Zijde katoen Verbinding

De Zijde katoen Verbinding zorgt ervoor dat zijde net zo veelzijdig, ondersteunend en krachtig voor jou werkt als katoen met behulp van de Katoen Verbinding voor jou doet.  

Na de ontvangst van de Zijde katoen Verbinding:

  • heeft zijde een even sterk ontwikkeling bevorderende werking voor jou als katoen voor jou heeft na de ontvangst van de Katoen Verbinding
  • krijg je - als je zijde draagt of onder zijden beddengoed slaapt - het vermogen om een brug tussen Hemel en Aarde te vormen, terwijl je tegelijkertijd diep met de Aarde en de materie verbonden blijft


Door de Zijde katoen Verbinding krijgt zijde voor jou dus dezelfde extra voordelen die katoen voor jou heeft door de werking van de Katoen Verbinding.

Sterk ontwikkeling bevorderende werking

De Zijde katoen Verbinding heeft een even sterke ontwikkeling bevorderende werking als de Katoen Verbinding.

Zowel de Zijde katoen Verbinding als de Katoen Verbinding werken anderhalf keer zo sterk ontwikkeling bevorderend als de Zijde Verbinding.

Persoonlijke werking

De Zijde katoen Verbinding is een persoonlijke Verbinding.
Dat wil zeggen dat zijden kledingstukken en andere zijde producten alleen voor jou persoonlijk een ontwikkeling bevorderende werking krijgen.De Zijde katoen Verbinding verandert dus niet jouw zijden kledingstukken of zijden beddengoed, maar zorgt ervoor dat jouw ontwikkeling sneller en lichter kan verlopen op het moment dat jij 'in contact bent' met een zijde product.Als iemand anders, die geen Zijde katoen Verbinding heeft ontvangen, jouw zijden kledingstukken zou dragen of onder jouw zijden beddengoed zou slapen, hebben deze zijde producten geen ontwikkeling bevorderende werking op deze andere persoon.

Overzicht Zijde en Katoen Verbindingen

In het overzicht Zijde en Katoen Verbindingen wordt de werking van de volgende vier Verbindingen kort aangegeven:

  1. Zijde Verbinding
  2. Katoen Verbinding
  3. Zijde katoen Verbinding
  4. Zijde + katoen Verbinding


Lees meer: Zijde en Katoen Verbindingen

Categorie Start Verbindingen

De Zijde katoen Verbinding behoort tot de categorie Start Verbindingen.

Start Verbindingen zetten kosmische nacht programmeringen die bepalen hoe jouw systeem functioneert en reageert, om in kosmische dag programmeringen.

Omdat kosmische nacht programmeringen altijd beperkend werken en kosmische dag programmeringen juist vrij zijn van beperkingen, geeft elke Start Verbinding jou een unieke mogelijkheid om een volgende stap verder de kosmische dag in te zetten.


Voor wie?

De Zijde katoen Verbinding is geschikt voor iedereen, vanaf elke leeftijd.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.

Lees meer: Over levens heen

Niet in een Traject


Het is belangrijk om de Zijde katoen Verbinding bewust aan te vragen en het moment van ontvangst bewust te ervaren, zodat je de bijzondere werking van de Zijde katoen Verbinding heel bewust kunt ervaren.

Om deze reden wordt de Zijde katoen Verbinding niet in een Traject ontvangen en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Volgorde

Je kunt de Zijde katoen Verbinding alleen aanvragen nadat je zowel de:

  • Zijde Verbinding

als de

  • Katoen Verbinding

hebt ontvangen.


Ontvangst noodzakelijke Verbindingen

De Zijde Verbinding wordt sinds augustus 2018 in het Begeleiding Verbindingen Traject ontvangen.

Als je het Begeleiding Verbindingen Traject minimaal 3 maanden lang ontvangen hebt, kun je er vanuit gaan dat je de Zijde Verbinding al ontvangen hebt. 


Heb je het Begeleiding Verbindingen Traject nog niet of minder dan 3 maanden lang gevolgd, dan kun je de Zijde Verbinding ontvangen door het Begeleiding Verbindingen Traject gedurende één maand te volgen.

Je ontvangt de Zijde Verbinding dan in dit Traject zodra je de Zijde Katoen Verbinding apart aanvraagt.

De Katoen Verbinding kan apart worden aangevraagd.

Aanvragen

De Zijde katoen Verbinding kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 140,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van: ‘Zijde katoen Verbinding + jouw voor- en achternaam’.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
Onder vermelding van: ‘Zijde katoen Verbinding + jouw voor- en achternaam'


Let op:
De Zijde katoen Verbinding kan alleen aangevraagd worden na de ontvangst van de Zijde Verbinding en de Katoen Verbinding.

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Zijde katoen Verbinding + jouw voor- en achternaam'
  • naar het juiste rekeningnummer

hebt overgemaakt, kun je de Zijde katoen Verbinding (direct) activeren op het door jou gewenste moment.

Bijdrage

De bijdrage voor de Zijde katoen Verbinding is € 140,-