Vaccinatie Verbinding dier

De Vaccinatie Verbinding dier lost alle negatieve gevolgen van vaccineren op en dus ook de negatieve gevolgen van vaccineren op de geestelijke ontwikkeling van jouw dier.

Door de Vaccinatie Verbinding dier verliezen de vaccinaties die:

  • jouw dier al heeft ontvangen

en

  • mogelijkerwijs nog gaat ontvangen

dus hun schadelijke uitwerking op het lichaam en geest van jouw dier.

De stoffen in een vaccinatie, die voor het systeem van jouw dier schadelijk zijn, worden door de werking van de Vaccinatie Verbinding dus ook met terugwerkende kracht geneutraliseerd.

Over levens heen

De Vaccinatie Verbinding dier werkt niet alleen voor dit leven, maar ook voor volgende levens van jouw dier.

Lees meer: Over levens heen

Categorie

De Vaccinatie Verbinding dier is een Start Verbinding.

Aanvragen

De Vaccinatie Verbinding dier kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 70,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van: ‘Vaccinatie Verbinding dier + de diersoort + de naam van jouw dier en jouw achternaam’.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
Onder vermelding van: ‘Vaccinatie Verbinding dier + de diersoort + de naam van jouw dier en jouw achternaam’'

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Vaccinatie Verbinding dier + de naam van jouw dier en jouw achternaam'
  • naar het juiste rekeningnummer

hebt overgemaakt, kun je de Vaccinatie Verbinding dier (direct) activeren op het door jou gewenste moment.
 
Zonder activatie e-mail
De Vaccinatie Verbinding dier:

  • wordt dus zonder activatie e-mail geactiveerd

en

  • verschijnt niet in het Verbindingen overzicht in het profiel van jouw dier op de website

Bijdrage Vaccinatie Verbinding dier

€ 70,-