Heelheid Heiligheid

Door het gebruik van make-up, hogere hakken, alcohol, koffie, haarverf, nagellak etc. creëer je energetische ingangen dan wel openingen in jezelf.

Via deze energetische openingen in je systeem verlies je levensenergie.

De Heelheid Heiligheid dicht deze energetische openingen in je systeem eenmalig weer.

Eénmalige werking

Na de ontvangst van de Heelheid Heiligheid worden de 'energetische openingen’ in je systeem gedicht.

Mocht je daarna opnieuw make-up, hogere hakken, alcohol, koffie, haarverf, nagellak of iets dergelijks gebruiken, dan wordt het negatieve effect daarvan op je systeem niet opnieuw door de Heelheid Heiligheid opgelost.

De werking van de Heelheid Heiligheid is dus éénmalig.

Essentie van de categorie Heiligheden

Een Heiligheid is een ontwikkelingsmogelijkheid die jou met jouw oorspronkelijke schepping verbindt, waarin verzwakkende kosmische nacht programmeringen nog geen rol speelden.

Voor wie

Iedereen die ooit in zijn of haar leven alcohol, koffie, make-up, hogere hakken, haarverf, nagellak etc. heeft gebruikt, heeft veel profijt van de Heelheid Heiligheid

Niveau

De Heelheid Heiligheid werkt op het Wezensniveau.

Werkt over levens heen


De Heelheid Heiligheid werkt over levens heen.

Niet in een Traject


Pas nadat je diep van binnen het innerlijk besluit genomen hebt om nooit meer alcohol, koffie, make-up, hogere hakken, haarverf, nagellak etc. te gebruiken, heeft het zin om de Heelheid Heiligheid te ontvangen.

Daarom is het belangrijk om de Heelheid Heiligheid bewust aan te vragen.

Om deze reden wordt de Heelheid Heiligheid niet in een Traject ontvangen en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Aanvragen

De Heelheid Heiligheid kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 280,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Heelheid Heiligheid + jouw naam'

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
Onder vermelding van: ‘Heelheid Heiligheid + jouw naam’

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Heelheid Heiligheid + jouw naam'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Heelheid Heiligheid (direct) op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.

Bijdrage


De bijdrage voor de Heelheid Heiligheid is € 280,-.


Een ervaring

De onderstaande ervaring spreekt helemaal voor zich.


Geen 'ongeverfde' haar meer op mijn hoofd

Tijdens de activatie van de Heelheid Heiligheid voelde ik niet zoveel maar ik werd me wel ineens heel bewust van een bepaald soort moeheid.
Ik voelde me heel erg moe van alle kunstmatige en/of verstorende dingen die ik gebruikt heb in het verleden en de lange nasleep ervan.

Toen ik wat later weer in beweging kwam, merkte ik dat mijn voeten heel stevig op de Aarde stonden. Ik voelde me anders, ik voelde me 'heel'.
Alsof de verbinding met mezelf weer intact was.

Vervolgens kreeg ik een huilbui en mocht ik voelen wat ik mezelf al die jaren heb aangedaan door mijn gebruik van al die verstorende dingen en wat ik mezelf daardoor aan kracht en levensenergie heb ontnomen.

Best pijnlijk maar ook heel waardevol.
Geen 'ongeverfde' haar meer op mijn hoofd die er nog aan denkt om het weer te gaan gebruiken.

Ik ben heel benieuwd wat ik nog meer ga ervaren.
Dianne S., Enschede