Met plezier werken Creatie dier

Vroeger werden er veel meer dieren ingezet om werkzaamheden voor mensen uit te voeren of om bereden te worden, dan tegenwoordig het geval is.

Veel werk waar tegenwoordig tractoren en/of andere gemotoriseerde machines voor worden gebruikt, werd vroeger door bijvoorbeeld een trekpaard, een ezel of een os uitgevoerd.

Toch worden er nog altijd - zij het in veel mindere mate - trekpaarden, ezels of ossen voor dit soort werk ingezet.

Er worden ook nog wel trekpaarden, ezels of ossen ingezet om karren voort te trekken.

Paarden en in veel mindere mate ezels kunnen ook gebruikt worden om bereden te worden.

Tot slot kunnen allerlei verschillende soorten dieren in circussen ingezet worden om mensen te vermaken.

Er wordt vrijwel nooit bij stilgestaan of bijvoorbeeld een trekpaard het werk dat het dier moet doen, leuk vindt.

Wij, Bas en Maria, kunnen ons niet voorstellen, dat je het als dier leuk vindt, om bijvoorbeeld met moeite een ploeg voort te trekken en als het je dan even niet goed lukt met een zweep op je achterste geslagen te worden.

Met behulp van de Met plezier werken Creatie dier krijgt een dier dat ingezet wordt om mensen te helpen of te vermaken, duidelijk meer plezier in datgene wat het moet doen.

Als een dier met plezier z’n werk doet, heeft dat ook het bijkomend voordeel dat het dier veel minder snel moe wordt van het werk dat het verricht.

Over levens heen

De Met plezier werken Creatie dier werkt over levens heen. Het is dus een Creatie waar het dier meerdere levens plezier van kan hebben.

Lees meer: Over levens heen

Essentie van de Categorie Creaties

De Met plezier werken Creatie maakt deel uit van de categorie Creaties.

Een Creatie is een energetische ruimte waarin specifieke kosmische dag spelregels en wetmatigheden gelden.

Aanvragen

De Met plezier werken Creatie dier kan aangevraagd worden door € 70,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01 onder vermelding van: 'Met plezier werken Creatie dier + de naam van het dier en jouw achternaam’

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
Onder vermelding van: 'Met plezier werken Creatie dier + de naam van het dier en jouw achternaam’

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: 'Met plezier werken Creatie dier + de naam van het dier en jouw achternaam’
  • naar het juiste rekeningnummer

hebt overgemaakt, kun je de Met plezier werken Creatie dier (direct) activeren op het door jou gewenste moment.

Bijdrage Met plezier werken Creatie dier

€ 70,-


Een ervaring
 

Rustiger en meer rust in zichzelf

Wij hebben voor onze hond, Bas, de Met Plezier werken Creatie dier geactiveerd,
Bij het activeren van de mogelijkheid kwam er meer rust in Bas.

Het bijzondere was dat wij op een gegeven moment Bas even kwijt waren.
Bas was naar het balkon gegaan, de plek waar de Met Plezier Werken Creatie dier is geactiveerd en daar ging Bas op het labyrint liggen.

Sindsdien is Bas rustiger geworden en heeft hij meer rust in hem zelf.
Jordy en Meta de K.