Neutralisatie Verbindingen

Er zijn negen typen Neutralisatie Verbindingen: huis, bedrijf, werk, auto, motor, caravan/tent, natuur- en landbouwgebieden, dierverblijf en bijenkast, waarvan de werking in principe gelijk is, maar de toepassingen duidelijk verschillend zijn.

Naast deze negen Neutralisatie Verbindingen voor ruimten en vervoermiddelen, zijn er twee Neutralisatie Verbindingen voor apparaten in een niet-geneutraliseerde omgeving: De Apparaat Verbinding voor vaste apparatuur en de Neutralisatie Verbinding mobiel, voor kleine draagbare apparaten die je ook buiten geneutraliseerde ruimten gebruikt.

Lichtpiramide

Elke Neutralisatie Verbinding werkt volgens hetzelfde principe, op de plaats die geneutraliseerd wordt ontstaat een lichtpiramide.

Deze lichtpiramide neutraliseert alle verzwakkende natuurlijke en onnatuurlijke straling, waar die ook vandaan komt, op kwalitatief niveau. Omdat de straling daarbij wordt getransmuteerd, wordt deze versterkend in plaats van verzwakkend.

Dit is onder andere aangetoond in een gecontroleerd en blind uitgevoerd ziekteverzuimonderzoek in een groot bedrijf met meer dan 600 proefpersonen.

Gedurende dit ruim driejarige onderzoek was het ziekteverzuim in dit bedrijf ruim 30% lager door de omgevingsstraling te neutraliseren met een voorloper van de Neutralisatie Verbinding huis. De Neutralisatie Verbinding huis werkt zeven keer zo sterk als deze voorloper.

Ontwikkeling

De Neutralisatie Verbinding vormt een effectieve bescherming tegen de verzwakkende werking van omgevingsstraling.

Dat is echter niet het enige. Doordat de Neutralisatie Verbinding kosmische harmonie in zich draagt, zorgt deze Verbinding voor een leefklimaat waarin je je beter kunt ontwikkelen en ontplooien.

Hiermee is de Neutralisatie Verbinding een van de fundamentele Verbindingen die het Wholism Project aanbiedt.
Het doel van het Wholism Project, waaruit de behandelingen en de Verbindingen voortgekomen zijn, is het begeleiden van mens en Aarde in de huidige overgang van de kosmische nacht naar de kosmische dag.

De spelregels van de kosmische nacht staan lijnrecht tegenover de spelregels van de kosmische dag. Om in deze ontwikkeling mee te kunnen moeten we innerlijk een enorme ommezwaai maken.

Zo hebben we elkaar in de kosmische nacht vrijwel continu verzwakt vanuit een basisangst om tekort te komen. Hier zijn onder andere ruzies, concurrentie en oorlogen door ontstaan.


In de kosmische dag is het de bedoeling dat we elkaar gaan versterken.
De verzwakkende werking van omgevingsstraling wordt door de Neutralisatie Verbinding huis dan ook omgezet in een versterkende werking.

De Neutralisatie Verbindingen hebben, evenals het Wholism Project, het doel om de ontwikkeling van de kosmische nacht naar de kosmische dag te bevorderen.

Zij doen dat onder andere door bescherming te bieden tegen de verzwakkende werking van omgevingsstraling.
Door de kracht en de kosmische nachtprogrammering  van omgevingsstraling wordt de ontwikkeling naar de kosmische dag duidelijk tegengewerkt.

Sfeer

Je huis en je werkplek zijn belangrijke plaatsen in je leven.

Je huis is de plaats waar je je wilt ontspannen, waar je je geliefden, vrienden en familie ontmoet en waar je kinderen opgroeien. Het is de plaats waar je je wilt ontspannen en waar je je wilt opladen na je werk. Het is vooral de plek die jouw energie uitstraalt.

Op je werkplek wil je geconcentreerd, ontspannen en creatief kunnen zijn. Pas dan kun je optimaal presteren.

Zowel thuis als op het werk brengt omgevingsstraling je uit balans en veroorzaakt stress en onrustgevoelens. Omgevingsstraling is niet compatibel met ons eigen energiesysteem.

Door neutralisatie van onze woon- en werkomgeving verbetert de energie en de sfeer in huis en ontstaat er een optimaal werkklimaat. De onderlinge communicatie, zowel thuis als op het werk verbetert.
Om in het beeld van de kosmische dag te spreken: Door het licht van de neutraliserende piramiden wordt het donker van de nacht vervangen door het licht van de dag.

Vierde generatie

De Neutralisatie Verbindingen zijn de vierde generatie van onze neutralisatie methoden.

De eerste drie generaties bestonden uit producten die op zeezout gebaseerd zijn.
Zij zijn net als de Neutralisatie Verbindingen verbonden met de moeder-piramiden van het Wholism Project. In deze eenentwintig piramiden is alle kosmische informatie voor de Verbindingen en producten opgeslagen.

In 1993 is de eerste neutralisatie methode op de markt gekomen. Dat waren 200 gram verpakkingen Benzoliet, die op de elektriciteits-, water- en gasmeter en telefoonaansluiting gelegd moesten worden. Aardstralen, wateraders en dergelijke moesten apart geneutraliseerd worden met extra verpakkingen Benzoliet.
Deze neutralisatie methode noemen we de metermethode.

Om een antwoord te hebben op de enorme toename in omgevingsstraling is in 1998 de Benzoliet Parel geïntroduceerd.
De Benzoliet Parel is een druppelvormige glazen bol met daarin 200 gram Benzoliet. Deze werd in het midden van een woning gehangen en in de vier hoeken werd een verpakking Benzoliet gelegd. Het was niet meer nodig om aardstralen en dergelijke apart te neutraliseren omdat er zo voor het eerst een lichtpiramide over het huis kwam.
Deze methode noemen we de Benzoliet Piramide methode.

In 2005 was de stralingsdruk zo toegenomen dat de Benzoliet Piramide methode niet meer in alle gevallen voldeed. De Benzoliet Octaëder is toen geïntroduceerd. Deze bestaat uit twee koperen gelijkzijdige piramiden, gevuld met Benzoliet, die met hun grondvlakken aan elkaar bevestigd zijn. Deze is tot nu toe krachtig genoeg voor de steeds verder toenemende stralingsdruk.

In 2011 zijn de Neutralisatie Verbindingen geïntroduceerd, waarbij voor het eerst geen stoffelijke drager voor de informatie nodig is. De Neutralisatie Verbindingen zijn hierdoor zo krachtig geworden, dat een controle aan de hand van een plattegrond normaal gesproken overbodig is geworden.