Actie Moment paar

De Actie Moment paar helpt jullie, als liefdespaar, om zowel daadwerkelijk als innerlijk actie te nemen tijdens de momenten:

  • waarop jouw geliefde jou nodig heeft

of

  • waarop je iets kunt zeggen of doen om jouw geliefde met zijn of haar innerlijke problematiek van dat moment te helpen


De Actie Moment paar zal jullie naar verwachting dichter bij elkaar brengen omdat jullie er nog meer voor elkaar zijn.

Essentie van de categorie Momenten

De Actie Moment paar behoort tot de categorie Momenten.

De Ontwikkelingsmogelijkheden uit de categorie Momenten helpen je om specifieke momenten tijdens jouw dag of nacht zo optimaal mogelijk te benutten.

Voor wie

De Actie Moment paar is voor elk liefdespaar een echt belangrijke Ontwikkelingsmogelijkheid.


Niveau

De Actie Moment paar werkt op het Persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen


De Actie Moment paar werkt over levens heen.

Mochten jullie in een volgend leven samen weer een liefdesrelatie krijgen, dan zal de Actie Moment paar opnieuw voor jullie liefdesrelatie werken.
Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze Ontwikkelingsmogelijkheid van tevoren te voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Alle apart aan te vragen Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen op deze wijze van tevoren gevoeld worden.
Lees meer: Eerst voelen dan beslissen

Niet in een Traject


Het is belangrijk om de Actie Moment paar bewust aan te vragen en het moment van ontvangst bewust te ervaren, zodat jullie de bijzondere werking van de Actie Moment paar bewust kunnen ervaren.

Om deze reden wordt de Actie Moment paar niet in een Traject ontvangen en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Aanvragen

De Actie Moment paar kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 280,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Actie Moment paar + jullie voor- en achternamen.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Actie Moment paar + jullie voor- en achternamen'

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Actie Moment paar + jullie voor- en achternamen'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Actie Moment paar (direct) op het door jullie gewenste moment ontvangen en activeren.

Bijdrage


De bijdrage voor de Actie Moment paar is € 280,- per paar.