Bodem Vitalisatie Verbinding

De Bodem Vitalisatie Verbinding is een blijvende Verbinding voor tuinen, landbouwgrond
en bos, om de microbiologische gesteldheid van de bodem optimaal te maken, waardoor voedingsstoffen in de bodem beter beschikbaar worden voor planten en bomen.

Tegelijkertijd worden deze voedingsstoffen door de Bodem Vitalisatie Verbinding in trilling verhoogd waardoor ze een hogere voedingswaarde krijgen.

Microbiologische gesteldheid van de bodem

De microbiologische gesteldheid van de bodem laat vaak veel te wensen over.

Dit komt onder andere door milieuvervuiling, zoals grondwatervervuiling, stralingsbelasting en zure regen, het gebruik van kunstmest en chemicaliën, te weinig teeltwisseling, monoculturen en verkeerde bodembewerkingen.

Zelfs praktisch ongebruikte gronden kunnen een slechte microbiologische gesteldheid hebben.
Ook natuurlijke bemesting lost dit probleem over het algemeen niet op.

Planten en bomen kunnen voedingsstoffen uit de bodem pas optimaal gebruiken als micro-organismen in de juiste verhoudingen in de bodem aanwezig zijn. 
Als dat het geval is groeien en floreren planten en bomen duidelijk beter en geven voor zover van toepassing een duidelijk betere opbrengst, zowel in bloei als vrucht. Ze worden ook minder bevattelijk voor ziekten.

De Bodem Vitalisatie Verbinding optimaliseert de microbiologische gesteldheid van de bodem, waardoor voedingsstoffen in de bodem beter beschikbaar worden voor planten en bomen.

Vitalisatie van de voedingsstoffen in de bodem

De Bodem Vitalisatie Verbinding maakt de voedingsstoffen in de bodem niet alleen beter beschikbaar voor planten en bomen, maar verhoogt de aanwezige voedingsstoffen ook in trilling.

Hierdoor neemt de vitaliteit en levensenergie van de in de bodem aanwezige voedingsstoffen toe. Planten, bomen en gewassen halen daardoor meer uit de voedingsstoffen en groeien en bloeien daardoor beter.

Omdat planten en bomen voortdurend voedingsstoffen aan de bodem onttrekken, is het nodig om naast de Bodem Vitalisatie Verbinding te blijven bemesten met natuurlijke meststoffen. De Bodem Vitalisatie Verbinding optimaliseert ook de benutting van deze meststoffen.

Combinatie-advies

Om negatieve omgevingsinvloeden zoals aardstralen, wateraders en elektromagnetische velden van apparatuur (melkrobots, sorteermachines etc.), hoogspanningsleidingen en mobiele telefoonzenders te neutraliseren, adviseren wij het bedrijf te voorzien van de Neutralisatie Verbinding huis en/of de Neutralisatie Verbinding natuur- en landbouwgebieden.

De transmuterende werking van deze Neutralisatie Verbindingen creëert een krachtig energieveld dat de energiebalans in het bedrijf en van het terrein verbetert en dat de effecten van Bodem Vitalisatie Verbinding versterkt. Dat laatste is logisch omdat omgevingsstraling één van de belangrijke oorzaken van de verstoorde microbiologische gesteldheid is.
Wij kunnen daarbij maatwerk leveren, welke vorm je land ook heeft.

Blijvende Verbinding

De Bodem Vitalisatie Verbinding onderscheidt zich van soortgelijke producten op de markt, zoals EM (Effectieve Micro-organismen), doordat het een blijvende energetische Verbinding is die volledig overeenstemt met de principes van de kosmische dag.


Dit is van belang geworden omdat uit de praktijk bleek dat producten als EM niet meer optimaal functioneerden in combinatie met een kosmische dag neutralisatie methode zoals de Neutralisatie Verbindingen of de neutralisatie met de Benzoliet Octaëder. De spelregels van de kosmische dag staan dan ook lijnrecht tegenover die van de kosmische nacht.

Let op: Bodem Vitalisatie Verbinding is een blijvende Verbinding, die optimaal werkt als er zo veel mogelijk natuurlijke meststoffen en geen gifstoffen meer gebruikt worden.

Biologische knoflook oogst, vóór en na Bodem Vitalisatie Verbinding

Bodem Vitalisatie Verbinding verdiept werking van andere Verbindingen

Door de Bodem Vitalisatie Verbinding komt de bodem in een hogere trilling. Dat maakt de bodem meer toegankelijk voor de andere Verbindingen, die daardoor dieper aarden. Hierdoor kun je ook persoonlijk een dieper gevoel van geaard zijn ervaren.

Het is daarom aan te raden om niet alleen je tuin, maar ook de Aarde direct onder jouw woonruimte de Bodem Vitalisatie Verbinding te geven.

Verhuist niet mee

De Bodem Vitalisatie Verbinding optimaliseert het bodemleven. Vanuit respect voor dit bodemleven verhuist de Bodem Vitalisatie Verbinding niet mee.
Voor je nieuwe huis zul je dus opnieuw de Bodem Vitalisatie Verbinding moeten aanvragen.

De Verbindingen voor je huis en omgeving en de Spirit Verbindingen (voor je huis en jezelf) verhuizen wel automatisch mee naar je nieuwe huis.

Ervaringen met de Bodem Vitalisatie Verbinding

Lees meer over de ervaringen met de Bodem Vitalisatie Verbinding

Aanvragen

Je kunt de Bodem Vitalisatie Verbinding aanvragen met behulp van de aanvraagprocedure.

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Bodem Vitalisatie Verbinding nu.’ Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Prijs Bodem Vitalisatie Verbinding

€ 0,125 per m², minimaal € 60,- (dat is 480 m², d.w.z. bijna 22 bij 22 m²)

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.
In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.

Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelsprijs van € 20,-
Buiten Nederland geldt € 10,- + de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

  • In het opmerkingen veld bij de bestelling van een Verbinding in de online aanvraagprocedure.

    of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer.