Projectie Discipline paar

De Projectie Discipline paar:

  • helpt jullie als paar om jullie relatieproblematiek niet op de buitenwereld te projecteren

en

  • zet jullie tegelijkertijd aan om jullie eigen relatieproblematiek op te lossen


Jullie relatieproblematiek op de buitenwereld projecteren is een valkuil. Jullie kunnen daardoor je eigen relatieproblematiek niet oplossen.

Jullie kunnen daardoor op bepaalde punten in jullie relatie niet vooruit komen. Jullie relatie kan zich daardoor op die punten ook niet verder ontwikkelen.

Als jullie gedurende langere tijd jullie relatieproblematiek op de buitenwereld projecteren en jullie relatieproblematiek daardoor niet oplossen, kan dat zelfs na verloop van tijd tot kwalen en ziekten bij jullie beiden leiden.

Categorie Disciplines

De Projectie Discipline paar behoort tot de categorie Disciplines.

Disciplines helpen jullie om je allebei geestelijk zo optimaal mogelijk te richten.

Als jullie allebei je geestelijk optimaal richten:

  • geeft dat jullie allebei kracht
  • kunnen jullie jullie beider kracht beter bundelen
  • versterkt dat jullie gezamenlijke kracht
  • helpt jullie dat bij het realiseren van grotere en/of kleinere doelen in jullie relatie

Werkt over levens heen

De Projectie Discipline paar werkt ook over levens heen.
Mochten jullie dus in een volgend leven samen opnieuw een liefdesrelatie krijgen, dan zal de Projectie Discipline paar opnieuw voor jullie liefdesrelatie werken.


Lees meer: Over levens heen

Niveau

De Projectie Discipline paar werkt op het persoonlijkheidsniveau.

Niet in een Traject


Het is belangrijk om de ontvangst van de Projectie Discipline paar bewust te kunnen ervaren.

Om deze reden komt de Projectie Discipline paar niet in een Traject en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Aanvragen


De Projectie Discipline paar kan aangevraagd worden door de bijdrage van de Projectie Discipline paar van € 280,- over te maken op de rekening NL 98 RABO 0357 6111 01 van Stichting Wholisme o.v.v. ‘Projectie Discipline paar en jullie voor- en achternamen'.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
Onder vermelding van: ‘Projectie Discipline paar en jouw voor- en achternaam'.

Activeren

Nadat jullie de bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Projectie Discipline paar + jullie beider namen'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

hebben overgemaakt, kunnen jullie de Projectie Discipline paar (direct) activeren op het door jullie gewenste moment.
 
Zonder activatie e-mail
De Projectie Discipline paar wordt dus zonder activatie e-mail geactiveerd.

Bijdrage Projectie Discipline paar

€ 280,- per paar