Vitalisatie Verbinding

Door de enorme toename van omgevingsstraling is de aura van de mens sterk verkleind, waardoor die ernstig in z’n functioneren belemmerd wordt.

De Vitalisatie Verbinding helpt om de aura te herstellen, waardoor de vier aura-lichamen beter kunnen functioneren. Deze vier aura-lichamen zijn verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van je denken, voelen, willen en intuïtie en voor het optimaal verlopen van je lichaamsfuncties.

Door het herstel van de aura voel je je krachtiger en beter in balans. Je weerstand vergroot, waardoor je minder vatbaar bent voor ziekten. De Vitalisatie Verbinding werkt dus letterlijk vitaliserend.

Je raakt ook meer in jezelf verankerd. Hierdoor kun je beter bij jezelf blijven in stressvolle situaties of in een omgeving waar veel indrukken op je af komen. De Vitalisatie Verbinding is daarom ook zeer geschikt voor mensen met een verhoogde gevoeligheid (HSP).

Wegwijzers voor je persoonlijke ontwikkeling

We bevinden ons als mensheid in een overgangstijd van de kosmische nacht naar de kosmische dag. De Vitalisatie Verbinding helpt je je weg te vinden in deze bijzondere overgang. 

In de kosmische nacht (een periode van 300.000 jaar) moesten we elkaar verzwakken, zodat we ons trillingsgetal konden verlagen om ons steeds verder met de materie te kunnen verbinden.

Het is in de kosmische dag juist de bedoeling om ons trillingsgetal te verhogen en te leren elkaar te versterken.
De spelregels van de kosmische dag staan dan ook lijnrecht tegenover de spelregels van de kosmische nacht.

Om zo’n omwenteling te maken moeten we ons onder andere bewust worden van onze handelwijzen en ingesleten patronen overwinnen.
Dat is een prachtig en verrijkend proces waarbij de Vitalisatie Verbinding je de wegwijzers biedt en je bij deze ontwikkeling helpt.

De Vitalisatie Verbinding helpt je om oude patronen los te laten en de energie van de kosmische dag te gaan ervaren. Je leert daarbij angsten en beperkingen los te laten en je meer te laten leiden door liefde.

Herstel van je energiebalans

De Vitalisatie Verbinding herstelt je natuurlijke energiebalans en vergroot je aura. Hierdoor voel je je krachtiger en beter in balans.
Omdat de aura informatie bevat voor een gezonde celopbouw zul je ook lichamelijk sterker worden. Je weerstand vergroot, waardoor je minder vatbaar bent voor ziekten.
De Vitalisatie Verbinding werkt dus letterlijk vitaliserend.

Herstel en vergroting van de aura

De aura is het energieveld rond je lichaam. Er is een continue uitwisseling tussen je aura en je lichaam. Je zou de aura dan ook kunnen zien als een energetische accu.

De aura is een maat van je geestelijke kracht. Anderen kunnen jouw aanwezigheid en uitstraling voelen door je aura.

Je aura functioneert als een blauwdruk, te vergelijken met een ‘bouwtekening’ die alle informatie bevat voor de opbouw van je lichaam, je denken, voelen en willen.
Als je aura verstoord is, heeft dat een verstorend effect op je geestelijk en lichamelijk welzijn. Je intuïtie werkt minder en je wordt onzekerder. Je weerstand verlaagt, waardoor je bevattelijker wordt voor ziekten.

Bij de meeste mensen is de aura door elektromagnetische straling en andere belastende omgevingsfactoren sterk verkleind tot gemiddeld 3 á 4 meter, terwijl de straal 24 meter zou moeten zijn. Als de aura een straal heeft van minder dan 5 meter is het functionele deel van de aura minder dan 1%.

De Vitalisatie Verbinding herstelt de aura. Als je daarnaast je huis neutraliseert met de Neutralisatie Verbinding huis, los je de oorzaak voor de verkleining van je aura op. Door de combinatie van beide Verbindingen krijgt de aura weer z’n natuurlijke grootte, zodat die weer optimaal kan functioneren.

Verval normen en waarden

Omgevingsstraling met als gevolg daarvan een sterk verkleinde aura is een duidelijke oorzaak van het verval van normen en waarden.
Lees meer Draadloze maatschappij koppelt ons los van ons voelen

Verankering in jezelf

Je wordt helderder, intuïtiever, gevoeliger en krachtiger. Omdat je beter verankerd raakt in jezelf kun je beter bij jezelf blijven in stressvolle situaties of in een omgeving waar veel indrukken op je af komen.
De Vitalisatie Verbinding is daarom ook zeer geschikt voor mensen met een verhoogde gevoeligheid (HSP).

Transmutatiegave

Als je een behandeling, Transmutatie Channeling, Vitalisatie Verbinding of Kracht Verbinding van het Wholism Project ontvangt, ontvang je tegelijkertijd de Transmutatiegave waardoor je direct kunt gaan transmuteren.

Transmuteren is heel eenvoudig. Je richt je naar binnen en vraagt of datgene wat je dwars zit getransmuteerd mag worden. Een kind kan dus de was doen.
Lees meer: Transmutatiegave

Lees meer: Transmuteren in de praktijk

Medicijnen, vaccinaties, amalgaam en andere stoffen neutraliseren

Door de Vitalisatie Verbinding krijg je de mogelijkheid om de bijwerkingen van medicijnen en vaccinaties (grotendeels) te neutraliseren. Dit kun je heel eenvoudig doen door datgene wat je wilt neutraliseren met je intentie te verbinden met de Vitalisatie Verbinding.

Dit kun je ook doen voor antibiotica, amalgaam en andere belastende of giftige stoffen in het lichaam, zowel voor jezelf als voor anderen. De aanwezige stoffen verzwakken je dan niet meer, doordat ze op energetisch niveau geneutraliseerd zijn.

Voorwerpen energetisch reinigen


Door de Vitalisatie Verbinding krijg je de mogelijkheid kristallen en edelstenen te reinigen. Daarnaast kun je meubels, kunstvoorwerpen en andere objecten die energetisch belast zijn, zuiveren.
Dit kun je heel eenvoudig doen door datgene wat je wilt reinigen met je intentie te verbinden met de Vitalisatie Verbinding.

Opvolger van Ozaliet en Be-O-liet

De Vitalisatie Verbinding is de opvolger van de Ozaliet en Be-O-liet hangers en Ozaliet en Be-O-liet keukenzout. Bij de Vitalisatie Verbinding hoef je geen keuze te maken tussen de Ozaliet en Be-O-liet energie, omdat je automatisch contact maakt met de energie die voor jou op dat moment het meest geschikt is.

De Vitalisatie Verbinding werkt twee keer zo sterk als Ozaliet en Be-O-liet. Het vergroot je aura nog meer en ondersteunt je persoonlijke ontwikkeling nog krachtiger.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Vitalisatie Verbinding

Traject

De Vitalisatie Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Vitalisatie Verbinding bedraagt € 140,-.