Erotiek Discipline

Vrijwel iedereen heeft van zijn of haar ouders of van één van hen beïnvloedingen op het gebied van sexualiteit meegekregen.

Deze beïnvloedingen remmen jou om jouw sexuele gevoelens ten volle bewust te ervaren en te uiten.

Veel mensen onderdrukken door deze beïnvloedingen - zonder dat zij zich daar bewust van zijn - hun sexuele gevoelens.
Daardoor kunnen zij de diepte, schoonheid en pracht van hun sexuele gevoelens niet volledig ervaren.

Deze beïnvloedingen op sexueel gebied worden vrijwel altijd onbewust door moeders op hun kinderen overgedragen.

De Erotiek Discipline lost deze beïnvloedingen op het voelen en uiten van sexuele gevoelens op.

Dit proces wordt ondersteund door het gebruik van twee producten van Oway, die je om de dag, afwisselend gebruikt.

Beide Oway producten helpen je om de informatie van de beïnvloedingen, die in het vetweefsel van je bovenbenen opgeslagen is, daadwerkelijk los te laten.

Gebruik van beide Oway producten

Ter ondersteuning van de werking van de Erotiek Discipline breng je - afwisselend, om de dag - twee producten van Oway op jouw liezen aan.

Deze twee Oway producten zijn:

en


Als je de ene dag het ene product op jouw liezen aanbrengt, breng je de volgende dag het andere product op jouw liezen aan.

Ons advies is om hier zo lang mogelijk mee door te gaan.

Beide producten helpen je om de informatie van de beïnvloedingen, die in het vetweefsel van je bovenbenen opgeslagen is, los te laten.

(On)bewust overgedragen

De meeste moeders (85%) dragen de beïnvloedingen die in de inleiding genoemd worden, onbewust over.

Ongeveer 15% van alle moeders past deze beïnvloedingen bewust toe, zonder exact te weten hoe zij dat doen.

De achtergrond van deze problematiek is door verkrachtingen en misbruik in vorige levens ontstaan.

Deze beïnvloedingen kunnen ook door de vader aan de moeder worden overgedragen, die het op haar beurt overdraagt aan de kinderen.

Vaders kunnen deze beïnvloedingen niet direct aan de kinderen overdragen.
Dat kan alleen via de moeder, die het kind tijdens de zwangerschap gedragen heeft en daardoor andere verbindingen met het kind heeft.

Categorie

De Erotiek Discipline behoort tot de categorie Disciplines.

De Ontwikkelingsmogelijkheden uit de categorie Disciplines helpen je om je geestelijk zo optimaal mogelijk te richten.

Jezelf geestelijk optimaal richten:

  • geeft je kracht
  • bundelt jouw kracht
  • versterkt jouw kracht
  • helpt je bij het realiseren van grotere en/of kleinere doelen in je leven

Niveau

De Erotiek Discipline werkt op het Persoonlijkheidsniveau.

Werkt over levens heen

Deze Discipline werkt over levens heen.
Het is dus een Ontwikkelingsmogelijkheid waar je meerdere levens plezier van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de werking van deze Ontwikkelingsmogelijkheid van tevoren te voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Alle apart aan te vragen Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen op deze wijze van tevoren gevoeld worden.
Lees meer: Eerst voelen dan beslissen

Niet in een Traject


Het is belangrijk om de Erotiek Discipline bewust aan te vragen, zodat je de ontvangst en de bijzondere werking van de Erotiek Discipline bewust kunt ervaren.

Om deze reden wordt de Erotiek Discipline niet in een Traject ontvangen en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Aanvragen


De Erotiek Discipline kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 140,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Erotiek Discipline en jouw voor- en achternaam'.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
Onder vermelding van: ‘Erotiek Discipline en jouw voor- en achternaam'.

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Erotiek Discipline + jouw voor- en achternaam'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

hebt overgemaakt, kun je de Erotiek Discipline op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.

Bijdrage

De bijdrage voor de Erotiek Discipline is € 140,-.