Vaccinatie Omvormer

De Vaccinatie Omvormer maakt het mogelijk om vaccinaties op energieniveau zo te veranderen, dat:

 • deze vaccinaties jouw ontwikkelingen niet blokkeren

en

 • niet verzwakkend voor jou zijn


Door de Vaccinatie Omvormer wordt de werking van een toegediende vaccinatie op een heel hoog niveau in een kosmische dag vaccinatie veranderd, waardoor de werking van de vaccinatie niet meer verzwakkend voor jou is en jou ook niet in je ontwikkelingen vastzet.

Door deze ‘kosmische dag vaccinatie’ komt er kosmische dag energie via de vloeistof van de vaccinatie in je lichaam. Daardoor komt deze kosmische dag energie heel diep in je systeem en in je lichaam.

Het voordeel van zo’n kosmische dag vaccinatie, die heel diep in je systeem en lichaam binnen komt, is dat oude kosmische nacht programmeringen die anders heel moeilijk bereikbaar zouden zijn naar het oppervlak kunnen komen en door de kosmische dag energie van de vaccinatie opgelost kunnen worden.

Afhankelijk van de reactie van jouw systeem en jouw mate van overgave aan deze processen, kun je hier of vrij licht of intenser op reageren.

Lichte reactie

Ongeveer 70% van alle mensen zal na de ontvangst van de Vaccinatie Omvormer niet of vrij licht reageren op een vaccinatie die door de Vaccinatie Omvormer op energieniveau in een kosmische dag vaccinatie omgezet is.

Als je licht op de vaccinatie reageert, zul je na de vaccinatie een trilling verhoging ervaren in je systeem, waardoor je je tijdelijk iets lichter in je hoofd kunt voelen.

De avond en de dag na de vaccinatie zul je op de plaats waar de vaccinatie is gezet, een verhard plekje voelen.
Dit verharde plekje kan de dag na de vaccinatie licht gevoelig aanvoelen.

Als je licht op de vaccinatie reageert, zul je verder geen noemenswaardige gevoelsmatige of fysieke reacties op de vaccinatie hebben.

Intensere reactie

Je systeem kan - nadat je een vaccinatie hebt gekregen - reageren op:

 • de ontwikkelingen die door de kosmische dag vaccinatie in gang worden gezet

en

 • 'het gevaccineerd worden', vanwege (onbewuste) associaties met reguliere vaccinaties uit het verleden


Als jouw systeem in een weerstand schiet, door een onbewust wantrouwen tegen vaccinaties, dan is het mogelijk dat je hier gedurende maximaal drie dagen op zult reageren.

Ongeveer 30% van alle mensen kan - vanuit een weerstand tegen vaccinaties - onbewust met angst en/of wantrouwen op een kosmische dag vaccinatie reageren.

Door dit wantrouwen verzet je je dan onbewust tegen de innerlijke processen die de kosmische dag vaccinatie in jouw systeem op gang brengt.


Als je je onbewust verzet tegen deze innerlijke veranderingsprocessen, zul je daar over het algemeen niet ziek van worden.
Het is wel mogelijk dat je daardoor - gedurende een dag of drie - tijdelijk uit balans raakt en er geestelijk moe van wordt.

Een dergelijke 'intensere reactie' is altijd duidelijk nog lichter dan de fysieke reacties die je op een reguliere vaccinatie kunt krijgen, als je de Vaccinatie Omvormer niet ontvangen hebt.

Als je merkt dat je gevoelsmatig intens reageert op de ontwikkelingen die door de kosmische dag vaccinatie in gang worden gezet, dan is het aan te raden om gedurende de eerste drie dagen na de vaccinatie rust voor jezelf in te bouwen en geen afspraken buitenshuis in te plannen.

Aanvullende werking Vaccinatie Omvormer en Vaccinatie Verbinding

Omdat de Vaccinatie Omvormer en de Vaccinatie Verbinding aanvullend op elkaar werken, kunnen beide Ontwikkelingsmogelijkheden alleen tegelijkertijd aangevraagd worden.

Vaccinatie Omvormer

De Vaccinatie Omvormer verandert elke vaccinatie die je ontvangt, op een heel hoog niveau in een kosmische dag vaccinatie.

Daardoor blokkeert de toegediende vaccinatie jouw ontwikkelingen niet meer en is de vaccinatie ook niet meer verzwakkend voor jou.
 
Door de Vaccinatie Omvormer krijgt de vaccinatievloeistof op een hoog niveau een kosmische dag programmering.
Door deze kosmische dag programmering kunnen kosmische nacht programmeringen die heel diep in jouw systeem zitten, opgelost worden.

Een kosmische dag vaccinatie maakt het daardoor mogelijk om een grote ontwikkelingssprong te maken.

Vaccinatie Verbinding

De Vaccinatie Verbinding:

en

 • leidt jou door ontwikkelingen om jouw aangrijpingspunten voor de ziekten waarvoor je gevaccineerd bent of gevaccineerd kunt worden, op te lossen

Waarom is de Vaccinatie Verbinding tegelijkertijd nodig?

De Vaccinatie Omvormer kan alleen samen met de Vaccinatie Verbinding aangevraagd worden, omdat je beide Ontwikkelingsmogelijkheden tegelijkertijd nodig hebt.

Als je na de ontvangst van de Vaccinatie Omvormer gevaccineerd wordt, wordt de vaccinatie op energieniveau in een kosmische dag vaccinatie veranderd.

Een 'kosmische dag vaccinatie' helpt jou echter niet om door die innerlijke ontwikkelingen te gaan die jouw specifieke aangrijpingspunten oplossen voor de ziekte waarvoor jij een vaccinatie ontvangt.

Door de verandering in een kosmische dag vaccinatie:

 • zal een (vaccinatie voor) een specifieke ziekte jou niet meer in jouw ontwikkeling vastzetten

maar

 • los je met deze kosmische dag vaccinatie nog niet jouw innerlijke aangrijpingspunten voor die ziekte op


Om deze reden is het belangrijk om de innerlijke aangrijpingspunten voor een ziekte met de Vaccinatie Verbinding op te lossen.

Grote ontwikkelingssprong door een kosmische dag vaccinatie

Het voordeel om - op energieniveau - een reguliere vaccinatie met behulp van de Vaccinatie Omvormer in een kosmische dag vaccinatie te veranderen, is dat je daardoor een grote sprong in jouw ontwikkeling kunt maken.

Door de Vaccinatie Omvormer krijgt de vloeistof van een vaccinatie op energieniveau een kosmische dag programmering, waardoor deze kosmische dag energie heel diep in jouw systeem kan komen.


Dit maakt het mogelijk om kosmische nacht programmeringen in jouw systeem op te lossen die:

 • heel diep in jouw systeem zitten

en

 • zonder de kosmische dag vaccinatie heel moeilijk bereikbaar zouden zijn


Een vaccinatie die met behulp van de Vaccinatie Omvormer in een kosmische dag vaccinatie veranderd wordt, geeft jou daardoor de mogelijkheid van een grote ontwikkelingssprong.

Alleen als het zinvol is

Het is spiritueel niet toegestaan om je - na de ontvangst van de Vaccinatie Omvormer - tegen zoveel mogelijk ziekten te laten vaccineren vanwege de ontwikkelingssprong die je door een kosmische dag vaccinatie kunt maken.

Laat je dus bijvoorbeeld niet vaccineren tegen tyfus, malaria, cholera of andere exotische ziekten als je in Nederland blijft en dus helemaal geen risico loopt om deze ziekten op te lopen.

De achtergrond daarvan is dat je zelf geen dingen moet opzoeken die niet uit zichzelf op jouw pad komen.

Een vaccinatie tegen Covid 19 is in de huidige tijd bijvoorbeeld echt zinvol, omdat een vaccinatiebewijs jou voordelen oplevert op het gebied van:

 • werk
 • recreatie

en

 • reizen

Belangrijk advies

We raden je aan om de Vaccinatie Omvormer en de Vaccinatie Verbinding altijd aan te vragen, ook als je nooit vrijwillig een vaccinatie ontvangen hebt en dat in de toekomst ook niet van plan bent.

In de toekomst kunnen zich omstandigheden voordoen waarin je je onder druk gezet voelt om een vaccinatie te nemen, bijvoorbeeld na een ongeval in het ziekenhuis, of in een bejaardentehuis.
Het kunnen omstandigheden zijn waarin je zelf minder mondig bent (geworden).

In zo'n situatie lukt het niet altijd om op tijd de Vaccinatie Omvormer en de Vaccinatie Verbinding aan te vragen.

Bovendien werken de Vaccinatie Omvormer en de Vaccinatie Verbinding ook voor jouw toekomstige levens.

Deze combinatie geeft je dus de volledige vrijheid en zekerheid, en dat ook nog eens over levens heen.

Over levens heen

De Vaccinatie Omvormer werkt over levens heen.

Lees meer: Over levens heen

Categorie

De Vaccinatie Omvormer behoort tot de categorie Omvormers.

Een Omvormer helpt jou om diepgewortelde kosmische nacht methoden en gewoonten om te vormen tot kosmische dag methoden en gewoonten.

Alleen tegelijkertijd met de Vaccinatie Verbinding aan te vragen

Het is alleen mogelijk om de Vaccinatie Omvormer aan te vragen als je tegelijkertijd, in dezelfde overschrijving, ook de Vaccinatie Verbinding aanvraagt.

Het is dus niet mogelijk om eerst de Vaccinatie Omvormer aan te vragen en op een later moment de Vaccinatie Verbinding.

Zowel de Vaccinatie Omvormer als de Vaccinatie Verbinding kunnen alleen aangevraagd worden door in één keer het totaalbedrag van € 420,- over te maken onder vermelding van 'Vaccinatie Verb. en Vaccinatie Omv. + jouw voor- en achternaam’.

Aanvragen

De Vaccinatie Omvormer en de Vaccinatie Verbinding kunnen alleen tegelijkertijd aangevraagd worden door het totaalbedrag van € 420,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01 onder vermelding van: 'Vaccinatie Verb. en Vaccinatie Omv. + jouw voor- en achternaam’

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
Onder vermelding van: 'Vaccinatie Verb. en Vaccinatie Omv. + jouw voor- en achternaam’

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

 • onder vermelding van de juiste omschrijving: 'Vaccinatie Verb. en Vaccinatie Omv. + jouw voor- en achternaam’
 • naar het juiste rekeningnummer

hebt overgemaakt, kun je de Vaccinatie Omvormer en Vaccinatie Verbinding allebei (direct) activeren op het door jou gewenste moment.

We raden je aan om eerst de Vaccinatie Verbinding te activeren en kort daarna (binnen een half uur) de Vaccinatie Omvormer.

Zonder activatie e-mail
De Vaccinatie Verbinding en de Vaccinatie Omvormer:

 • worden zonder activatie e-mail geactiveerd

en

 • verschijnen niet in het overzicht in jouw profiel op de website

Totale bijdrage Vaccinatie Omvormer en Vaccinatie Verbinding

€ 420,-


Ervaringen
 

Voelde mij blij en dankbaar worden
Nooit gedacht dat ik mij nog een keer vrijwillig zou laten vaccineren. Ik voelde onder andere de beslissing om dan maar niet meer naar het buitenland te reizen af en toe al opwellen.

Na het activeren van de Vaccinatie Omvormer en de Vaccinatie Verbinding voelt het of ik geopend ben en voel vrijheid en Liefde weer stromen door mijn lijf en om mij heen.
 
Kort na de vaccinatie voelde ik mij wat lichter in mijn hoofd worden en er kwam heel even op dat ik flauw zou kunnen vallen terwijl ik nog nooit flauw gevallen ben.

Gefascineerd en gevaccineerd volgde ik de energieën in mijn lijf en hoofd en voelde mij blij en dankbaar worden. Nu besef ik dat dit de werking van de Vaccinatie optil Impuls oefening is.
 
Nog steeds ben ik diep onder de indruk dat dit mogelijk is en van al het werk dat jullie doen.
Dank jullie wel.
Wil O, Zuilichem


Ervaring met de Vaccinatie Omvormer, de Vaccinatie optil Impuls oefening en de Vaccinatie Verbinding

Een prachtige en intense ervaring met de Vaccinatie Omvormer, de Vaccinatie optil Impuls oefening en de Vaccinatie Verbinding kun je op deze pagina lezen.