Kracht Verbinding

Als je door een ontwikkeling gaat, kost dat altijd veel kracht en dus energie. De Kracht Verbinding helpt je om gemakkelijker en soepeler door ontwikkelingen te gaan door de kracht van de aura te bundelen en door beter in overgave te blijven.

Het beste voorbeeld van een ontwikkeling is het geboorteproces van een baby. Die gaat van de voor de baby bekende baarmoeder via het geboortekanaal naar een voor hem of haar onbekende ruimte, de wereld waarin wij leven.

Het geboorteproces is voor zowel moeder als baby een krachttoer, waarbij het voor beiden van levensbelang is, dat het proces voltooid wordt, met andere woorden de baby mag niet in het geboortekanaal blijven steken.

Exact hetzelfde geldt voor geestelijke ontwikkelingen, je gaat dan ook van een voor jou bekende ruimte, via wat voelt als een geestelijke vernauwing, naar een voor jou onbekende nieuwe ruimte.

De Kracht Verbinding helpt om jouw kracht tijdens een ontwikkeling automatisch te bundelen en helpt je om in overgave en vertrouwen te blijven om zo snel en goed mogelijk door de geestelijke ontwikkeling te gaan.

Momenteel is dat extra belangrijk omdat we ons bevinden in de overgang van de kosmische nacht naar de kosmische dag. Omdat de spelregels van deze nacht en dag lijnrecht tegenover elkaar staan, eist deze overgang veel meer van onze persoonlijke ontwikkeling dan gebruikelijk.

De Kracht Verbinding kan daarnaast gebruikt worden om schadelijke stoffen in het lichaam te neutraliseren. De gevolgen en bijwerkingen van medicijngebruik, anticonceptie, vaccinaties, antibiotica, amalgaam etc. kunnen zelfs achteraf hersteld worden met behulp van de Kracht Verbinding.

Kracht door overgave

Het lijkt bijna tegenstrijdig ‘kracht door overgave’, maar dat is het juist niet.
Naarmate we ons meer overgeven, neemt onze kracht toe. Met andere woorden: Hoe minder we ons ego een rol laten spelen en hoe meer we, zoals bedoeld, een verbinding vormen tussen Hemel en Aarde, hoe krachtiger we worden.

Je wordt op deze manier ook een sterker kanaal voor het doorgeven van helende energieën.

Hoe pas je de Kracht Verbinding toe?

Je activeert de Kracht Verbinding door je er met je intentie op te richten.
Vervolgens richt je deze kracht met je intentie op bijvoorbeeld een plek in je lichaam met spanning of pijn.
Als je iemand behandelt, wordt de Kracht Verbinding automatisch geactiveerd. Het is immers al je intentie om iemand te helpen.

Energie vernauwingen of blokkades, de oorzaken van (geestelijke) spanning of pijn, worden dan sneller opgeheven en de energie gaat weer beter stromen, waardoor klachten verminderen of verdwijnen.

Neutralisatie van medicijnen, anticonceptie, vaccinaties en andere belastende stoffen

Met de Kracht Verbinding kun je door middel van een transmutatie de schadelijke bijwerkingen van medicijnen, anticonceptie, vaccinaties en antibiotica neutraliseren. Ook kun je amalgaam en andere giftige stoffen in je lichaam op deze wijze zo neutraliseren, dat ze niet meer verzwakkend voor je zijn.

Deze gave krijg je ook door de Vitalisatie Verbinding, de Medicijnen Neutralisatie impuls en na het ontvangen van onze behandelingen.

Gevolgen van bijwerkingen achteraf herstellen

Het bijzondere van de Kracht Verbinding is dat het niet alleen de schadelijke werking van deze stoffen kan neutraliseren, maar ook achteraf (zelfs jaren later) helpt om de gevolgen van deze schadelijke werking weer te herstellen.
Hierin is de Kracht Verbinding uniek t.o.v. de andere genoemde Verbinding en behandelingen.

Bescherming tegen de straling van medische apparaten

Met behulp van de Kracht Verbinding kun je jezelf beschermen tegen de verzwakkende werking van de straling van bijvoorbeeld medische apparatuur. 


De Kracht Verbinding geeft je zo’n innerlijke kracht dat je je tegen deze straling kunt beschermen, waardoor deze niet meer verzwakkend op je werkt. 
Hierbij neutraliseer je de straling van het apparaat niet, maar de straling ketst dan als het ware op je af. Als je dat doet, kost het je wel energie.


Je doet dat door vanuit je gevoel te vragen of je beschermd mag worden tegen de straling van de betreffende medische apparatuur. Vanuit je gevoel vragen doe je door je op je ki-punt te richten. Het ki-punt zit op navelhoogte maar dan iets dieper in je buik.

Let op: De Kracht Verbinding werkt dan alleen voor de duur van een sessie. Voor elke nieuwe sessie is het nodig dat je dit opnieuw vanuit je gevoel vraagt.

Als je huis geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding huis, ben je automatisch beschermd tegen de verzwakkende werking van medische bestraling door de kleine persoonlijke piramide die buitenshuis om je heen is.
Gebruik je deze apparatuur echter tijdens je werk, dan kun je deze apparatuur Neutraliseren met behulp van de Neutralisatie Verbinding werk, de Neutralisatie Verbinding bedrijf of de Apparaat Verbinding.

Orgaantransplantaties

Orgaantransplantaties kunnen levensreddend zijn, maar hebben helaas twee duidelijke keerzijden. Het is bekend dat na een orgaandonatie de persoonlijkheid van de ontvanger kan veranderen in de richting van de donateur. Een deel van de donor leeft door in de ontvanger.

Degene van wie je het orgaan hebt gekregen is meestal overleden. Omdat een deel van deze persoon door de orgaantransplantatie op Aarde blijft leven, blijft de ziel van deze persoon met de Aarde verbonden en kan niet helemaal overgaan.

Met de Kracht Verbinding is het mogelijk met je intentie de persoonlijke informatie van het orgaan aan de ziel van de overleden persoon terug te geven, waarna de ziel zijn of haar reis kan voortzetten en de ontvanger geen persoonlijkheidsverandering hoeft te ondergaan.

Bloedtransfusies

Als je een bloedtransfusie ontvangt is het bloed tegenwoordig vrijwel altijd afkomstig van meerdere donoren. Bij bloedtransfusies komt informatie van de donoren in jouw systeem.
Daardoor krijg je zielenverbindingen met mensen waarmee je anders geen zielenverbinding zou hebben gehad.

Met de Kracht Verbinding kun je met je intentie de persoonlijke informatie teruggeven aan de donoren, ook al ken je die niet.

Voorwerpen energetisch reinigen


Door de Kracht Verbinding krijg je de mogelijkheid kristallen en edelstenen te reinigen. Daarnaast kun je meubels, kunstvoorwerpen en andere objecten die energetisch belast zijn, zuiveren.
Dit kun je heel eenvoudig doen door datgene wat je wilt reinigen met je intentie te verbinden met de Kracht Verbinding.

Transmutatiegave

Als je een behandeling, Transmutatie Channeling, Vitalisatie Verbinding of Kracht Verbinding van het Wholism Project ontvangt, ontvang je tegelijkertijd de Transmutatiegave waardoor je direct kunt gaan transmuteren.

Transmuteren is heel eenvoudig. Je richt je naar binnen en vraagt of datgene wat je dwars zit getransmuteerd mag worden. Een kind kan dus de was doen.
Lees meer: Transmutatiegave

Lees meer: Transmuteren in de praktijk

Twee voor de prijs van één

Als je tijdens je zwangerschap deze Verbinding aanschaft, krijgt jouw baby deze Verbinding ook automatisch en kan hij of zij daar zijn of haar hele leven van profiteren.
Vermeld als je deze Verbinding tijdens je zwangerschap aanschaft in de bestelling als opmerking: zwanger en de uitgerekende datum.
 

Na de geboorte van de baby bestel je de Verbinding vervolgens opnieuw voor je baby en vermeld je in het opmerkingenveld dat je deze Verbinding tijdens jouw zwangerschap ontvangen had.
 Wij zorgen er dan voor dat de Verbinding ook in het profiel van jouw baby komt te staan.

Update van de Aquarius staf naar de Kracht Verbinding

Als je een Ozaliet of Be-O-liet Aquarius Staf hebt dan kun je de Kracht Verbinding update aanvragen. Na activatie van deze update moet de Aquarius staf nog 30 dagen in huis blijven om de Kracht Verbinding update volledig te laten integreren.

Daarna kan de Aquarius staf doorgegeven worden of tweede hands verkocht worden. Ook de nieuwe eigenaar kan daarna voor een update kiezen en de Aquarius staf na een maand weer doorgeven of doorverkopen.
Let op: Zonder Ozaliet of Be-O-liet Aquarius Staf werkt de Kracht Verbinding update niet.

Lees meer: Het aanvragen van een Update naar Verbinding

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Kracht Verbinding.

Eerst voelen dan beslissen

Klik hier als je deze Verbinding eerst wilt voelen om een keuze te maken.


Je kunt ook via het onderstaande pictogram van de Kracht Verbinding invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Kracht Verbinding of de update naar de Kracht Verbinding aanvragen met behulp van de aanvraagprocedure.

Als je meerdere Verbindingen tegelijk wilt aanvragen, is het vrijwel altijd raadzaam om een week tussentijd aan te houden voor de activatie van twee verschillende Verbindingen.
Lees dan eerst het artikel: Meerdere Verbindingen aanvragen

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding of update naar deze Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding of update.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding of update activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Kracht Verbinding nu'. Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding of update zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Waarde Kracht Verbinding         

€ 140,-

Bijdrage update naar Kracht Verbinding

€ 70,-

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.

In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.

Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelprijs van € 20,-
Buiten Nederland geldt € 10,- + de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer.


Lees ook:
Aura Verbindingen
Vitalisatie Verbinding
Balans Herstel Verbinding
Voedingsstoffen Verbinding
Frequentie Verbinding