Ontwikkelingsmogelijkheden m.b.t.
vaccinaties en virussen

Sinds februari 2020 heeft het Wholism Project een aantal Ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van virussen en vaccinaties geïntroduceerd.

Dit artikel:

 • geeft een overzicht van deze verschillende Ontwikkelingsmogelijkheden

en

 • maakt het verschil in werking van deze Ontwikkelingsmogelijkheden duidelijk


Zijn al deze Ontwikkelingsmogelijkheden echt nodig?

Een aantal van deze Ontwikkelingsmogelijkheden lijken op het eerste gezicht raakvlakken te hebben.
Daarom zou je je af kunnen vragen of je al deze verschillende Ontwikkelingsmogelijkheden echt nodig hebt.

Zo zou je bijvoorbeeld kunnen denken dat je na de ontvangst van de Vaccinatie Omvormer en de Vaccinatie Verbinding de andere Ontwikkelingsmogelijkheden op dit gebied niet meer nodig hebt.

Toch heeft elk van deze Ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van virussen en vaccinaties z’n eigen unieke werking en werkingsgebied.

De Ontwikkelingsmogelijkheden in het onderstaande overzicht hebben dus elk een verschillende en ook aanvullende werking op elkaar.


Overzicht van de Ontwikkelingsmogelijkheden

De volgende Ontwikkelingsmogelijkheden worden hieronder kort besproken, met als doel de onderling verschillende werking zo duidelijk mogelijk te maken:

 • Virus Verbinding
 • Corona Verbinding
 • Corona essentie Heiligheid
 • Verplichte vaccinatie Creatie
 • Vaccinatie Omvormer
 • Vaccinatie Verbinding
 • Vaccinatie optil Impuls oefening
 • Corona Omvormer

en

 • Corona variant Verwijderaar


Virus Verbinding

De Virus Verbinding verbindt mensen met die eigenschappen van kinderen waardoor zij door een besmetting met het Corona virus of een ander virus vrijwel nooit (heel) ziek worden.

De Virus Verbinding:
verkleint je vatbaarheid om ernstig ziek te worden door elk virus
en
laat mensen over het algemeen gemakkelijker door ontwikkelingen gaan

De Virus Verbinding helpt je om door die ontwikkelingsprocessen te gaan waardoor je - als je in aanraking met een virus komt - niet of nauwelijks klachten zult krijgen.

Je hebt het virus dan niet nodig om - ‘als ware door het virus gedwongen’ - door diepgaande veranderingsprocessen te gaan, maar je maakt deze veranderingsprocessen dan door vanuit een innerlijke vrijheid en met de liefdevolle ondersteuning van de kosmische dag Aartsengelen.


Unieke werking Virus Verbinding

Door de Virus Verbinding ontwikkel je een innerlijke soepelheid, waardoor je in overgave door de ontwikkelingen gaat die jou helpen om niet of duidelijk minder ziek van een virus te worden.


Apart aanvragen of in een Traject

De Virus Verbinding maakt deel uit van het Begeleiding Verbindingen Traject.


Corona Verbinding

De Corona Verbinding leidt jou door de ontwikkelingen die ernstige klachten door het Corona virus voorkomen. 

 

Unieke werking Corona Verbinding

De Corona Verbinding leidt jou op zo’n wijze door jouw ontwikkelingen, dat je gemakkelijker met de woelige veranderingsstroom richting de kosmische dag mee kunt gaan.

In vergelijking met de Corona essentie Heiligheid werkt de Corona Verbinding meer op het astrale niveau en de Corona essentie Heiligheid werkt meer op het etherische niveau.


Apart aanvragen of in een Traject

De Corona Verbinding maakt deel uit van het Begeleiding Verbindingen Traject.


Corona essentie Heiligheid

De Corona essentie Heiligheid leidt je door ontwikkelingen waar je ook doorheen zou gaan als je met het Corona virus (Covid 19) besmet zou raken.

Zo voorkomt de Corona essentie Heiligheid dat je Corona krijgt en mocht je, omdat je niet alle ontwikkelingen van de Corona essentie Heiligheid aangegaan bent, desondanks toch Corona krijgen, dan zal de ziekte naar verwachting heel mild verlopen.


Unieke werking Corona essentie Heiligheid

De Corona essentie Heiligheid is een Ontwikkelingsmogelijkheid uit de categorie 'Heiligheden'.

Een Heiligheid is een Ontwikkelingsmogelijkheid die jou verbindt met jouw oorspronkelijke schepping, waarin verzwakkende kosmische nacht programmeringen nog geen rol speelden.

In vergelijking met de Corona Verbinding werkt de Corona essentie Heiligheid meer op het etherische niveau, terwijl de Corona Verbinding meer op het astrale niveau werkt.


Apart aanvragen of in een Traject

De Corona essentie Heiligheid kan apart aangevraagd worden.


Verplichte vaccinatie Creatie

De Verplichte vaccinatie Creatie lost de nadelige gevolgen van vaccinaties waar je niet vrijwillig voor gekozen hebt, op.

De Verplichte vaccinatie Creatie helpt je om:  

 • alsnog ontwikkelingen aan te gaan die door vaccinaties zijn geblokkeerd en daardoor onmogelijk zijn gemaakt
 • klachten en aandoeningen op te lossen die het gevolg zijn van vaccinaties die je niet vrijwillig ontvangen hebt

Unieke werking Verplichte vaccinatie Creatie

De Verplichte vaccinatie Creatie is een Ontwikkelingsmogelijkheid uit de categorie 'Creaties'.

Een Creatie is een energetische ruimte waarin specifieke kosmische dag spelregels en wetmatigheden gelden.

De Verplichte vaccinatie Creatie brengt jou dus in een energetische ruimte waarin specifieke kosmische dag spelregels gelden m.b.t. vaccinaties.

De Verplichte vaccinatie Creatie werkt daardoor ook ondersteunend voor de werking van alle andere Ontwikkelingsmogelijkheden m.b.t. virussen en vaccinaties.


Apart aanvragen of in een Traject

De Verplichte vaccinatie Creatie kan apart aangevraagd worden.


Vaccinatie Omvormer

De Vaccinatie Omvormer maakt het mogelijk om reguliere vaccinaties - tijdens de toediening daarvan - op energieniveau zo te veranderen, dat deze vaccinaties jouw ontwikkelingen niet vastzetten en niet verzwakkend voor jou zijn.Door de Vaccinatie Omvormer wordt de werking van een toegediende vaccinatie op een heel hoog niveau in een kosmische dag vaccinatie veranderd, waardoor de werking van de vaccinatie niet meer verzwakkend voor jou is en jou ook niet in je ontwikkelingen vastzet.

Het gevolg van deze kosmische dag vaccinatie, die heel diep in je lichaam en systeem binnenkomt, is dat oude kosmische nacht programmeringen die anders heel moeilijk bereikbaar zouden zijn, naar het oppervlak kunnen komen en door de kosmische dag energie van de vaccinatie opgelost kunnen worden.


Unieke werking Vaccinatie Omvormer

De Vaccinatie Omvormer is een unieke Ontwikkelingsmogelijkheid die het mogelijk maakt om een reguliere vaccinatie tijdens de toediening daarvan om te vormen tot een kosmische dag vaccinatie.

Een kosmische dag vaccinatie lost oude kosmische nacht programmeringen diep in je systeem op, door ze naar het oppervlak te brengen.

Het voordeel voor jou van het - op energieniveau - veranderen van een reguliere vaccinatie in een kosmische dag vaccinatie, is dat je daardoor een grote sprong in jouw ontwikkeling kunt maken.


Belangrijk advies

We raden je aan om de Vaccinatie Omvormer en de Vaccinatie Verbinding altijd aan te vragen, ook als je nooit vrijwillig een vaccinatie ontvangen hebt en dat in de toekomst ook niet van plan bent.

In de toekomst kunnen zich omstandigheden voordoen waarin je je onder druk gezet voelt om een vaccinatie te nemen, bijvoorbeeld na een ongeval in het ziekenhuis, of in een bejaardentehuis.
Het kunnen omstandigheden zijn waarin je zelf minder mondig bent (geworden).

In zo'n situatie lukt het niet altijd om op tijd de Vaccinatie Omvormer en de Vaccinatie Verbinding aan te vragen.

Bovendien werken de Vaccinatie Omvormer en Vaccinatie Verbinding ook voor jouw toekomstige levens.

Deze combinatie geeft je dus de volledige vrijheid en zekerheid, en dat ook nog eens over levens heen.


Apart aanvragen of in een Traject

De Vaccinatie Omvormer kan apart aangevraagd worden.

Let op: de Vaccinatie Omvormer kan alleen tegelijk met de Vaccinatie Verbinding aangevraagd worden.


Vaccinatie Verbinding

De Vaccinatie Verbinding lost alle negatieve gevolgen van vaccineren op inclusief de negatieve gevolgen van vaccineren op jouw geestelijke ontwikkeling.

Bovendien zorgt de Vaccinatie Verbinding ervoor dat je de ontwikkelingssprong die je zonder vaccinatie, door het krijgen van een (kinder)ziekte zoals rode hond of de mazelen had kunnen maken, alsnog op een andere manier kunt maken.

De Vaccinatie Verbinding geeft je dus die ontwikkelingsmogelijkheden terug die vaccinaties jou hebben 'ontnomen'.
De Vaccinatie Verbinding leidt jou zo door de eventuele gemiste ontwikkelingen.

De Vaccinatie Verbinding werkt ook met terugwerkende kracht, voor alle vaccinaties die je in het verleden ontvangen hebt.


Unieke werking Vaccinatie Verbinding

De Vaccinatie Verbinding lost de negatieve effecten op van:

 • verplicht ontvangen vaccinaties, bijvoorbeeld tijdens jouw kindertijd

en

 • vrijwillig ontvangen vaccinaties


De Vaccinatie Verbinding werkt zowel voor:

 • alle vaccinaties uit het verleden

als

 • alle vaccinaties die je in de toekomst ontvangt, dus ook de vrijwillig ontvangen vaccinaties

 

Belangrijk advies

We raden je aan om de Vaccinatie Verbinding en de Vaccinatie Omvormer altijd aan te vragen, ook als je nooit vrijwillig een vaccinatie ontvangen hebt en dat in de toekomst ook niet van plan bent.

In de toekomst kunnen zich omstandigheden voordoen waarin je je onder druk gezet voelt om een vaccinatie te nemen, bijvoorbeeld na een ongeval in het ziekenhuis, of in een bejaardentehuis.
Het kunnen omstandigheden zijn waarin je zelf minder mondig bent (geworden).

In zo'n situatie lukt het niet altijd om op tijd de Vaccinatie Verbinding en de Vaccinatie Omvormer aan te vragen.

Bovendien werken de Vaccinatie Verbinding en Vaccinatie Omvormer ook voor jouw toekomstige levens.

Deze combinatie geeft je dus de volledige vrijheid en zekerheid, en dat ook nog eens over levens heen.


Apart aanvragen of in een Traject

De Vaccinatie Verbinding kan apart aangevraagd worden.


Vaccinatie optil Impuls oefening

De Vaccinatie optil Impuls oefening geeft een optillende energie als jouw systeem na een kosmische dag vaccinatie* in de stress raakt door systeem herinneringen aan eerdere, reguliere vaccinaties.

Daardoor word je minder moe van de stressreactie van jouw systeem.

De Vaccinatie optil Impuls oefening geeft je - wat betreft de kosmische dag vaccinatie - meer vertrouwen in het Hogere, waardoor je systeem met minder stress op de kosmische dag vaccinatie reageert.

Door de Vaccinatie optil Impuls oefening reageer je niet alleen met minder stress op een vaccinatie, maar ga je in algemene zin ook soepeler door jouw persoonlijke ontwikkelingen.


Unieke werking Vaccinatie optil Impuls oefening

De Vaccinatie optil Impuls oefening is met geen van de andere Ontwikkelingsmogelijkheden in dit overzicht te vergelijken. De werking is dus in alle opzichten uniek.


Apart aanvragen of in een Traject

De Vaccinatie optil Impuls oefening kan apart aangevraagd worden.

Let op: de Vaccinatie optil Impuls oefening kan alleen aangevraagd worden als je de Vaccinatie Omvormer en de Vaccinatie Verbinding ook aanvraagt of al aangevraagd hebt.

* Een kosmische dag vaccinatie is een reguliere vaccinatie die op een heel hoog energetisch niveau door de Vaccinatie Omvormer 'omgevormd is, met andere woorden kwalitatief veranderd is.


Corona Omvormer

Door de werking van de Corona Omvormer wordt het voor jou positief om in de buurt te komen van mensen die met het Corona virus besmet zijn.

Na de ontvangst van de Corona Omvormer krijg je, als je in de buurt bent van mensen die met het Corona virus besmet zijn, een krachtiger verbinding met het Hogere.
Lees meer


Corona variant Verwijderaar

Met behulp van de Corona variant Verwijderaar kun je je beschermen tegen een besmetting met nieuwe, toekomstige varianten van het Corona virus.

Bij de ontvangst van de Corona variant Verwijderaar kun je onder andere: een doordringende schoonmakende energie en een mooie, als het ware verlichte verbinding met het Hogere ervaren.
Lees meer