Diep vertrouwen Referentie

Vertrouwen in het leven is echt essentieel om werkelijk jouw leven te leven en eruit te halen wat erin zit.

De Diep vertrouwen Referentie helpt jou daarbij door:

  • meer op het leven te vertrouwen

en

  • je voor de liefde open te stellen


Met behulp van de Diep vertrouwen Referentie kun je dus meer vanuit een diep vertrouwen en overgave aan het leven deelnemen.

Het leven wordt daardoor veel meer waard om geleefd te worden.

Categorie

De Diep vertrouwen Referentie behoort tot de categorie Referenties.

De Ontwikkelingsmogelijkheden uit de categorie Referenties geven jouw systeem een duidelijk referentiekader, waardoor je bepaalde aspecten in jezelf en in het leven veel beter kunt plaatsen.

Voor wie       

De Diep vertrouwen Referentie is voor iedereen zinvol en waardevol om te ontvangen.

Niveau          

De Diep vertrouwen Referentie werkt op het Persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen

De Diep vertrouwen Referentie werkt over levens heen.
Het is dus een Ontwikkelingsmogelijkheid waar je meerdere levens plezier van hebt.
Lees meer: Over levens heen

'Eerst voelen dan beslissen' niet mogelijk

Het is niet mogelijk om de werking van deze Ontwikkelingsmogelijkheid van tevoren te voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Niet in een Traject


Het is belangrijk om een bewuste keuze te maken om het leven meer aan te gaan en meer op het leven te vertrouwen.

Om deze reden wordt de Diep vertrouwen Referentie niet in een Traject ontvangen en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Aanvragen

De Diep vertrouwen Referentie kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 280,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Diep vertrouwen Referentie + jouw voor- en achternaam’

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Diep vertrouwen Referentie + jouw voor- en achternaam’

Activeren

Nadat je de bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Diep vertrouwen Referentie + jouw voor- en achternaam'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Diep vertrouwen Referentie op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.

Bijdrage


De bijdrage voor de Diep vertrouwen Referentie is € 280,-.

 

Een ervaring


Na het activeren van de Diep vertrouwen Referentie voelde ik me dieper in mezelf zakken.
Ik kan daardoor dieper aarden en een bijzonder diepe rust in mezelf vinden waar ik rotsvast vertrouwen voel.

Door dit diepere vertrouwen kan ik gemakkelijker zien en voelen dat bepaalde dingen zo horen te zijn.

Door de Diep vertrouwen Referentie kan ik mezelf gemakkelijker los zien van anderen vanuit mijn eigen bestemming.
Tegelijkertijd kan ik de ander ook zo zien.
Dat geeft me ruimte om te leven en om anderen datzelfde te gunnen.

Bas M, Amersfoort