Je huis en omgeving


Je huis en omgeving

Neutralisatie Verbindingen

De Neutralisatie Verbindingen zijn de vierde generatie van onze neutralisatie methoden.
Er zijn zeven typen Neutralisatie Verbindingen: huis, bedrijf, werk, auto, caravan/tent, natuur- en landbouwgebieden en bijenkast, waarvan de werking in principe gelijk is, maar de toepassingen duidelijk verschillend zijn.

Naast deze zeven Neutralisatie Verbindingen voor ruimten, zijn er twee Neutralisatie Verbindingen voor apparaten in een ongeneutraliseerde omgeving: De Apparaat Verbinding en de Mobiel Verbinding, voor mobiele apparatuur die je ook buiten geneutraliseerde ruimten gebruikt.

Neutralisatie Verbinding huis

De Neutralisatie Verbinding huis is een blijvende verbinding, die je huis beschermt tegen alle verzwakkende omgevingsstraling. Uniek van de Neutralisatie Verbinding huis is dat je ook buiten je eigen huis, bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen, volledig beschermd bent tegen straling.

Om een balans in jezelf te vinden, is het van essentieel belang dat je leefomgeving ook in balans is. Als je leefomgeving verstoord is, heeft dat ook een verstorende invloed op jezelf.
Lees meer

Neutralisatie Verbinding bedrijf

De Neutralisatie Verbinding bedrijf is een blijvende verbinding, die alle verzwakkende omgevingsstraling in je bedrijf neutraliseert, zodat bedrijfsresultaten kunnen verbeteren. Uniek van de Neutralisatie Verbinding bedrijf is dat elke werknemer ook buiten het bedrijf, bijvoorbeeld op een zakenreis, volledig beschermd is tegen straling.

In een gecontroleerd en blind ziekteverzuimonderzoek met meer dan 600 proefpersonen is het ziekteverzuim in een bedrijf met ruim 30% gedaald, door de omgevingsstraling met een voorloper van de Neutralisatie Verbinding bedrijf te neutraliseren.
Lees meer

Neutralisatie Verbinding werk

We brengen een groot deel van ons leven op onze werkplek door.
Vaak sta je daarbij bloot aan omgevingsstraling van computers en andere apparaten. Dit kan leiden tot vermoeidheid, prikkelbaarheid of concentratieproblemen.

Je hebt als werknemer het recht om je te beschermen tegen verzwakkende omgevingsstraling door je eigen werkplek te neutraliseren. Dat kan met de Neutralisatie Verbinding werk.
Lees meer

Neutralisatie Verbinding auto

Door de Neutralisatie Verbinding auto is jouw auto of vrachtwagen gedurende je gehele leven volledig tegen omgevingsstraling geneutraliseerd. Dit is ook het geval als je een andere auto koopt. De Neutralisatie Verbinding auto verhuist dan automatisch naar je nieuwe auto of vrachtwagen.

Door de neutralisatie van de verzwakkende omgevingsstraling is autorijden minder vermoeiend en blijf je geconcentreerder en oplettender.
Eerste ervaringen met de Neutralisatie Verbinding auto tonen aan dat auto’s tien tot twintig procent zuiniger gaan rijden, doordat de brandstof beter wordt benut.
Lees meer

Neutralisatie Verbinding caravan/tent

Door de Neutralisatie Verbinding caravan/tent is jouw caravan of (bungalow)tent gedurende je gehele leven volledig tegen omgevingsstraling geneutraliseerd.
Dit is ook het geval als je een andere caravan of (bungalow)tent koopt. De Neutralisatie Verbinding caravan/tent verhuist dan automatisch mee naar het nieuwe exemplaar.

Met deze Verbinding kun je nog beter uitrusten en ontspannen en is er een nog betere sfeer tijdens je vakantie.
Lees meer

Neutralisatie Verbinding natuur- en landbouwgebieden

Natuur- en landbouwgebieden kunnen tegen een gereduceerd tarief geneutraliseerd worden tegen omgevingsstraling. Bij deze Neutralisatie Verbinding worden standaard de grenzen van het te neutraliseren perceel aangehouden, met andere woorden: Er wordt standaard maatwerk geleverd.

Omgevingsstraling verzwakt niet alleen mensen, maar ook plant en dier in de natuur. Door deze verzwakking treden eerder ziekten en plagen op.
Lees meer

Neutralisatie Verbinding mobiel

De Neutralisatie Verbinding mobiel neutraliseert mobiele en draadloze apparaten die ook buiten een geneutraliseerd huis gebruikt worden, zoals gsm telefoons, notebooks en laptops. Ook babyfoons, die vaak ook buiten je eigen geneutraliseerde huis gebruikt worden, kunnen geneutraliseerd worden met de Neutralisatie Verbinding mobiel.

De werking van Portaliet, de voorloper van de Neutralisatie Verbinding mobiel, is onder andere aangetoond met behulp van bio-resonantie apparatuur.
Lees meer

Apparaat Verbinding

Met de Apparaat Verbinding kan het verzwakkend effect van elk apparaat geneutraliseerd worden.
De Apparaat Verbinding kan gebruikt worden voor het neutraliseren van bijvoorbeeld huishoudelijke, medische en industriële apparatuur in ongeneutraliseerde ruimten.
Lees meer

Water Optimalisatie Verbinding

De Water Optimalisatie Verbinding werkt als een krachtige watervitalisator, die de (energetische) kwaliteit en smaak van het leidingwater duidelijk verbetert.

De kwaliteit van het water dat je gebruikt, is van wezenlijk belang omdat je lichaam voor ongeveer 70% uit water bestaat. Daarnaast optimaliseert deze Verbinding alle vloeistoffen in een geneutraliseerde ruimte, zowel op water- als op oliebasis.
Lees meer

Ervaring met de Neutralisatie Verbinding huis

Ik ervaar dat deze neutralisatie veel meer omvat dan die door benzoliet, deze is liefdevoller, wijzer en past meer bij mijn huidige spirituele ontwikkelingsniveau.


Eerst voelen dan beslissen

Als je een product wilt kopen, kun je het eerst vasthouden om de energie te ervaren. Een Verbinding kun je niet vasthouden.

Daarom hebben we een afbeelding gemaakt waarmee je van te voren de energie van een Verbinding of behandeling kunt voelen. Deze afbeelding is energetisch verbonden met alle Verbindingen en behandelingen van het Wholism Project, waarbij je ze allemaal apart kunt voelen.

Hoe gebruik je deze afbeelding?
Je kijkt naar de onderstaande afbeelding terwijl je aan de Verbinding denkt, die je graag wilt voelen. Je kunt ook je hand of vingers boven de foto houden, terwijl je aan de door jou gewenste Verbinding denkt.
De afbeelding zal je dan het gevoel geven wat deze Verbinding voor jou kan betekenen.

Je kunt op deze manier meerdere Verbindingen na elkaar voelen. Probeer je tussendoor dan wel te ontdoen van laatste ‘voelervaring’.
Lees meer: Eerst voelen dan beslissen