Water Optimalisatie Verbinding

De Water Optimalisatie Verbinding werkt als een krachtige watervitalisator die de (energetische) kwaliteit en smaak van het leidingwater duidelijk verbetert.

De kwaliteit van water, dat je gebruikt, is van wezenlijk belang omdat je lichaam voor ongeveer 70% uit water bestaat.

De Water Optimalisatie Verbinding neutraliseert de in het water aanwezige gifstoffen op kwalitatief niveau. Dit betekent dat zij niet meer verzwakkend werken.

Alle vloeistoffen in en rond je huis of bedrijf

Als je huis of bedrijf geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding huis of bedrijf, dan vitaliseert de Water Optimalisatie Verbinding niet alleen het leidingwater, maar alle vloeistoffen in je huis en tuin of bedrijf, zowel vloeistoffen op water- als op oliebasis.

Al je dranken en vloeibare levensmiddelen, verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen en het water in je tuin worden hierdoor gevitaliseerd.
Zelfs het water en alle vloeistoffen in ons lichaam worden gevitaliseerd.

De enige uitzonderingen zijn alcoholische dranken. Alcohol heeft te veel een kosmische nacht werking en kan daarom niet gevitaliseerd worden.

Ook buitenshuis

Als je naast de Water Optimalisatie Verbinding ook de Neutralisatie Verbinding huis hebt, dan zal de Water Optimalisatie Verbinding ook buitenshuis voor je werken in de kleine persoonlijk piramide van de Neutralisatie Verbinding huis die buitenshuis om je heen is.

Als je dan in een restaurant of bij vrienden thuis iets drinkt, dan wordt dit drankje in jouw persoonlijke kleine piramide door de Water Optimalisatie Verbinding geoptimaliseerd en door de Neutralisatie Verbinding huis geneutraliseerd.
 

Op ‘eigen’ plaatsen zoals je auto en je werkplek, die je niet geneutraliseerd hebt, werkt de kleine persoonlijke piramide voor bescherming buitenshuis niet.
Daarom zal de Water Optimalisatie Verbinding alleen tijdens je werk of in je auto werken als je deze 'eigen' plekken zelf ook geneutraliseerd hebt.

Water Optimalisatie Verbinding verhuist mee

Als je verhuist, verhuist de Water Optimalisatie Verbinding automatisch mee.

Resultaten

 • zachter, smakelijker drinkwater, de smaak voelt ronder aan
 • zachtere huid en haren
 • verbetering van microcirculatie in het lichaam (ontgifting)
 • verbetering algehele constitutie, waardoor je je vitaler, rustiger en harmonieuzer voelt
 • helende eigenschappen
 • verhoogt je energetische trilling
 • minder kalk in de leidingen en in apparaten zoals wasmachine, koffiezetapparaten en theekokers
 • schonere leidingen
 • duidelijk minder algvorming in vijvers
Vuil uit leidingen kan loskomen


Na activatie van de Water Optimalisatie Verbinding kan vuil uit de waterleiding loskomen.

De smaak van het water kan daardoor tijdelijk minder worden. Het water kan zelfs iets minder helder worden.
Deze reinigingsfase duurt hooguit een week of twee. Daarna smaakt het water optimaal.
 

Minder kalkafzetting in leidingen en apparaten


De Water Optimalisatie Verbinding brengt het leidingwater in een hogere trilling en verhoogt het oplosbaar vermogen van het water.
Hierdoor blijven de kalkdeeltjes beter in oplossing en vindt er minder kalkafzetting plaats in leidingen en apparaten.

Oude kalkafzettingen lossen in het gevitaliseerde water op. 

De Water Vitalisatie Verbinding haalt de kalk niet uit het water, maar houdt de kalkdeeltjes beter in oplossing.

Droogt het water op, bijvoorbeeld op tegels en sanitair, dan kan er natuurlijk wel kalkafzetting achterblijven.

Niet combineren

Vrijwel alle waterfilters en andere methoden om het leiding water te zuiveren en/of te vitaliseren zijn op kosmische nacht principes gebaseerd en werken daarom de Water Optimalisatie Verbinding tegen.

Wij raden daarom af om de Water Optimalisatie Verbinding met een andere methode te combineren.

De Water Optimalisatie Verbinding geeft dan ook het meest optimale resultaat als die zonder een andere methode wordt toegepast.
Lees meer Wel en niet combineerbaar met onze behandelingen en Verbindingen

Water optimalisatie in natuurgebieden


De Water Optimalisatie Verbinding is ook toepasbaar voor natuurgebieden.

Dit komt zowel het water als alle planten en dieren in en rond het water ten goede.

Gifstoffen in het water worden op kwalitatief niveau geneutraliseerd.
Dit betekent dat zij niet meer verzwakkend werken voor plant, dier en mens. De natuur zal hier dus duidelijk van profiteren.

Ervaringen

Klik hier om ervaringen met de Water Optimalisatie Verbinding te lezen.

Eerst voelen dan beslissen

Klik hier als je deze Verbinding eerst wilt voelen om een keuze te maken.
Het is mogelijk om de energie van deze Ontwikkelingsmogelijkheid van tevoren te voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Alle apart aan te vragen Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen op deze wijze van tevoren gevoeld worden.
Lees meer: Eerst voelen dan beslissen

Je kunt ook via het onderstaande pictogram van de Water Optimalisatie Verbinding invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Aanvragen

De Water Optimalisatie Verbinding kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 140,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Water Optimalisatie Verbinding + jouw voor- en achternaam'

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Water Optimalisatie Verbinding + jouw voor- en achternaam'

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

 • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Water Optimalisatie Verbinding + jouw voor- en achternaam'

en

 • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Water Optimalisatie Verbinding (direct) op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.
 

Bijdrage

De bijdrage voor de Water Optimalisatie Verbinding is € 140,-.