Macht Ontworsteling

Als mensen een bepaalde macht krijgen, dan zie je hen vaak ten nadele veranderen.

Door hun macht uit te oefenen voelen ze zich iemand, vullen ze dus als het ware een leegte in zichzelf op.

In wezen heeft de macht hen dan in plaats dat zij een bepaalde macht hebben.

De Macht Ontworsteling helpt je om je los te maken van de greep die macht op jou kan hebben.

Essentie

De Macht Ontworsteling behoort tot de categorie Ontworstelingen.

De Ontwikkelingsmogelijkheden uit de categorie Ontworstelingen maken het mogelijk om je aan de grip van kosmische nacht krachten of kosmische nacht elementen uit de maatschappij te ontworstelen.

De Macht Ontworsteling helpt jou dus om je van de greep die macht op jou kan hebben, los te maken.

Voor wie

De Macht Ontworsteling is voor vrijwel iedereen een belangrijke Ontwikkelingsmogelijkheid.


Niveau

De Macht Ontworsteling werkt op het Persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen


De Macht Ontworsteling werkt over levens heen.
Het is dus een Ontwikkelingsmogelijkheid waar je meerdere levens plezier van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de werking van deze Ontwikkelingsmogelijkheid van tevoren te voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Alle apart aan te vragen Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen op deze wijze van tevoren gevoeld worden.
Lees meer: Eerst voelen dan beslissen

Niet in een Traject


Het is belangrijk om de Macht Ontworsteling bewust aan te vragen, zodat je de ontvangst en de bijzondere werking van de Macht Ontworsteling bewust kunt ervaren.

Om deze reden wordt de Macht Ontworsteling niet in een Traject ontvangen en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Aanvragen

De Macht Ontworsteling kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 140,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Macht Ontworsteling + jouw voor- en achternaam.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Macht Ontworsteling + jouw voor- en achternaam'

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Macht Ontworsteling + jouw voor- en achternaam'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Macht Ontworsteling (direct) op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.

Bijdrage


De bijdrage voor de Macht Ontworsteling is € 140,-.