Juiste volgorde Orde

Door de werking van de Juiste volgorde Orde ga je dingen niet meer vanuit je geest ordenen, maar primair vanuit je gevoel.

Daardoor is het gemakkelijker om tijdens drukte en hectiek de juiste volgorde in jouw taken en handelingen te bepalen, waardoor je meer vanuit een gevoel van innerlijke rust kunt werken en handelen.
Er blijven dan geen open eindjes over en er ontstaat ook minder chaos.

Met behulp van de Juiste volgorde Orde kun je daardoor veel beter bij jezelf blijven, waardoor je:

  • minder stress opbouwt
  • met meer plezier je werk en werkzaamheden kunt doen

en

  • minder snel moe wordt

Overgenomen voorbeeld

Als baby sta je tijdens de eerste zes maanden van jouw leven nog zo open dat je het voorbeeld voor jouw innerlijke ordening van degenen die jou het meest verzorgen, overneemt.

Als degene die jou het meest heeft verzorgd de dingen sterk vanuit haar of zijn wil deed, neem je dat voorbeeld in je op en ga je dingen ook vanuit je wil en dus vanuit je hoofd doen.

Als je iets vanuit je wil en niet vanuit je gevoel doet, kun je een innerlijke verwarring voelen op momenten dat je veel tegelijk moet doen of moet beslissen, en daar een volgorde aan moet toekennen.

Je kunt die innerlijke verwarring tijdens je werk ervaren, maar bijvoorbeeld ook in het verkeer, als het druk op de weg is.

Voor wie

Iedereen heeft baat bij de Juiste volgorde Orde.

Essentie van de categorie 'Orde'

De Juiste volgorde Orde behoort tot de categorie 'Orde'.

De Ontwikkelingsmogelijkheden uit de categorie 'Orde' herstellen verstoringen in jouw innerlijke orde die zich door een gebrek aan orde in jouw dagelijks leven tonen.


Niveau

De Juiste volgorde Orde werkt op het praktisch niveau.

Werkt over levens heen

De Juiste volgorde Orde werkt ook over levens heen.

Lees meer: Over levens heen

Niet in een Traject


Het is voor jouw bewustwording belangrijk om de ontvangst van de Juiste volgorde Orde bewust te ervaren.

Om deze reden komt de Juiste volgorde Orde niet in een Traject en kan deze Ordening alleen apart aangevraagd worden.

Aanvragen


De Juiste volgorde Orde kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 140,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van: ‘Juiste volgorde Orde en jouw voor- en achternaam'.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
Onder vermelding van: ‘Juiste volgorde Orde en jouw voor- en achternaam'.

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Juiste volgorde Orde + voor- en achternaam'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

hebt overgemaakt, kun je de Juiste volgorde Orde (direct) op het door jou gewenste moment activeren.

Bijdrage

De bijdrage voor de Juiste volgorde Orde is € 140,-.