De oorsprong van het Corona virus

Woensdag 1 december 2021

De vrouwelijke kosmische dag Aartsengel die het Wholism Project begeleidt, wil graag iets over de oorsprong van het Corona virus vertellen:

"Het Corona virus is in een tijd, een periode, gekomen waarin de mens een groot veranderingsproces moet doormaken, om op Aarde te kunnen blijven overleven.

Het Corona virus belichaamt de kern van dit veranderingsproces. De mensheid kan dus veel van het karakter van Corona, van Covid 19 leren.
Mutatie van een virus betekent dat de mens een nieuw aspect hierin kan leren.

Een mondiale angst voor verandering

Een virus als Covid 19 belichaamt een mondiale angst voor verandering. De angst voor een onbekende, ongewisse toekomst. Want de mens kan niet langer op het oude pad doorgaan.
Dat geeft bijvoorbeeld de milieuproblematiek duidelijk aan.

Iedereen is daarvan doordrongen. Zelfs mensen die de milieuproblematiek als een fabel afwijzen. Zij voelen het diep van binnen, maar ontkennen het, omdat ze het oude en bekende niet willen loslaten. Zij willen geen verandering en willen op de oude voet doorgaan.

De milieuproblematiek toont de mensheid dat verandering noodzakelijk is. Een innerlijke verandering die tot een nieuwe leefwijze leidt.

De huidige maatschappij moet veranderen

De huidige maatschappij zal daarom moeten veranderen.
De mens zal hiervoor door ontwikkelingen moeten gaan en veel mensen durven die ontwikkelingen niet aan.
Zij durven geen stap in het onbekende te zetten. De weg naar de onbekende toekomst.
De oude bakens en zekerheden loslaten.

De oorsprong van het Corona virus ligt in China.
China is volledig gericht op economische groei en wil geen nieuwe levenswijze. Zij wil juist het Westen voorbij streven en een economische grootmacht worden. Zij wil de voorsprong inhalen die het Westen decennia lang heeft gehad. China heeft daarom geen belang bij een nieuwe leefwijze en bezinning op de huidige waarden.

Tot verandering komen

Om tot verandering te komen, is het belangrijk om naar binnen te kijken en diep in jezelf nieuwe waarden te ontdekken.

De werkelijke veranderingen zullen van diep van binnenuit komen. Niet vanuit de politiek, de media of het bedrijfsleven.

De politiek, het bedrijfsleven en de media zullen de innerlijke veranderingen die pioniers van de mensheid diep van binnen doormaken, uiteindelijk gaan vormgeven in nieuwe oplossingen en een nieuwe visie.

Ga op een innerlijke ontdekkingsreis

De politiek zal deze oplossingen niet aandragen. De verandering in de mensheid zal van binnenuit gaan plaatsvinden. Van daaruit zullen nieuwe leefwijzen en nieuwe oplossingen ontstaan, die hun vorm zullen vinden met behulp van de politiek, het bedrijfsleven en de media.

Wacht dus niet tot de oplossingen jou aangereikt worden, maar ga op een innerlijke ontdekkingsreis. Schrijf in een dagboek, schilder, maak wandelingen, verander je levenswijze, durf in jezelf en je diepte te verzinken om keer op keer herboren te worden.

Durf je oude leefwijze stap voor stap te veranderen. Probeer alles weer als nieuw te bekijken. Wees ervan doordrongen dat er in de buitenwereld geen voorbeelden zijn voor een goede of nieuwe leefwijze, omdat ieder mens die opnieuw voor zichzelf moet uitvinden.

Zoek dus geen voorbeelden buiten jezelf, hooguit inspiratie.

Eeuwig veranderende essenties

In je innerlijk zul je ook talloze vaste beelden tegenkomen. Innerlijke voorbeelden waar je je tot nu toe aan vastgehouden hebt. Laat ze los. Deze innerlijke voorbeelden vormen een vlies. Als je daar doorheen breekt, vind je de bron van je eigen bestaan.

Een levende bron waarin niets vaststaat. Geen gestolde waarheden, maar eeuwig veranderende essenties.

Als je zo naar binnen keert en inspiratie zoekt in jouw eigen diepte, jouw eigen bron, verlies je de angst voor het onbekende, het ongewisse, omdat je voelt hoe levend die bron in jezelf is waarin je verbonden bent met de oorsprong van het leven.

Elk voorbeeld, elk patroon is een gestolde afdruk uit die levensbron. Het levende en beweeglijke is eruit. Een levenswijze zoals je die van huis uit en vanuit je omgeving en cultuur kent, is ook zo'n 'gestold (voor)beeld'.

Kleine veranderingen leiden al tot een heel ander gevoel in jouw leven

Je mag dus op zoek gaan naar jouw eigen bron en jouw eigen levenswijze. Ook als je een gangbaar beroep hebt en vrachtwagenchauffeur, verhuizer, bakker, bibliothecaris, boekhouder of ondernemer bent.

Ik heb de vrouwelijke vormen van deze beroepen niet genoemd, voor mij kan een vrouw gewoon 'bakker' zijn: 'iemand die bakt', of 'ondernemer': 'iemand die onderneemt'.

Ook in deze gangbare beroepen, waarin je elke dag in een economisch stramien gedrukt wordt, 'working from nine to five', is het mogelijk om vanuit een andere innerlijke houding jouw werk te doen. Kleine veranderingen in je dagelijkse leef- en werkpatroon leiden al tot een heel ander gevoel in jouw leven.

Niet meedraaien in een economische mallemolen

Je hoeft niet mee te draaien in een economische mallemolen.

Mensen zijn op zoek naar andere mensen die nieuwe waarden vertegenwoordigen en belichamen. Mensen die hun werk met bezieling en vanuit een innerlijke rust doen. Mensen die tijd voor zichzelf en hun innerlijke rust vrijhouden. Mensen die niet voortdurend in het gelid springen en elke opdracht aannemen, zelfs als dat ten koste gaat van hun eigen levenskwaliteit.

Mensen die de eenvoud in hun leven zoeken, om zo meer vrijheid te krijgen. Los komen van economische ketenen. Innerlijke rijkdom omarmen.

Probeer je weer jong te voelen, als een mens die de wereld nog gaat ontdekken.

Ontdekkingsreis over de weg naar binnen

Deze keer is het geen ontdekkingsreis in de uiterlijke wereld, want alles is al ontdekt.
Deze ontdekkingsreis gaat over de weg naar binnen. Op zoek naar nieuwe waarden en een nieuw levensgevoel.

Als je zo op reis gaat, op ontdekkingsreis in jezelf en zo jouw nieuwe (leef)wereld zelf creërend, zul je merken dat je angst en stress steeds meer achter je zult laten. Want je vindt je kracht en je waarheden in jezelf. Je hebt dan geen bevestiging en houvast  meer nodig vanuit bestaande waarheden en oude bakens. Je hebt dan niets te vrezen. Niets te verliezen.

De mensheid kan juist veel verliezen als het die reis naar binnen, naar het onbekende, niet durft te maken.

Vanuit een nieuw levensgevoel, nieuwe waarden die elk mens in zichzelf kan vinden, kan een nieuwe maatschappij van binnenuit worden opgebouwd.

Zo zullen nieuwe oplossingen gevonden worden voor de huidige problematiek waar de mensheid voor staat.

Op zoek gaan naar geluk

Deze huidige problematiek daagt de mens uit om op zoek te gaan naar geluk en los te komen uit een economische tredmolen, economische slavernij.

De mens is slaaf geworden van zijn eigen denken en van de economie die de mensheid heeft opgebouwd.

De economie zorgt ervoor dat de mens geen tijd en geen innerlijke leefruimte meer heeft.
De enige die deze innerlijke leefruimte terug kan krijgen ben je zelf. Niemand zal die aan je geven, omdat eigenlijk niemand weet hoe dat moet.

De mens staat dus voor de uitdaging om iets te vinden waarvan hij niet weet wat het is en hoe het eruit ziet.

Een uitdaging die tot angst leidt

Die uitdaging leidt tot angst. Die angst heeft een mondiaal symptoom in de vorm van Corona, Covid 19. Deze pandemie is een uiting van een mondiale, half onbewuste angst.

Covid 19 zal overgaan als de mens zich bewust wordt van zijn eigen angst en daar doorheen durft te breken.

Door het vlies van de vaststaande werkelijkheid heen breken, op zoek naar de bron van het leven, de bron van het bestaan.

Zoek- en vind-tocht

Hier laat ik het bij.
Ik kan niemand een concrete gebruiksaanwijzing geven voor deze zoek- en vind-tocht.
Het enige wat ik wil zeggen is dat het heel belangrijk is om deze ontdekkingstocht aan te gaan.
Dat is de meest essentiële uitdaging voor ieder mens in dit leven, in deze tijd.

Een mondiale opdracht, voor ieder-één.