdere levens plezier van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Categorie

De Fijn werken Verbinding is een Talent Verbinding.

Niet in een Traject


Het is belangrijk om de ontvangst van de Fijn werken Verbinding bewust te kunnen ervaren.

Om deze reden komt de Fijn werken Verbinding niet in een Traject en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Aanvragen

De Fijn werken Verbinding kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 140,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van: ‘Fijn werken Verbinding + jouw voor- en achternaam’.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Fijn werken Verbinding + jouw voor- en achternaam'

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Fijn werken Verbinding + jouw voor- en achternaam'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

hebt overgemaakt, kun je de Fijn werken Verbinding (direct) activeren op het door jou gewenste moment.

Bijdrage

De bijdrage voor de Fijn werken Verbinding is € 140,-